Johan Emil Alm

Född:1878-10-18 – Överluleå församling, Norrbottens län
Död:1963

Elektroingenjör


Band 01 (1918), sida 416.

Meriter

Alm, Johan Emil, f. 18 okt. 1878 i Boden, Överluleå socken. Föräldrar: organisten och orgelbyggaren Nils Oskar Alm och Sara Ask. Avlade mogenhetsexamen vid Luleå h. allmänna läroverk 3 juni 1897 och kompletterade denna examen å reallinjen därstädes 30 aug. 1899; inskrevs vid tekniska högskolans fackavdelning för elektroteknik 15 sept. s. å.; avlade avgångsexamen 19 dec. 1902; har företagit en studieresa i Tyskland 1911. Anställd vid Allmänna svenska, elektriska aktiebolaget i Västerås 21 aug. 1903–15 febr. 1910; byråingenjör vid Stockholms elektricitetsverk 17 febr. 1910; assistent i teoretisk elektroteknik vid tekniska högskolan vt. 1911–ht. 1913; tf. professor i elektromaskinlära därstädes 10 sept. 1916; professor i samma ämne 30 nov. 1917; konsulterande ingenjör.

Gift 29 sept. 1909 med Vendela Johanna Nordbrandt, f. 8 okt. 1881, dotter till gårdsägaren Jonas Anton Nordbrandt i Umeå.

Biografi

A:s skrifter vittna om förmåga att tillämpa kända vetenskapliga resultat och metoder på praktisk-tekniska problem, vare sig det gäller förklaringen av en företeelse inom elektrotekniken eller experimentellt utrönande av lagarna för en sådan. Hans förtjänster såsom teknisk-vetenskaplig författare framträda särskilt i de båda avhandlingarna »Några synpunkter vid beräkning av transformatorer» och »Kortslutningskrafter vid växelströmstransformatorer».

Författare

P. Henriques.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten : Ober die Berechnung von Transförmatoren (Elektro-techn. Zeitschr., Jahrg. 29, 1908, s. 210—213). — Några synpunkter vid beräkning af elektriska maskiners uppvärmning (Tekn. tidskr., Arg. 38, 1908, Afd. f. elektroteknik, s. 117—122). — Reserv för vattenkraftstationer (Tekn. fören. i Westerås handl., 1909, s. 22—33). — Om bestämmandet af en trefasmotors verkningsgrad 'och effektfaktor (Tekn. tidskr., Arg. 40, 1910, Afd. f. elektroteknik, s. 101—104). — Hållfasthetsberäkningar å kom-mutatorer (ibid., Arg. 42, 1912, Afd. f. elektroteknik, s. 39—96). — Om öfverspänningarnas natur och skyddet mot deras verkningar (ibid., Arg. 44, 1914, Afd. f. elektroteknik, s. 6—11, 20—30). — Anordningar för kompen-sering af fasförskjutningen i växelströmsanläggningar och deras betydelse för elektricitetsverkens drift (Sv. elektr.-verksfören. handl., 1915, s. 21—47). — Kortslutningskrafter vid växelströmstransformatorer (Tekn. tidskr., Arg. 46, 1916, Afd. f. elektroteknik, s. 30—36, 44—46). — Några synpunkter vid beräkning af transformatorer (ibid., s. 68—72, 77—83, 93—100); — Kortslutningsfenomenen vid växelströmsgeneratorer och häraf uppstående mekaniska krafter (ibid., s. 124—128, 136—140, 147—152). — Kortslutningsfenomenen hos växelströmsgeneratorer (ibid., Arg: 47, 1917, Afd. f. elektroteknik, s. 79—80). — Isolationsmotståndets karakteristiska egenskaper (ibid., s. 86—89).

Källor och litteratur

Källa: Eckl.-dep. handl. 30 nov.. 1917 (meritförteckn.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Emil Alm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5670, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Henriques.), hämtad 2021-03-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5670
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Emil Alm, urn:sbl:5670, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Henriques.), hämtad 2021-03-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se