Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
47 träffar, sida:  1 
Alströmer, Jonas, Industriidkare, Diplomat, Köpman, Kommersråd (1685 – 1761)

1. Jonas Alströmer, f. 7 jan. 1685 i Alingsås (efter vilken, stad han antog namnet Alström), d 2 juni 1761 därstädes. Föräldrar: borgaren Tore Karlsson och Annika Gislesdotter. Handelsbokhållare i London 1707; skeppsklarerare (med engelsk medborgarrätt) och köpman därstädes 1710; svensk konsul i London 6 nov. 1722; återv&aum...

Amija, David, Köpman, Rådman (1652 – 1706)

David Amija, f. 1652, d 1706 (begravd 11 mars). Föräldrar: borgaren och klädesfabrikören Johan Amija och Antoinette Hartz. Köpman; korrespondent-kommissarie i kommerskollegiet 25 febr. 1674; bisittare i köp- och handelsgillet vid dettas reorganisation genom magistraten 1681; vald till riksdagsman 1682 men undanbad sig detta uppdrag; rådman i Göteborg ...

Arfwidsson, Christian, Köpman, Kommersråd (1717 – 1799)

1. Christian Arfwidsson, f. 22 jan. 1717 i Marstrand, d 16 apr. 1799 i Göteborg. Föräldrar: handlanden och rådmannen i Marstrand Torkel Arfwidsson och Margareta Ström. Etablerade sig efter avslutade läroår och utrikes resor som köpman i Göteborg omkring 1740; vann inträde i Göteborgs handelssocietet aug. 1743; bisittare i dess styrelse...

Bager, Johan Peter, Kommunalpolitiker, Köpman (1818 – 1888)

3. Johan Peter Bager, f. 11 juli 1818 i Malmö, d 20 aug. 1888 därstädes. Föräldrar: handlanden Emanuel Bager och Brita Börjesson. Sändes vid fem års ålder till herrnhutiska brödraförsamlingen i Kristiansfeld, varest han under tretton år åtnjöt uppfostran. Anställd å faderns kontor; borgare såsom kö...

Bartels, Hans, Köpman (– 1664)

Bartels, Hans, f. i Schönberg i Mecklenburg, d 17 juli 1664 i Stockholm. Handelsman därstädes.

Gift 1628 med Helena Bockelman, d 1670, dotter till handelsmannen Lydert Bockelman.

Bladh, Carl Edvard, Köpman, Grosshandlare, Reseskildrare (1790 – 1851)

4. Carl Edvard Bladh, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 13 mars 1790, d 6 apr. 1851 i Stockholm. Student i Åbo 4 mars 1805; avlade examen till rättegångsverken 15 dec. 1810. Auskultant i Vasa hovrätt 22 dec. 1810; bokhållare hos en fransk köpman i Santiago de Chile 1821; flyttade från Santiago till Val...

Bladh, Johan, Köpman, Rådman, Hovkvartermästare (1719 – 1783)

1. Johan Bladh, f. 28 juli 1719 i Norrköping, d 13 jan. 1783 i Närpes. Föräldrar: handelsmannen och rådmannen i Vasa Johan Blad och Beata Liljelund. Köpman och rådman i Vasa; industriidkare därstädes; överflyttade till Benvik i Närpes och bedrev därefter sin rörelse i Kaskö; erhöll hovkvartermästare-titel 1752.

Gift 1) 19 aug. 1744 med Katarina Juvelius, d 23 jan. 1753 i Vasa; 2) med ...

Bremer, Jacob, Industriidkare, Köpman, Skeppsredare (1711 – 1785)

1. Jacob Bremer, f. 19 juni 1711 i Västerås, d. 5 sept. 1785 i Åbo. Föräldrar: handlanden i Västerås Isak Bremer och Anna Hult. Elev i Västerås trivialskola under sex år; anställd vid länsstyrelsen i Västerås i två år; köps.ven i Åbo 1727—37; hand- lande därstädes frå...

Cuypercrona, Anthon, Diplomat, Köpman (1631 – 1688)

1. Axithon Cuypercroon, före adlandet Cuyper, f. 1631 (döpt 9 nov. n. st.) i Danzig, d. 1 aug. 1688 (begraven 9 aug. n. st.) därstädes. Föräldrar: köpmannen Anthonis de Cuyper och Susanna von Eemsen. Företog resor i främmande länder; köpman i Danzig åtm. t. o. m. 1655 och därefter i Elbing; överflyttade till Danzig i slutet av 1659; av de svenska fredsunderhandlarna konstituerad som sve...

Davidson, Henrik Isac, Kommunalpolitiker, Köpman (1823 – 1895)

2. Henrik Isac Davidson, den föregåendes broder, f. 2 juni 1823 i Norrköping, d. 18 febr. 1895 i Stockholm. Innehade anställning i handelsaffär i Stockholm från 1836; återflyttade till Norrköping 1843 och innehade egen affär därstädes; vistades i Stockholm 1845 och i Göteborg 1846; överflyttade till Stockholm ...

de Rees, Arnold, Industriidkare, Riksdagsledamot, Köpman (1612 – 1668)

2. Arnold de Rees (skrev sig även du Rees), den föregåendes son, f. enl. uppgift 22 sept. 1612 i Haarlem, d. trol. i jan. (ej 13 juli) 1668 i Ronneby. Borgare och köpman i Stockholm under 1630- och 1640-talen, därefter bruksägare i Småland; arrenderade 15 nov. 1641 Carl Carlsson Gyllenhielms friherreskap Nya Bergkvara (från 1650 även de...

de Rees, Jacob (Jacques, Jacomo), Köpman, Apotekare (1575 – 1648)

1. Jacob de Rees (skrev sig även Jacques eller Jacomo), f. 13 mars 1575 i Hamburg, d. 4 april 1648 i Stockholm. Föräldrar: köpmannen i Antwerpen Thomas de Rees och Clara de Greve (van Grewe). Skolundervisning i Hamburg från 1584; utbildning till köpman från 1591 i Niirnberg och några år senare i Venedig; köpman i Amsterdam från omkr. sekelskiftet; överflyttade till Sverige sommaren 1607 och ...

Drake, Anders, Köpman, Bryggare (1699 troligen – 1764)

Drake, Anders, f. trol. i Göteborg 1699; d. 29 aug. 1764 där. Fader: soldaten, sedan borgaren Olof Drake. Begav sig 1718 till Gävle, där han trädde i tjänst hos landshövding Hugo Hamilton men återkom efter några år till Göteborg; burskap som »timmermän» där 25 sept. 1723; fortsatte främst som trävaruhan...

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, Köpman, Grosshandlare (– 1621)

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, f. trol. något före mitten av 1500-talet, d. trol. 1621 i Stockholm. Köpman av skotsk börd, trol. från sjö- och handelsstaden Dundee (jfr namnet), med vilken D. av allt att döma stöd i direkt handelsförbindelse från Stockholm. Omtalas i svenska officiella källor första gången 1576, tydligen mera stadigvarande i Stockholm vid 1580-talets början ...

Edenberg, Claes, Riksdagsledamot, Köpman (1598 – 1667)

1. Claes (Claus) Edenberg, före adlandet Eden, f. 26 dec. 1598 i Lehe, Tyskland, d. 18 dec. 1667 i Uppsala. Föräldrar: borgaren i Lehe Matthias (Theis) Eden och hans hustru Margaretha. Överflyttade till Sverige 1619; köpman i Uppsala från 1620-talet; rådman där 1644–54; deltog i riksdagarna 1634 och 1650; adlad 20 maj 1654.

G. ...

Ehrencreutz, Jesper Elieson, Riksdagsledamot, Köpman, Bruksidkare (1648 – 1722)

1. Jesper Elieson Ehrencreutz, f. 4 nov. 1648 i Avesta (Kopp.), d. juni (själaringning 27 juni) 1722 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: bruksbokhållaren Elias Jespersson och Barbro Nyman. Handlande i Stockholm; bruksbokhållare; brukspatron; adlad 11 okt. 1695; led. av ridderskapet och adeln vid riksdagarna 1697, 1713–14, 1719 och 1720.

G. 12 nov. 1678 i St...

Evert Hindersson, Lagman, Köpman, Godsägare (troligen på 1530-talet – levde ännu 1615)

Evert Hindersson (Efuert Hindrichson), f. troligen på 1530-talet, levde ännu 12 juni 1615 (enligt Norlander, men utan belägg, ännu 1624). Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Torsåker Henricus Erici och en dotter till bonden Måns Gullesson. Jordägare i Holms by, Överlännäs sn (V. norrl.) 1559; köpte 1574 jord i Sånga s...

Fordell, Hans, Köpman, Länsman (– senast 1606)

2 Fordell, Hans, son till F 1, f trol på 1530-talet, d före 27 juni 1606. Länsman i Pedersöre, landsköpman. Deltog i riksdagarna 1595, 1600. G m en borgardotter från Björneborg.

Johnson, Axel, Diplomat, Köpman, Skeppsredare (1844 – 1910)

1 Johnson, Axel, f 23 mars 1844 i Jönköping, d 13 maj 1910 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sadelmakarmästaren Carl Johan Johnsson o Brita Christina Rålin. I handelsyrket i Sthlm från 62, drev kommissionsaffärer där från 69, egen agentur- o kommissionsaffär där aug 73, från 75 under firma A Johnson & Co, burskap som gros...

Keyser, Gustaf T, Filantrop, Köpman, Herrnhutare (1785 – 1853)

Keyser, Gustaf Theodor, f 8 dec 1785 i Sthlm, Klara, d 8 juni 1853 där, ibid. Föräldrar: lärftskramhandl Abraham K o Johanna Christina Halling. Skolgång i Christiansfeld, Sönderjylland, o i Herrnhut, Sachsen, 95—05, köpman i Sthlm 05—30, ledde Evang sällsk:s förlagsverksamhet 10—-15 o Sv bibelsällsk:s förlagsverksamhet från 15, skattmästare i Sv missionssällsk från 35, led av Sv nykterhetssä...

Kierman, Gustaf, Riksdagsledamot, Köpman, Borgmästare, Rådman (1702 – 1766)

Kierman, Gustaf, f 23 febr 1702 i Askersund, d 15 nov 1766 på Marstrands fästning. Föräldrar: handlanden o rådmannen Anders Svensson K o Elisabeth Sundberg. Borgare i Sthlm 28 mars 28, fullm i generaltullarrendesoc 35, led av borgarståndet vid riksdagarna 38—62 (led av bankodeputationen 38—47, av SU 38—62, av defensionsdeputationen o dess sjöutsk 51—52, av SU:s deputerade över statsverket 52...

Knape Hansson, Anders, Sjökapten, Köpman, Skeppsredare (1720 – 1786)

Knape Hansson, Anders, f 3 jan 1720 i Uddevalla, d 26 okt 1786 där. Föräldrar: handlanden o sjökaptenen Hans Andersson o Inger Knape. Sjökapten, köpman o skeppsredare i Uddevalla, skapade tills med hustrun genom donation barnhusinrättningen vid Gustavsberg vid Uddevalla 72, erhöll K M:ts medgivande till inköp av säteriet Gullmarsberg i Skredsvik, Göt, 1 sept 84, deläg i handelsfirman Hasselg...

Kruse, Peter, Landshövding, Köpman, Ståthållare (– 1645)

Kruse, Peter, trol f i Lübeck, d 30 dec 1645 på Säters kungsgård. Föräldrar: köpmannen Frantz K o h h. Var köpsven i Sthlm våren 01, burskap som köpman där 25 maj 05, en av direktörerna i sv handelskompaniet 1 jan 20 (konfirm:fullm 2 jan 23), adlad 12 mars 22, ståth över Näsgårds o Säters län 11 jan 25, arrenderade tills med Govert Silentz Säters garmakeri enl kontrakt 5 mars 28, ensam arren...

König, Henrich, Riksdagsledamot, Köpman, Superkargör (1717 – 1785)

1 König, Henrich, dp 6 mars 1717 i Sthlm, Ty, d 6 okt 1785 i Eftra, Hall. Föräldrar: köpmannen Henrich K och Petronella Schaeij. Superkarg på Ostindiska kompaniets fartyg Götheborg jan 39—15 juni 40, på Calmar 14 mars 41—25 aug 43, på Stockholm jan 45, Hoppet 26 jan 48—11 juli 49, deltog i riksdagarna 51—52 o 55—56, huvudman för det fjärde s k K:ska växelkontoret 29 nov 56, handelsagent i Ha...

Lagerström, Magnus, Författare, Översättare, Köpman, Mecenat (1691 – 1759)

Lagerström, Magnus, f 16 dec 1691 i Sthlm,. d 5 juli 1759 i Gbg, begr 10 juli, Kristine. Föräldrar: regeringsrådet Magnus L o Helena Engelcrona. Sekr hos generalguvernören i Pommern sommaren 08, hovråds titel 10 jan 21, auskultant i kommerskoll o presidentsekr där 22—23, biträdde rikshistoriografen J Wilde 26—31, sekr i Sv ostindiska komp, Gbg, juni 31—46, dir i Nya ostindiska komp juni...

Lamberg, Johan Anders, Fabrikör, Köpman (1712 – 1783)

Lamberg, Johan Anders, f 1712 i Gbg, trol Domk, d 17 febr 1783 där, Domk. Föräldrar: lektor Petter L o Sofia Schröder. Burskap som handl i Gbg 30 okt 41, delägare i klädesfabrik o kattunstryckeri, ägde en puder- o stärkelsefabrik 52—77. . G 41 i Gbg, trol Domk, med Elisabeth Söderberg, f omkr 14, trol där, f 14 mars 68 där, dtr till handl Carl S o Anna Maria Barntman.

Lefebure, Jean H, Industriidkare, Riksdagsledamot, Köpman (1708 – 1767)

Lefebure, Jean Henri, f 15 jan 1708 i Sthlm, Nik, d 27 okt 1767 (enl bouppt o Post o Inrikes tidningar nr 87, 5 nov). Föräldrar: grosshandl Henri L o Maria Bedoire. Burskap som grosshandl i Sthlm 9 mars 31, fullm i kontoret för järnhandeln 17 mars 44, i Jernkontoret dec 47—19 maj 63, led av konvojkommissariatet 12 dec 44, huvudpar-ticipant i Ostindiska kompaniet 46, dir där 60, associer...

Lemmens, Hinrich, Köpman, Bruksidkare (1590 – 1657)

Lemmens, Hinrich, f 10 maj 1590 i Neu-stadt, Mecklenburg, d 8 sept 1657 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren Hans L o Margreta Fräseken (llkpred). Kompanjon med köpmannen Peter Kruse, bokhållare i kopparkomp 20, köpman i Sthlm 23, burskap där 4 dec 24, bruksidkare i Uppland, förest i Tyska förs, Sthlm, 34—35.

G 5 dec 19 m Margreta H...

Lenman, Hans, Industriidkare, Köpman (– 1739)

Lenman, Hans, f 1683 (enl epitafium, Kungsh) eller identisk med Johan, dp 8 maj 1684 i Sthlm, Maria, d 26 sept 1739 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: lärftskrämaren Hans Mattsson o Anna Kihl. Burskap i Sthlm 3 nov 04, erhöll tills med medintressenter privilegium på ett segelduks-, bul-dans- o flaggduksväveri jämte repslageri i Sthlm 18 mars 17, kontrakt på byggande av krigsskepp för kronan 21...

Leyonancker, Daniel (Young), Industriidkare, Riksdagsledamot, Köpman (1627 – 1688)

1 Leyonancker, Daniel, före adl Young, f 20 febr 1627 i Skottland, d 1688 före 5 maj (ringn) i Sthlm (begr 17 juli 88 i Kat enl Nik). Son till sjökapten Daniel Young. Burskap i Sthlm 49, packhusinsp där 63, assessor i sjörätten 16 mars 65, adl 18 aug 66, led av en kommission till Gbg o Wismar 67, kommissarie i kommerskoll 68—74, deltog i riksdagarna 68, 72, 75, 78, 82—83 o 86, kommerser...

Lillienhoff, Joachim, Riksdagsledamot, Köpman, Ämbetsman (1630 – 1676)

Lillienhoff, Joachim (före adl Potter), f 8 febr 1630 i Nyköping, d 27 febr 1676 i Sthlm (själaringn 28 febr i Kat). Föräldrar: guldsmeden Peter P o Elisabeth Danck-wardt. Handelsstudier i Nederländerna 42—43, anställning i Amsterdam 44, kamrerare i kommerskoll 51, sänd till Riga för att organisera tullväsendet där 56, kä...

Linde, von der, Erik Larsson, Finansman, Köpman (– 1636)

1 von der Linde, Erik Larsson, d 23 jan 1636 i Sthlm (begr 7 febr 1636 i Nik). Föräldrar: borgm i Sthlm Lars Eriksson o Margareta Pedersdtr. Praktiserade i ungdomen i Spanien, Frankrike, England, Holland o Tyskland (adelsbrevet), svor borgared i Sthlm 12 maj 04, en av direktörerna för handelskompaniet 6 maj 15, kommissarie o generalfaktor i Holland 18, ledare för ett handelskompani lör ...

Lindqvist, Josef M L, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Köpman (1886 – 1953)

Lindqvist, Josef Mauritz Laurentius, f 30 mars 1886 i Uppsala, d 3 sept 1953 där. Föräldrar: åkeri- o fastighetsägaren Lars Fredrik L o Maria Sofia Persdtr. Handelspraktik i Uppsala 03, i Sthlm 04–08, erhöll avgångsbetyg från Bröderna Påhlmans handelsinst där 1 juni 08, köpman i Uppsala från 09, sekr i styr f&ou...

Ljungstedt, Anders, Donator, Köpman (1759 – 1835)

Ljungstedt, Anders, f 23 mars 1759 i Linköping, Domk, d 10 nov 1835 i Macao, Kina. Föräldrar: ringkarlen Jonas Andersson o Anna Nilsdtr. Elev vid trivialskolan i Linköping 24 febr 72, vid gymnasiet där 76–81, inskr vid UU 3 okt 81, informator i Norrköping, informator o lärare i Ryssland 85–94, tolk i k kansliet 23 juni 95–16 jan 00 (tj&aum...

Lundquist, G Ferdinand, Köpman (1837 – 1916)

Lundquist, Gustaf Ferdinand, f 5 mars 1837 i Bara, Malm, d 24 juli 1916 i Marstrand (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: trädgårdsmästaren Peter L o Christina Holm. Resande för handelsfirman Ullgren & Holter, Gbg, 57, anställd hos handlarna L Salomon o A G Williamsson 60, burskap som handlande i Gbg 12 febr 64, öppnade bosättningsmagasinet...

Makeleir, Hans, Köpman (– 1666)

1 Makeleir (Macklier), Hans, begr 16 aug 1666 i Gbg, Kristine. Burskap i Gbg 29, rådsförvant där 32–50, deltog i riksdagarna 32, 49, 55 o 60, adl 20 maj 49, engelsk baronet före 19 mars 51 (kallas ännu 24 dec 1650 "Esq" i brev från Karl II; Biogr, RA), kommissaries titel 60.

G 1) 1629 m Anna Gubbertz, begr 24 juni 1653 i Gbg, Kristine, dtr till bo...

Marcus, Jacob, Fabrikör, Köpman (1749 – 1819)

1 Marcus, Jacob, f 1749 trol i Schwaan, Mecklenburg, d 13 mars 1819 i Norrköping. Föräldrar: skyddsjuden Marx Levien o Freude Abraham. Inflyttade till Sthlm 79, betjänt hos Gumpert Hirsch där, erhöll tills med Salomon Jakob tillstånd att driva handel med nipper i Karlskrona 7 jan 82, fick tills med honom skyddsbrev som grosshandlare i Norrköping 8 aug...

Modin, Nils, Riksdagsledamot, Köpman (1711 – 1764)

Modin, Nils, f 12 jan 1711 (Millqvist) i Umeå landsförs, d 2 okt 1764 i Sthlm, Nik. Föräldrar: förste komministern Olaus M o Margareta Forsman. Inskr vid Umeå skola 24, burskap som kramhandl i Sthlm 16 febr 44, led av siden- o klädeshandlaresoc där från 49, av borgerskapets äldste från 1 juli 54, deputerad i kramhandlaresoc där ...

Momma, Willem (Welam), Köpman, Bruksidkare (1601omkr – 1681)

1 Momma, Willem (Welam), f omkr 1601 trol i Aachen, d 1681 (själaringn omkr 7 april i Nyköpings västra förs). Föräldrar: kopparmästaren Willem M o Sara v Thenen. Köpman, bruksägare.

G 14 okt 1631 i Amsterdam, Nieuwe Kerk, m Maria Bruin från Aachen, f omkr 1609, d 1670 (själaringn omkr 24 aug i Nyköpings västra förs), dtr till Will...

Nettelbladh, Caspar, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Köpman (1658 – 1726)

Nettelbladh, Caspar, f 10 juli 1658 i Rostock, d 1726 (själaringn 23 juli i Ty, Sthlm). Föräldrar: rådsförvanten Johann N o Catharina Elisabet Thurmann. Burskap som klädeshandl i Sthlm 18 mars 85, led av borgerskapets bemedlingskommission där 6 mars 13, av borgarståndet vid riksdagen 20 (led av SU, deputerad till defensionsverket).

G 28 okt 1685 i Sthlm, Ty, m Anna Dorothea Brandenbur...

Norstedt, Per Adolf, Riksdagsledamot, Köpman, Rådman, Boktryckare (1763 – 1840)

1 Norstedt, Per Adolf, f 28 jan 1763 i Örebro (Örebro AI.:11, u 416), d 20 sept 1840 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Lars N o Sara Elisabeth v Aken. Köpman i Örebro, rådman där 7 febr 91april 94, led av borgarståndet vid riksdagen 92, erhöll ensamrätt till ...

Peter Ålänning, Köpman, Rådman (– 1404/1407)

Peter Ålänning, d mellan 1 juni 1404 o 10 maj 1407, trol i Sthlm. Far: Finvid (? Kettilsson). Rådman i Sthlm åtminstone 9 juni 1375–1 juni 1404. G senast 1386 m Cristin Petersdtr (en bjälke), d mellan 1 sept 1401 (möjl efter 15 okt 1401 eller 3 juni 1403) o 1 juni 1404, syster till häradshövdingen i Åkers hd, Söd, Rembold Petersson (en bjälke) o halvsyster till Hemming Suneson o Ulf Suneson ...

Petersen, Herman, Affärsman, Köpman (1713 – 1765)

Petersen, Herman, dp 29 dec 1713 i Gbg, Kristine, d 13 aug 1765 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handelsmannen Abraham P o Johanna Christina Tham. Burskap som handlande i Sthlm 30 juni 42, grundade tills med Fredric Bedoire (bd 3, s 52) firman P & Bedoire 43, bankofullm från 1 okt 55, led av Sthlms brandförsäkringskontors överstyr 58, led...

Polack, Jacob, Riksdagsledamot, Köpman, Rådman, Bruksidkare (1683 – 1750)

Polack, Jacob, f 13 jan 1683 i Frösö, Jämtl (C J G; fb saknas), d 15 nov 1750 (C J G) sannolikt i Sundsvall (db saknas). Son till länsmannen o fängelsevaktmästaren Alexander P. Skolgång i Frösö o Härnösand 96, handelsbetjänt i Sundsvall 00, mönsterskrivare o fänrik vid borgarkompaniet 00, erhöll burskap som handelsman 5 okt 01, led av kyrkorådet, allt i Sundsvall, deltog i riksdagarna 19, 23...

Rosenström, Henrik, Köpman, Grosshandlare (1624 – 1676)

Rosenström, Henrik, före adl Thuen, f 1624 (skrift under begravn :vapen i Jakobs kyrka, se Sveriges kyrkor, Sthlm, bd 4, 1934) i Nyköping (Handelskoll:s prot 11 okt 1653, SSA), d 17 okt 1676 i Sthlm (skrift under begravn:vapen; bet för gravöppn 31 okt i Jak o Joh). Föräldrar: köpmannen Michael Thuen o Catharina Dankwardt. Erhöll burskap som grosshandlare i Sthlm 10 okt 53, e o kommiss...

Springer, Christoffer, Köpman, Grosshandlare, Politisk aktör (1704 – 1788)

Springer, Christoffer, f 7 juni 1704 (Bio-graphiskt Lexicon...) trol i Sthlm, d 9 aug 1788 i London, Sv förs. Föräldrar: sekreteraren o hovrättsadvokaten Christoffer S o Anna Sofia Sahlberg. Skrivare hos räntmästaren Daniel Lagersparre (Leffler, bd 22, s 423) omkr 28-30, grosshandlare o borgare i Sthlm 33, av SU dömd till livstids förvaring på Karlstens fästn 25 nov 47, rymde därifrån 17 jun...

Svanström, Frans Jonas Peter, Kommunalpolitiker, Köpman, Förläggare (1832 – 1909)

Svanström, Frans Jonas Peter, f 26 aug 1832 i Sthlm, Nik, d 1 okt 1909 där, Maria. Föräldrar: vaktmästaren Anders Peter S o Louvisa Katarina Fägerberg. Elev vid Frimurarbarnhusets skola i Sthlm 39, anställd hos bokhandlare L G Rylander 44–55, innehade bokhandel 55–64, burskap som minuthandlare 30 sept 56, öppnade pappershan...

47 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se