Hans Anckarcrantz

Född:1690
Död:1768-03-13

Sjöofficer


Band 01 (1918), sida 604.

Meriter

Anckarcrantz, Hans, f. 1690, d 13 mars 1768. Föräldrar: schoutbynachten Hans Vilhelm Anckarcrantz och Katarina Nop. E. o. lärstyrman 1703; lärstyrman 31 dec. 1706; underlöjtnant 10 sept. 1711; löjtnant 10 okt. 1712 (K. konfirmation 22 dec. s. å.); överlöjtnant 11 jan. 1716; skeppskapten vid sluproddarregementet 28 juni 1718; skeppskapten 5 maj 1733; amiralitetskapten 18 okt. 1737; erhöll kommendörs karaktär 6 aug. 1743; schoutbynacht 25 okt. 1753; v. amiral 4 nov. 1754 (rådsprot.); chef för Stockholmseskadern 18 nov. s. å.; direktör i konvojkommissariatet 3 mars 1755–1768; erhöll avsked med amirals titel 11 nov. 1756. RSO 1748; KSO 1760.

Gift 5 apr. 1720 med Elisabet Kammecker, f. 1690, d 22 juni 1743, dotter till bagaråldermannen Joakim Kammecker.

Biografi

A. erhöll sin militära utbildning i sjökriget under Karl XII: s tid. Han deltog i landstigningsförsöken på Retusaari 1705 och i Koporiebukten 1709 under Korn. Ankarstiernas ledning, var med i striderna med danska flottan vid Dragör 1710 samt råkade slutligen, då han 1713 kommenderades till Pommern med en lastdragare, i dansk fångenskap, ur vilken han först 1717 utlöstes. Bland A:z' senare sjöexpeditioner märkes en kryssning i finska skärgården 1725 för att utröna ryssarnas företag (instruktion 28 juni). Under åren 1729–31 hade han i uppdrag att från Wismar överföra silver, utgörande en del av ersättningen för Bremen, och under finska kriget brukades han i »angelägne värv till lands och sjöss». Som sjöofficer åtnjöt han betydande anseende; 1765 uppfördes han på riksrådsförslag.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meritförteckn. 12 febr. 1737, 9 jan. 1738, 28 aug. 1739, 26 aug. 1746, flottans arkiv; riksregistr. (fullm.), RA; Den hist. och polit. Mercurius, 0j 1775—76, s. 745; [C. E. Wadenstierna], Minne öfver... amiralen... Hans Ankarcrantz, tekhadt, när vapnet vid grafven sönderslogs d. 19 martii 1768 (1768).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans Anckarcrantz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5758, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2020-05-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5758
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans Anckarcrantz, urn:sbl:5758, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2020-05-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se