Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Bergström, P Axel, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovrättsråd, Kammarkollegiepresident, Justitieminister, Civilminister (1823 – 1893)

3. Per Axel Bergström, f. 20 aug. 1823 i Lund, d. 23 aug. 1893 i Örebro. Föräldrar: traktören Isak Bergström och Johanna Brita Hallongren. Genomgick första klassen av Malmö h. lärdomsskola; intogs i Hälsingborgs 1. trivialskola ht. 1834; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 26 maj 1841 (De Snorronis Sturlonidis historia, p. IV; ...

Cederström, Jacob, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, General, Kammarkollegiepresident (1782 – 1857)

8. Jacob Cederström, sonson till C. 1, kusin till C. 2, 4, 5 och 6, f. 21 jan. 1782 i Stockholm, d 9 juli 1857 på Tindered i Västra Eds socken. Föräldrar: kaptenen friherre Anders Cederströ...

Cronstedt, Carl Johan, Arkitekt, Kammarkollegiepresident, Överintendent (1709 – 1777)

4. Carl Johan Cronstedt, den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 25 apr. 1709 i Stockholm, d. 9 nov. 1777 därstädes. Uppfostrades tillsammans med Augustin Ehrensvärd; studerade arkitektur och teckning för Karl Hårleman samt mekanik för Kr. Polhem; hovjunkare 29 juli 1731; idkade konststudier i Paris 173...

Gyllenstierna, Karl, Riksråd, Överkammarherre, Hovrättspresident, Kammarråd, Generalguvernör, Kammarkollegiepresident (1649 – 1723)

9 Gyllenstierna, Karl, bror till G 6 o G 7, f 4 febr 1649, d 6 juni 1723 i Sthlm (själaringn 7 juni i Nik). Inskr vid UU maj 57, kammarherre hos änkedrottn Hedvig Eleonora 68, överkammarherre 72, överhovstallmästare 20 dec 73, guvernör för änkedrottn :s livgeding 30 mars 80 (k konf...

Höpken, von, Carl Fredrik, Diplomat, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kammarkollegiepresident (1713 – 1778)

4 von Höpken, Carl Fredrik, bror till H 2 o H 3, f 19 aug 1713 i Sthlm, Ty, d 12 okt 1778 där, Jak. Inskr vid UU 7 febr 28, auskultant i kammarkoll 29, hovjunkare 31, auskultant i kommerskoll 9 maj 32, avreste till Turkiet 22 maj 32, kammarherre 14 juli 33, chargé d'affaires i Konstantinopel 7 dec 34, kanslirå...

Kurck, Arvid Fredrik, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Hovrättspresident, Kammarkollegiepresident (1735 – 1810)

7 Kurck, Arvid Fredrik, sonson till K 6, f 27 maj 1735 i Malmö, d 6 april 1810 på Jordberga, Källstorp, Malm. Föräldrar: kaptenen frih Axel Gustaf K o Margareta Tott. Hovjunkare 28 april 48, auskultant i Göta hovrätt 10 sept 51, notarie där 2 maj 53, v fiskal 7 mars 58, deltog i riksdagarna 60— 89, assessor 29 juni 62, led av tulldir 70—72, generalauditör 30 juli 71, revisionssekr 16 dec 74,...

Munthe, Sven A, Kammarkollegiepresident, Finansminister (1787 – 1873)

2 Munthe, Sven Abraham, kusinson till M 1, f 10 april 1787 i Karlshamn, d 15 april 1873 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: borgmästaren Carl Magnus M o Gustafva Nehrman. Inskr vid LU 14 febr 04, hovrättsex där 6 nov 05, eo kanslist i kammarexp 18 mars 06, i handels- o finansexp 09, kopist där 16 aug 09, kanslist 19 dec 09, prof.sekr i K M:ts kansli 18 dec 1...

Palmfelt, Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Riksråd, Kansliråd, Kammarkollegiepresident (1680 – 1744)
Palmfelt, Gustaf, f 1680 i Sthlm, d 14 sept 1744 där, Nik. Föräldrar: statskommissarien Gustaf Palm, adl P, o Maria Holm. Inskr vid UU 17 sept 87, kammarjunkare, krigsråd 19 maj 14 — 29, deltog i riksdagarna 20 — 43, led av krigskommissionen maj — dec 22, dir i Generalförrådskassan april
24 —april 25, led av fästn:kommissionen 10 juni—15 dec 24, landsh i Blekinge län 27 febr 29 (undanbad sig ä...
Ruuth, Eric, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Lantmarskalk, Ståthållare, Kammarkollegiepresident, Överstemarskalk (1746 – 1820)

Ruuth, Eric, f 24, dp 26 okt 1746 (g st) i Sthlm, Skeppsh, d 25 maj 1820 där, Klara. Föräldrar: amiralen riksrådet Gustav R o frih Ebba Christina Siöblad. Kadett vid Amiralitetskadettkåren i Karlskrona 2 febr 57, ämnessven i VA 17 dec 57, fänrik vid Livgardet till fot 8 mars 64, avsked med kaptens titel 10 mars 68, frih 29 jan 77, deltog i riksdagarna 7809/10 o 12...

Strömfelt, Otto Reinhold, Kammarkollegiepresident (1679 – 1744)

1 Strömfelt, Otto Reinhold, f 15 jan 1679 (enl uppg av hans son, Originalgeneal:er, RHA), d 3 april 1744 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: ståthållaren Gustaf Adolf S o frih Christina Elisabet Taube af Karlö. Inskr vid univ i Dorpat 90, medföljde k rådet greve Carl Bonde (bd 5) till fredsförhandl:arna i Rijswijk 97, hovjunkare vid dennes ambassad ...

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se