Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
72 träffar, sida:  1 2 
(Bielke), Nils Pedersson, Kammarråd, Godsägare, Hovman (– 1550)

15. Nils Pedersson (Bielke), son till B. 11, f. omkring 1502, d 20 eller 21 maj 1550 genom drunkning i Bråviken. Uppfostrades delvis i Danmark; hovjunkare vid Gustav I:s hov; kammarråd 1544; var tillika häradshövding i Oppunda härad.

Gift 9 juli 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild, f. jan. 1513 på Nynäs gård i Finland, d 13 sept. 1590 på Åkerö, dotter till Kleme...

(Forstenasläkten), Torsten Lindormsson, Ämbetsman, Hovman (– 1631)

3 Torsten Lindormsson (Lindersson), bror till F 2, f 1561 (N W Marcks von Würtembergs geneal tabeller, tillägg), d 3 mars 1631 på Restad i Naglum (Älvsb; begr i V Tunhem). Tidigast nämnd 1581 (J E Almquist 1955), i tjänst vid hertig Sigismunds hov senast 1584 o ännu 1586, kammarherre eller »kammarjunker» hos Sigismund senast 1594, häradsh i Långhundra hd (Sth) 1594–1600, v...

(Halvhjort av Flishult), Krister Persson, Hovman (– 1569)

Krister Persson, d 1568 eller 1569. Föräldrar: Per Kristersson (Halvhjort) o Märta Jönsdtr. Småsven vid Gustav I:s hov från 51, hos hertig Erik åtminstone från 57, fogde i Sunnerbo (Kron) senast 4 febr 59—60, en av Erik XIV:s tre adliga köksmästare senast 62, häradshövding i Västra hd (Jönk) senast så (RR), innehade socknarna Bälaryd, Lommaryd, Nässjö o Säby (Jönk) som förläning från 63, kon...

Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konungens trolovning med prinsessan av Mecklenburg s. å.; ryttmästare vid liv...

Adlerfelt, Gustaf, Hovman (1671 – 1709)

1. Gustaf Adlerfelt, f. 1671, † 28 juni 1709. Föräldrar: hovkamreraren Karl Johansson, adlad Adlerfelt, och Rebecka Hager. Student i Uppsala 28 febr. 1684; höll där år 1693 en latinsk oration med anledning av dv. kronprinsens födelsedag; disp. i juni 1696 (Equites sive de ordinibus equestribus disquisitio, pres. P. Lagerlöf); företog åren 1696—1700 utländska resor, under vilka han besökte Da...

Adlerfelt, Carl Maximilian Emanuel Johan, Hovman (1706 – 1747)

3. Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt, son till A. 1, f. 11 febr. 1706 i Wismar, d 1747 i Kiel. Assessor i holsteinska justitiekansliet 10 (21) aug. 1724; kammar-junkare 1731; sedermera guvernör för hertig Karl Peter Ulrik, kejsare i Ryssland under namn av Peter III.

Gift med Sofia Hedvig Thiese, f. 21 febr. 1718, d 22 apr. 1746, dotter till en kryddkrämare Thiese.

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Teaterdirektör, Hovman, Militär (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71; kadett vid amiralitetsskolan i Karlskrona; korpr...

Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Riksråd, Ämbetsman, Hovman (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militära uppdrag; fältöverste i Finland 5 aug. 1571; användes sedermera i s...

Banér, Axel, Riksråd, Ämbetsman, Hovman (1661 – 1742)

15. Axel Banér, den föregåendes broder, f. 16 dec. 1661, d 29 juli 1742. Hovjunkare vid Hedvig Eleonoras hov; kammarherre därstädes 1692; landshövding i Kronobergs län 11 nov. 1710 och i Stockholms län 10 juni 1718; riksråd 30 dec. s. å. och tillika kansliråd 23 juni 1719–1731; greve 17 apr. 1719 (ej introducerad).

Gift 7 jan. 1708 med Katarina Ebba Horn af Åminne, f. 18 maj...

Beck-Friis, Corfitz A, Diplomat, Hovman, Riksdagsman (1824 – 1897)

2. Coifitz Augustin Beck-Friis, f. 12 febr. 1824 i Stockholm, d. 16 apr. 1897 å Börringekloster. Föräldrar: fideikommissarien till Börringekloster och Fiholm, kammarherren greve Korfits Beck-Friis och Eva Ulrika Barck. Åtnjöt undervisning i hemmet samt besökte vintern 1834–35 College Henri i Paris; student i Lund 12 febr. 1840; disp. 20 maj 1842 (Bonaventuræ meditationum vitæ Christi versio...

Beck-Friis, Lave G, Diplomat, Hovman (1834 – 1904)

3. Lave Gustaf Beck-Friis, den föregåendes broder, f. 19 maj 1834 på Fiholm i Södermanland, d. 20 juli 1904 på Bosjökloster i Skåne. Student i Lund 19 juni 1851; avlade kansliexamen 18 juni 1852 och examen till rättegångsverken 6 dec. 1854. E. o. kanslist i civildepartementet 16 juli 1852; auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 11 dec. 1854; tjänstgörande kammarjunkare 15 f...

Beskow, von, Bernhard, Författare, Teaterdirektör, Ämbetsman, Hovman (1796 – 1868)

1. Bernhard von Beskow, f. 22 apr. 1796 i Stockholm, d 17 okt. 1868 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Bernhard Beskow och Anna Katarina Delin. Åtnjöt enskild undervisning med Jonas Magnus Stjernstolpe som informator; inskrevs som student i Södermanlands-Närkes nation vid Uppsala universitet 17 mars 1807; avlade kansliexamen 10 juni 1814. E. o. kanslist i handels-och finansexpeditionen 14 ...

Beurræus, Dionysius, Diplomat, Läkare, Riksråd, Hovman (– 1567)

Beurræus, Dionysius, mördad 24 maj 1567 vid omkring 60 års ålder. Föräldrar: Blasius Beureijs och Helene Margarethe de Perette (likpredikan över Erik Fleming 1680). Studerade vid Sorbonne i Paris omkring 1537. Inkom till Sverige 1543; anställd vid hovet som Gustav Vasas läkare och »mathematicus»; hertig Eriks lärare; legat till Frankrike 1546 (instruktion 27 mars); legatu...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, Kungligt råd, Generalguvernör, Hovman (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående [B.23 o B.24], f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, Strövik och Vattholma. Student i Uppsala...

Bielke, Ture Pedersson, Riksråd, Hovman (1514 – 1577)

16. Ture Pedersson Bielke, den föregåendes broder, f. 1514 enligt egen uppgift till Hogenskild Bielke, d 17 juni 1577 på Gäddeholm (Tureholm) i Södermanland. Erhöll 4 maj 1534 Gustav Vasas rekommendation till hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg med anledning av sin önskan att tjäna vid dennes eller andra tyska hov. Kammarråd sommaren 1539–1540; slottsfogde å Stockholms slo...

Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Utrikesminister, Hovman, Riksdagsman (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836–5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda kår 19 jan. 1838; ordonnansofficer hos kronprinsen 2...

Björnstjerna, Carl Magnus L, Arméofficer, Hovman, Riksdagsman (1817 – 1888)

4. Carl Magnus Ludvig Björnstjerna, den föregåendes syssling på mödernet, son till B. 2, f. 20 nov. 1817 i Stockholm, d 19 juni 1888 på Almarestäket. Greve efter faderns död 1847. Fanjunkare utan lön vid kronprinsens husarregemente 1827; erhöll avsked 1835; fanjunkare utan lön vid livgardet till häst s. å.; student i Uppsala 27 febr. s. å.; avlade officersexamen 19 mars 1...

Bonde, Carl Jedvard, Diplomat, Godsägare, Hovman (1813 – 1895)

15. Carl Jedvard Bonde, sonson till B. 12, f. 4 mars 1813 på Eriksberg, Stora Malms socken, d 24 dec. 1895 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren och fil. doktorn friherre Karl Karlsson Bonde och Ingeborg Bonde. Åtnjöt skolundervisning i Bremen. Fanjunkare 28 apr. 1830; fänrik vid Svea livgarde 23 apr. 1831; student i Uppsala 22 nov. s. å.; attaché vid beskickningen i Paris 1 ...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Talman, Hovman, Riksdagspolitiker (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. 1872; uppvaktade österrikiske...

Bonde, Carl J, Diplomat, Godsägare, Hovman (1757 – 1840)

12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer hos kronprinsen 24 jan. 1782−89; stabskapten 31 mars 1...

Bonde, Knut F, Diplomat, Hovman (1815 – 1871)

16. Knut Philip Bonde, den föregåendes broder, f. 9 mars 1815 på Eriksberg, d 17 okt. 1871 i Stockholm. Efter skolstudier i Bremen kadett vid Karlberg 4 okt. 1830−7 maj 1835; sergeant; underlöjtnant i Smålands husarregemente 30 dec. 1837 med tur från 6 maj 1839; erhöll avsked 11 mars 1841; överintendent vid K. M:ts hov 20 apr. 1846; erhöll överinseendet över Loka hälsobrunn s.d.; e...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Kavalleriofficer, Godsägare, Hovman (1806 – 1884)

14. Gustaf Trolle Bonde, den föregåendes brorson, f. 3 febr. 1806 i Stockholm, d 5 febr. 1884 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt. Student i Uppsala 6 juni 1821; kvartermästare 8 febr. 1823 och kornett 22 apr. s. å. vid livregementets husarkår; avlade lilla matematiska examen 3 juni s. å.; löjtnant. 28 maj 1828...

Brahe, Erik, Riksråd, Hovman (1552 – 1614)

2. Erik Brahe, den föregåendes son, f. 4 sept. 1552 på Sundholmen, d 15 apr. 1614 i Danzig. Greve till Visingsborg, friherre till Lindholmen, herre till Alvom. Företog resor i Tyskland och Frankrike. Hovmarskalk hos prins Sigismund 1575; kammarjunkare hos konung Johan 1582; legat till England och Skottland 21 juni 1583; föreslagen till hovråd mars 1585; legat til...

Brelin, Salomon, Sjöofficer, Hovman (1775 – 1830)

2. Salomon Brelin, den föregåendes sonson, f. 12 okt. 1775 i Karlskrona, d. 11 apr. 1830 på Lydinge. Föräldrar: majoren Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1 sept. 1786; konstituerad att göra fänriks tjänst på örlogsskeppet Konung Adolf Fredrik 3 juni 1790; fänrik vid amiralitetet 1 aug. 1792;.erhöll avsked från fänriksbeställningen med bibehå...

Broman, Erland Carlsson, Kollegiepresident, Hovman (1704 – 1757)

2. Erland Carlsson Broman, styvsons sonson till B. 1, friherre till Rosersberg, herre till Segersjö, f. 1 nov. 1704 på Bergby i Vendels församling, d. 19 jan. 1757 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Karl Broman och Eva Hök. Student i Lund. Hovjunkare 25 juni 1722; auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1724 (ed 19 febr. s. å.); kammarherre 5 juli 1731; bevistade riksdagarna 1734–52 och ...

Cederhielm, Germund Ludvig, Diplomat, Hovman (1755 – 1841)

8. Germund Ludvig Cederhielm, son till C. 6 i hans andra gifte, f. 8 apr. 1755 i Jönköping, d 8 febr. 1841 i Linköping. Student i Uppsala 19 apr. 1768. Livdrabant 27 febr. 1770; företog en utrikes resa 1770; medföljde en ambassad till Danmark 1772 och överste L. F. von Kaulbars' beskickning till Petersburg 1774; kornett vid lätta livdragonerna 20 dec. 1774; reste utrikes 1776—81; l...

Collart (Colardh), Claude, Krigsbefäl, Hovman (1500-talet – 1500)

Collart (Colardh), Claude, ofta på grund av sin franska börd kallad Gallus, f. i Champagne. Skall en tid ha tjänat under hertigen av Guise; småsven hos hertig Erik från 1557; konungens kammartjänare 1560; befälhavare för en kår med uppgift att operera i Jämtland, Härjedalen och Norge 8 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna 22 maj 1564 och befann sig ännu 1567 i dansk fångenskap.

För ...

Dardel, von, Fritz L, Karikatyrtecknare, Kavalleriofficer, Överintendent, Hovman (1817 – 1901)

1. Fritz Ludvig von Dardel, f. 24 mars 1817 i Neuchâtel, d. 27 maj 1901 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen i engelsk tjänst Georges-Alexandre Dardel, adlad Dardel, och He...

De la Gardie, Jacob Casimir, Arméofficer, Hovman (1629 – 1658)

7. Jacob Casimir De la Gardie, broder till D. 4, 6, 8 och 9, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kolk, Soneburg, Kida, Tarwast, Tiurala, Runsa och Arnö samt Biskopstorp, f. 3 febr. 1629 i Stockholm, d 7 okt. 1658, skjuten under belägringen av Köpenhamn. Student i Uppsala 4 juni 1640; bevistade riksdagarna 1643, 1650, 1651...

de Mornay, Charles, Diplomat, Krigsbefäl, Hovman (– 1574)

1. Charles de Mornay, sieur de Varennes, avrättad 4 sept. 1574 på Stockholms Stortorg. Kom i svensk tjänst 1557; i legation till Polen hösten 1557—sommaren 1558; diplomatisk budbärare till sin frände C. de Dancay i Köpenhamn hösten 1558 och våren 1559 (instr. 18 mars); i hertig Eriks tjänst från 1558; sändes jämte Gustaf Johansson (Tre rosor) och Karl Holgersson (Gera) till England 1559 att ...

Djurklou, Nils Gabriel, Skriftställare, Fornforskare, Hovman (1829 – 1904)

3. Nils Gabriel Djurklou, sonsons son till D. 2, f. 24 juli 1829 på Sörby, Norrbyås sn (ör.), d. 31 mars 1904 i Örebro. Föräldrar: godsägaren och kaptenen friherre Gabriel Djurklou och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld. Efter studier vid Uppsala lyceum student i Uppsala 30 maj 1847; kansliex. 5 juni 1854; fil. hed.-doktor i Köpenhamn 5 juni 1879; e. o. amanuens i Riksarki...

Düben, von, Carl Wilhelm, Diplomat, Ämbetsman, Hovman (1724 – 1790)

7. Carl Wilhelm von Düben, son till D. 5, f. 2 febr. 1724, d. 29 dec. 1790 i Stockholm. Upphöjdes jämte modern och syskonen efter faderns död i grevligt stånd 7 juli 1731; student vid Uppsala univ. 6 sept. 1732; inskrevs i kansliet som e. o. kanslist vid Utrikesexpeditionen 29 okt. 1742; användes vid kongressen i Åbo i den svenska ambassadens kansli; hovjunkare 1743; ambassadkavalj...

Düben, von, Anders d.y., Hovkapellmästare, Hovman (1673 – 1738)

6. Anders Düben d. y., adlad och friherre von Düben, son till D. 2 och broder till D. 3, D. 4 och D. 5, f. 28 aug. 1673 i Stockholm, d. 23 aug. 1738 där och begr. i Jakobs kyrka. Diskantist i hovkapellet 1686—88; instrumentist 1689; studerade antagligen i Lybeck hos D. Buxtehude (enl. Forsstrand på Karl XI :s bekostnad); kapellmästare vid hovkapellet 5...

Düben, von, Gustaf d.y., Hovkapellmästare, Hovman (1660 – 1726)

3. Gustaf von Düben d. y., son till D. 2 och broder till D. 4, D. 5 och D. 6, dp 9 maj 1660 i Stockholm (Tysk.), d. 5 dec. 1726 där. Kammarpage hos den nyfödde kronprins Karl 1682; instrumentalist i hovkapellet 1686—88; hovkapellmästare 1691—1701; hovintendent 3 nov. 1698; adlad 3 nov. s. å.; medföljde Karl XII i alla dennes krig; hovmarskalk 18 dec. 1...

Edholm, af, Erik Wilhelm, Arméofficer, Teaterdirektör, Hovman (1817 – 1897)

2. Erik Wilhelm af Edholm, son till E. 1, f. 13 juni 1817 i Stockholm (Hovf.), d. 31 mars 1897 där (Hovf.). Student vid Uppsala univ. 12 juni 1835; fanjunkare vid Andra livgardet 26 febr. s. å.; officersex. 27 maj 1836; underlöjtnant vid nämnda reg. 28 juni s. å.; ordonnansofficer hos konung Karl XIV Johan 1 aug. 1838; löjtnant 30 nov. 1841; kapten 4 april 1851; reg: kvartermästare...

Ehrensvärd, Gustaf Johan, Memoarförfattare, Operachef, Hovman (1746 – 1783)

5. Gustaf Johan Ehrensvärd, son till E. 3 i dennes första gifte, f. 20 febr. 1746, d. 24 febr. 1783 i Berlin. Antagen i krigstjänst 1753;. styckjunkare vid Artilleriet 31 sept. 1761; fänrik vid Åbo läns infanterireg. 4 maj 1762; kommenderad till tjänstgöring vid arméns flotta 12 juli s. å.; ämnessven i Vetenskapsakademien 16 april 1766; kammarherre hos kronprinsen 28 nov. 1767, hos...

Essen, von, Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm, Arméofficer, Samlare, Hovman (1803 – 1874)

5. Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von Essen, son av E. 3 i hans andra gifte, f. 15 juli 1803 på Andershof vid Stralsund, d. 3 okt. 1874 på Wijk i Balingsta sn (Upps.). Fanjunkare vid Skånska husarreg. 9 nov. 1810; transporterad till Livreg:tets husarkår 4 okt. 1814; kornett vid Livgardet till häst 7 nov. 1815; student vid Uppsala univ. 16 okt. 1818; ex. teol. 22 nov. 1819; kansliex. ...

Falkenberg, von, Dietrich, Diplomat, Hovman, Krigare (1580-talets slut – 1631)

Dietrich von Falkenberg, f. vid 1580-talets slut på Herstelle i Hessen, d. 10 maj (g. st.; 20 enl. n. st.) 1631 i Magdeburg. Föräldrar: fogden Christoff von Falkenberg och Appollonia Spiegel zum Desenberg. Hovjunkare hos lantgreve Moritz av Hessen i Kassel; ledsagade dennes son arvprins Otto på hans resa 1611 till Nederländerna och England; sänd av lantgreven i beskickning till Sverige höste...

Fersen, von, Carl Reinhold, Överhovjägmästare, Hovman (1716 – 1786)

6. Carl Reinhold von Fersen, son av F. 5, f.7 april 1716 i Stockholm (dp 9 april, Jak.), d. 7 maj 1786 där (Joh.). Kammarherre 23 okt. 1732; student vid Uppsala univ. 8 sept. 1733; auskultant i Svea hovrätt 8 okt. 1735; begärde och fick aug. 1736 pass att resa och gå i utländsk krigstjänst samt anger sig 1741 i 6 år ha varit kapten i fransk tjänst; korpral vid Norra skånska kavalle...

Fersen, von, Fabian Reinhold, Hovman (1762 – 1818)

10. Fabian Reinhold (von) Fersen, bror till F. 8 och F. 9, f. 7 okt. 1762 i Stockholm (Jak.), d 10 mars 1818 där (ibid.). Sergeant vid Östgöta infanterireg. 24 aug. 1767, vid Livgardet 21 dec. 1771; fänrik 7 juli 1774; löjtnant 9 okt. 1778; stabskapten 8 maj 1783; kapten och kompanichef 27 april 1786; överste i armén och kaptenlöjtnant i survivans vid Livdrabantkåren 15 m...

Fincke, Jöran, Lagman, Hovman (– troligen 1569)

2 Fincke, Jöran, bror till F 1, f på 1510-talet, trol d. 1569. I hovtjänst hos Gustav Vasa 1535, trol köksmästare 1536, anlitad i dipl uppdrag 1543—47, lagman i Norrfinne lagsaga 1549, från 7 nov 1560 också innefattande Satakunda o Österbotten, senare även Åland, riddare 29 juni 1561, nämnd som köksmästare s å, hovmästare 1562, namnes som riksråd 1563—67, hovmästare hos hertiginnan...

Frankelin, Henrik, Hovman (– 1610)

Frankelin (Franklin, Francklyn), Henrik, d 4 maj 1610 (enl inskr i Undenäs brunna kyrka). Föräldrar: Rowland F (egen uppg i nedannämnda stambok) o Dorotea Patavin (enl Palmskiöld) eller Petevine (jfr Wikland). Uppgives »någre år» ha tjänat vid hertig Karls hov enligt dennes rekommendationsbrev för honom till hertig Sigismund 21 juni 1581, redovisas s å bland hertig Karls hovjunkare (RKB), vi...

Friesendorff, von, Fredrik, Landshövding, Riksråd, Hovman (1707 – 1770)

2 von Friesendorff, Fredrik, sonson till F 1, f 15 nov 1707 utomlands (egen uppg i orig:-genealogierna, RHA), d 25 (ej 26) aug 1770 på Vallstanäs i Norrsunda (Sth). Föräldrar: kanslirådet Carl Gustav v F o Anna Christina Rehnskiöld. Student vid univ i Helmstedt 14 aug 1724, disp där 3 jan 1728, eo kanslist i k kansliets utrikesexp (enl Åkerstein) 24 nov 1731, hovjunkare 2...

Gyldenstolpe, Nils, Arméofficer, Landshövding, Hovman (1768 – 1844)

4 Gyldenstolpe, Nils, son till G 3, f 31 okt 1768 på Forsby, Österåker (Söd), d 28 aug 1844 i Sthlm (Jak). Fänrik vid livreg till fot 21 mars 81, löjtn vid Svea livg 31 mars 86, kammarherre hos drottn 6 aug 91, kapten 16 juli 92, stabskapten 30 maj 94, kompanichef 28 jan 95, hovmarskalk hos drottn 30 juni 98, överste i armén o kaptenlöjtn vid livdrabantkåren 14 juni 00, major vid S...

Gyldenstolpe, Nils Philip, Landshövding, Guvernör, Hovman (1734 – 1810)

3 Gyldenstolpe, Nils Philip, sonson till G 2, f 19 febr 1734 på Forsby, Österåker (Söd), d 20 febr 1810 i Sthlm (Klara). Föräldrar: kammarherren greve Ulric Nils G o grev Brita Christina Oxenstierna af Korsholm o Wasa. Inskr vid UU 2 april 50, eo kanslist i utrikesexp 3 juni 51, kammarherre 20 juli 57, tjänstg hos kronprinsen 30 mars 62, drottningens handsekr 29 maj 64, h...

Gyllenkrok, A Gösta, Mecenat, Godsägare, Hovman (1783 – 1865)

2 Gyllenkrok, Axel Gustaf (Gösta), sonsons son till G 1, f 14 juli 1783 på Björnstorp, Gödelöv (Malm), d 18 maj 1865 i Odarslöv (Malm). Föräldrar: sekundmajoren frih Axel Thure G o grev Christine Charlotte Mörner af Morlanda (bd 8, s 135). Kornett vid livreg till häst 12 april 86, löjtn vid Bohusläns dragonreg 19 nov 88, inskr vid LU 12 okt 91, kadett vid Karlbe...

Gyllenstierna, Karl, Kungligt råd, Ämbetsman, Hovman (1649 – 1723)

9 Gyllenstierna, Karl, bror till G 6 o G 7, f 4 febr 1649, d 6 juni 1723 i Sthlm (själaringn 7 juni i Nik). Inskr vid UU maj 57, kammarherre hos änkedrottn Hedvig Eleonora 68, överkammarherre 72, överhovstallmästare 20 dec 73, guvernör för änkedrottn:s livgeding 30 mars 80 (k konf 6 april), k råd 20 maj 87, kammarråd s d—25 april 11, generalguvernör för livgedinget o över...

Hamilton, Adolf Ludvig, Memoarförfattare, Politiker, Hovman (1747 – 1802)

5 Hamilton, Adolf Ludvig, son till H 3, f 1 juni 1747 i Malmö, d 10 okt 1802 på Blomberg, Husaby (Skar). Inskr vid UU 19 juni 59, undervisn vid kadettkåren i Karlskrona 61—63, kapten vid reg Royal Deux-Ponts 66, kammarherre hos kronprinsen 9 aug 66, hos drottning Sofia Magdalena 71—82, led av hemliga utskottet vid riksdagarna 89, 92 o 00, revisor i riksgäldskontoret 01.

G 22...

Heidenstam, von, Rolf M, Industriidkare, Hovman (1884 – 1958)

3 von Heidenstam, Rolf Magnus, bror till H 2, f 28 juni 1884 i Paris, d 6 aug 1958 i Sthlm (Skeppsh). Kadett vid sjökrigsskolan 99, underlöjtn vid flottan 18 aug 05, löjtn där 31 aug 07, ordonnansoff hos prins Wilhelm 10, avsked med tillstånd att kvarstå i flottan 15 nov 10, resa med prins Wilhelm till Siam 11—12, avd:chef i AGA 12—17, kapten i flottan 31 aug 14, dir vid AGA 17—37,...

Horn, Gustaf Jacob, Politiker, Hovman (1706 – 1756)

2 Horn, Gustaf Jacob, brorson till H 1, f 5 maj 1706 i Stade (enl ant bland H:s ppr i Esplundaarkivet), avrättad 23 juli 1756 i Sthlm. Föräldrar: översten Karl Gustav H o Gustaviana Fleming. Frih 23 maj 19, eo kanslist i kanslikolhs exp 23 dec 24, inskr vid univ i Halle 16 sept 28, kammarherre 3 juli 31, deltog i riksdagarna 31, 40 —55, hovmarskalk hos kronprinsessan sedermera drot...

72 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se