Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
50 träffar, sida:  1 
Almgren, Knut August, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Fabrikör (1806 – 1884)

1. Knut August Almgren, f. 15 juli 1806 i Västerås, d. 20 apr. 1884 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren lagman Joakim Vilhelm Almgren och Karin Elisabet Arosenius. Måste på grund av föräldrarnas frånfälle avbryta sin skolgång i Västerås; erhöll anställning hos firman Mazér & komp. i Stockholm; s...

Almgren, Oscar M, Riksdagsledamot, Fabrikör (1842 – 1910)

2. Oscar Mauritz Almgren, den föregåendes son, f. 14 aug. 1842, d 27 mars 1910 i Stockholm. Anställd vid faderns sidenfabrik 1858; delägare däri 1869 och ensam innehavare därav 1884; stadsfullmäktig i Stockholm 1879–1908 och var därunder åren 1885–86 och 1889–1906 ledamot av beredningsutskottet samt insattes 1890 i han...

Anderson, Per, Kommunalpolitiker, Fabrikör (1861 – 1942)

Anderson, Per, f. 3 febr. 1861 i Gunnarskog. Föräldrar: hemmansägaren Anders Person och Maria Erlandsdotter. Genomgick ortens folkskola och arbetade flera år inom smedsyrket; ledamot av kommunalfullmäktige (från 1911 stadsfullmäktige) i Arvika 1888 (stadsfullmäktiges ordförande 1911); grundlade en fabrik för tillverkning av lantbruksmaskine...

Arosenius, Carl F, Riksdagsledamot, Fabrikör, Färgare (1778 – 1839)

1. Carl Fredric Arosenius, f. 21 apr. 1778 i Söderbärke, d. 17 apr. 1839. Föräldrar: prosten i Söderbärke magister Petrus Arosenius och Agnes Hülphers. Genomgick Västerås trivialskola; student i Uppsala 13 okt. 1795; disp. 7 mars 1798 (De libertis Romanorum, pres. G. Gedner); fil. kand. 1 dec. 1799; disp. 7 mars 1800 (De difficili pretiorum veter...

Asplund, Daniel, Riksdagsledamot, Fabrikör, Grosshandlare (1749 – 1804)

Asplund, Daniel, f. 11 febr. 1749 i Aspby i Torsåkers församling, Ångermanland, d. 12 febr. 1804 i Stockholm. Föräldrar: skattebonden Per Ersson och Dorotea Nilsdotter. Sändes jämte sin äldre broder, sedermera kryddkramhandlaren Per Asplund (f. 1744, d. 1803, bekant som donator) vid tolv års ålder till trivialskolan i Härnösand;...

Cantzler, Carl Henrik, Grosshandlare, Tobaksfabrikör (1791 – 1861)

1. Carl Henrik Cantzler, f. 19 nov. 1791, d. 6 mars 1861 i Stockholm. Föräldrar: hovrådet Johann Friedrich Cantzler och Marie Spalding. Handelsbokhållare hos grosshandlaren Spal-ding i Stralsund i sex år samt hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm i två år; erhöll burskap som grosshandlare i Stockholm genom magistratens utslag 8 mars 1816 samt kommerskollegiets tillstånd att d...

Engelke, Otto, Klädesfabrikör (1815 – 1895)

1. Otto Engelke, f. 18 sept. 1815 i Göteborg (Domk.), d. 14 okt. 1895 i Norrköping. Föräldrar: tullfiskalen, vice häradshövding Johan Fredrik Engelke och Johanna Fredrika Gyllich. Kom till Norrköping från Uddevalla senhösten 1831; anställd hos specerihandeln Lindström & Skog där, sedan hos handlanden Carl Johan Nelin, därp...

Fahlström, Erik (Johansson), Fabrikör, Keramiker (1726 – 1787)

2. Erik (Johansson) Fahlström, den föregåendes broder, f. 20 febr. 1726 i Blixterboda, Fellingsbro sn (Ör.), d. 15 okt. 1787 i Södertälje. Lärgosse vid Rörstrand 1739; gesäll 1747; verkgesäll 1752 eller tidigare, därefter mästare; »övermästare» 22 okt. 1759, ibland kallad porslinsövermästar...

Flensburg, P August, Affärsman, Fabrikör (1811 – 1861)

2 Flensburg, Pehr August, son till F 1 i hans 1:a g, f 12 okt 1811 i Malmö (Petri), d 30 sept 1861 där (ibid). Handelsstud utrikes, bl a Newcastle, deläg i faderns f:a, burskap som handl i Malmö 10 april 1841, led av stadens äldste 17 jan 1842, 24 jan 1848 o 22 dec 1855, erhöll kommerskoll tillståndsbrev 29 april 1844 på tillverkning a...

Flensburg, F Oscar, Fabrikör (1820 – 1883)

4 Flensburg, Frans Oscar, son till F 1, bror till F 2, f 7 april 1820 i Malmö (Petri), d 4 nov 1883 i Gävle. Elev å apoteket Fläkta örn i Malmö 1835, farm studiosiex 1 aug 1840, apotekarex 22 okt 1842, amanuens i kemi vid univ i Durham 1843, assistent vid Chemical agricultural society i Edinburgh s å, kondition å apoteket Le...

Hedman, Abraham, Fabrikör, Politisk aktör (1699 – 1766)

Hedman, Abraham, f 9 eller 11 okt 1699, trol i Avesta, d 6 jan 1766 på Kättsta säteri i Haraker (Vm). Föräldrar: kh i Tillberga Christopher H o Maria Börk. Korpral vid livreg till häst 1 okt 24—4 aug 32, arrendator på Kättsta säteri 29 mars 30, anlade Kättsta manufakturverk 38, befullm av manufakturkontoret med dins titel 22...

Janson, J Sixtus, Fabrikör, Idrottsledare (1883 – 1957)

Janson, Johan Sixtus, f 31 okt 1883 i Uppsala, d 2 okt 1957 där. Föräldrar: gårdsbrukaren Jan Erik J o Johanna Maria Holmgren. Studier vid Tekn skolan, Sthlm, 97— 02, stiftade IF Thor, Uppsala, 97 (ordf där från 08), startade kontorsboksfabrik i Uppsala 06, ordf i Upplands idrottsförb 12—17, led av styr för Sv idrottsförb 19—31, av Riksidrottsförb:s överstyr 19—48 (led av dess förvalta:...

Jönsson, Janne, Tidningsredaktör, Fabrikör, Fackföreningsman (1861 – 1941)

Jönsson, Janne, f 27 juni 1861 i Kallna, Krist, d 8 april 1941 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: snickaren o lantbrukaren Jöns Peter J o Petronella Månsdtr. Arbetare i Bjuvs o Ljungsgårds kolgruvor (båda Malm) 80—89, fabriksarbetare vid Helsingborgs gummifabriks ab 92—96, ordf i arbetsmannafackfören där 92—95, kassö...

Lamberg, Johan Anders, Fabrikör, Köpman (1712 – 1783)

Lamberg, Johan Anders, f 1712 i Gbg, trol Domk, d 17 febr 1783 där, Domk. Föräldrar: lektor Petter L o Sofia Schröder. Burskap som handl i Gbg 30 okt 41, delägare i klädesfabrik o kattunstryckeri, ägde en puder- o stärkelsefabrik 52—77. . G 41 i Gbg, trol Domk, med Elisabeth Söderberg, f omkr 14, trol där, f 14 mars 68 där, dtr till handl Carl S o Anna Maria Barntman.

Lenning, Christian E, Industriidkare, Klädesfabrikör (1781 – 1854)

1 Lenning, Christian Erik, f 21 maj 1781 i Nyköping, d 6 aug 1854 i Norrköping. Föräldrar: rådmannen Johan Gustaf L o Anna Elisabeth Eberstein. Praktik o studier vid textilföretag i Tyskland 05—07, färgare i Norrköping 09, förvärvade verkstäder o privilegier för klädestillverkn vid Drag 18 okt 11 o 14 okt 15, klädesfabrikör där 11—nov 51. —Iqml 16.

G 23 nov 10 i Norrköping m...

Linderoth, John G, Fabrikör, Urmakare (1848 – 1924)

2 Linderoth, John Gustaf, son till L 1, f 18 maj 1848 i Sthlm, Klara, d 2 maj 1924 där, ibid. Elev vid Klara elementarlärov 56—63, anställd vid G W L:s urfabrik 15 dec 63, elev i slöjdskolan vid Teknolog inst 64—65, studier i utlandet 67—70, tillstånd att driva handel under firma Gustaf Wilhelm L 9 april 72, v ordf i Sthlms urmakar...

Lindquist, Johan, Fabrikör, Urmakare (– 1779)

Lindquist, Johan, f i Dalarna (handelskoll:s prot 17 jan 1769, s 84, SSA), d 4 juni 1779 (dödsattest o bouppt) trol i Sthlm. I lära hos urmakaren Julien Le Roi i Paris, erhöll kom-merskolhs resolution på en urfabrik i Sthlm 13 juni 54, verksam som urmakare där från 54, hovurmakare 30 juni 58, burskap i Sthlm 17 jan 69.

G 16 dec 1756 i Sthlm, Ridd, m Bir...

Lindqvist, Frans W, Fabrikör, Uppfinnare (1862 – 1931)

Lindqvist, Frans Wilhelm, f 16 mars 1862 i Ottum, Skar, d 17 sept 1931 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: soldaten Anders L o Maja Stina Johansdtr. Metallarbetare i Eskilstuna o Gbg, arbetare i W Wiklunds armaturfabrik i Sthlm, filare i ab Separator 88—91, verkmästare o deläg i J V Svensons fotogenköksfabrik mars 92—98, verkstadschef o deläg i ab Primus 24 okt 98 — 04, VD o disponent där 1 ja...

Ljung, A H Efraim, Affärsman, Kommunalpolitiker, Fabrikör, Tidningsutgivare (1878 – 1955)

Ljung, Adolf Henrik Efraim, f 31 (enl fb 30) aug 1878 i Bankeryd, Jönk, d 5 maj 1955 i Malmö, Slottsstaden. Föräldrar: hemmansäg Johan August L o Emma Gustafva Bergbom. Bokhållare i Täby, Sth, 96-98, i Hjo 98-01, i Malmö 01-02 o i Eslöv 02-05, handl i Malmö (firma A E Ljung) 05—13, led av styr för Betels missionsförs där 08—43, ordf där från 15, ägare av firma Malmö choklad- & cacao co A...

Ljungdahl, Sture E, Kommunalpolitiker, Fabrikör (1872 – 1966)

Ljungdahl, Sture Emanuel, f 24 febr 1872 i Madesjö (Nybro), Kalm, d 27 sept 1966 i Kalmar (kbf i Nybro). Föräldrar: bokbindaremästaren o bokhandlaren Anders Gustaf L o Cajsa Lena Larsdtr. Praktik i Berlin o Visby, övertog faderns rörelse i Nybro 95 (formellt 1 april 97), led av kommunalnämnden där 04, ordf 10–19, led av kommunalfullm 16–31,...

Ljunglöf, Jacob Fredrik, Tobaksfabrikör (1796 – 1860)

1 Ljunglöf, Jacob Fredrik, f 22 okt 1796 i Sundby, Söd, d 21 sept 1860 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: hovpredikanten kh Carl Petter L o Carolina Lovisa Fredrika Markander. Elev vid Strängnäs trivialskola, anställd hos sockerbruksidkaren G Östermark i Sthlm 10, magasinsbetjänt o handelsbokhållare hos tobaksfabrikören Peter Helin ...

Ljunglöf, Knut F, Kommunalpolitiker, Tobaksfabrikör (1833 – 1920)

2 Ljunglöf, Knut Fredrik, son till L 1, f 30 juni 1833 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 april 1920 där, ibid. Inskr vid UU 11 juni 50, anställd på firman Molls kontor i Sthlm 50–52, praktik på tobaksfirman Migault & Ruyter i Bremen 52–55 o i Liverpool 56–omkr 59, anställd i firma Jac Fr Ljunglöf, Sthlm, 1 jan 60, ensam innehavare 21 ...

Lundholm, G Waldemar, Förläggare, Instrumentfabrikör (1883 – 1961)

Lundholm, Gustaf Waldemar, f 9 maj 1883 i Sthlm, Bromma, d 7 april 1961 där, Matt. Föräldrar: dir Carl Adam Victor L o Sofie Eufrosyne Dyhr. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, 21 maj 02, studier vid handelsinstitut, volontär i ab Nordiska bokhandeln, inskr vid StH 4 okt 04, utlandspraktik bl a hos firma Rud Ibach Sohn i Barmen, Tyskland, o i England omkr 06–10...

Lundström, Johan E, Uppfinnare, Tändsticksfabrikör (1815 – 1888)

2 Lundström, Johan Edvard, son till L 1, f 28 april 1815 i Jönköping, Kristina, d 17 juli 1888 där, ibid. Elev vid h lärdomsskolan i Jönköping 25–31, vid Växjö gymn 31–34, inskr vid UU 3 febr 35–vt 40 (utom vt 39), teol ex 30 maj 35, disp pro exercitio ht 36, medarb i L 1:s tryckerirörelse 43–44, tills m [a:65...

Löwenadler, L J Fredrik, Affärsman, Tändsticksfabrikör (1854 – 1915)

1 Löwenadler, Lars Johan Fredrik, f 6 dec 1854 i Sthlm, Maria, d 8 okt 1915 i Henley on Thames, England. Föräldrar: riksbankskassören Fredrik Wilhelm L o Isabella Feit. Anställd i en trävarufirma i Newcastle, England, 78, i firman Trummer & Co, London o Hamburg, tills med en kompanjon innehavare av denna under firma Trummer & Co Successors Ltd 84, senare...

Malmsjö, Johan Gustaf, Pianofabrikör (1815 – 1891)

Malmsjö, Johan Gustaf, f 14 jan 1815 i Gårdstånga, Malm, d 13 sept 1891 i Gbg, Domk. Föräldrar: gårdsinspektoren Samuel Malmsioe o Carolina Gustafva Lange. Snickargesäll i Lund 27 april 35, gesäll hos O B Ekström i Malmö 35

Marcus, Jacob, Fabrikör, Köpman (1749 – 1819)

1 Marcus, Jacob, f 1749 trol i Schwaan, Mecklenburg, d 13 mars 1819 i Norrköping. Föräldrar: skyddsjuden Marx Levien o Freude Abraham. Inflyttade till Sthlm 79, betjänt hos Gumpert Hirsch där, erhöll tills med Salomon Jakob tillstånd att driva handel med nipper i Karlskrona 7 jan 82, fick tills med honom skyddsbrev som grosshandlare i Norrköping 8 aug...

Montén, Lars, Fabrikör, Grosshandlare (1785 – 1872)

Montén, Lars, f 3 jan 1785 i Axberg, Ör, d 8 april 1872 i Sthlm, Maria. Föräldrar: bonden Olof Pehrsson o Cherstin Larsdtr. Bryggar-lärling i Sthlm 10–12, kontorsbetjänt o handelsbokhållare hos grosshandl C J Ekerman 12–22, burskap som grosshandl i Sthlm 10 dec 22, anlade såpfabrik i Gamla stan 23, led av Sällsk för nyttiga ku...

Nilsson, Jonas G H, Fabrikör, Uppfinnare (1901 – 1978)

Nilsson, Jonas Gottfrid Herbert, f 27 maj 1901 i Sthlm, Maria, d 10 okt 1978 där, ibid. Föräldrar: grosshandlaren Axel Gottfrid N o Regina Albertina Westerlund. Ex vid Schartaus handelsinst, Sthlm, 20, anställd i ab Nilsson & Johansson (från mars 50 ab Nils-Johan o från mars 59 ab Nilsjohan), Sthlm, VD o led av styr där från 24, led av styr f&ou...

Nilsson, Arvid H, Fabrikör, Industriledare (1891 – 1949)

Nilsson, Arvid Hjalmar, f 13 febr 1891 i Eskilstuna, d 28 okt 1949 i Eskilstuna Fors. Föräldrar: disp Lars Arvid N o Hedvig Zetterlindh. Mogenhetsex vid Västerås hal 7 juni 09, inskr vid KTH 13 sept 09, disp för C O Oberg & co:s ab från 17, led av styr för tekniska fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna 27, av överstyr för Sveriges verkstadsfören 33 (ordf från 46), suppl i Sv arbetsg...

Nobel, Immanuel, Fabrikör, Uppfinnare, Maskiningenjör (1801 – 1872)

1 Nobel, Immanuel, f 24 mars 1801 i Gävle, d 3 sept 1872 i Sthlm, Maria. Föräldrar: provincialmedicus Immanuel N o Brita Catharina Ahlberg. Kajutvakt på skeppet Thetis 1518, elev vid...

Nonnen, John, Affärsman, Fabrikör (1770 – 1845)

1 Nonnen, John, f 25 jan 1770 i Liverpool (Släkten N:s arkiv, vol 2), d 8 maj 1845 i Gbg, Engelska. Föräldrar: köpmannen Engelbert (Egbert) N o Anne Osborne. Handelsutbildn hos farbrodern Johann N i Bremen 83, anställd i L F Lorent, am Ende & Co, Hamburg, delägare där 95

Odelberg, Axel S W, Överingenjör, Porslinsfabrikör (1873 – 1950)

6 Odelberg, Axel Samuel Wilhelm, son till O 4, f 16 april 1873 i Värmdö, Sth, d 25 nov 1950 i Djursholm. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 91, studier vid kem instit, Bonns univ o stengodsfirman Franz Anth Mehlem, Bonn, febraug 92, inskr vid KTH 14 sept 92, avgångsex från avd för kem teknologi där 10 juni 95, inge...

Schönherr, Carl Johan, Fabrikör, Entomolog (1772 – 1848)

Schönherr, Carl Johan, f 10 juni 1772 i Sthlm, Klara, d 28 mars 1848 i Lerdala, Skar. Föräldrar: sidenfabrikören Johan Christian S o Lovisa Christina Herman. Sidenfabrikör i Sthlm 91–16 april 11, deputerad för sidenfabrikssocieteten där 02, led av borgarståndet vid riksdagen 09–10 (led av allm besvärs- o ekonomiutsk), kommerserå...

Smith, Lars Olsson, Riksdagsledamot, Grosshandlare, Brännvinsfabrikör (1836 – 1913)

Smith (till 1858 Olsson), Lars Olsson, f 12 okt 1836 i Kiaby, Krist, d 9 dec 1913 i Karlskrona. Föräldrar: åbon Ola Persson o barnmorskan Lusse Persdtr. Bodbiträde i Karlshamn o Sthlm, anställd vid skeppsmäklarfirman Flygarsson & Co, Sthlm, grundade firman L O Smith & Co 58, erhöll burskap som grosshandlare 1 mars 59, allt i Sthlm, VD o le...

Speet, Petter, Klädesfabrikör (– 1665)

Speet, Petter, f trol i Lübeck, begr 3 sept 1665 i Norrköping, Olai. Inflyttade till Norrköping senast 29, vantmakare o deläg i ett konsortium som bl a hyrde Louis De Geers (bd 10) valkkvarn där 33-35, knöts till Holmens bruks textila avd 35, borgare i Norrköping 4 juli 37, erhöll privilegium för vantmakeri 10 mars 42 (konfirmerat 24 april 52), f&...

Swartling, Frans Johan Axel, Klädesfabrikör, Riksdagsledamot (1840 – 1918)

Swartling, Frans Johan Axel, f 18 mars 1840 i Norrköping, S:t Olai, d 15 sept 1918 där, Matt. Föräldrar: handlaren Per Johan S o Maria Mathilda Wefver. Elev vid Norrköpings förenade lärdoms- o apologistskola till vt 55, biträde hos Boëthius & Kling, Norrköping, 55–60, fabrikskassör där 60–65, kamrer ...

Svensson, Fritiof Ansgarius, Fabrikör (1890 – 1943)

Svensson, Fritiof Ansgarius, f 19 sept 1890 i Målilla, Kalm, d 27 sept 1943 i Vimmerby. Föräldrar: hemmansägaren Karl Gustaf Fritiof S o Alida Kristina Svensdotter. Elev vid mindre folkskolan i Entsebo, Målilla, 00–03, vid Mariannelunds handelsskola omkr 05, egen rörelse i Järnforsen, Målilla, 09, praktik o studier i bl a Danm...

Svensson, Olof German, Chokladfabrikör (1863 – 1926)

Svensson, Olof German, f 25 mars 1863 i Lilla Slågarp, Skå, d 15 mars 1926 i Vreta Kloster, Ög. Föräldrar: åbon Sven Persson o Boel Olsdotter. Anställd vid Lund–Trelleborgs jvg, genomgick handelsskola i Malmö 83, anställd vid grossistfirma där, öppnade manufakturaffär i Motala 86, anställd hos John And...

von Essen, Hans Henrik, Affärsman, Tändsticksfabrikör, Lekmannapredikant (1820 – 1894)

6. Hans Henrik von Essen, son av E. 4, f. 24 maj 1820 på Kavlås, Hömbs sn (Skarab.), f 2 juli 1894 på Alvasjö, Brandstorps sn (ibid.). Studerade privat under ledning av informator först i hemmet till 1834, sedan i Uppsala 1834–37; volontär vid Livreg:tets husarkår 1836; sergeant där 13 juni 1837; studentex. i Uppsala 5 dec. s. ...

50 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se