N Henry Pederby

Född:1903-11-15 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län
Död:1984-07-21 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Förläggare, Läroboksförfattare, Radiotjänsteman


Band 28 (1992-1994), sida 789.

Meriter

Pederby (tidigare Pettersson), Nils Henry, f 15 nov 1903 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1984 i Djursholm. Moder: Maria Lovisa Pettersson. Folkskollär:ex i Linköping 24, folkskollär i Misterhult, Kalm, 25 — 39, led av Jordbrukareungdomens förb:s (JUFj riksstudienämnd 34, tf överlär i Lofta, Kalm, 39, ord överlär 40 — 43, led av kommunalfullm 39, ordf i kristidsnämnden 39, allt i Lofta, programtjänsteman vid Radiotjänsts skolradiosektion 1 juli 43—1 okt 50, avd:chef vid Sv bokförlaget 50 — 54, VD o led av styr för ab Magn Bergvall 54 — 67, sekr i Fören för sv undervismhist 55 — 75, VD för bokförlaget Medium 69 — 71, ordf i styr där 71-83.

G 1) 9 dec 1926 i Misterhult m Anna Elisabeth Johansson, f 29 jan 1899 där, d 26 juni 1956 i Sthlm, Kat, dtr till lantbrukaren o riksdagsmannen Sven Albert J o Selma Elisabeth Johansdtr; 2) 1 dec 1957 i Sthlm, Essinge, m FM Karin Margit Ingegerd By-lander, f 23 febr 1919 i Karlskrona, dtr till ingenjören Gustaf Matteus B o Karin Sofia Rosenborg.

Biografi

Henry P ägnade sig under 1920- och 30-talen, parallellt med sin lärargärning, åt folkbildning. Han startade och drev studiecirklar med inriktning på samhällskunskap runt om i mellersta och norra Kalmar län. På riksplanet verkade han genom redigerandet av en jultidning för Jordbrukareungdomens förbund.

Under senare hälften av 1930-talet skrev P många debattartiklar i de dagliga rikstidningarna och i Lärartidningen om radions möjligheter som medium i undervisningen. För att bevisa sina teorier författade han ett antal manuskript för skolradion med anvisningar om hur ljudet till fullo skulle kunna användas för att göra t ex historiska händelser så verklighetstrogna som möjligt. Programmen resulterade i att P anställdes på Radiotjänsts skolradioavdelning. Som ansvarig för de sv sändningarna till folk- och fortsättningsskolorna skapade han programtyper där det direktsända ljudet kombinerades med bilder och text i programhäften, som utdelades till eleverna-lyssnarna, till en pedagogiskt utformad helhet. Många av programmen var både författade och producerade av P. Han igångsatte också skolradioengelskan till stöd särskilt för de många lärare som saknade kompetens att undervisa i detta språk. Under P:s sju år vid skolradion femdubblades antalet lyssnare.

Efter skolradiotiden kom P 1950 som förlagsredaktör till Svenska bokförlaget, och där inleddes hans skolboksförfattande i större skala. Hans okonventionella och visuella sätt att utforma skolböckerna bidrog i hög grad till den utveckling av läromedlen som då påbörjades. Under sin tid som VD för Magn Bergvalls förlag — även det ett skolboksförlag — visade P vägen för utformningen av moderna läroböcker. Flera av de läromedel som han tog initiativet till kom att dominera skolboksutbudet under årtionden. — Efter sin pensionering grundade P tillsammans med sin hustru bokförlaget Medium — ett familjeföretag som i sin utgivning specialiserade sig på orienteringsämnen och svenska. Förlaget uppgick 1983 i Esselte Studium.

P engagerade sig under många år i Föreningen för svensk undervisningshistoria och var dess sekreterare i två decennier. Det blev också denna förening som gav ut P:s sista bok, Då skolradion kom (1983).

Författare

Lars-G SlåhlSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kommunalkunskap för studiecirklar. Gävle 1938. 143 s. - Talkurs för studiecirklar. [Rubr.] [Sthlm, tr] Falun 1942. 8 s. (Under medv av E Berggren; Arbetarnas bildningsförbund, [studieplan] n:o 74.) [2. tr] 1943. - I Björkeby. Scener i medborgarkunskap. Sthlm 1942. 160 s. (Vår underbara värld, 22 [ryggtitel].) 2. uppl 1944. 3. uppl 1950. 159 s. - Träna först, tala se'n. Talarkurs för ungdomscirklar. Sthlm 1946. 111 s. 2. uppl: ... - tala sen. Talekonst o mötesteknik för ... 1954. 104 s. — Ung teater från sagornas tid. Folksagor bearb för ungdomsteatern. Sthlm 1950. [Omsl.] 64 s. [Annan utg:] Jordbrukare-ungdomens förbunds teaterpjäser för unga odlare, n:r 1 —4. Sthlm 1950 [omsl]. 1. Kejsarens nya kläder. Fritt efter H. C. Andersen. Bearb för ungdomsteater. 24 s. 2. Kungen, mjöl-naren och mjölnarens Palle, folksaga. Bearb ... 15 s. 3. Knallen som kokade soppa på en spik, folksaga ... 15 s. 4. [Omsl.] Gubben och gumman som gjorde arbetsbyte. [Rubr.] Folksaga bearb för ungdomsteatern. [Omsl.] 16 s. — Vår läsebok. Tredje klassen. Sthlm 1953. 267 s. (Tills med S Bergman.) 2. uppl 1954. 3. uppl 1957. 2.-3. tr 1959. 4. uppl 1963. — Studieplan i ekonomiundervisning för enhetskolan. Fagersta 1954 [omsl]. 36 s. (Tills med Folke Åkesson; Studieplaner ut-arb på uppdrag av kursplanedelegationen inom 1946 års skolkommission [omsl].) — Folkskolans samhällslära. Klass 7 — 8 jämte fortsättningsskolan. Sthlm 1954. IV, 171 s. 2. tr 1955. 2. uppl 1956. 2.-3. tr 1957, 1959. 3. uppl 1962. III, 172 s. 2. tr s å. — Samhällskunskap. Klass 4 — 6. Sthlm 1955. 130 s. (Tills med S Blomquist o A Teng.) 2.-4. trs å. 5.-7. tr 1956, 1957, 1959. [Andra, omarb utg:] Samhällskunskap. Stockholmsuppl. Klass ... 1955. 130 s. 2.-3. tr 1955, 1957. Samhällskunskap för enhetsskolan och folkskolan. Årskurs 4-6. 2. uppl[!] 1960. VI, 89 s. 2.-3. tr 1961, 1962. 4. tr: Samhällskunskap för folkskolan. Årskurs ... 1962. Samhällskunskap för grundskolan. Årskurs ... 1962. VI, 101 s. 2. trs å. 2. uppl 1964. VI, 102 s. 2.-4. tr 1965, 1966, 1967. — Hembygdskunskap [för folkskolan osv] Klass / Årskurs 1-3. Sthlm 1958-61. (Tills med [1 -2:] B Biiling o C Åman / Å Berg; de biol avsnitten granskade av B Wcnnerberg.) Första klassen. [1958.] 116 s. 2.-5. tr: Första årskursen. [1961,] 1963, 1964, 1966. 2. uppl: Hembygdskunskap för grundskolan. 1967. 110 s. 2.-3. tr 1968, 1969. Andra klassen. 1958. 127 s. 2.-7. tr: Andra årskursen. 1960, 1963, 1964, 1966, 1968, 1968. 2. uppl 1969. 119 s. (Tills med även E Carlgrcn.) Årskurs 1—2, B-skolor [omsl]. (D:o.) Ena året. 1968. 143 s. Andra året. 1967. 137 s. Tredje årskursen. 1961. 126 s. (Under medv av I Mollsjö-Mattson.) 2. tr 1962. [Ny utg:] Hembygdskunskap för grundskolan. 1962. 141 s. (Under medv av K Pedcrby.J 2. uppl 1963. 3. uppl 1964. 157 s. (Tills med Å Berg o Inga Mattson, under medv ...) 2.-6. tr 1965, 1966, 1967, 1968, 1968. 7. tr 1970. 157 s, 4 pl-bl. - Muntlig framställning... Sthlm 1959. (Tills med Å Nygren o K Heidcnfors.) ... för folkskolan, högstadiet. 58 s. ... för enhetsskolans högstadium och realskolan. 77 s. 2.-3. tr 1961, 1963. 4. tr: ... för grundskolans högstadium och ... 1964. 78 s. Overs: Hvordan få sagt det?, Oslo 1969, 82 s. — Enhetsskolans samhällskunskap för högstadiet. Sthlm 1961. (8), 213 s. (Tills med Bo Pederby.) [Nya, omarb utg:] Grundskolans samhällskunskap ... 1963. 250 s. (Tills med även H Moberg, under medv av I Blomberg.) 2., omarb o utök uppl: ... samhällskunskap. Årskurs 7 — 9. 1965. IV, 360 s. 3. uppl 1966. IV, 361 s. 4. uppl 1967. IV, 364 s. [I anslutn härtill:] Årskurs 7 — 9. Studie- och arbetsbok. 1966-67. 4:o. ([Omsl:] Tills med Sven Johansson o L-G Willner.) [Tryckår vanl enl omsl.] 7. 1966. 46 s. [2. tr] 1967. 2. uppl, även med tilltryck som Facit, 1968. 8. 1966. 57 s. 2. tr 1967. 58 s. 3. tr o som Facit 1968. 9. 1967. 47 s. 2. tr o som Facit 1968. Årskurs 9. Instuderingsbok. 1968. 4:o. 48 s. [Även som Facit.] (D:o.) Grundskolans samhällskunskap. D 1-2. 1968-70. (Tills med Bo Pederby o H Moberg.) 1. Årskurs 7-8. 1968. IV, 252 s. 2. tr 1969. 2. Årskurs 9. 1968. IV, 204 s. [2. tr] 1969. 3.-4. tr 1970. IV, 208 s. ... samhällskunskap. D 1, högstadiet. 1970. 311 s. — Grundskolans orienteringsämnen: Geografi / Naturkunskap / Samhällskunskap / Historia. [Omsl.] Lärarhandledning och planeringsschema. Årskurs / OÄ 4 — 6. Sthlm 1967. 4:o. 4. 40 s, 1 löst bl. 5. 36 s, 1 löst bl. (Tills med R Söderberg.) 6. 32 s, 1 löst bl. (D:o.) — Grundskolans samhällskunskap. Årskurs 4 — 6. Sthlm 1969. IV, 243 s. (Tills med Sven Johansson o L-G Willner.) Årskurs 4. Instuderingsbok. 1969. 4:o, 40 s, 2 pl-bl. (D:o.) - K Pederby m fl, Religionskunskap. Årskurs 3. Sthlm 1971. 4:o. 68 s. (Medverkan.) 2. tr 1972. 72 s. 2. uppl 1973. - Religion. Faktabok med uppslagsdcl för mellanstadiet. Sthlm 1979. 318 s. (Tills med Olof Pettersson o Albert Gustafsson.) 2.-4. tr 1981, 1984, 1986. [Härtill:] Studieboken. D 1-3. 1979-80. 4.o. [Även som Facit s å.] (Tills med G Lindkvist m fl.) 1. 1979. 31 s. 2.-5. tr 1983, 1985, 1986, 1991. 2. 1979. 31 s. 2.-3. tr 1983, 1985. 2. uppl 1987. 3. 1980. 31 s. 2.-5. tr 1983, 1986, 1990, 1991. Mellanstadiet, Lärarhandledning, 2 — 3. Sthlm (tr Värnamo) 1980. 63, 62 s. 2. uppl 1984, 1985. 2: även lösa tilläggsbl. — Tankar kring 80-talet. Samhällsnära prosadikter. Sthlm 1980. 48 s. — Då skolradion kom. Personliga minnen o anteckn 1929-1950. Under medv av G Bergman ... Sthlm (tr Södertälje) 1983. 144 s. (Även: ÅSU, årg 63, 1983 = vol 154.) - Medv i Skolradions programhäfte (de flesta av serien Svenska föredrag, nr 40-88 C, 1937-59); bidr i bl a: Svensk lärar-tidning, 1934: 11, 1935: 6 o 52, 1940: 32, Sthlm, 4:o, o Juffarnas jul[omsl, utg av Mellersta Tuna-läns J.U.F.-avd i norra Kalmar län], årg [1] —2, 1936-37, Oskarshamn, 4:o (sign: Håpe o H. P., även red); vidare S-T 23/12 1933,4/6 1934, 14/1 1935, 27/1 o 21/9 1936, 12/4 1937, 19/1 1943, 18/2 1944, Oskarshamns-tidningen 16/11 1934, 17/4 o 2/10 1936, 20/1 1939, DN 21/9 1964, 26/9 1965, 20/5 1966, SvD 24/10 1974. - Arbeten intill 1951 under namnet Pettersson.

Källor och litteratur

Källor o litt: I. G Ståhl, nekr över H P (DN 27 juli o SvD 29 juli 1984); Sv folkskolans ledn i ord o bild (1942); Väd.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
N Henry Pederby, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8093, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars-G Slåhl), hämtad 2021-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8093
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
N Henry Pederby, urn:sbl:8093, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars-G Slåhl), hämtad 2021-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se