Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
47 träffar, sida:  1 
(Leijonhufvud), Märta Eriksdtr, Politisk aktör, Godsägare (1520 – 1584)

4 Märta Eriksdtr, syster till L 3, f 24 dec 1520 på Ekeberg, Lillkyrka, Ör, d 15 jan 1584 på Stegeholm, Västervik.

G 3 mars 38 på Nyköpings slott m riddaren o marsken greve Svante Sture (Natt o Dag), f 1 maj 17 på Sthlms slott, d 24 maj 67 i Uppsala, son till riksföreståndaren Sten Sture d y o Kristina Nilsdtr ...

(Lilliehöök), Ebba Månsdotter, Godsägare (1529 – 1609)

3 Ebba Månsdotter, dtr till L 1, f 13 jan 1529 på Upplo, Magra, Älvsb, d 29 sept 1609 på Lärjeholm, Angered, Älvsb. Upphöjdes i grevligt stånd 10 juli 69 o erhöll donadon på Raseborgs slott som grevskap 25 dec 69, dessutom Ingå sn, Totar i Lojo sn o Ekenäs gård o stad 25 juni 71, allt i Finland.

G 7 okt 1548 på Sthlms slott ...

(Sparre av Hjulsta och Ängsö), Görvel Fadersdotter, Godsägare (1517 – 1605)

Görvel Fadersdotter (Sparre av Hjulsta o Ängsö), f 1517 i (Enköpings-)Näs, Uppland, d 20 april 1605 i Börringe, Skåne. Föräldrar: Fader Nilsson (Sparre av Hjulsta o Ängsö) o Botil Knutsdtr (Tre rosor).

G 1) 26 maj 1532 m Peder Nilsson (Grip; bd 17, s 302) i Sorunda, Södermanland, f 1507 och drunknad i Mälaren ...

Alströmer, Clas, Godsägare, Protokollsekreterare (1736 – 1794)

3. Clas Alströmer, den föregåendes broder, f. 9 aug. 1736 i Alingsås, d 5 mars 1794 på Gåsevadsbolm. Student i Uppsala 2 maj 1750; företog resor i Sverige 1753 och i utlandet 1760–64; schäferikiommissarie 29 juni 1762; assessor i kommerskollegium 13 febr. 1770; protokollssekreterare i justitierevisionen 27 juni s. å.; erhö...

Anckarsvärd, J August, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1783 – 1874)

3. Johan August Anckarswärd, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1783, d 12 nov. 1874 på Nynäs. Inskriven i krigstjänst 1787; fänrik i armén 1790 och vid Göta garde 22 nov. 1796; löjtnant 12 apr. 1802; kapten i armén samt vid Västmanlands regemente 18 jan. 1809; överadjutant och major i armén 29 juni s. &ar...

Anckarsvärd, Carl H, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1782 – 1865)

2. Carl Henric Anckarsvärd, den föregåendes son, 1782, d 25 jan. 1865 i Stockholm , Fänrik i arméns flotta 24 juli 1785 och vid livgardet till fot (Svea livgarde) 16 nov. 1794; kadett 24 sept. 1795; avlade officersexamen 27 aug. 1798; erhöll fänriks lön 13 jan. 1800; beviljades permission för att företaga en resa till Medelhavet m...

And, Israel Andersson, Lagman, Riddare, Godsägare (– 1289)

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundala...

Ascheberg, von, Margaretha, Godsägare, Regementesuppsättare (1671 – 1753)

3. Margaretha von Ascheberg, den föregåendes syster, f. 9 juli 1671 på Holma gård i Bohuslän, d 26 okt. 1753 på Vittskövle i Skåne.

Gift 26 jan. 1691 i Malmö med dåvarande ryttmästaren, sedermera översten Käll Kristoffer Barnekow.

Barnekow, C Fredrik K

Christian Fredrik Kjell Barnekow, f. 26 nov. 1839 på Åraslöv i Vinslövs socken, d 14 jan. 1912. Föräldrar: ryttmästaren Adolf Kristian Barnekow och Eva Kristina Gyllenkrook. Student i Lund 15 dec. 1856; genomgick officersskola i Kristianstad; underlöjtnant vid skånska dragonregementet 29 maj 1860–16 sept. 1870; godsägare å &Ari...

Becker von, Carl Johan, Lagman, Poet, Godsägare (1775 – 1831)

2. Carl Johan von Becker, f. 26 sept. 1775, d 25 juni 1831 på sin egendom Traneberg i Västergötland. Föräldrar: majoren Johan von Becker och Beata Ulfsparre af Broxvik. Student vid Uppsala universitet 21 febr. 1792. Auskultant i Göta hovrätt 1793; hovjunkare 1798; v. häradshövding s. å.; auditör vid Västgöta-Dals regemente 12...

Bergelin, Johan Theodor, Godsägare, Jordbruksreformator (1822 – 1864)

2. Johan Theodor Bergelin, den föregåendes son, f. 6 apr. 1822 i Karlstad, d 21 juli 1864 å Nykvarns pappersbruk. Åtnjöt skolundervisning i Karlstad; genomgick E. Nonnens lantbruksinstitut å Degeberg. Idkade jordbruk först å Loddby i Östergötland, sedan å Nykvarn i Södertörn och slutligen 1856—62 å Hammarby vid ...

Bo Jonsson (Grip), Drots, Godsägare (– 1386)

Bo Jonsson (Grip), f. sannolikt i början av 1330-talet, d 20 aug. 1386. Föräldrar: Jon Tomasson och. Ingeborg Bosdotter.

Gift 1) med Margareta Porse, d senast 26 sept. 1360; 2) med Margareta Lambrektsdotter Dume, efter hans död omgift med riddaren Bengt Niklisson (se denne), d före 13 febr. 1410 (begrovs denna dag): med henne hade B. sonen Knut...

Bonde, Carl J Trolle, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Godsägare (1843 – 1912)

17. Carl Johan Trolle Bonde, son till B. 14 i hans andra gifte, f. 16 juni 1843 på Kesäter, d 25 aug. 1912 på Trolleholm, Åtnjöt undervisning vid Örebro elementarläroverk och Uppsala lyceum; student i Uppsala 28 maj 1862. Fanjunkare vid livregementets husarer 7 okt. s. å.; erhöll avsked 20 jan. 1863; fanjunkare vid livgardet till häst 23 jan. s. å., a...

Bonde, Carl Jedvard, Diplomat, Godsägare, Överstekammarherre (1813 – 1895)

15. Carl Jedvard Bonde, sonson till B. 12, f. 4 mars 1813 på Eriksberg, Stora Malms socken, d 24 dec. 1895 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren och fil. doktorn friherre Karl Karlsson Bonde och Ingeborg Bonde. Åtnjöt skolundervisning i Bremen. Fanjunkare 28 apr. 1830; fänrik vid Svea livgarde 23 apr. 1831; student i Uppsala 22 nov. s. å.; attac...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Konstsamlare, En av rikets herrar, Mecenat, Överstekammarjunkare, Godsägare (1773 – 1855)

13. Gustaf Trolle-Bonde, son till B. 11, f. 28 mars 1773 på Vibyholm i Årdala socken, d 3 jan. 1855 i Stockholm. Innehade Sävstaholm, Bordsjö, Katrineholm, Härrestad, Askeryd, Trolleholm, Björnö och Hässelby samt erhöll såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss K. M:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde 16 maj 1809. Student vid Uppsala...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Kavalleriofficer, Överstekammarjunkare, Godsägare (1806 – 1884)

14. Gustaf Trolle Bonde, den föregåendes brorson, f. 3 febr. 1806 i Stockholm, d 5 febr. 1884 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt. Student i Uppsala 6 juni 1821; kvartermästare 8 febr. 1823 och kornett 22 apr. s. å. vid livregementets husarkår; avlade lilla matematiska examen...

Boström, Filip August, Riksdagsledamot, Landshövding, Kavalleriofficer, Godsägare (1843 – 1908)

3. Filip August Boström, den föregåendes broder, f. 5 juni 1843 i Stockholm, d 7 nov. 1908 därstädes. Student i Uppsala 16 maj 1862. Underofficer vid livregementets husarkår 1 juli s. å.; underlöjtnant därstädes 8 mars 1864; innehavare av Tynnelsö fideikommiss i Södermanland 1869; löjtnant 14 maj 1875; erhöll ...

Brahe, Abraham Nilsson, Arméofficer, Godsägare (1669 – 1728)

11. Abraham Nilsson Brahe, den föregåendes son, f. 24 ang. 1669 i Stockholm, d 6 mars 1728 därstädes. Herre till Skokloster, Rydboholm, Bogesund, Brahelund och Frösunda i Uppland, Brahehus, Lyckas, Östanå och Västanå i Småland samt Spiker på Rügen. Student i Uppsala 5 mars 1679; volontär vid hertigens av Savoyen armé 1690; reste i Italien, Frankrike o...

Brahe, Ebba, Godsägare, Hovfröken (1596 – 1674)

6. Ebba Brahe, dotter till B. 4 i hans första gifte, f. 16 mars 1596 på Lerjeholm i Västergötland, d 5 jan. 1674 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottning Kristina 1611, hos änkedrottning Katarina (Stenbock) 1614.

Gift 24 juni 1618 i Stockholm med riksmarsken greve...

Brahe, Eric, Diplomat, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Godsägare, Kuppmakare (1722 – 1756)

12. Eric Brahe, den föregåendes sonson, f. 23 juni 1722 i Stockholm, avrättad 23 juli 1756 därstädes. Föräldrar: kaptenen Nils Brahe och Fredrika Vilhelmina Stenbock. Student i Uppsala 5 okt. 1732 till 1739. Valdes 23 maj 1740 till rector illustris vid Uppsala universitet, men avböjde uppdraget; ryttare vid norra skånska kavalleriregementet mars 1741;...

Brahe, Magnus Fredrik, En av rikets herrar, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Godsägare (1756 – 1826)

13. Magnus Fredrik Brahe, den föregåendes son, f. postumus 15 okt. 1756 i Stockholm, d 12 dec. 1826 därstädes. Livdrabant 1767; förare vid livgardet 28 febr. 1769; kornett vid södra skånska kavalleriregementet 14 aug. 1771; student vid Uppsala universitet 19 apr. 1773; vistades utomlands och befordrades under tiden till löjtnant vid nyssnämnda regemen...

Brahe, Margareta, Donator, Godsägare, Hovmästarinna (1603 – 1669)

8. Margareta Brahe, den föregåendes syster, f. 28 juni 1603 på Rydboholm, d 15 maj 1669 på Weferlingen. Kom vid unga år till hovet; hovmästarinna hos drottning Kristina 26 febr. 1644; följde kronprins Karl till faderns dödsbäddi i Göteborg 1660.

Gift 1) 4 juli 1633 med, riksrådet och riksstallmästaren, friherre Bengt Bengtsson Oxenstierna, f. 1...

Burén, af, Carl Pontus, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Posttjänsteman, Bruksidkare, Godsägare (1835 – 1905)
2. Carl Pontus af Buren, f. 26 mars 1835 på Boxholm i Ekeby socken, Linköpings stift, d. 11 apr. 1905 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Didrik Pontus af Buren och friherrinnan Karolina Mariana Ehrenkrona. Student i Uppsala 23 maj 1853; avlade kameralexamen 14 dec. 1854. Förvaltare på Karlsberg i Ekeby socken; e. o. kammarskrivare i postverket 5 jan. 1855 och i kammarkollegiets andra provins...
Carlheim Gyllensköld, Adolf Theodor, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare, Kammarjunkare (1835 – 1909)

2. Adolf Theodor Carlheim Gyllensköld (skrev sig oftast endast Gyllensköld), f. 26 febr. 1835 på Vallen i Våxtorps socken, Hallands län, d. 25 juli 1909 därstädes. Föräldrar: majoren Adolf Maurits Carlheim-Gyllensköld och Eleonora Helena Burensköld. Furir vid Hälsinge regemente 8 mars 1855; student i Lund 29 jan. 1856; sergea...

Cederström, Anders, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Godsägare (1805 – 1885)

9. Anders Cederström, den föregåendes brorson, f. 5 mars 1805 på Lisma i Huddinge socken, d 8 apr. 1885 i Stockholm. Föräldrar: underställmästaren hos hertig Fredrik Adolf friherre Anders Cederström och Mariana Fredrika Vilhelmina von Muhlenfels. Åtnjöt undervisning i regementspastor M. Swederus' enskilda skola i Stockholm 1815—22; student i Uppsala 7...

Celsing, von, Lars Gustaf, Godsägare, Fältmätningsofficer (1804 – 1881)

4. Lars Gustaf von Celsing, den föregåendes broders sonson, f. 14 febr. 1804 i Stockholm, d 5 apr. 1881 därstädes. Föräldrar: majoren Lars Gustav Celsing och Fredrika Gustava Wacklin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 6 apr. 1819; underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 11 maj 1824; erhöll avsked från denna befattning 29 maj 1...

Conow, Diedrich Christian, Godsägare, Herrnhutare (1706 – 1792)
Diedrich Christian von Conow, f. 30 apr. 1706 på Vegeholm i Strövelstorps församling, d 9 sept. 1792 i Stockholm. Föräldrar: stadsmajoren i Malmö Kristian Didrik von Conowen och Maria Eufrosyne Cronström. Hovjunkare 2 jan. 1735. Ägde Kulla-Gunnarstorp 1736—78 (ej 1775).

Gift 11 nov. 1756 med Margareta Kristina Sofia Sparfvenfeldt, f. 30 nov. 1729, d 3 maj 1811, dotter till hovstallmästar...
Coyet, Sten, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1688 – 1755)

4. Sten Coyet, den föregåendes halvbroder, f. 22 okt. 1688 i Trolle-Ljungby församling, d. 23 okt. 1755 å Trolle-Ljungby slott. Musketerare vid överste M. Palmqvists värvade garnisonsregemente i Wismar 1703; sergeant därstädes 1703; fänrik 4 apr. 1705; löjtnant 9 apr. 1707; löjtnant vid Jönköpings infanteriregemente 3 maj 1707, kaptenlöjtnant därstäd...

Dudde, Peder, Godsägare (– levde 1344)

Dudde, Peder, frälseman, levde 1344. Var storgodsägare och innehade flera tiotal gårdar och hela byar i Sunnerbo samt många gårdar i Östbo och Västbo härader och i andra delar av Småland. Bl. a. ägde han Fåglanäs i Göteryds sn (Kronob.) samt jord i Pjätteryds sn (Kronob.).

Ehuru källmaterialet om D. ä...

Ekeblad f. De la Gardie, Eva, Godsägare, Lantbruksexperimentator (1724 – 1786)

5. Eva Ekeblad, född De la Gardie, den föregåendes hustru, f. 10 juli 1724 i Stockholm (dp 12 juli, Jak.), d. 15 maj 1786 i Lidköping. Föräldrar: riksrådet och överstemarskalken greve Magnus Julius De la Gardie och grevinnan Hedvig Catharina Lillie. LVA 1748.

Evert Hindersson, Köpman, Godsägare, Underlagman (troligen på 1530-talet – levde ännu 1615)

Evert Hindersson (Efuert Hindrichson), f. troligen på 1530-talet, levde ännu 12 juni 1615 (enligt Norlander, men utan belägg, ännu 1624). Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Torsåker Henricus Erici och en dotter till bonden Måns Gullesson. Jordägare i Holms by, Överlännäs sn (V. norrl.) 1559; köpte 1574 jord i Sånga s...

Falk, Herman Adolph, Godsägare, Överjägmästare (1785 – 1865)

1. Herman Adolph Falk, f. 15 dec. 1785 på Risäter, Norra Råda sn (Värml.), d. 21 nov. 1865 där. Föräldrar: överjägmästaren Per Adolph Falk och Agneta Maria Geijer. Sergeant vid Närke-Värmlands reg. 7 mars 1808; fänrik 9 april s. å.; deltog i fälttåget i Norge 1808–09; löjtnant 29 juni 180...

Fersen, von, Axel, Arméofficer, Kavalleriofficer, Godsägare (1798 – 1838)

11. Axel von Fersen, son av F. 10, f. 4 (ej 10) aug. 1798 i Stockholm (Klara), d 24 mars 1838 i Pisa, Italien (enl. bouppteckn.). — Fanjunkare vid Svea livgarde; kornett vid Livgardet till häst 20 juni 1815; andre löjtnant där 9 dec. 1817; förste löjtnant där 15 dec. 1819; ryttmästare där 18 dec. 1821; adjutant hos konungen 1 april 1822...

Fincke, Gustav, Häradshövding, Befallningsman, Riddare, Godsägare (– 1566)

1 Fincke, Gustav, f på 1510-talet, d. på Gesterby, Kimito sn (Eg Finl) o begr i Kimito kyrka 2 dec 1566. Föräldrar: väpnaren Gödeke Nilsson F o Margareta Gustavsdtr (Slatte). Nämnd som småsven hos Gustav Vasa 1531 o 1537, bl konungens hovsinder 1538–42, i slottsloven på Sthlms slott 7 sept 1542, löjtn hos befälhavaren p&ar...

Fincke, Gödik, Riksdagsledamot, Godsägare (– 1617)

3 Fincke, Gödik, son till F 1, f i sl av 1540-talet, d. 1617, begr i Ulvsby kyrka. I krigstjänst, svårt sårad i slaget vid Lode 23 jan 1573, olika, främst civila uppdrag, för-ordn 29 juni 1582 att övertaga befälet på Nyslott, vilket han 20 okt 1599 överlämnade åt hertig Karls män, gränskommissarie ang Nyslotts läns gräns 16 juni 1595, föreslagen ...

Flach, F C Sigge, Arméofficer, Godsägare (1839 – 1921)

1 Flach, Fredrik Christer Sigismund (Sigge), f 2 okt 1839 på Högärdet, Fors sn (Älvsb), d 13 okt 1921 på Prinshaga, Skärvs sn (Skarab). Föräldrar: överstelöjtn Johan Fredrik F o Hillevi Fredrika Zelow. Avgångsex Chalmerska slöjdskolan i Gbg 17 juni 1857, ingenjörselev vid statens järnvägsbyggnader 18 juni s &a...

Huitfeldt, Margareta, Donator, Godsägare (1608 – 1683)

Huitfeldt, Margareta, f 5 nov 1608 på Skjelbred, Eiker, Norge, d 16 nov 1683 på Sundsby, Valla, Göt. Föräldrar: berghauptmand Hartvig H o Bente Jensdatter (Skak). Godsäg, donator.

G 15 mars 35 i Viborg, Jylland, m Thomas Dyre, f 1 juni 05 på Hvidstedgaard, Jylland, d 13 sept 51 på Sundsby, son till Ivar Jensen D o Elisabeth Galskyt.

Key, C F E Emil, Riksdagsledamot, Godsägare, Postmästare (1822 – 1892)

1 Key, Carl Fredrik Edvin Emil, f 7 okt 1822 i V Ed, Kalm, d 31 dec 1892 i Visby. Föräldrar: kaptenen Emil K o frih Caroline Charlotta Fleetwood. Inskr vid LU ht 38, kansliex där 18 dec 41, eo kanslist i finansdep 42—47, ägde o brukade Sundsholms säteri, Gladhammar, Kalm, 48—80, led av Kalmar (n Kalmar) läns landsting 63—82 (v ordf 72 o 74&mdas...

Klingspor, Carl G A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Godsägare (1847 – 1911)

4 Klingspor, Carl Gustaf Adolph, bror till K 3, f 18 nov 1847 på Skörtinge, Skärkind, Ög, d 1 febr 1911 i Ulricehamn. Kadett vid krigsakad på Karlberg 3 april 65, utex 16 maj 68, underlöjtn vid Göta art:reg 20 maj 68, löjtn 6 sept 75, ordf i Medelplana kommunalstämma från 80, kapten 4 maj 83, i reserven 13 nov 85, led av styr för Kinn...

Lewenhaupt, C H Eugène, Tidskriftsredaktör, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie, Godsägare (1849 – 1927)

12 Lewenhaupt, Carl Harald Eugéne, f 7 juni 1849 på Eka, Lillkyrka, Upps, d U febr 1927 på Säbylund, Kumla. Föräldrar: majoren greve Axel L o frih Eugenie Carolina Desideria v Essen. Mogenhetsex vid katedralskolan i Uppsala 23 maj 68, inskr vid UU 21 sept 68, FK 27 jan 76, eo amanuens vid UUB 12 febr 76, tredje (Lidénsk) amanuens där 28 juni 82, sekr i Sv literatur-sällsk o red för dess...

Lindström, B Julius, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare, Godsägare (1825 – 1904)

2 Lindström, Bernhard Julius, son till L 1, f 6 maj 1825 i Gbg, Kristine, d 24 dec 1904 där, Domk. Elev vid Gbgs handelsinst 1 april 38-16 juni 40, handelsbetjänt i Gbg 40-46, burskap som minuthandlare 46, deläg i tobaks- o handelsfirman Lindström & Brattberg 47—49, ensam innehavare 49—87, deläg där 87—95, fullm i fabriksfören 49—72...

Löwenström, Gustaf Adolph, Kavalleriofficer, Godsägare, Sjukhusgrundare (1764 – 1813)

Löwenström, Gustaf Adolph (till 1792 Anckarström), f 8 juni 1764 på Lindö, Vallentuna, Sth, d 25 mars 1813 på Holmen, Hammarby, Sth. Föräldrar: överstelöjtn Jan Jacob Anckarström o Hedvig Ulrica Drufva. Sergeant vid Änkedrottningens livreg 2 mars 79, fänrik 11 mars 79, löjtn där 20 april 85, ryttmästare vid ade...

Mannerheim, C F Johan, Industriidkare, Godsägare (1868 – 1934)

2 Mannerheim, Carl Fridolf Johan, brorsons sonson till M 1, f 27 dec 1868 i Villnäs, Åbo o Björneb, Finland, d 25 sept 1934 i Vånga, Og. Föräldrar: affärsmannen greve Carl Robert M o Hedvig Charlotta Helena v Julin. Studier vid Polytechnicum i Hfors 86

Nachmanson, August, Industriidkare, Lantbrukslärare, Finansman, Godsägare (1878 – 1946)

3 Nachmanson, August, bror till N 1 o N 2, f 17 april 1878 i Sthlm, Mosaiska, d 3 nov 1946 där, Osc. Elev vid Sthlms norra latinlärov o Östermalms allm lärov 87–95, vid Marieborgs folkhögskola, Östra Eneby, Ög, 95–96, vid Klagstorps lantbruksskola, Norra Kyrketorp, Skar, 96–98, vid U...

Silfverschiöld, Nils, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1753 – 1813)

2 Silfverschiöld, Nils, sonsons son till S 1, f 23 juli 1753 i Jönköping, d 20 okt 1813 i Kumla. Föräldrar: hovrättspresidenten frih Arvid S o grev Ulrika Magdalena v Seth. Inskr vid LU 31 jan 66, volontär vid Västgöta kavallerireg 68, korpral 69, kvartermästare där 3 febr 69, fältväbel utan lön vid Bohusläns...

Sparre, N Gustaf A, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kavalleriofficer, Talman, Godsägare (1834 – 1914)

11 Sparre, Nils Gustaf Alexander, kusins sonson till S 7, f 31 maj 1834 i N Fågelås, Skar, d 4 sept 1914 i Ova, där. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Johan Alexander Artemis S o Sofia Adelaide Rosalie Anker. Kadett vid krigsakad på Karlberg 27 sept 47, officersex där 1 dec 52, underlöjtn vid Livg till häst 12 april 53, l&oum...

Stjernblad, Julius (Jules) Edvard, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Godsägare, Bankledare (1813 – 1886)

Stjernblad, Julius (Jules) Edvard, f 4 dec 1813 i Helsingborg, d 14 juni 1886 i Balkåkra, Malm. Föräldrar: godsägaren, riksfriherre Fredrik Gustaf S o Fredrika Lovisa Arnell. Elev vid herrnhutiska uppfostr:anstalten i Christiansfeld, Slesvig, 21, kadett vid Krigsakad på Karlberg 7 aug 27, officersex där 4 april 32, kornett vid Skånska husarreg 26 maj 32, löjtn där 15 juli 41, elev vid ...

47 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se