Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
41 träffar, sida:  1 
Abelin, Gustaf R, Arméofficer, Lantförsvarsminister (1819 – 1903)

2. Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata ku...

Bergström, David Kristian, Lantförsvarsminister, Riksdagspolitiker (1858 – 1946)

Bergström, David Kristian, f. 5 nov. 1858 i Brunneby församling. Föräldrar: slussinspektören Kristian Bergström och Sofia Charlotta Dahlgren. Elev vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1877; student i Uppsala s. å.; fil. kand. 31 jan. 1882; ordförande i studentföreningen Ver...

Björnstjerna, Johan Magnus, Arméofficer, Lantförsvarsminister, Riksdagsman (1805 – 1898)

3. Johan Magnus Björnstjerna, f. 28 jan. 1805 på Kristinelund i Arby socken nära Kalmar, d 20 mars 1898 i Stockholm. Föräldrar: generalmajoren Magnus Johan Björnstjerna och Sara Elisabet Nilsson. Student i Uppsala 9 okt. 1818; kadett vid Karlberg 28 sept. 1820; utexaminerad därifrån 20 sept. 1822; fänrik vid andra livgardet 10 dec. s. å.; ...

Broström, Daniel (Dan), Skeppsredare, Sjöförsvarsminister, Riksdagspolitiker (1870 – 1925)

2. Daniel (Dan) Broström, den föregåendes son, f. 1 febr. 1870 i Kristinehamn, d 24 juli 1925 genom olyckshändelse i Trönninge stationssamhälle. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1884; avlade mogenhetsebcamen därstädes 3 juni 1889. Innehade anställning på mäklarekontor i Königsberg 1889 och i Hull 1890; in...

Cederström, Bror, Arméofficer, Lantförsvarsminister, Kollegiepresident (1754 – 1816)

2. Bror Cederström, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1754 i Stockholm, d 8 okt. 1816 i Växjö. Föräldrar: landshövdingen och generalmajoren friherre Bror Olofsson Cederström och Sara Kristina Zedritz. Kadett i artilleriregementet 25 febr. 1766; idkade studier i Frankrike, bl. a. i La Rochelle; återkom 1769; volontär vid livg...

Christerson, Jarl C E, Sjöofficer, Artilleriofficer, Sjöförsvarsminister (1833 – 1922)

Christerson, Jarl Casimir Engéne, f. 2 okt. 1833 i Karlskrona, d 7 nov. 1922 i Mariefred. Föräldrar: justitieborgmästaren, lagmannen Håkan Fredrik Christierson och Ulrika Abelin. Åtnjöt skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 19 febr. 1850; kadett vid krigsakademien å Karlberg 1 okt. 1850; korpral 1853; avlade sjöofficersexamen 17 dec. ...

Crusebjörn, Jesper I, Arméofficer, Landshövding, Lantförsvarsminister (1843 – 1904)

Jesper Ingevald Crusebjörn, f. 12 juli 1843 på Avinge i Grödinge socken, d. 24 juni 1904 i Umeå. Föräldrar: hovjunkaren Frans Adolf Crusebjörn och Lovisa Magdalena Fougt. Elev vid Strängnäs h. elementarläroverk ht. 1855—vt. 1862; student i Uppsala 26 maj 1862; furir utan lön vid Västmanlands regemente 8 sept. 1862; passerade...

Dyrssen, Gerhard, Sjöofficer, Landshövding, Sjöförsvarsminister (1854 – 1938)

1. Gerhard Dyrssen, f. 18 febr. 1854 på Fänneslunda, Fänneslunda sn (Älvsb.), d. 3 april 1938 i Stockholm. Föräldrar: godsägaren Peder Johan Julius Dyrssen och Gustafva Wilhelmina Hägerman. Åtnjöt undervisning i hemmet; elev vid Sjökrigsskolan 8 okt. 1867; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1873; löjtnant 23 okt. 1876; genomgi...

Ehnemark, Carl Magnus, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1803 – 1874)

Ehnemark, Carl Magnus, f. 4 mars 1803 i Karlshamn, d. 18 jan. 1874 på Agdatorp, Nättraby sn (Blek.). Föräldrar: grosshandlaren Adam Ehnemark och Petronella Elisabeth Lorich. Kadett vid krigsakademien 28 sept. 1818; underlöjtnant vid örlogsflottan 5 nov. 1821; sekundlöjtnant efter flottornas sammanslagning 2 nov. 1824; premiärlöjtnant 17 sept. 183...

Ehrenstam, Johan Fredrik, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1800 – 1849)

Johan Fredrik Ehrenstam, f. 29 dec. 1800 i Stockholm (Svea livg.), d. 5 febr. 1849 där (Skeppsh.). Föräldrar: överauditören och krigsrådet Samuel Gustaf Ehrenstam och friherrinnan Catharina Charlotta Gripenstierna. Undervisning dels i hemmet, dels i Maria skola; kadett vid Karlberg 28 sept. 1816; utex. 2 nov. 1818; underlöjtnant vid örlogsfl...

Ehrensvärd, Carl August, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1858 – 1944)

9. Carl August Ehrensvärd, den föregåendes son, f. 16 sept. 1858 på Tosterup i likanämnda sn (Krist.), d. 16 febr. 1944 i Stockholm (Osk.). Elev vid Sjökrigsskolan 28 sept. 1872; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1878; löjtnant 20 okt. 1882; kapten 5 april 1889; förste adjutant (stabschef) hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1899...

Ekman, Carl Gustaf, Statsminister, Finansminister, Försvarsminister, Tidningsman, Politiker (1872 – 1945)

Ekman, Carl Gustaf, f. 6 (ej 5) okt. 1872 i Munktorps sn (Västm.), d. 15 juni 1945 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren, grundläggaren och soldaten Carl Erik Ekman-Kraft och Josefina Fredrika Säfström. Genomgick enskild skola i hemtrakten; arbete som dräng; lärling som grundläggare i Köping 1887; studier vid handelsskola dä...

Gyldenstolpe, A F Nils, Arméofficer, Riksmarskalk, Lantförsvarsminister (1799 – 1864)

5 Gyldenstolpe, Adolph Fredrik Nils, son till G 4, f 28 jan 1799 i Sthlm (Hovf), d 26 maj 1864 där (Jak). Inskr vid UU 2 febr 16, stor teol ex 28 nov 16, matem ex 17 febr 17, korpral utan lön vid livreg :s husarkår 8 nov 17, kansliex vid UU 8 dec 17, kornett utan lön vid livreg :s husarkår 9 dec 17, eo kanslist i kanslistyr 15 jan 18, officersex 2 maj 18,...

Gyllengranat, Carl August B, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1787 – 1864)

Gyllengranat, Carl August Burchard, f 7 aug 1787 på Sveaborg, Finland, d 22 maj 1864 i Karlskrona. Föräldrar: kaptenen frih Arvid Gustaf G o Aurora Elisabet Taube. Sergeant vid Västmanlands reg 27 mars 95, kadett vid Karlberg 26 sept 00, utex 24 sept 04, underlöjtn vid arméns flotta 6 nov s å, i brittisk örlogstjänst 26 okt 07—30 ma...

Hammarskjöld, Carl Gustaf V, Arméofficer, Försvarsminister (1865 – 1940)

6 Hammarskjöld, Carl Gustaf Valdemar, bror till H 5, f 22 april 1865 i Tuna (Kalm), d 27 febr 1940 i Sthlm (Hedv El). Mogenhetsex i Uppsala 23 maj 83, elev vid krigsskolan 17 juli 84—5 okt 85, underlöjtn vid Värmlands fältjägarekår 30 okt 85, löjtn där 6 aug 91, aspirant i generalstaben 1 okt 92, kompaniofficer vid krigsskola...

Hammarskjöld, K Hjalmar L, Diplomat, Hovrättspresident, Statsminister, Justitieminister, Ecklesiastikminister, Lantförsvarsminister (1862 – 1953)

5 Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard, f 4 febr 1862 i Tuna (Kalm), d 12 okt 1953 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: löjtnanten o godsägaren Knut Vilhelm H o Maria Lovisa Cecilia Vilhelmina (Mimmi) Cöster. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 21 maj 78, inskr vid UU 13 sept 78, FK där 25 maj 80, JK där 25 okt 84, eo notarie i Svea hovrätt 31 okt 84, sekr ...

Hansson, Per Albin, Statsminister, Försvarsminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1946)

2 Hansson, Per Albin, bror till H 1, f 28 okt 1885 i Fosie (Malm), d 6 okt 1946 i Sthlm (Bromma). Springpojke i kooperativa affären Pan i Malmö 97—99, handelsbiträde där 00—04, anställd på tidn Arbetets exp 04, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, förtroendeman där och red för förb:s tidskr Fram 05&md...

Hohenhausen, von, Carl Ludvig, Arméofficer, Lantförsvarsminister (1787 – 1866)

von Hohenhausen, Carl Ludvig, f 2 okt 1787 på Sveaborg, Finland, d 7 april 1866 i Linköping. Föräldrar: kaptenen Carl Johan v H o Elisabet v Nackreij. Överstyrman vid arméns flottas finska eskader 7 okt 95, kadett vid Karlberg 29 sept 99, utex 22 sept 03, fänrik vid finska gardesreg (senare Andra livg) 27 dec 03, förste adjutant 12 febr 07, underl&o...

Krusenstierna, von, Henning V M, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1862 – 1933)

5 von Krusenstierna, Henning Vilhelm Mauritz, f 19 febr 1862 på Nedre Bräcke, Bäve, Göt (nu: Uddevalla), d 30 okt 1933 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: kaptenen Carl Sebastian v K o Selma Amanda Margareta Berggren. Elev vid sjökrigsskolan 30 sept 76, kadettkorpral 3 okt 81, sjöofficersex 1 okt 82, underlöjtn vid flottan 18 okt 82, deltog i fregatten ...

Larsson, Jacob T, Advokat, Sjöförsvarsminister, Politiker (1851 – 1940)

Larsson, Jacob Timotheus, f 17 maj 1851 i Lund, d 9 okt 1940 i Lidingö. Föräldrar: sakföraren tit v auditören Mårten L o Mathilda Gustava Lundsten. Inskr vid LU 2 sept 72, hovrättsex där 13 dec 75, v häradsh 79, advokat i Lund 79—89, ombudsmansassistent hos Skånska hypoteksfören i Lund 89—94 o ombudsman där 95&mda...

Leijonhufvud, B Abraham, Arméofficer, Sjöförsvarsminister, Politiker (1823 – 1911)

10 Leijonhufvud, Broder Abraham, brorson till L 8, f 31 mars 1823 i Örebro, d 31 aug 1911 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: ryttmästaren frih Carl Edvard Leijonhufwud o frih Sofia Aurora L. Kadett vid krigsskolan på Karlberg 6 okt 36, deltog i sjöexercisexp:er 38—40, officersex 15 febr 42, underlöjtn vid ing:kåren 9 mars 42, gradpassering vid S...

Lindman, S Arvid A, Sjöofficer, Statsminister, Utrikesminister, Sjöförsvarsminister, Industriman, Riksdagspolitiker (1862 – 1936)

2 Lindman, Salomon Arvid Achates, kusin till L 1, f 19 sept 1862 i Österbybruk, Upps, d 19 dec 1936 vid Croydons flygplats, Surrey, England (skriven i Sthlm, Jak). Föräldrar: bruksdisponenten Emil Achates L o Ebba Carolina Dahlgren. Studier vid hal i Hudiksvall 73 — 76, aspirant vid sjökrigsskolan 28 sept 76 —hösten 82, underlöjtn vid flott...

Lybeck, Otto E, Sjöofficer, Försvarsminister (1871 – 1947)

Lybeck, Otto Emil, f 19 febr 1871 i Sthlm, Ty, d 21 april 1947 där, Skeppsh. Föräldrar: kamreraren Johan August L o Emilie Carolina Sofia Klynder. Kadett vid sjökrigsskolan 1 okt 86, underlöjtn vid flottan 29 okt 92, löjtn 26 april 95, elev vid krigshögsk 98–00, tjänstg i flottans stab 1 okt 00–04, kapten vid flottan 30 dec 01, sekr i komm ...

Malm, Olof B, Arméofficer, Lantförsvarsminister (1851 – 1939)

Malm, Olof Bernhard, f 3 jan 1851 i Kviinge, Krist, d 18 febr 1939 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Hans Magnus M o Hanna Christensdtr. Studentex vid h a l i Växjö 8 dec 70, kadett vid krigsskolan 3 april 71, officersex där 30 nov 72, underlöjtn utan lön vid N skånska infanterireg 6 dec 72, underlöjtn på stat där 20 febr 74, g...

Malmberg, E E Harald, Arméofficer, Försvarsminister (1879 – 1948)

Malmberg, Erik Emil Harald, f 26 okt 1879 i Tryserum, Kalm, d 2 jan 1948 i Skövde. Föräldrar: lantbrukaren Per Fredrik M o Hilda Karolina Josefina Wikström. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 25 maj 99, volontär vid Gotlands infanterireg 2 juni 99, avgångsbetyg från krigsskolan 27 nov 01, underlöjtn vid Gotlands infanterireg 5 dec 01, löjtn i reg 1...

Mörcke, B B Emil, Arméofficer, Lantförsvarsminister (1861 – 1951)

Mörcke, Bror Birger Emil, f 12 juni 1861 i Öglunda, Skar, d 12 okt 1951 i Varberg. Föräldrar: överstelöjtn Bror M o Ida Hildegard v Hall. Volontär vid Västgöta reg 23 nov 77, mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 21 maj 78, officersex vid krigsskolan 3 nov 79, underlöjtn utan lön vid Västgöta reg 21 nov 79, med lön 1...

Mörner, Axel O, Arméofficer, Lantförsvarsminister (1774 – 1852)

11 Mörner, Axel Otto, bror till M 7, M 8 o M 9, f 8 juni 1774 i Lekaryd, Kron (enl hfl för Eksjö landsförs 1814–15), d 20 okt 1852 i Eksjö stadsförs. Volontär vid Sprengtportenska reg 77, kadett vid fortifikationen febr 82, konduktör där 12 nov 82, sekundadjutant vid nämnda reg 18 april 92, premiäradjuta...

Nilson, Erik A, Lantförsvarsminister, Frikyrkoman, Riksdagspolitiker (1862 – 1925)

Nilson, Erik Agabus, f 13 febr 1862 i Sköllersta, Ör, d 17 sept 1925 i Sthlm (enl db for Nikolai, Örebro). Föräldrar: rättaren Lars Fredrik N o Christina Olsdtr. Handelsbiträde, egen företagare i spannmålsbranschen 89–10, led av styr för ab E A Nilson 05

Nilsson, Janne, Lantbrukare, Försvarsminister, Riksdagspolitiker (1882 – 1938)

Nilsson, Janne, f 17 maj 1882 i Hörby, Malm, d 9 dec 1938 i Sthlm (enl db för Hörby). Föräldrar: lantbrukaren o riksdagsmannen Nils Jönsson o Kersti Nilsdtr. Lantarbetare i Hörby, lant- o järnvägsarbetare i USA o Kanada 05–10, lantbrukare i Hörby från 11, led av kommunalnämnden 13, ordf i kommunalstämman 14, i kommunalfu...

Otter, von, Fredrik W, Sjöofficer, Statsminister, Sjöförsvarsminister, Riksdagsman (1833 – 1910)

3 von Otter, Fredrik Wilhelm, bror till O 2, f 10 april 1833 i Fagre, Skar, d 9 mars 1910 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 15 sept 45, sjöofficersex 14 dec 50, sekundlöjtn 21 dec 50, i engelsk örlogstjänst 24 mars 57–22 dec 60, premiärlöjtn 15 juni 58, tf underekipagemästare i Karlskrona 61, ord 21 au...

Otter, von, Carl Gustaf, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1827 – 1900)

2 von Otter, Carl Gustaf, sonsons sonson till O 1, f 17 aug 1827 i Fagre, Skar, d 24 febr 1900 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: överstelöjtnanten frih Casten Fredrik v O o Anna Dorotea Santesson. Kadett vid krigsakad på Karlberg 9 sept 41, sjöofficersex 30 nov 47, sekundlöjtn vid flottan 3 dec 47, i engelsk örlogstjänst 20 maj 52–2 okt...

Palander af Vega, A A Louis, Sjöofficer, Forskningsresande, Sjöförsvarsminister (1842 – 1920)

Palander af Vega, Adolf Arnold Louis, f 2 okt 1842 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 aug 1920 i Djursholm. Föräldrar: kommendörkaptenen Axel Fredrik Palander o Emilie Jacquette Constance du Rées. Kadett vid Krigsakad 17 nov 56, sjöofficersex där 14 mars 64, sekundlöjtn vid flottan 12 april 64, styrman i handelssjöfart juni 65–april 6...

Palmstierna, Erik K, Diplomat, Utrikesminister, Sjöförsvarsminister, Politiker (1877 – 1959)

5 Palmstierna, Erik Kule, sonson till P 3, f 10 nov 1877 i Sthlm, Klara, d 22 nov 1959 i Florens, Italien. Föräldrar: envoyén o överceremonimästaren Carl Fredrik Herman P o Hanna Maria Edla v Holst. Elev vid Sjökrigsskolan 1 okt 91, officersex där 27 okt 97, underlöjtn vid flottan 29 okt 97, löjtn där 31 dec 00, led av stadsfullm i Karlskro...

Palmstierna, N A Hjalmar, Arméofficer, Landshövding, Lantförsvarsminister, Riksdagsman (1836 – 1909)

4 Palmstierna, Nils Axel Hjalmar, son till P3,f31 mars 1836 i Sthlm, Klara, d 21 febr 1909 där, Engelbr. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 3 dec 49, officersex 11 okt 54, underlöjtn vid Vendes art:reg 9 nov 54, inträdesex vid H art:lärov å Marieberg 16 maj 57, slutex 28 mars 60, repetitör 60 — 61, lär 64 —65, allt vid H arf.lärov, l&o...

Platen, von, Baltzar J E, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister, Politiker (1804 – 1875)

3 von Platen, Baltzar Julius Ernst, son till P 2, f 16 april 1804 i Näs, Skar, d 20 mars 1875 i Sthlm, Jak o Joh. Jungman på briggen Maria 19 maj 18–23 okt 20, underlöjtn vid Örlogsflottan 9 okt 21, andre styrman på fregattskeppet Fortuna 8 okt 23–8 nov 24, underlöjtn i engelsk örlogstjänst 25–27, adjutant hos chefen fö...

Rappe, Axel E, Arméofficer, Lantförsvarsminister, Politiker (1838 – 1918)

3 Rappe, Axel Emil, kusin till R 2, f 2 okt 1838 i Arby, Kalm, d 18 dec 1918 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: landshövdingen frih Axel Ludvig R o Lisette Emilia Augusta Björnstjerna. Elev vid Uppsala katedralskola, studentex vid UU 19 maj 57, inskr där 22 maj 57, kansliex där vt 60, underofficer vid Upplands reg 16 febr 58, officersex 5 o 8 mars 59...

Rosén, E J Gustav, Kommunalpolitiker, Landshövding, Försvarsminister, Riksdagspolitiker (1876 – 1942)

1 Rosén, Ernst Johan Gustav, f 2 april 1876 i Vallsjö, Jönk, d 10 dec 1942 i Umeå. Föräldrar: överbanmästaren Per Gustaf Andersson o Christina Ottilia Engdahl. Stamanställd vid Andra Göta artillerireg 94, artilleriunderofficersex 97, schaktmästare vid Ofotenbanan 98–99, biträde hos stadsingenjören i Gällivare o Ma...

Rosensvärd, J Henrik, Arméofficer, Försvarsminister, Politiker (1816 – 1890)

Rosensvärd, Johan Henrik, f 13 okt 1816 på S:t Barthélemy, Västindien, d 13 nov 1890 i Grums, Värml. Föräldrar: överstelöjtnanten o guvernören Johan Samuel R o Christina Sofia Appelquist. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 1 juli 31, officersex där 18 mars 36, underlöjtn vid Södermanlands reg 23 april 36, elev vid H arti...

Ryding, K Axel, Arméofficer, Lantförsvarsminister, Riksdagsman (1831 – 1897)

Ryding, Knut Axel, f 28 aug 1831 i Västra Tunhem, Älvsb, d 7 febr 1897 i Skövde. Föräldrar: landskamreraren Johan Fredrik R o Christina Charlotta Lindborg. Studentexamen vid UU 28 sept 49, inskr där 49, volontär vid Göta art:reg 18 jan 50, sergeant där 20 maj 50, officersex 6 maj 51, underlöjtn 29 juli 51, allt vid Göta artreg, elev vid ...

Sidner, J W Ludvig, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1851 – 1917)

1 Sidner, Joseph Wolfgang Ludvig, f 16 mars 1851 i Härnösand, d 31 juli 1917 i Djursholm. Föräldrar: konsistorienotarien o musikläraren Anders S o Hedvig Christina Charlotta Norinder. Elev vid Sjökrigsskolan 1 okt 68, sjöofficersex 25 sept 72, underlöjtn vid flottan 4 okt 72, navigationslärarex 17 juli 74, löjtn vid flottan 1 okt 75, inf...

Sköld, Per Edvin, Finansminister, Försvarsminister, Handelsminister, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1891 – 1972)

Sköld, Per Edvin, f 25 maj 1891 i Svedala, Malm, d 13 sept 1972 i Sthlm (kbf i Norra Rörum, Malm). Föräldrar: lantbrukaren o riksdagsmannen Nils Peter S o Maria Sofia Nilsson. Volontär vid Södra skånska infanterireg 09, underofficersex 11, elev vid Lunds privata elementarskola 12, studentex där 29 maj 15, inskr vid LU ht 15, FK där 15 dec 17, fol...

41 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se