Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
169 träffar, sida:  1 2 3 4 
(Ernberg), Per Henrik Gustaf Peterson, Industriidkare, Riksdagsman (1815 – 1904)

1. Per Henrik Gustaf Peterson, f. 23 mars 1815 i Västervik, d. 26 mars 1904 i Karlskrona. Föräldrar: körsnären Johan Peterson i Karlskrona och Gustafva Ehrenberg. Bodgosse i handlanden Gustaf Westdahls järnhandel i Karlskrona 1827; burskap som handlande där 27 febr. 1839; grundade s. å. egen firma, som 1853 ombildades till handelsfirman Gustaf Ernberg & Comp. och drev med firman äv...

Almqvist, Sven A, Industriidkare, Mariningenjör (1840 – 1931)

3. Sven Alexander Almqvist, f. 12 dec. 1840 på Liljeholmen i Brännkyrka socken. Föräldrar: garverifabrikören Olof Almqvist och Eva Karolina Lundberg. Elev i Maria folkskola, privata elementarskolan på Söder och tyska skolan i Stockholm; erhöll undervisning i svenska slöjdföreningens skolas första och andra avdelningar vintern 1854–55; murarelev vid nationalmuseumsbyggnaden sommaren 1856; bev...

Almström, A F Robert, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1834 – 1911)

Almström, Adolf Fredrik Robert, f. 19 aug. 1834 i Åmål, d 17 sept. 1911 å Rörstrand. Föräldrar: apotekaren Per Olof Almström och Sofia Charlotta Gjörcke. Anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1850; idkade tillika specialstudier å professor K. G. Mosanders laboratorium; företog utrikes studieresor; förste verkmästare vid ovannämnda fabrik 1855; delägare i densamma; teknisk disponent därstäde...

Alströmer, Johan, Industriidkare (1742 – 1786)

4. Johan Alströmer, de båda föregåendes halvbror, f. 7 maj 1742, d 4 okt. 1786. Student i Uppsala 21 dec. 1756;. företog en utrikes resa genom större delen av västra och mellersta Europa 1777–80. Ställföreträdande chef för Alingsåsverken. LFS 1775 (?); LVVS 1776 (ordförande 1782–83); LVA 1784.

Gift 17 dec. 1783 med Hedvig Katarina Danckwardt-Lillieström, f. 23 apr. 1762, d 27...

Alströmer, Jonas, Industriidkare, Diplomat, Köpman (1685 – 1761)

1. Jonas Alströmer, f. 7 jan. 1685 i Alingsås (efter vilken, stad han antog namnet Alström), d 2 juni 1761 därstädes. Föräldrar: borgaren Tore Karlsson och Annika Gislesdotter. Handelsbokhållare i London 1707; skeppsklarerare (med engelsk medborgarrätt) och köpman därstädes 1710; svensk konsul i London 6 nov. 1722; återvände till Sverige okt. 1724 för att ägna sig åt sin skapelse Alingsås ma...

Alströmer, Patrick, Industriidkare, Mecenat (1733 – 1804)

2. Patrick Alströmer, den föregåendes son i hans första gifte, f. 26 febr. 1733, d 23 okt. 1804. Student i Uppsala 22 juni 1748; åtnjöt under fyra år i Stockholm undervisning i kemi och mineralogi av proberaren H. T. Scheffer samt utvidgade sina kunskaper inom dessa ämnesområden genom resor i Sverige 1749 och 1753; företog 1758–59 en resa till Petersburg, Moskva, Jaroslav o...

Bennet, Stephen, Industriidkare (1691 – 1757)

Bennet, Stephen, f. 25 juli 1691 i Rearsby, i Leicester, England, d 14 juli 1757 i Mo socken, Hälsingland (Mo kyrkobok). Föräldrar: arrendatorn Thomas Bennet och Maria Hoart. Utbildade sig till yllemanufakturist under ledning av en svåger, och företog därpå studieresor inom England. Anlade en fabrik i Leicester; överflyttade 1720 till Frankrike; anställdes 1723 i S:t Germain av Jonas Alström...

Bladh, Johan, Industriidkare, Köpman (1719 – 1783)

1. Johan Bladh, f. 28 juli 1719 i Norrköping, d 13 jan. 1783 i Närpes. Föräldrar: handelsmannen och rådmannen i Vasa Johan Blad och Beata Liljelund. Köpman och rådman i Vasa; industriidkare därstädes; överflyttade till Benvik i Närpes och bedrev därefter sin rörelse i Kaskö; erhöll hovkvartermästaretitel 1752.

Gift 1) 19 aug. 1744 med Katarina Juvelius, d 23 jan. 1753 i Vasa; 2) med M...

Bremer, Jacob, Industriidkare, Köpman, Skeppsredare (1711 – 1785)

1. Jacob Bremer, f. 19 juni 1711 i Västerås, d. 5 sept. 1785 i Åbo. Föräldrar: handlanden i Västerås Isak Bremer och Anna Hult. Elev i Västerås trivialskola under sex år; anställd vid länsstyrelsen i Västerås i två år; köpsven i Åbo 1727–37; handlande därstädes från mars 1737 (avlade borgared 24 sept. s. å.); tillika skeppsredare och industriidkare; ledamot av Åbo hallrätt 1740; direktör för...

Dassau, Herman, Industriidkare (1645 – 1714)

Herman Dass au, f. 1645 (döpt 18 aug.) i Lybeck, d. 5 dec. 1714 (begraven i Torshälla kyrka 16 dec). Föräldrar: köpmannen Hans Dassouw och Magdalena Roder. Borgare som grosshandlare i Stockholm 1680 (ed 26 juni); erhöll jämte Reinhold Poort privilegium på Karl Gustavs stads manufakturverk 29 dec. 1688 och blev snart ensam innehavare av detta; arrenderade tillika någon tid Nykvarns bruk i Tur...

de Besche, Gillis d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1579 – 1648)

2. Gillis de Besche d. ä., den föregåendes broder, f. 1579 i Liége, d. 24 aug. 1648 i Nyköping. Inkom till Sverige i början av 1600-talet som medhjälpare åt brodern Willem de Besche; arrenderade stora tullkvarnen i Nyköping av kronan 3 juli 1606—1627 och S:t Anna; kvarn därstädes av brodern Willem från 20 jan. 1627; erhöll beställning som bryggare i S...

de Besche, Gerard, Industriidkare, Arkitekt (1585 – 1656)

4. Gerard de Besche, de föregåendes broder, f. i mars 1585 i Liége, d. 18 juni 1656 på Forsmark. Åtföljde 1601 fadern till »Hög-Tyskland», dit denne inkallats, »förnämlige arkitektur och konstrike byggningar ther att ställa i verket», och utbildades under hans ledning till arkitekt; inkallad till Sverige 1608; byggde jämte brodern Hubert de Besche Sto...

de Besche, Hubert d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1582 – 1658)

3. Hubert de Besche, f. 1582, d. 1658, de båda föregåendes broder. Studerade arkitektur och bergsvetenskap; bosatt i Liége i Nederländerna; flyttade under Karl IX:s regering till Sverige; byggmästare vid Gripsholm och Åkers styckebruk samt i Gripsholms län 6 dec. 1609; byggde Stora Tuna kyrkas torn jämte brodern Gerard från 1610 samt Tyska kyrkans i S...

De la Gardie, Marie Sophie, Industriidkare, Hovdam (1627 – 1694)

6. Marie Sophie De la Gardie, den föregåendes svägerska, dotter till D. 3, syster till D. 4, 7, 8 och 9, f. 1627, d 22 aug. 1694 i Stockholm. Boren ...

de Pont (Depong), Jacob Reinhold, Industriidkare (1717 – 1788)

de Pont (Depong), Jacob Reinhold, f. 18 sept. 1717 i Uppsala, d. 4 maj 1788 på Lachtis gård i Somero sn, Nylands och Tavastehus län, Finland. Föräldrar: majoren vid Karelska dragon-reg. Mårten Depong (Depont, de Pont) och Anna Sofia Ritz. Student (vib.) i Åbo 1733; åtnjöt privat undervisning av prof. Johan Wallenius; förordnad 1740 att utföra indelningen av salpetersjude-rierna i Åbo och Bjö...

de Rees, Arnold, Industriidkare, Köpman (1612 – 1668)

2. Arnold de Rees (skrev sig även du Rees), den föregåendes son, f. enl. uppgift 22 sept. 1612 i Haarlem, d. trol. i jan. (ej 13 juli) 1668 i Ronneby. Borgare och köpman i Stockholm under 1630- och 1640-talen, därefter bruksägare i Småland; arrenderade 15 nov. 1641 Carl Carlsson Gyllenhielms friherreskap Nya Bergkvara (från 1650 även det härur utbrutna friherreskapet Härlunda); had...

De Try, Henrik, Industriidkare (– 1669)

De Try, Henrik, d. 12 nov. 1669. Var anställd vid Louis Dé Geers faktori i Norrköping 1638; hade egen verkstad där 1640; borgare 24 sept. 1642; föreståndare för mässingsbruket i Norrköping våren 1645; erhöll privilegium å Gusums järnbruk 2 nov. 1653 och jämte medintressenter å styckegjutning 2 juni 1655 samt å Överums och Ankarsrums järnbruk 12 dec. 1655; erhöll ensam privilegium å mässingsb...

Delbanco, Mendel Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1780 – 1862)

Delbanco, Mendel Elias, f. 8 (ell. enl. egen uppgift 10) okt. 1780 i Hamburg, d. 4 juli 1862 i Göteborg. Föräldrar: bankiren Elias Simon Del Banco och Jette Goldschmidt.

G. i nov. 1811 m. Elise (Ella) Leman, f. 27 juni 1781 i Hamburg, d. 13 jan. 1849 i Göteborg, dotter av bankiren Michel Leman från Hamburg och Zippora Cohen.

Duppengiesser, Arnold, Industriidkare (– 1628/29)

Duppengiesser (Toppengiesser), Arnold (Arnould), d. ä., f. i Aachen, d. 1628 eller 1629 där. Innehavare av mässingsbruket Northberg i Stolberg i Julich, borgare i Aachen, sedermera i Amsterdam; inkallad till Sverige 1620 för att organisera den svenska mässingsindustrien; anlade en gårhytta vid Gemnershögen nära Västerås; arrenderade Skultuna mässingsbruk från 1 jan. 1621 (kontrakt med kronan...

Eijck, van, Abraham, Industriidkare, Affärsman (1620 – 1677)

2. Abraham van Eijck, den föreg:s son, f. 20 jan. 1620, d. 30 juli 1677 i Göteborg. Handlande i Stockholm omkr. 1644; sockerbagare och grundare av ett sockerraffinaderi där (privilegium 23 juni 1647); direktör i det 11 aug. 1662 privilegierade Generalfaktorikontoret; e. o. kommissarie i Kommerskollegium 16 mars 1665; kommersepresident i Göteborg 6 mars 1667; led. av myntkommissione...

Eiserman, Carl Theodor, Industriidkare (1865 – 1935)

Carl Theodor Eiserman, f. 7 juli 1865 i Svenljunga sn (Älvsb.), d. 3 dec. 1935 i Borås. Föräldrar: postmästaren Johan Floridan Eiserman och Ida Fredrika Charlotta Wetterström. Genomgick 1875–81 fem klasser i h. allm. lärov. i Karlskrona; ägnade sig därefter åt handelsbanan; anställning hos en vävnadsförläggare i Lerbäcksbyn, Östra Frölunda sn; flyttade till Borås 1886; erhöll där p...

Ekman, Hans, Industriidkare (1666 omkring – 1743)

Ekman (Eckman), Hans, f. omkr. 1666, d. 2 nov. 1743 i Stockholm (Nik.). I tjänst hos Jacob Gavelius (adl. Lagerstedt) 1685, från omkr. 1687 vid hans vantmakeri (klädesfabrik) på Södermalm i Stockholm; kallas skrivare där 1692; direktör för nämnda klädesmanufaktur (från 1698: Barnängen) 1698–1724; kommissarie för och meddelägare i Riddarhusets manufakturverk i Barnängen 1724; avsked...

Ekman, Jacob Emil, Industriidkare, Sjöofficer (1815 – 1900)

8. Jacob Emil Ekman, bror till E. 6, f. 5 febr. 1815 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 21 febr. 1900 där, Örgryte. Genomgick privat navigationsskola på Masthugget i Göteborg; styrmansex. 1829; medföljde på ett av farbrodern G. H. Ekmans (E. 5) fartyg, briggen Maria Sophia, under resa till New York och Hamburg 1830; sjöofficersex. i Karlskrona 19 april 1833; sekundlöjtna...

Ekman, John Valdemar, Industriidkare (1879 – 1949)

Ekman, John Valdemar, f. 29 juli 1879 i Häggdångers sn (V. norrl.) d. 24 jan. 1949 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: vice pastorn Robert Ekman och Hilda Dorothea Fahlén. Skolgång vid Härnösands allm. läroverk; elev vid handelsskola; studieresa till England och Frankrike 1900–03; anställning vid trävaruagentur i Härnösand och Sundsvall 1903–06; egen trävarufirma i Härnösand 1906; anställd i ...

Eliasson, Karl Elis, Industriidkare (1888 – 1934)

Eliasson, Karl Elis, f. 8 dec. 1888 i Uppsala, d. 10 aug. 1934 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: handlanden Nils Johan Eliasson och Johanna Lovisa Jansson. Elev vid Uppsala h. allm. läroverk 1899–1905; kontorist hos firman Ivan Ohlin, Stockholm, dec. 1905, förste man där 1912; verkst. direktör i a.-b. Gunnar Collijn 1913; verkst. direktör i a.-b. Ivan Öhlin och chef för Öhlin-koncernen 1930...

Engelke, Claes Daniel, Industriidkare (1850 – 1930)

3. Claes Daniel Engelke, brorson till E. 1, f. 23 aug. 1850 i Halmstad, d. 26 okt. 1930 i Norrköping. Föräldrar: tullförvaltaren Claes Engelke och Laura Carolina Theolander. Skolstudier i Karlshamn; språk- och handelsstudier i Lybeck 1867; bokhållare hos farbrodern fabrikören Otto E. från s. å. (E. 1); anställd på kontor i Bremen och London 1872–74; kontorschef hos Norrköpings bomu...

Erikson, Johannes, Industriidkare (1839 – 1912)

2. Johannes Erikson, den föregåendes son, f. 22 april 1839 i Kinna sn (Älvsb.), d. 11 jan. 1912 genom olyckshändelse. Skolstudier 1848—56 i en privat elementarskola i Göteborg; elev vid Göteborgs handelsinst. 9 jan. 1856–16 juni 1857; utbildningen kompletterad genom studieresor till England och kontinenten; tjänsteman vid Rydboholms Väfverifabrik 1857; disponent vid Rydboholms bola...

Erikson, Sven, Industriidkare (1801 – 1866)

1. Sven Erikson, f. 29 mars 1801 i Stämmemad, Kinna sn (Älvsb.), d. 25 maj 1866 på Rydboholm, Kinnarumma sn (Älvsb.). Föräldrar: hemmansägaren Erik Andersson och Kerstin Andersdotter i Stämmemad. I besittning från 1824 av Kinna Rättargården; hemmansägare i Kinna by samt vävnadsförläggare där från 1825; grundade 1834 tills, med grosshandlare J. Francke i Göteborg och hande...

Esmarch, Fredrik Wilhelm Alexander, Industriidkare (1874 – 1946)

Esmarch, Fredrik Wilhelm Alexander, f. 22 mars 1874 i S:t Petersburg, d. 26 nov. 1946 i Västervik. Föräldrar: civilingenjören Jens Ove Esmarch och Maria Fredrika Grumbt. Studier vid S:t Petri tyska skola och gymnasium i S:t Petersburg; verkstadspraktik vid Baltische Elektrotechnische Fabrik i Riga 1892; diplomingenjör vid Technicum Mittweida 1896; studier hos textilfirman Schimmel & C:o i Ch...

Estelle, Axel Teodor Constantin, Industriidkare, Elektroingenjör (1865 – 1943)

Estelle, Axel Teodor Constantin, f. 20 maj 1865 (Ad. Fredr:s förs:s i Stockholm dopbok), d. 18 okt. 1943 i Solna. Föräldrar: apotekaren Jacob Fredrik Victor Amadée Estelle och Ida Rebecka Elisabeth Rylander. Mogenhetsexamen vid högre latinläroverket i Göteborg juni 1885; elev vid Tekniska högskolan i Stockholm 1886,. avgångsex. från dess fackavdelning för kemisk teknologi 1890; studier vid S...

Falk, Erik, Industriidkare (1875 – 1952)

Erik Falk, f. 7 sept. 1875 i Djura kapellförs. (Kopp.),d.t 2 maj 1952 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: kyrkoherden Axel Leonard F. och Ida Mariana Lindh. Mogenhetsex. vid Örebro h. allm. läroverk 20 maj 1893; praktik vid Gravendals a.-b., Säfsnäs sn, 1893–96 och vid Grängesbergs gruvförvaltning 1896–99; anställd hos W. H. Müller & Co. i Rotterdam 1899; gruvförvaltare hos Bergver...

Faust, Levin (Anders), Industriidkare, Mekaniker (1863 – 1936)

Faust, Levin (ursprungl. Anders Levin Fast), f. 16 febr. 1863 i Friggeråkers sn (Skarab.), d. 18 nov. 1936 i Rockford, Ill. U. S. A. Föräldrar: lantbrukaren och soldaten Pehr Johan Fast och Cajsa Andersdotter. Arbete på faderns gård till 1883; arbetare vid Motala mekaniska verkstad 1883–85, vid Atlas mekaniska verkstäder i Stockholm 1885–87; emigrerade till U. S. A. våren 1887; arbetade vid ...

Faxe, Erik Gunnar Cornelius, Industriidkare (1882 – 1943)

6. Erik Gunnar Cornelius Faxe, son av F. 4, f. 8 mars 1882 i Malmö (S:t Petri), d. 26 april 1943 där (ibid.). Mogenhetsex. vid Malmö h. a. läroverk 14 juni 1902; officersvolontär vid Skånska dragonreg. 18 juni s. å.; reservofficersex. 15 april 1904; underlöjtnant i nämnda reg:s reserv 16 dec. s. å.; vinhandelsstudier utrikes 1904–05; tjänstgjorde hos vinfirman Ad. Faxe & Söner 1905...

Fenger-Krog, Johan Christian, Industriidkare (1865 – 1942)

Fenger-Krog, Johan Christian, f. 29 maj 1865 i Mandal, Norge, d. 27 okt. 1942 på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Föräldrar: ingenjören Albert Fenger-Krog och Minna Walhjerta Christiansen. Utexaminerad från Kristiania handelsgymnasium 1884; handelsstudier i Tyskland och Frankrike; chef för firma Chr. Christophersens filialkontor i Göteborg 1891–99; delägare i kommanditbolaget J. Fenger-Krog ...

Fineman, C Gottfrid, Industriidkare, Meteorolog (1858 – 1937)

2 Fineman, Carl Gottfrid, f 31 juli 1858 i Hudiksvall, d. 15 febr 1937 på Ribbingsfors, Amnehärads sn (Skarab). Föräldrar: prov:läk Carl Ludvig F o Rosa Albertina Wilhelmina Säve. Mogenhetsex vid Hudiksvalls lärov 19 maj 1876, inskr vid Uppsala univ 26 sept s å, fil kand 13 dec 1879, fil lic 14 nov 1883, disp pro gradu vid Uppsala univ 11 maj 1889, fil dr 31 maj s å, doc i meteorol...

Flodquist, C Waldemar, Industriidkare, Uppfinnare (1847 – 1894)

Flodquist, Carl Waldemar, f 17 mars 1847 i Arvika, d 18 okt 1894 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Carl Johan F o Lilla Christiane Bjerkebek. Ord elev vid Teknolog institutet 1864–67, avgångsex från dess fackskola för väg- o vattenbyggnadskonst, elev vid statens järnvägsbyggnader 1863–66 o 1867–68, tekn förest o förvaltare vid Rosendahls fabriks ab:s pappersfabriker (från 1879 ab Kornda...

Folin, C E Victor, Industriidkare (1850 – 1915)

Folin, Claes Eric Victor, f 28 okt 1850 i Sthlm (Kat), d 15 juni 1915 där (Jak). Föräldrar: skräddarmästaren Carl Erik F o Ulrika Dahlberg. Avgångsex Tekn elementarskolan i Norrköping 1868, elev vid Holmens pappersbruk 1869, vid pappersbruk i Tyskland o Belgien 1871–73, verkmästare vid Jössefors pappersbruk 1874–75, tekn ledare för pappersbruk i Turkiet 1875, föreståndare för Munkedals pappe...

Fredholm, Ludvig O, Industriidkare, Grosshandlare (1830 – 1891)

1 Fredholm, Ludvig Oscar, f 17 sept 1830 i Sthlm (Nik), d 17 dec 1891 i Sthlm (Klara). Föräldrar: grosshandl Per Adolf F o Mary Barnes Burgman. Elev vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm 1842–45, språk o handelsstudier i Rostock 1846–48, handelsbokh vid Djurgårdsvarvet, kamrer där omkr 1855, erhöll burskap som grosshandl i Sthlm 27 april 1858, huvudman för faderns efterlämn skepp...

Frestadius, Anton W, Industriidkare (1801 – 1867)

Frestadius, Anton Wilhelm, f 2 mars 1801 i Sthlm (Ad Fredr), d 3 aug 1867 i Furusund (enl dödbok för Maria, Sthlm). Föräldrar: tobaksfabrikören o rådmannen Hans F o Ulrika Elisabeth Ångerman. Elev vid Tyska lyceum i Sthlm, anställd 1816 hos skeppsklarerarfirman Eggert Nauclér och i stora järnvågen, eo kammarskrivare vid generaltullstyr:s avdeln:skontor i järnvågen 1817, övertog Nauclérs komm...

Gabrielsson, Assar T N, Industriidkare (1891 – 1962)

Gabrielsson, Assar Thorvald Natanael, f 13 aug 1891 i Korsberga (Skar), d 28 maj 1962 i Gbg (Vasa). Föräldrar: förvaltaren Gabriel Nathanael G o Anna Helmina Larsson. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm 1909, studier vid Handelshögskolan där, civilekonom där 14 okt 1911, kanslist o stenograf i AK 1912–16, anställd vid ab Sv kullagerfabriken (SKF) i Gbg 1916–20, verkst dir för SKF:s franska ...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841–42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845–48, ägnade sig åt skogsaffärer 1848–62, skogschef i Bergviks sågverksab (Gä...

Geijer, Bengt Reinhold, Industriidkare, Mineralog, Geschworner, Bergmästare (1758 – 1815)

3 Geijer, Bengt Reinhold, sonson till G 1, f 10 nov 1758 på Bofors bruk, Karlskoga, d 12 nov 1815 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: brukspatron Salomon Gottschalk G o Magdalena Löfman. Inskr vid UU 9 febr 76, försvarade en avh om zinkmalmer under Torbern Bergmans presidium mars 79, auskultant i bergskoll 30 mars s å, tf geschworner i Värmland 26 sept 80, lär i mineralogi vid...

Geijer, S Gottschalk A, Industriidkare, Arméofficer (1850 – 1924)

7 Geijer, Salomon Gottschalk Alfons, halvbror till G 5, f 25 maj 1850 på Rosenborg, Eskilsäter (Värml), d 16 juli 1924 i Österåker (Sth). Föräldrar: disponenten Carl Gustaf Reinhold G o Lovisa Lolly v Geijer. Studentex i Örebro 29 maj 67, inskr vid XJU 20 sept s å, kadett vid krigsskolan på Karlberg 17 jan 68, officersex 30 april 69, underlöjtn vid Svea art:reg 27 aug s å, löjtn 21...

Gibson, J James (Jimmy), Industriidkare (1858 – 1932)

4 Gibson, John James (Jimmy), brorson till G 2, f 26 dec 1858 i Gbg (Domk), d 30 okt 1932 i Ulricehamn (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: affärsdisponenten James Alexander G o Martina Maria Julia Barclay. Mogenhetsex vid reallärov i Gbg 29 maj 78, studerade textilindustri i Frankrike o England somrarna 79 o 81, ex vid KTH (maskinbyggn o mek teknologi) 81, övering vid Jonsereds fabr...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18–28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26–30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:inrättn 37–39 o av fabriksfullm 47–50. Grosshandlare, ...

Gibson, William, Industriidkare, Skeppsredare (1816 – 1865)

2 Gibson, William, son till G 1, f 19 april 1816 i Gbg (Am:f), d 7 april 1865 där (Domk). Ex vid Chalmersska slöjdskolan i Gbg 34, anställd i firma Gibson & Keiller 36–39, tekn chef vid Jonsereds fabriker 39–57, led av Gbgs o Bohus läns hushålln:sällsk:s förvalta: utsk 46–63, deläg i William Gibson & Söner från 48, i Leopold Gibson & Co 50–54 samt i Gbgs Patent-Ångrepslageri ab, di...

Gibson, William, Industriidkare (1848 – 1917)

3 Gibson, William, son till G 2, f 21 juli 1848 i Partilie (Göt), d 22 jan 1917 där. Studier vid Gbgs handelsinst 63–64, ex vid Chalmers tekn läroanstalt 68, tekn utbildn i Skottland, Belgien o Frankrike 68–70, ing vid Jonsereds fabriker 70–78, disponent vid Jonsereds fabrikers ab från 78, led av Gbgs o Bohus läns landsting 77–10 (ordf från 94), ordf i kretsavd av Gbgs o Bohus läns...

Gjestvang, Even Christian, Industriidkare, Bilhandlare (1853 – 1932)

Gjestvang, Even Christian, f 28 sept 1853 i Nes (Hedmark), Norge, d 8 febr 1932 i Monte Carlo, Monaco (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: gardbruker Niels G o Agnethe Mikkelsdatter. Lärling i handelsaffär i närheten av Hamar 68, kontorist vid handelskontor i Kristiania 71, genomgick handelsinst där, etablerade engrosaffär för maskiner o nya tekn hjälpmedel för boktryckerier där 73, flyttade ...

Godenius, Samuel, Industriidkare, Bruksidkare (1806 – 1891)

Godenius, Samuel, f 2 mars 1806 i Gagnef (Kopp), d 15 juni 1891 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: komministern Anders Jacob G o Elisabeth Eleonora Engström. Innehade grosshandelsfirman Godenius & Co 34–78, köpte Gustavsbergs porslinsfabrik 52, fullm i Jernkontoret 62–79, led av stadsfullm i Sthlm 63–67, delägare i o disponent för Nyhammars bruk, Grangärde (Kopp) o Fredshammars bruk, Orsa (Kopp) ...

Granström, Gustaf A, Industriidkare, Uppfinnare (1851 – 1941)

Granström, Gustaf Abraham, f 26 dec 1851 i Sthlm (Kat), d 17 jan 1941 där (Ad Fredr). Föräldrar: grosshandl Carl Gustaf G o Sofia Theresia Borgström. Elev vid Sthlms lyceum till 66, vid Teknol institutet i Sthlm 68, avgångsex som väg- o vattenbyggare 71 o som bergsing 72, gruving vid Norbergs gruvor 73—81, delägare i firman Högstedt & Granström 79—81, disp för Norbergs gemensamma g...

169 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se