Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
30 träffar, sida:  1 
Alexanderson, Ernst F W, Elektroingenjör (1878 – 1975)

4. Ernst Fredrik Werner Alexanderson, son till A 1, f. 25 jan. 1878 i Uppsala. Avlade studentexamen i Lund 23 maj 1896; studerade vid Lunds universitet 1896–97 samt vid tekniska högskolan i Stockholm, elektriska avdelningen 16 sept. 1897–9 juni 1900 och vid K. technische hochschule, Charlottenburg, Berlin, 1900–01. Emigrerade till Förenta staterna aug. 19...

Alm, Johan Emil, Elektroingenjör (1878 – 1963)

Alm, Johan Emil, f. 18 okt. 1878 i Boden, Överluleå socken. Föräldrar: organisten och orgelbyggaren Nils Oskar Alm och Sara Ask. Avlade mogenhetsexamen vid Luleå h. allmänna läroverk 3 juni 1897 och kompletterade denna examen å reallinjen därstädes 30 aug. 1899; inskrevs vid tekniska högskolans fackavdelning för elektroteknik 15 ...

Borgquist, C P A Waldemar, Elektroingenjör (1882 – 1970)

Borgquist, Carl Peter Albin Waldemar, f. 28 jan. 1882 i Malmö. Föräldrar: överläraren Per Borgquist och Amanda Gustava Willman. Avlade mogenhetsexamen i Malmö 25 maj 1900; elev vid tekniska högskolan 15 sept. s. å.; utexaminerades från dess fackskola för elektroteknik 10 juni 1903. Ingenjör vid Luth & Roséns elektriska a.-b....

Dahlgren, J. Wilhelm, Elektroingenjör (1858 – 1949)

5. Johannes Wilhelm Dahlgren, de tre föregåendes syssling, f. 20 jan. 1858 i Hammarö församling. Föräldrar: förvaltaren vid sågen å Skoghall, Hammarö socken, Per Vilhelm Dahlgren och Ida Maria Lindgren. Studerade vid Karlstads h. elementarläroverk 18 jan. 1868—vt. 1875; genomgick ingenjör Hj. Bervvalds förberedande kurs till teknologiska institutet lä...

Danielson, Ernst, Elektroingenjör (1866 – 1907)

2. Ernst Danielson, den föregåendes broder, f. 19 jan. 1866 i Voxna socken, d. 15 aug. 1907 å Stöpsjöhyttan, Färnebo socken. Elev vid Voxna folkskola 1871—73; åtnjöt privat undervisning 1873—75; elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1875; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1883; elev vid Arboga mekaniska verkstad och vid Elektriska a.-b:...

Darell, Johannes Gustaf, Elektroingenjör (1865 – 1947)

Darell, Johannes Gustaf, f. 11 maj 1865 i Mo, Skara stift. Föräldrar: banvakten vid statens järnvägar Anders Darell och Maria Pettersdotter. Åtnjöt folkskoleundervisning; elev vid Borås tekniska elementarläroverk 11 sept. 1881; avlade avgångsexamen därstädes 31 maj 1884. Maskinritare hos V. Wenström i Örebro 1884; praktiserade vid statens järnvägars baningenjörexpedition i Skövde 1885; verkm...

Dellwik, Carl, Uppfinnare, Elektroingenjör (1862 – 1924)

2. Carl Dellwik, den föregåendes son, f. 19 dec. 1862 å Bondsjö gård, Säbrå sn (V.norrl.), d. 12 dec. 1924 i Rickmansworth, Hertfordshire, England. Studentex. i Stockholm 1880; utexaminerades 1883 vid Tekniska högskolan som civilingenjör på mekaniska avdelningen. Utövade ingenjörsverksamhet i Förenta staterna 1884—93 och i Sverige vid G. de Lavals för...

Ekström, Alfred, Elektroingenjör (1873 – 1947)

Alfred Ekström, f. 4 nov. 1873 i Viksta sn (Upps.), d. 29 juni 1947 på Birgittahemmet i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Alfred Herman Ekström och Anna Lovisa Holm, Mogenhetsex. vid högre allm. realläroverket å Norrmalm i Stockholm 18 maj 1892; student vid Uppsala univ. 20 mars 1894; fil. kand. vid Uppsala univ. 30 maj 1895; fil. lic. d...

Enström, Axel Fredrik, Industriledare, Elektroingenjör (1875 – 1948)

Enström, Axel Fredrik, f. 21 aug. 1875 i Stockholm (Jak.), d. 31 mars 1948 där på Röda korsets sjukhem. Föräldrar: instrumentmakaren Johan Fredrik Enström och Anna Christina Maria Wesström. Elev i Jakobs folkskola i Stockholm och i Kraftska skolan, som han lämnade 1887; förvärvsarbete; elev i Jakobs femklassiga läroverk, i Hög...

Estelle, Axel Teodor Constantin, Industriidkare, Elektroingenjör (1865 – 1943)

Estelle, Axel Teodor Constantin, f. 20 maj 1865 (Ad. Fredr:s förs:s i Stockholm dopbok), d. 18 okt. 1943 i Solna. Föräldrar: apotekaren Jacob Fredrik Victor Amadée Estelle och Ida Rebecka Elisabeth Rylander. Mogenhetsexamen vid högre latinläroverket i Göteborg juni 1885; elev vid Tekniska högskolan i Stockholm 1886,. avgångsex. från ...

Forssblad, Nils R, Elektroingenjör, Ångtekniker (1888 – 1937)

Forssblad, Nils Richard, f 20 maj 1888 i Uddevalla, d 18 sept 1937 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: provinsialläkaren Richard F o Helja Christina Jacobson. Studentex vid Östersunds lärov 1906, avgångsex från KTH:s avd för elektroteknik 1909, ing vid Trollhätte kraftverk 1909, vid AEG:s ingenjörsbyrå i Ggb 1910–11, vid Siemens-S...

Herlitz, Ivar, Industriidkare, Elektroingenjör (1894 – 1966)

2 Herlitz, Ivar, son till H 1, f 17 juni 1894 i Sthlm (Hedv El), d 25 maj 1966 i Veckholm (Upps). Studentex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 12, elev vid KTH 12—17, genomgick Aseas elevkurs 17 —19, ing vid Asea i Västerås 19, Sverige-Amerikastiftelsens stipendiat i USA 20—22, anställd vid Asea i Ludvika 23—28, disp vid KTH 12 april 28, tekn dr...

Holmgren, Torsten A F:son, Elektroingenjör (1874 – 1934)

9 Holmgren, Torsten Andreas Frithiofsson, bror till H 7, f 1 aug 1874 i Håbo-Tibble, Upps (enl Uppsala Domk), d 28 maj 1934 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 26 maj 91, elev vid KTH 15 sept 91, ex från dess avd för maskinbyggnadskonst o mek teknologi 9 juni 94, ing hos Siemens & Halskes verkstäder i Berlin 94— 97, förest för elek...

Holmström, J Gunnar, Uppfinnare, Elektroingenjör (1874 – 1933)

Holmström, Johan Gunnar, f 23 april 1874 i Sthlm, Svea art, d 30 aug 1933 där, Klara. Föräldrar: civiling Johan Bror Ivar H o Agnes Paulina Lovisa Lindaure. Mogenhetsex vid h reallärov å Norrmalm 17 maj 92, elev vid telegrafverket 10 juni 92, extra elev i matematik o allm fysik vid KTH 19 sept 92, telegrafing:ex 93, eo assistent vid telegrafverket 93, ord elev vid KTH 14 sept 93, lär vid tel...

Källén, A O Gunnar, Fysiker, Elektroingenjör (1926 – 1968)

Källén, Anders Olof Gunnar, f 13 febr 1926 i Kristianstad, d 13 okt 1968 vid Burghof nära Hannover (enl db för Allhelgonaförs, Lund). Föräldrar: läroverksadj Anders Olof Yngve K o Karin Sofia Magdalena Redin. Studentex vid Vasa hal, Gbg, 27 maj 44, inskr vid Chalmers tekn högsk 1 okt 44, utex 31 jan 48, inskr vid LU 5 febr 48, FK 15 sept 48, FL ...

Lamm, Fredrik H, Elektroingenjör (1872 – 1948)

4 Lamm, Fredrik Hjalmar, f 14 juli 1872 i Gbg, Mosaiska, d 7 jan 1948 där, ibid. Föräldrar: grosshandl Albert Martin L o Hilda Fredrika Heyman. Elev vid Schillerska skolan o h reallärov i Gbg, vid Chalmers tekn läroanst 88, avgångsex från dess avd för maskinbyggn o byggn: konst 91, stud vid Eidgen Polytechnikum i Zurich 91—93, studier o praktik i USA 93, ing vid Elektromekaniska ab Nord...

Lemoine, A Siffer, Elektroingenjör (1891 – 1949)

Lemoine, Axel Siffer, f 6 maj 1891 i Väddö, Sth, f 22 aug 1949 i Lidingö. Föräldrar: sko-akarmästaren Jacob Oscar L o Sophia Carolina Nordström. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 29 maj 09, anställd vid Uppsala stads elektricitetsverk 4 okt 10—9 sept 11, ord elev vid KTH sept 11, avgångsex från dess fackskola för elektroteknik 21 dec 14, anställd vid marinförvaltn 15—17, eo linjeing vid telegr...

Liljenroth, Frans G, Industriidkare, Elektroingenjör (1881 – 1960)

Liljenroth, Frans Georg, f 8 juni 1881 i Övraby, Krist, d 26 dec 1960 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kh Wilhelm L o Anne-Sofie Åkerman. Mogenhetsex vid h a l i Lund 28 maj 00, elev vid KTH 15 sept 01, avgångsex från dess fackavd för elektroteknik 7 nov 04, provrums- o beräkningsing vid ASEA, Västerås, 05—13, konstruktions- o tillverkn:chef där 14—16, konsult ing hos Norsk Hydro-Elektrisk Kvae...

Lindblom, Erik David, Industriidkare, Elektroingenjör (1897 – 1977)

Lindblom, Erik David, f 23 maj 1897 i Luleå, d 28 okt 1977 i Djursholm. Föräldrar: fastighetsägaren Ferdinand L o Regina Josefina Zetterberg. Studentex vid hal i Luleå 25 maj 16, ord elev vid KTH 6 sept 16, avgångs-ex från dess avd för elektroteknik 10 juni 20, ing vid Elektriska prövningsanstalten Holmgren & Rosander i Sthlm 20 &mdas...

Lindgren, Edvin M, Industriidkare, Affärsman, Elektroingenjör (1878 – 1940)

Lindgren, Edvin Mauritz, f 20 juni 1878 i Tingsås, Kron, d 20 mars 1940 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: byggmästaren Peter Magnus L o Gustafva Petersdtr. Inskr vid Chalmers tekn läroanstalt (maskinlära o elektroteknik) ht 96, specialelev där 98—00, utex vt 01, studier vid Polytechnikum i Zürich, verktygskonstruktör vid ab Lux i Sthlm 01 — 03, i Paris o S:t Petersburg 03-05, vid ASEA i Väste...

Lindström, K Arvid, Uppfinnare, Elektroingenjör, Akademisk lärare (1866 – 1944)

Lindström, Karl Arvid, f 15 jan 1866 i Hedemora landsförs, t 25 okt 1944 i S:t Nikolai, Söd (nu Nyköping). Föräldrar: byggmästaren Anders Erik L o Maria Charlotta Kihlström. Mogenhetsex vid h a l i Falun 28 maj 85, inskr vid UU ht 86, FK där 25 maj 89, extra elev o lär vid Tekn elementarskolan i Örebro läsåret 89—90, arb...

Lindström, K Johan (Jonas, John) H, Elektroingenjör (1892 – 1951)

Lindström, Karl Johan (Jonas, John) Henning, f 10 nov 1892 i Falun, d 24 nov 1951 i Sthlm, Joh. Föräldrar: barberaren Johan Henning L o Helena Kristina Lindholm. Studentex vid h a l i Falun 14juni 12, elev vid J Aug Janssons elektr verkstad i Falun juli—okt 12 o vid Nya fören elektr ab i Ludvika dec 12 —aug 13, inskr vid KTH 8 sept 13, civiling: ex där 30 maj 17, byråingenjör vid Hemsjö kraf...

Littorin, Krister A, Industriidkare, Elektroingenjör (1879 – 1939)

Littorin, Krister Alfredsson, f 9 febr 1879 i Uppsala, d 11 mars 1939 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: majoren Alfred Theodor L o Gustafva Amalia Gagge. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 9 juni 97, ord elev vid KTH 16 sept 97, avgångsex från dess fackskola för maskinbyggn:konst o mek teknologi 17 sept 00, ing vid ab Viklunds verkstäder i Sthlm 00—01, anställd vid Siemens & Halske AG i Berlin 01—...

Ljungström, Fredrik, Industriledare, Elektroingenjör, Båtkonstruktör (1875 – 1964)

2 Ljungström, Fredrik, bror till L 1, f 16 juni 1875 i Sthlm, Kat, d 18 febr 1964 i Lidingö. Studier vid Östermalms lärov i Sthlm, elev vid G Eriksons förberedande kurs till KTH, konstruktör tills med Birger L (L 1) 90–96, anställd hos Alfred Nobel 95–96, konstruktör vid The New Cycle Co, London, 96, vid ab Separator, Sthlm, 03&nda...

Lundvall, D Björn H, Elektroingenjör (1920 – 1980)

Lundvall, Dan Björn Hjalmar, f 12 aug 1920 i Sthlm, Matt, d 14 sept 1980 i Gryt, Ög (kbf i Hägersten, Sthlm). Föräldrar: bankkamrer Daniel (Dan) L o Anna Greta Segerström. Studentex i Uppsala vt 39, ord elev vid KTH ht 39, ingenjör vid Telefon-ab L M Ericsson, Sthlm, 9 mars 43, utex från KTH:s avd för elektroteknik 1 okt 43, överingenjö...

Mothander, K Gunnar L, Elektroingenjör, Industriman (1877 – 1958)

Mothander, Karl Gunnar L:son, f 29 juli 1877 i Nor, Värml, d 11 sept 1958 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: lantbrukaren Karl Gustaf Larsson o Maria Vilhelmina Mothander. Mogenhetsex vid hal i Karlstad 21 maj 96, ord elev vid KTH 15 sept 96, avgångsex från fackavd för elektroteknik där 10 juni 99, studier vid Technische Hochschule, Berlin-Charlottenburg, 99&...

Nyström, Harry G, Industriidkare, Elektroingenjör (1898 – 1991)

Nyström, Harry Gotthard, f 27 juli 1898 i Kristinehamn, d 1 jan 1991 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bankdirektören Lorentz Marcus Gotthard N o Anna Lundgren. Studentex vid h reallärov på Östermalm i Sthlm 10 maj 16, ord elev vid KTH 6 sept 16, utex vid fackskolan för elektroteknik där 31 maj 20, merkantila studier bl a i Tyskland 21...

Pleijel, Henning B M, Fysiker, Elektroingenjör (1873 – 1962)

1 Pleijel, Henning Bernhard Mathias, f 5 juli 1873 i Vimmerby, d 20 jan 1962 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: gymnastikdirektören o brandchefen Anders Wilhelm P o Laura Emilia Maria Rosin. Mogenhetsex vid H a l i Västervik 5 juni 91, inskr vid StH 92, ex för antagn till assistent i Telegrafverket 30 april 92, eo assistent vid Sthlms centraltelegrafstation 3 juni...

Rossander, Carl A J, Elektroingenjör (1875 – 1927)

2 Rossander, Carl August Julien, bror till R 1, f 2 maj 1875 i Sthlm, Jak o Joh, d 15 juli 1927 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: professorn Carl Jacob R o Emma Maria Godenius. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 17 maj 92, inskr vid KTH 14 sept 92, avgångsex från dess fackavd för maskinbyggnadskonst o mek teknologi 10 juni 96, anställd vid Luth &a...

Sterky, Håkan K A, Elektroingenjör (1900 – 1992)

3 Sterky, Håkan Karl August, kusins sonson till S 2, f 7 april 1900 i Sthlm, Hedv El, d 21 nov 1992 i Lidingö. Föräldrar: krigsrådet Carl Edvard Theodor S o Hilma Elisabet Almén. Studentex vid H reallärov å Östermalm, Sthlm, 18 maj 18, värnplikts- o officersaspirantutbildn vid Fälttelegrafkåren 15 juni 18–2 sept 19, elev vid KTH 18...

30 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se