Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
60 träffar, sida:  1 2 
Bergius, Peter Jonas, Läkare, Donator (1730 – 1790)

3. Peter Jonas Bergius, den föregåendes broder, f. 13 juli 1730 på Erikstad i Vittaryds socken, d 10 juli 1790. Studerade först privat och därefter vid Visingsö trivialskola och gymnasium; student i Lund 6 sept. 174.6 och i Uppsala 8 apr. 1749; disp. 25 apr. 1750 (Semina muscorum detecta, pres. K. Linnaeus); examinerades pro gradu 13 juni 1753; disp. 12 juni 1754 (De variolis ...

Bielke, Axel G, Donator, Konstsamlare, Föreningsgrundare (1800 – 1877)

32. Axel Gabriel Bielke, f. 28 mars 1800, d 17 jan. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kornetten greve Gustav Ture Bielke till Sturefors och Viggebyholm och Charlotta Katarina Hård af Segerstad. Student i Uppsala 5 dec. 1815; avlade kansliexamen 12 juni 1820; företog en utrikes resa 1825—27. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 29 juni 1820; kammarjunkare 1822; kammarherre 1 febr. 1828; va...

Brahe, Margareta, Donator, Godsägare, Hovdam (1603 – 1669)

8. Margareta Brahe, den föregåendes syster, f. 28 juni 1603 på Rydboholm, d 15 maj 1669 på Weferlingen. Kom vid unga år till hovet; hovmästarinna hos drottning Kristina 26 febr. 1644; följde kronprins Karl till faderns dödsbädd i i Göteborg 1660.

Gift 1) 4 juli 1633 med, riksrådet och riksstallmästaren, friherre Bengt Bengtsson Oxenstierna, f. 10 nov. 159...

Broms, Carl Gustaf, Donator, Handelsman (1756 – 1833)

Carl Gustaf Broms, f. 4 nov. 1756 i Örebro, d. 28 juni 1833 därstädes. Föräldrar: handlanden och rådmannen Johan Broms och Katarina Magdalena von Aken. Delägare i Broms'ska handelshuset i Örebro; ledamot av borgarståndet vid riksdagarna 1789 och 1809–10 och var därunder medlem av privilegieutskottet 1789 samt av hemliga utskottet och konstitutionsutskottet 1809–10; en av stiftarna av »Novemb...

Brändström, Peter, Donator, Köpman, Skolgrundare (1735 – 1809)

1. Peter Brändström, tidigare Mogren, f. 6 okt. 1735 i Gävle, d. 22 aug. 1809 därstädes. Föräldrar: jaktbåtsmannen vid stora sjötullen i Gävle Simon Mogren och Margareta Nordlinder. Erhöll undervisning i Gävle trivialskola. Handelsbetjänt 1751; erhöll burskap som grosshandlare i spannmål 27 nov. 1762; vald till en av stadens 24 äldste; baggaredirektör 21 maj 1774—1806; direktör för kronobrän...

Bünsow, Friedrich Christian Ernestus, Donator, Trävaruhandlare, Industriman (1824 – 1897)

1. Friedrich Christian Ernestus Bünsow, f. 10 juni 1824 i Kiel, d. 7 sept. 1897 i villa Merlo vid Skönvik, Timrå socken. Föräldrar: porträttmålaren och teckningsläraren i Kiel Joachim Johanh Friedrich Bünsow och Catrine Elsabe Postel. Genomgick läroverkets i Kiel lägre klasser. Anställd i bokhandel i Kiel i början av 1840-talet; kom till Stockholm 1845; anställd hos bokhandlaren Adolf Bonnie...

Bünsow, A Robert, Diplomat, Donator (1861 – 1939)

2. Axel Robert Bünsow, den föregåendes son, f. 20 mars 1861 i Sundsvall. Elev vid Hudiksvalls h. allmänna läroverk ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1880; student i Uppsala 21 sept. 1880; avlade kansliexamen 11 dec. 1889. E. o. tjänsteman i kommerskollegiet 27 dec. 1889; e. o. kontorist i konsulsstaten 13 apr. 1891; tjänstgjorde som bi...

Claëson, Gustaf A, Skriftställare, Donator, Skolman (1830 – 1921)

2. Gustaf Albert Claëson, den föregåendes broder, f. 12 juni 1830 i Stockholm, d 12 mars 1921 därstädes. Elev i Storkyrkoförsamlingens apologistskola ht, 1836—vt, 1843; student i Uppsala 3 febr. 1853. Bibliotekarie vid Stockholms nations i Uppsala bibliotek vt.—ht. 1860; v. kollega vid Katarina l. elementarläroverk vt. 1863—vt. 1868 och extralärare därstädes1 ht. 1868—vt. 1869; til...

Dahlgren, Carl Fredrik, Donator, Konstsamlare (1818 – 1894)

Dahlgren, Carl Fredrik, f. 10 juli 1818 i Särstad, Gistads socken, d. 23 dec. 1894 i Stockholm. Föräldrar: hovrättskommissarien och hovkamrern Karl Dahlgren och Karolina de Falk. Elev i Linköpings h. lärdomsskola ht. 1827 och ånyo ht. 1831 samt i dess gymnasium ht. 1832; inskriven vid universitetet i Uppsala 7 okt. 1836; avlade studentexamen därstädes 14 nov. 1836 och examen till rättegångsv...

Danelius, Bror August W, Affärsman, Donator (1833 – 1908)

Danelius, Bror August Willgodt, f. 31 dec. 1833 i Klara församling i Stockholm, d. 16 jan. 1908 i Katarina församling därstädes. Föräldrar: vaktmästaren vid rådhusrätten Anders Danelius och Johanna Charlotta Zetterström. Elev vid Georgii handelsinstitut 1849–50; elev å kontoret hos kakelugnsfabrikören O. H. Åkerlind i Stockholm 1851, bokhållare därstädes 1856 och kassör därstädes 1863; gross...

Eberstein, Christian, Affärsman, Donator, Bruksidkare (1738 – 1816)

3. Christian Eberstein, f. 20 okt. 1738 i Norrköping, d. 3 juni 1816 där. Föräldrar: stadskirurgen Daniel Christian Eberstein och Maria Susanna Lindeman. Borgare i Norrköping 1763; uppsade burskapet 19 dec. 1792. Grosshandlare och skeppsredare i Norrköping, bruksägare. Ägde Lunda gård med Spånga och Bilsbro bruk (köp 1777), Högsjö säteri och bruk (köp 20 okt. 1781) i V. Vingåkers s...

Ekman, Fredrik Gustaf, Donator, Kemist, Hydrograf (1852 – 1930)

13. Fredrik Gustaf Ekman, son till E. 8, f. 29 aug. 1852 i Stockholm (Skeppsh.), d. 26 febr. 1930 i Göteborg (Domkyrkoförs.). Elev vid Göteborgs realgymnasium 1866–70; studier vid Chalmerska institutet 1870–72; studerade analytisk kemi i Wiesbaden 1873–74; amanuens vid kem. laboratoriet i Uppsala 1877–78; deltog i undersökningen av havsströmmar i Kattegatt, Skagerak och Öresund 187...

Ekman, Johan Oscar, Affärsman, Filantrop, Donator (1812 – 1907)

6. Johan Oscar Ekman, son till E. 4, f. 16 dec. 1812 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 14 maj 1907 i Stockholm (Engelbrekt). Studier i lektor Wadströms privatskola till 1829; kontorist hos grosshandlare J. F. Silvander i Göteborg 1829, delägare i firman, först anonymt, officiellt 1833; rysk vice konsul i Göteborg 1834–hösten 1859; disponent för firman D. Carnegie & Co. 1845, ombildade...

Ekman, Johan, Affärsman, Donator, Riksdagspolitiker (1854 – 1919)

14. Johan Ekman, den föregåendes bror, f. 11 mars 1854 i Stockholm (Skeppsh.), d. 18 febr. 1919 där. Mogenhetsex. vid Göteborgs latinläroverk 6 juni 1871; praktiserade på Vikmanshyttans järnbruk; extra elev vid Bergsskolan i Stockholm 1872–73; kontorist hos firman Ekman & Co. i Göteborg 1873, prokurist där 1878, delägare (jämte grosshandlaren Henrik Ahrenberg) och chef 1891 samt en...

Ekman, Maria Amelie Albinia, Filantrop, Donator (1846 – 1915)

7. Maria Amelie Albinia Ekman, född Lavonius, den föregåendes maka i hans andra gifte, f. 24 jan. 1846 i Stockholm (Finska), d. 30 okt. 1915 där (Engelbrekt). Föräldrar: finske guvernören Alexander Lavonius och Sophia Rosina von Haartman. Donator och filantropiskt verksam.

G. 1) 31 maj 1865 i Helsingfors m. godsägaren Christoffer Alexander Ernst Linder, f. 7 jan. 1838 i Reva...

Ekman, Vilhelm Ferdinand, Donator, Bankman (1823 – 1900)

Ekman, Vilhelm Ferdinand, f. 20 okt. 1823 i Uppsala, d. där 30 juni 1900. Föräldrar: guldsmeden Johan Ekman och Margareta Christina Zetterström. Anställd i kryddkramhandel 1838–46; genomgick som e. o. elev bergsskolan i Falun 1847–48; e. o. stipendlat på Jernkontorets metallurgiska stat 1849; anställd vid järnbruket i Hofors (Gävleb.) 1850; idkade senare skogsaffärer till 1865; kassör (slutl...

Enequist, Lars Niclas, Donator, Handelsman (1811 – 1883)

2. Lars Niclas Enequist, f. 27 okt. 1811 i Slite, Othems sn (Gotl.), d. 21 april 1883 i Visby. Föräldrar: konsul Nils Enequist L:son och Catharina Lyth. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1 okt. 1827–1 okt. 1828; bokhållare hos W. v. Sydow, Stockholm; medhjälpare i faderns handelsrörelse i Slite; burskap 16 mars 1835 i Visby och handlande där; nederländsk vice konsul senast 1837; n...

Ennes, Pehr, Affärsman, Donator, Bruksidkare (1756 – 1829)

3. Pehr Ennes, f. 13 april 1756 i Gävle, d. 11 maj 1829 där. Föräldrar: borgmästaren Petter Ennes och Maria Eleonora Wulff. Skolstudier i Gävle, elev vid gymnasiet där 1769–73; revisionsuppdrag för firman P. Brändström & Co. i Gävle, kontorist där 1777; P. Brändströms kortpanjon i firman 1787; övertog firman helt nyåret 1806, sedan kompanjon med H. W. Eckhoff; grosshandlare och red...

Ericson, Carl Johan (Charles John) Alfred, Donator, Handelsman (1840 – 1910)

Ericson, Carl Johan (Charles John) Alfred, f. 8 mars 1840 i Södra Vi sn (Kalm.), d. 7 aug. 1910 i Boone, Iowa, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Erik Nilsson och Cathrina Clementsdotter. Emigrerade till U. S. A. 1852; jordbruksarbete i närheten av Moline (Ill.); butiksbiträde i Altona (Ill.) från 1855; öppnade egen lanthandel i Ridgeport (Iowa) 1859; postmästare där 1860; flyttade till Boone...

Ersson, Bälter Sven, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Donator, Riksdagsman (1825 – 1900)

Ersson, Bälter Sven, f. 18 nov. 1825 i Östnor, Mora sn (Kopp.), d. 20 juni 1900 på Mora sjukstuga. Föräldrar: hemmansägaren Balter Eric Ersson och Hinders Kerstin Andersdotter. Sockenskrivare 1853–62; kommunalnämndens ordförande 1863–96; led. av landstinget i Kopparbergs län 1863–81, 1885–90; led. av bondeståndet 1856–58, 1862–63 och 1865–66 (led. i förstärkta bankoutskottet 1856–58 och av f...

Fagerberg, Jacob Pehrsson, Donator, Sadelmakare (1769 – 1830)

Fagerberg, Jacob Pehrsson, f. 22 dec. 1769 i Askeryds sn (Jönk.), d. 21 okt. 1830 i Stockholm (Klara). Föräldrar: torparen Pehr Pehrsson och Lisken Gunnarsdotter. Inflyttade till Stockholm 1785; i sadelmakarlära 25 nov. 1786; gesäll 17 dec. 1791; gesällvandring till S:t Petersburg 1794, återvände till Stockholm 1797, i England 1798–1801; styckmästare 1802; burskap i Stockholm som sadelmakare...

Falkenberg (f. Ekman), Sara Louise Antoinette, Filantrop, Donator (1849 – 1934)

8. Sara Louise Antoinette Falkenberg af Trystorp, född Ekman, f. 15 febr. 1849 i Göteborg (Domk.), d. 16 maj 1934 i Stockholm. Föräldrar: konsuln Johan Oscar Ekman och friherrinnan Louise Carolina von Düben. Filantrop, donator. Iqml 12 st. 1924; ÖRKHt2kl. m. krigsdek. s. å.; SkytteGM; Sveriges landstormföreningars centralförbunds medalj i guld.

G. 1) 20 maj 1869 i Göteborg (...

Filéen, Paul E, Donator (1749 – 1829)

3 Filéen, Paul Edvard, bror till F 2, f 16 dec 1749 i Ystad (S:t Petri), d. 26 dec 1829 i Sthlm (Ad Fredr). Inskr vid Lunds univ 25 april 1767, auskultant i kommerskoll 17 aug 1771, kopist över stat i kollega kansli 10 febr 1782, med lön 2 juni 1783, avsked 8 febr 1785, notarie i Sthlms sjötullrätt 2 juli 1783, mönsterskrivare vid livgardet 27 febr 1790–25 nov 1805, ånyo auskultant...

Flensburg, Oscar F, Affärsman, Donator (1855 – 1932)

7 Flensburg, Oscar Fredrik, son till F 4, f 7 febr 1855 i Gävle, d där 6 mars 1932. Mogenhetsex vid h a läroverket i Gävle 1874, handelsstudier o kontorsanställnir i Tyskland 1874–80, bl a i Lübeck, biträde åt fadern vid sin återkomst, deläg jämte fadern i f:a F O Flensburg & Co i Gävle och dess verkst dir 1880, ensam ägare av firman 1883, tysk v konsul i Gävle 1884, tysk konsul dä...

Flodin, Samuel Conrad, Donator, Jurist (1726 – 1800)

Flodin, Samuel Conrad, f 25 sept 1726 i Lommaryds sn (Ög), d 9 juni 1800 i Sthlm (Nik). Föräldrar: prosten o kyrkoherden Samuel F o Maria Agnes Quensel. Genomgick Linköpings lärov, inskr vid Lunds univ 1745, vid Uppsala univ 4 nov 1748, jur ex där s å, studier i Göttingen m fl uti universitet 1749–50, auskultant i Svea hovrätt 1753 o vid rådhus- o kämnärsrätterna i Sthlm 1756, eo notarie vid...

Forsgrén, C Robert, Affärsman, Donator (1838 – 1901)

Forsgrén, Carl Robert, f 5 sept 1838 i Sthlm (Finska), d 18 sept 1901 där (Hedv El). Föräldrar: grossh Berndt Gustaf F o Christina Hedda Carolina Wester. Inskr vid Sthlms nation i Uppsala 20 maj 1856, elev vid Gbgs handelsinst 1 nov 1856–16 juni 1857, anst i vinhandelsfirman Joh Cederlunds söner i Sthlm 1859–67, etablerade 1867 tills med grossh Christian Fredrik Wilcken vinhandelsf...

Friedländer, Herman P, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1842 – 1920)

Friedländer, Herman Philip, f 7 april 1842 i Sthlm (Mosaiska), d 15 febr 1920 där (Hedv El). Föräldrar: köpmannen Siegmund F o Celly Schück. Kompanjon i firman H Schücks Enka efter faderns död 1865, ensam innehavare 1867–1901, därefter i kompanjonskap med sonen Harry F, kassadir i Bultfabriks ab i Hallstahammar 1873–1919, styr:ordf där 1873–74 o 1912–19. Konstsamlare o donator.

G 26 o...

Frykberg, Jard Emil, Affärsman, Donator (1862 – 1923)

Frykberg, Jard Emil, f 17 jan 1862 i Gbg (Domk), d 6 dec 1923 i Danderyd (Sth). Föräldrar: järnvägstjänstemannen Nils F o Karin Lundin. Affärsinnehavare i Uppsala 1884, bildade J E F:s handelsab i Sthlm 1900, ordf i Uppsala specerifören s å, led av Uppsala stadsfullm s å–1916, ordf i Uppsala minuthandelsförb 1908 o i Uppsala handelsfören 1909, initiativtagare till Sveriges kolonialvaruengros...

Gabrielson, S Hjalmar N, Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare (1876 – 1949)

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, i Borås 9 sept 1907, i Gbg 14 juli 1909–12 juli 1921, styr:l...

Gotthardt, Herman, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1873 – 1949)

Gotthardt, Herman, f 1 okt 1873 i Nyköbing-Falster, Danmark, d 19 april 1949 i Malmö (Limhamn). Föräldrar: skeppshandlaren Böie G o Hermine Marie Nielsen. Handelsutbildn i Nakskov 88–92, i skeppshandel i Königsberg 92–95 o i Sundsvall 96–97, handelsresande i skeppsfurnering i Sverige, Norge o Finland 98–05, föreståndare för den norsk-tyska skeppshandelsfirman Cornelius Munchs Eftr:s malmöfil...

Hallwyl, von, A F Wilhelmina, Donator, Konstsamlare (1844 – 1930)

von Hallwyl, Anna Fridrica Wilhelmina, f 1 okt 1844 i Sthlm (Ty), d 25 juli 1930 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe o Johanna Wallis. Samlare, donator. — Litteris et artibus 19, HedLFrKA 21; erhöll även schweiziska utmärkelser.

G 10 juni 65 i Sthlm (Ty) m kaptenen greve Walther v Hallwyl, riksdagsman i FK 97—05, f 26 jan 39 i Bern, Schweiz, d 2...

Hirsch, Isaak D, Affärsman, Donator (1843 – 1917)

2 Hirsch, Isaak David, brorson till H 1, f 2 dec 1843 i Sthlm, Mosaiska, d 6 sept 1917 där, ibid. Föräldrar: fabrikören grosshandl Simon H o Therese Suber. Köpman i Sthlm från 61 o innehavare av firma I Hirsch & Co, led i centralstyr för ab Nordiska kreditbanken från 96, styrded i bl a Sv kreditkassan Enell o Ohlson, delägare i ett flertal bolag, fastighetsägare, byggmäst...

Holterman, Martin, Donator, Bruksidkare (1715 – 1793)

Holterman, Martin, f utomlands 1715, d 8 aug 1793 i Gbg, Domk. Burskap som handelsman i Gbg 13 sept 55, bisittare i handelssoc där 58—70, en av stadens äldste 61, dir i Ostindiska komp 64, bruksägare.

G 1) 56 trol i Gbg, Domk, m Anna Maria Ström, f 7 april 27 trol där, ibid, d 3 jan 64 där, Kristine, dtr till brukspatronen o handlanden Hans Olofsson S o Anna Elisabeth Sahlgren; 2) 30 ...

Huitfeldt, Margareta, Donator, Godsägare (1608 – 1683)

Huitfeldt, Margareta, f 5 nov 1608 på Skjelbred, Eiker, Norge, d 16 nov 1683 på Sundsby, Valla, Göt. Föräldrar: berghauptmand Hartvig H o Bente Jensdatter (Skak). Godsäg, donator.

G 15 mars 35 i Viborg, Jylland, m Thomas Dyre, f 1 juni 05 på Hvidstedgaard, Jylland, d 13 sept 51 på Sundsby, son till Ivar Jensen D o Elisabeth Galskyt.

Hård, Carl A, Arméofficer, Donator (1768 – 1840)

3 Hård, Carl Alexander, f 4 juni 1768 på Hjälsta, Viksta, Upps, d 30 april 1840 i Uppsala. Föräldrar: kapten Alexander Magnus H o Eva Ulrika Leijel. Volontär vid Upplands reg 13 febr 72, fänrik där 16 aug 82, löjtn 19 juni 86, kapten i reg 10 aug 92, stabskapten 18 maj 95, komp:chef 20 april 96, major i armén 16 dec 02, överstelöjtn i armén 26 sept 09, major vid Upplands reg 29 maj 10, övera...

Johansson-Visborg, Anna S, Kommunalpolitiker, Donator, Fastighetsägare, Fackföreningsordförande (1876 – 1953)

Johansson-Visborg, Anna Sofia, f 10 nov 1876 i Beateberg, Skar, d 7 aug 1953 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: jordbrukaren Johan Larsson o Sofia Johansdtr. Hembiträde o servitris i Falköping o Gbg 93—97, bryggeriarbeterska i Sthlm 97—04, ordf i Sv bryggeriindustriarbetareförb:s avd 15 04—53 (led av förb:s styr 06—36), kontorist hos Livförsäknab De förenade 04—18, ordf i Kooperativa kvinnogillesfö...

Kempe, Frans C, Industriidkare, Donator (1847 – 1924)

4 Kempe, Frans Christoffer, son till K 1 i hans andra g, f 5 mars 1847 i Härnösand, d 26 maj 1924 i Sthlm, Hedv El. Mogenhets-ex vid Sthlms gymn vt 66, inskr vid UU 1 juni 66, med fil ex 28 mars 68, MK 13 dec 73, affärsstudier i Sverige o utlandet 74— 76, anställd vid Mo o Domsjö ab 74, grundade tills med brodern S...

Klemming, Viktor L, Donator, Järnvägsingenjör (1853 – 1922)

3 Klemming, Viktor Leonard, brorson till K 1 o K 2, f 7 maj 1853 i Sthlm, Klara, d 6 okt 1922 där, Ad Fredr. Föräldrar: bleckslagaren Wilhelm Leonard K o Margareta Elisabet Burman. Elev vid Sthlms gymn ht 68, studentex vt 71, extra elev vid Teknolog inst 7 sept 71—vt 72, ord elev där 16 sept 72, avgångsex 9 juni 73 (maskinbyggn o mek teknologi), elev vid statens järnvägstrafiks 1:a distr:s r...

Kræmer, von, Charlotta (Lotten) L, Författare, Donator (1828 – 1912)

3 von Kræmer, Charlotta (Lotten) Lovisa, syster till K 2, f 6 aug 1828 på Lilla Manilla, Sthlm (enl fdb för 2:a livg), d 23 dec 1912 där, Engelbr. Förf. — Ogift.

Lachmann, Clara, Donator (1864 – 1920)

2 Lachmann, Clara, f 10 april 1864 i Khvn, d 10 aug 1920 på Charlottenlund, Snårestad, Malm. Föräldrar: gravören Michael Meyer o Fromme Eichel. Donator.

G 6 maj 91 i Khvn, Mosaiske, m L 1.

Lamm, Carl Robert, Industriidkare, Donator, Konstsamlare, Godsägare (1856 – 1938)

3 Lamm, Carl Robert, kusin till L 1 o L 2, f 4 aug 1856 i Sthlm, Mosaiska, d 12 aug 1938 på Näsby, Täby, Sth. Föräldrar: direktören Jacques L o Galathea Jacobsson. Praktiserade vid Motala mek verkstad 71—72, elev vid Teknologiska inst 13 sept 73, utex 9 juni 76, ritare vid Ludvigsbergs verkstads ab 76, verkmästare 1 april 79, VD o led av styr 81—04 (ordf från 87), led av styr för Sv slöjdför...

Lenning, Johan (John) C C, Donator, Industriman (1819 – 1879)

2 Lenning, Johan (John) Christian Conrad, son till L 1, f 19 april 1819 i Norrköping, d 25 dec 1879 där. Elev vid teknol inst 25 sept 33, verksam vid L 1 :s väveri i Norrköping 35—39, tekn o merkantil utbildn i England, Frankrike o Belgien 39—42, fabrikör i Norrköping 42—53, disponent för Norrköpings yllefabriks ab (Drags ab från 7 dec 54) 29 sept 53—75, led av styr för Holmens bruks- o fabr...

Letterstedt, Jacob, Diplomat, Donator (1796 – 1862)

Letterstedt, Jacob, tidigare Lallerstedt o Latterstedt, f 15 dec 1796 i Vallerstad, Ög, d 18 mars 1862 i Paris, begr i Vallerstad. Föräldrar: trumpetaren o jordbrukaren Johan Gabriel Lallerstedt o Greta Christina Palmgren. Jordbruksarbetare, arrenderade Järva bränneri, Sth, 18—19, resa Sthlm— Khvn—London—Kapstaden hösten 19— mars 20, grovarbetare o packhusbokhållare i Kapstaden 20—22, lantbr...

Lettström, Harald W, Advokat, Donator, Överintendent (1877 – 1967)

Lettström, Harald Wilhelm, f 27 maj 1877 i Sthlm, Nik, d 3 aug 1967 där, Osc. Föräldrar: bankdir Alexis Gustaf Theodor L o Julia Maria Mathilda Laven. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 24 maj 95, inskr vid UU ht 95, jur fil kand där 31 jan 96, jur kand där 29 maj 00, advokat i Sthlm 03—17, sekr i Sthlms skiljenämnd för handel, industri o sjöfart 04—19, förman i styr för Sthlms folk...

Lidén, Johan Hinric, Donator, Lärdomshistoriker (1741 – 1793)

Liden, Johan Hinric, f 7 (egen uppg 6) jan 1741 i Slaka, ög, d 23 april 1793 i Norrköping. Föräldrar: lektorn Martin L o Elisabeth Rydelia. Elev vid Linköpings gymn till 4 febr 58, inskr vid UU 24 febr 58, disp pro exercitio där 2 okt 60, muntlig filos ex där 8 april 61, inskr vid Åbo univ 11 juli 61, studier där 62—63, informator i Finland juli 61—sommaren 62, disp pro gradu vid UU 26 maj 6...

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Donator, Bruksidkare (1837 – 1909)

4 Liljevalch, Carl Fredrik, bror till L 3, f 31 juli 1837 i Sthlm, Kat, d 24 april 1909 på Saltskog, Södertälje (enl db för Klara, Sthlm). Anställd vid L J Hiertas kontor i Sthlm, affärsstudier i London, anställd vid Bergviks sågverk (88 Bergvik o Ala nya ab) 59, disponent där 68–97, VD för Klotens ab 76–96, för Grängesbergs grufveab 83–96, led av styr för bl a ab Biologiska museet...

Lindberg, Charles Felix, Affärsman, Donator, Redare (1840 – 1909)

Lindberg, Charles Felix, f 18 april 1840 i Gbg, Kristine, d 5 aug 1909 i Askim, Göt (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: grosshandl o redaren Charles Gustaf L o Minona Gudiva Hjorth. Studier vid Gbgs handelsinst 30 juli 55—16 dec 57, delägare i firman Charles L & Son i Gbg 65—75, grundare a,v o delägare i handels- o rederifirman Andersson & L 76-01, led av styr o huvudredare för Ångfartygs ab ...

Lindström, B Julius, Affärsman, Donator, Godsägare, Kommunalman, Riksdagsman (1825 – 1904)

2 Lindström, Bernhard Julius, son till L 1, f 6 maj 1825 i Gbg, Kristine, d 24 dec 1904 där, Domk. Elev vid Gbgs handelsinst 1 april 38-16 juni 40, handelsbetjänt i Gbg 40-46, burskap som minuthandlare 46, deläg i tobaks- o handelsfirman Lindström & Brattberg 47—49, ensam innehavare 49—87, deläg där 87—95, fullm i fabriksfören 49—72, led av borgerskapets äldste 57 — 62, av allm fol...

Liungberg, Marta, Donator, Gästgivare (1656 – 1741)

Ljungberg, Märta, f 26 maj 1656 i Ljungby, d 24 okt 1741 där. Föräldrar: frälseinspektoren o gästgivaren Lars Svensson Frimolin o Margareta Larsdtr. Gästgiverska o donator.

G 29 juni 1681 m kronobefallningsmannen Lars Tåckenström, f 24 april 1653 i Jönköping, d 24 jan 1714 i Angelstad, Kron (under tillfälligt besök, ej i db), son till rådmannen Tyres Larsson o Malin Persdtr (samtl upp...

Ljungstedt, Anders, Donator, Köpman (1759 – 1835)

Ljungstedt, Anders, f 23 mars 1759 i Linköping, Domk, d 10 nov 1835 i Macao, Kina. Föräldrar: ringkarlen Jonas Andersson o Anna Nilsdtr. Elev vid trivialskolan i Linköping 24 febr 72, vid gymnasiet där 76–81, inskr vid UU 3 okt 81, informator i Norrköping, informator o lärare i Ryssland 85–94, tolk i k kansliet 23 juni 95–16 jan 00 (tjänstl från 16 nov 97), förste assistent på Ostindiska kom...

60 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se