Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Adlersparre, Carl, Historiker, Kansliråd (1752 – 1825)

1. Carl Adlersparre, f. 22 jan. 1752, d 24 juni 1825. Föräldrar: överstelöjtnanten Kristoffer Kristoffersen, adlad Adlersparre, och Ebba Sofia Planting-Berglod. Student i Uppsala 9 mars 1772; avlade kansliexamen 8 juni 1774; e. o. kanslist i krigsexpeditionen 5 juli 1774 samt i riksarkivet 28 febr. 1775; kopist 23 jan. 1776, kanslist 29 febr. 1780, registrator 18 dec. 178...

Bahr, von, Johan Christian, Kansliråd (1682 – 1745)

Johan Christian von Bahr, f. 15 apr. 1682, d 6 nov. 1745. Son till stadsmajoren i Stralsund Henrik von Bahr. E. o. kanslist i tyska expeditionen 1711; notarie i kommissionen till Skaraborgs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län under G. Cronhielms ledning 1711–12 samt i kommissionen i Karlskrona 1713; kanslist i tyska expeditionen 15 okt. 1714; tjänstgjorde i f&au...

Beck-Friis, H Joachim, Diplomat, Kansliråd (1861 – 1939)

4. Hans Joachim Beck-Friis, son till B. 2, f. 27 sept. 1861 på Börringekloster. Avlade mogenhetsexamen i Lund 30 maj 1879, preliminärexamen 29 maj 1880 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 28 maj 1884. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 10 juni 1884; attaché 30 sept. s. å.; placerad i Paris 22 m...

Bergenholtz, Fredrik E, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets...

Biörenklou, Mattias, Diplomat, Riksråd, Kansliråd (1607 – 1671)

1. Mattias Biörenklou (skrev sig från 1663 vanligen Biörneklou), kallade sig före adlandet först efter födelseorten Arosiander, senare efter faderns yrke Mylonius. Född 26 dec. 1607 i Västerås, d 20 aug. 1671 i Stockholm. Föräldrar: mjölnaren Erik Matsson på Nykvarn i Västmanland och Brita Jönsdotter. Student i Upp...

Bunge, Mårten, Kavalleriofficer, Kansliråd, Överhovjägmästare (1764 – 1815)

3. Mårten Bunge, den föregåendes son, f. 3 jan. 1764 på Söderby, Österhaninge socken, d. 29 aug. 1815 på Beateberg, Rö socken. Sekundkapten vid Smålands kavalleriregemente 2 apr. 1764; kvartermästare därstädes 2 apr. 1772; kvartermästare vid livregementet till häst 16 dec. 1774; kornett därstädes 10 sept. 1777; löjtnant 17 apr. 1782; legationssekreter...

Carlskiöld, Pehr, Kansliråd, Riksdagsman (1718 – 1765)

2. Pehr Carlskiöld, före adlandet Schyllberg, den föregåendes halvbroder, f. 1 mars 1718 i Uppsala, d. 22 maj 1765 i Stockholm. Föräldrar: teol. professorn, sedermera biskopen i Skara Petrus Andreae Schyllberg och Margareta Karlsdotter. Student i Uppsala 18 febr. 1724; disp. 19 mars 1737 (De officio principis christiani circa curandam veram relig...

Carlsson (von), Carl, Kansliråd, Statssekreterare (1686 – 1737)

1. Carl von Carlson, före adlandet Carlson, f. 13 maj 1686 i Norrköping, d. 17 nov. 1737 i Stockholm. Föräldrar: handlanden i Norrköping Karl Johansson och Kristina Spalding. Elev i Norrköpings skola; student i Uppsala 23 sept. 1701; anträdde en utrikes studieresa 1703. E. o. kanslist i riksarkivet 12 maj 1708; auskultant i Svea hovrätt 12 sept. 1708; tf. registrator i riksarkivet 14 de...

Celse, von, Magnus, Historiker, Bibliotekarie, Kansliråd, Rikshistoriograf (1709 – 1784)
Magnus von Celse, före adlandet Celsius, f.6 jan. 1709 i Uppsala, d 21 juli 1784 därstädes. Föräldrar: domprosten Olof Celsius d. ä. och Margareta Insulander. Student i Uppsala 10 dec. 1714; informerades av sin kusin Magnus Beronius; disp. 28 sept. 1728 (Monasterium Sko in Uplandia; pres. E. Alstrin). V. amanuens vid K. biblioteket 7 nov. 1729; tillika e. o. kanslist vid inrikes civilexpedition...
Chalmers, William, Kansliråd, Kompanidirektör (1748 – 1811)

Chalmers, William, f. 13 nov. 1748 i Göteborg, d 3 juli 1811 på Gårdsten vid Göteborg. Föräldrar: grosshandlaren William Chalmers och Inga Orre. Erhöll handelsutbildning i Göteborg och i England. Ägnade sig åt ekonomisk verksamhet i Göteborg, bl. a. tillsammans med handlanden Lars Kåhre; företog omkr. 1780 en studieresa i E...

Dittmer, von, Joachim, Diplomat, Landshövding, Kansliråd (1681 – 1755)

1. Joachim von Dittmer, f. i Narva 1681, d. 11 febr. 1755 på Fredriksdal, Almesåkra sn (Jönk.). Föräldrar: politiborgmästaren i Narva Hermann Dittmer och Lucretia Keder. E. o. kanslist i guvernementskansliet i Narva 13 maj 1697; registrator i generalen Otto Vellingks fältkansli och fältpostmästare 1700; e. o. kanslist i K. kansliet 1701; kanslist vid livländska expeditionen 25 sept. 1703; or...

Düben, von, Joachim d.ä., Riksråd, Hovkansler, Rikskansliråd (1671 – 1730)

5. Joachim von Düben d. ä., son till D. 2 och broder till D. 3, D. 4 och D. 6, f. 22 aug. 1671 i Stockholm, d. 30 nov. 1730 där. Student i Uppsala 17 aug. 1687; kopist i K. kansliets finsk-livländska expedition 1 okt. 1694; ord. k...

Eckleff, Carl Friedrich, Kansliråd (1723 – 1786)

2. Carl Friedrich Eckleff, den föregåendes son, f. 25 juni 1723 i Stockholm (Tysk.), d. 30 juni 1786 där (Klara). Student vid Uppsala univ. 28 mars 1738; e. o. kanslist i Utrikesexp. 6 sept. 1743; kopist där 9 maj 1749; kanslist, där 11 juni 1754; registrator där 7 dec. 1756; K. sekr. n. h. o. v. 31 jan. 1760; expeditionssekr. 1761; avsked från ...

Ehrensteen, Edvard Philipsson, Diplomat, Kungligt råd, Guvernör, Hovkansler, Rikskansliråd (1620 – 1686)

Edvard Philipsson Ehrensteen, f. 25 febr. 1620 i Häradshammar (Ög.), d. 30 juni 1686 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: kyrkoherden Philip Bondesson och Margaretha Evertsdotter. Student vid Uppsala univ. nov. 1633; lärare för riksrådet frih. Åke Hansson Ulfsparres barn 1637; student vid hertigliga kollegiet i Stettin s. å.; åter i U...

Gadebusch, Thomas Heinrich, Kansliråd, Statsrättsjurist (1736 – 1804)

Gadebusch, Thomas Heinrich, f 11 aug 1736 i Stolp, Hinterpommern, d 2 april 1804 i Sthlm (Ty). Fader: metallproberaren vid Pfundkammer i Stralsund Lorenz G. Gymnasist i Stralsund 1745–52, inskr vid Greifswalds univ 15 juni 1754, vid Göttingens univ 14 april 1755, docent vid Greifswalds univ 1758, mag där 1759, sekr vid pommerska inrättningskommissionens visitat...

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, Poet, Kansliråd, Kammarråd (1731 – 1808)

5 Gyllenborg, Gustaf Fredrik, brorson till G 2 o G 3, f 25 nov 1731 på Strömsbro, Svinstad (nu Bankekind; Ög), d 30 mars 1808 i Sthlm (Klara). Föräldrar: riksrådet greve Johan G o Margareta Eleonora v Beijer. Inskr vid UU 7 okt 46, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 jan 48, inskr vid LU 1 sept 48, rector illustris där 28 jan 50, reg...

Hermansson, von, Matthias, Riksråd, Kansliråd, Kollegiepresident (1716 – 1789)

1 von Hermansson, Matthias, f 13 maj 1716 i Lund, d 25 juli 1789 i Sthlm (Jak). Föräldrar: prof Johan H o Margaretha Steuch. Inskr vid UU 12 dec 21, eo kanslist vid kanslikoll 13 juli 34, tillstånd att följa envoyén E M v No leken till Petersburg o tjänstg vid sv beskickn där 4 aug 38, sekr hos v Nolcken vid dennes fredssonderingar 42, 3:e ord kansl...

Herslow, Ernst J A, Jurist, Kansliråd (1838 – 1926)

2 Herslow, Ernst Johan Adalbert, bror till H 1, f 21 juli 1838 i Karlskrona, d 9 febr 1926 i Sthlm (Joh). Studentex vid LU 14 sept 55, kansliex 28 okt 57, ex till rättegångsverken 10 dec 59, auskultant i Skånska hovrätten 14 dec 59, v häradsh 16 jan 65, auditör i Wendes art:reg 18 okt 72—21 maj 74, fiskal i hovrätten 27 maj 74, tf rev:sekr 14 jul...

Lillienstedt, Johan, Landshövding, Riksråd, Jurist, Hovkansler, Rikskansliråd (1655 – 1732)

Lillienstedt, Johan (före adl Paulinus), f 14 juni 1655 i Björneborg, Finland, d 26 sept 1732 på sitt gods Diwitz, Pommern. Föräldrar: kh Paulus Simonis Raumannus o Agneta Henriksdtr. Studier vid Björneborgs skola, inskr vid Åbo univ 72, informator för frih K Horn, inskr vid UU 20 juli 77, fil adjunkt vid Åbo univ 79 (tilltr ej, avsked p&a...

Malmfors, Nils A E, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1980)

Malmfors, Nils Anton Eugen, f 4 juni 1899 i Mo, Vnl, d 28 nov 1980 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: disponenten Anders Anton Olsson o Marta Johanna Huss. Studentex vid h a l i Härnösand 1 juni 17, inskr vid StH ht 17, vid KTH 6 sept 17, FK vid StH 30 maj 19, utex från KTH:s avd för väg- o vattenbyggn:konst 19 dec 21, amanuens i kommerskoll 1 nov 22–33, J...

Natt och Dag, Åke S K, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1969)

13 Natt och Dag, Åke Svante Knutsson, f 6 febr 1899 i Uddevalla, d 13 nov 1969 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: bryggeridisponenten Knut Elof N o Sara Maria Bergius. Studentex vid Uddevalla kommunala gymn 5 juni 17, inskr vid UU 7 sept 17, JK där 10 april 22, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 22 april 22–6 mars 23 o 21 mars

Nerés, Joachim, Borgmästare, Kansliråd, Riksdagsman (1688 – 1748)

Nerés, Joachim, före adl Neresius, dp 17 juni 1688 i Gbg, Kristine, d 20 aug 1748 på Haneberg, Näshulta, Söd. Föräldrar: apotekaren Peter Neresius o Christina Kolthoff. Inskr vid UU 15 aug 06, eo amanuens i RA 08, auskultant i Svea hovrätt 23 okt 09, presidentsekr i kommerskoll senast 29 april 12, kommissarie där 13 jan 16, erhöll tillst&a...

Oelreich, von, Niclas, Kansliråd, Lärdomshistoriker (1699 – 1770)

2 von Oelreich, Niclas, före adl Oelreich, sonson till O 1, f 12 jan 1699 (egen uppg i Originalgen, RHA) i Örsjö, Malm, d 4 sept 1770 i Sthlm, Klara. Föräldrar: auditören Nicolas O o Cecilia Wandalin. Studier vid Malmö skola, inskr vid LU 18 juli 16, disp pro gradu 5 nov 26, FM 8 dec 26, doc i matematik 5 maj 27, bibliotekarie o eo prof ...

Oxenstierna, Bengt, Diplomat, Generalguvernör, Rikskansliråd (1623 – 1702)

8 Oxenstierna, Bengt, kusinson till O 6 o O 7, f 16 juli 1623 i Esterna (nu Fasterna), Sth, d 12 juli 1702 i Sthlm (klockringning i Nik 13 juli). Föräldrar: riksamiralen greve Gabriel Bengtsson O (s 000) o Anna Baner. Studier vid Åbo gymn, inskr vid UU 27 april 37, rector illustris där 16 nov 43–11 juli 44, legat vid exekutionskongressen i Nürnberg juli 5...

Rydberg, Olof Simon, Kansliråd, Urkundsutgivare (1822 – 1899)

Rydberg, Olof Simon, f 28 dec 1822 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 mars 1899 där, Jak o Joh. Föräldrar: godsägaren Olof R o Christina Krok. Elev vid Klara trivialskola o Sthlms gymn, studentex vid UU 18 okt 39, kansliex där 11 sept o vid VHAA 17 okt 56, e o kanslist i Civildep 18 okt 56, även i Kommerskoll 22 dec 57, handsekr hos Karl XV 15 nov 59–25 juni 62, prot:sekr vid Hovexp 15 jan–25 juni 62, ...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se