Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Anckarsvärd, Michael Gustaf, Målare, Grafiker, Kavalleriofficer, Överintendent (1792 – 1878)

4. Michael Gustaf Anckarsvärd, broder till de båda föregående, f. 25 mars 1792 i Kalmar, d 3 maj 1878 i Stockholm. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 29 sept. 1804; utexaminerad 11 apr. 1808; fänrik vid livgrenadjärbrigaden 21 apr. s. å. samt vid Svea livgarde 10 juli 1809; deltog i kriget mot Norge 1808–09 och åtföljde v...

Blom, Fredrik, Arkitekt, Mariningenjörsofficer, Överintendent (1781 – 1853)
Blom, Fredrik, f. 24 jan. 1781 i Karlskrona, d 25 sept. 1853 i Stockholm i kolera. Föräldrar: kompassmakaregesällen Peter Andreas Blom och Ingeborg Pihl. Började tidigt utbildas till såväl tekniker som byggnadskonstnär; åtnjöt undervisning av den vid amiralitetet i Karlskrona anställde träskulptören Johannes Törnström och dennes broder; fortsatte sin arkitektutbildning vid Konstakademien och u...
Cronstedt, Carl Johan, Arkitekt, Kammarkollegiepresident, Överintendent (1709 – 1777)

4. Carl Johan Cronstedt, den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 25 apr. 1709 i Stockholm, d. 9 nov. 1777 därstädes. Uppfostrades tillsammans med Augustin Ehrensvärd; studerade arkitektur och teckning för Karl Hårleman samt mekanik för Kr. Polhem; hovjunkare 29 juli 1731; idkade konststudier i Paris 173...

Fredenheim, Carl Fredric, Kansliråd, Överintendent, Ceremonimästare, Klassisk arkeolog (1748 – 1803)

Fredenheim, Carl Fredric (före adl Men-nander), f 7 mars 1748 i Åbo, d 6 mars 1803 i Sthlm (Finska). Föräldrar: biskopen i Åbo, sedermera ärkebiskopen Carl Fredric Mennander o Johanna Magdalena Hassel. Inskr vid Åbo akad 19 juni 1754, vid Uppsala univ 3 aug 1761, respondent i Åbo 5 juni 1765, eo kanslist i nedre justitierevi-sionsexp 31 juli s å, auskultant i Åbo hovrätt 12 okt s å, ama...

Hårleman, Carl, Arkitekt, Riksdagsledamot, Trädgårdsarkitekt, Överintendent (1700 – 1753)

2 Hårleman, Carl, son till H 1 i dennes andra g, f 27, dp 29 aug 1700 i Sthlm, Hovf, d 9 febr 1753 där, Klara. Deltog i riksdagarna 19—20, 26—51 (led av SU 38, 40, 46), studier vid Académie royale d'architecture o vid konstakad i Paris 21— 25, hovintendent 7 april 28, överintendent över K M:ts slott o trädgårdar 4 aug 41, frih 12 dec 47, ceremonimästa...

Lettström, Harald W, Advokat, Donator, Överintendent (1877 – 1967)

Lettström, Harald Wilhelm, f 27 maj 1877 i Sthlm, Nik, d 3 aug 1967 där, Osc. Föräldrar: bankdir Alexis Gustaf Theodor L o Julia Maria Mathilda Laven. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 24 maj 95, inskr vid UU ht 95, jur fil kand där 31 jan 96, jur kand där 29 maj 00, advokat i Sthlm 03—17, sekr i Sthlms skiljenämnd för handel, industri o sjöfart 04—19, förman i styr för Sthlms...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se