Odén, släktBand 28 (1992-1994), sida 40.

Biografi

Odén, släkt härstammande från nämndemannen Sven Hansson (175691) i Odenstomta, Kuddby, Ög, vars son bonden Hans Svensson (17841861) i Össby, Mogata, Ög, senast 1811 tog namnet Odén efter sin födelseby. Hans O:s son köpmannen i Valdemarsvik Anders Gustaf O (181563) var far till Klas Gustav O (18461910), som 1875 blev FD vid UU på en statistisk undersökning av våldsamma dödsfall i Sverige. Han hade 1873 anställts vid statistiska centralbyrån, där han 1885 blev förste aktuarie (tf 1882). Han var från 1901 ledamot av statistiska tabellkommissionen. Klas O var en intresserad och flitig personhistoriker. Han är på detta område mest känd för sin matrikel över Östgöta nation i Uppsala 15951900, Östgötars minne (190102), som redovisar biografiska uppgifter om nära 7 500 personer. O har även sammanställt biografierna i flera delar av SPG.

Klas O:s farbror, köpmannen i Valdemarsvik Sven O (1806–78) var farfar till professor Sven Ludvig Alexander O (O 1), som var far till historikern, professor Birgitta O Dunér (f 1921), professor Nils Frederick Svante O (O 2) och botanisten, docent Angelica v Hofsten f O (f 1926).

Författare

AWSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o titt: Allmänt: Mtl 1812, RA; Sv släktkal 1943; Örnberg, 6 (1890).

Klas Gustav O: G I[ndebetou], nekr över O (PHT 1910); Oden.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Odén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7626, Svenskt biografiskt lexikon (art av AW), hämtad 2024-06-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7626
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Odén, släkt, urn:sbl:7626, Svenskt biografiskt lexikon (art av AW), hämtad 2024-06-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se