Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Andreas Olai (Anders Olsson), Kanslist (1521 – 1560)

Andreas Olai (Anders Olsson), juris doktor och kanslitjänsteman, av samtiden känd under benämningen doktor Anders, var en av de tidigare representanterna för det under den äldre Vasatiden uppåtsträvande ofrälset, som utmärkte sig genom kunskaper och administrativ användbarhet men också ej sällan genom övermod, självsv&ar...

Angelini, Jöns Eric, Författare, Översättare, Kanslist (1779 – 1807)

Angelini, Jöns Eric (före 1803 och under sina sista år Angelin), f. 27 aug. 1779 i Skurups församling, d 27 nov. 1807. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Angelin och Elisabet Vivika Hjort. Student i Lund 8 okt. 1792; disp. 29 nov. 1797 (Supplementa in Vereliana a Petro Schenberg Lincopiae A. MDCCXXX edita, p. III, pres. G. Sommelius); avlade (antagligen privat) exame...

Bellman, Carl Michael, Poet, Kanslist (1740 – 1795)

2. Carl Michael Bellman, den föregåendes sonson, f. 4 febr. 1740 i Stockholm i egendomen n:o 112 kvarteret Rosendal vid Björngårdsbrunnsgatan, numera Bellmansgatan 24, d. 11 febr. 1795 i hörnhuset vid Gamla Kungsholmsbrogatan och Målaregatan. Föräldrar: sekreteraren i slottskansliet, sedermera (titulär-)lagmannen Johan Arent Bellman och...

Beronius, Jonas Otto, Kanslist, Sångare (1820 – 1895)

2. Jonas Otto Beronius, den föregåendes son, f. 11. sept. 1820 i Films församling; d 2 febr. 1895 i Strängnäs. Student, i Uppsala 6 juni 1838; disp. 6 juni 1839 (Konsttheoriernas historia, d. 8; pres. K. J. Lenström); fil. kand. 29 apr. 1848; disp. 14 juni s. å. (Anteckningar i filosofiens historia, d. 7; pres. E. A. Schröder); fil. magiste...

Bure, Johan, Språkforskare, Fornforskare, Kanslist, Riksantikvarie, Kunglig informator, Mystiker (1568 – 1652)

1. Johan Bure (Johannes Thomae Agrivillensis Bureus), f. 1568 (enligt egen uppgift 25 mars, enligt andra uppgifter 15 mars) i prästgården Berga i Åkerby socken i ärkestiftet, d. 22 okt. 1652. Föräldrar: kyrkoherden Thomas Matthiae och Magdalena Andersdotter. Elev vid Uppsala skola febr. 1577 och i skolan på Gråmunkeholmen, i Stockholm vid midsommartiden 1583; inträdde i kansliet 7 apr. 1590 ...

Enander, Samuel, Kanslist, Protokollsekreterare, Postmästare (1733 – 1803)

2. Samuel Enander, f. 2 okt. 1733 i Uppsala (Domk.), d. 21 april 1803 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Samuel Enander och Margaretha Smaræ. Student vid Uppsala univ. 21 april 1744; fil. magister där 20 juni 1758; e. o. kanslist i kollegiiexpeditionen i Kansli-kollegium31 mars 1761; kopist där 28 juni 1763; kanslist 3 dec. 1767; sekreterare i Sekreta utskottets mi...

Frese, Jacob, Poet, Kanslist (1690 – 1729)

Frese, Jacob, f omkr 1690 i Viborg, d 31 aug 1729 i Sthlm, begr 2 sept s å där (Maria). Föräldrar: rådmannen Jochum F o Barbara Hansdtr Ruuth. Inskr i Viborgs nation i Åbo 26 mars 1703, eo kanslist vid k kansliet i Sthlm 1711—15, sekr hos guvernören i Skåne frih Jacob Burensköld hösten 1715— sommaren 1716, åter i kansliet hösten 1716, anställd i inrikes civilexp 1719, ord kanslist där 1...

Gyllenstierna, Gustaf Johan, Riksdagsledamot, Kanslist (1709 – 1764)

10 Gyllenstierna, Gustaf Johan, f 24 juni 1709, d 4 april 1764 på Serben i Livland. Föräldrar: landsh frih Axel Erik G o Catharina Elisabet de Charliére. Eo kanslist i k kansliet 24 mars 31, kanslist i hovkanslersexp 25 sept 35, presidentssekr 24 okt 38, sekr i SU vid 40—41 års riksdag, dömd ifrån liv, gods, ära o adelskap 21 aug 41 men benådad till livet.

G 11 mars 59 m Agneta Gertru...

Johan Henriksson, Kunglig kanslist (– troligen 1592)

Johan (Johannes, Hans) Henriksson, d trol 1592. Anställd vid hertig Johans kansli 59— 63, skeppsskrivare senast 16 april 64 o ännu juli 67, sekr hos Johan III 68—90.

G 1) 1578 m Anna Magnusdtr, förut g m borgaren i Sthlm Jakob Sleman o kanslitjänstemannen Hans Eriksson jämte; 2) m Cordela Nilsdtr, f mellan 00 o 07, dtr till Nils orgellekare o Margareta Persdtr (Simla) o förut g m...

Kryger, Johan Fredrik, Kanslist, Ekonomisk skriftställare (1707 – 1777)

Kryger, Johan Fredrik, f 26 aug 1707 i Alte Fehr på Rügen, d 16 febr 1777 i Sthlm, Nik. Son till kh Friedrich Andreas Krüger. Inskr vid univ i Greifswald 25, informator o handsekr hos presidenten O R Strömfelt 33, co kanslist i kanslikoll 14 febr 43, notarie i sekreta handels- o manufakturdeputationen vid riksdagen 46—47, andre kommissarie i riksens ständers manufakturkontor 29 okt 47, på in...

Lælius, Lars Jönsson, Fysiker, Skolrektor, Arkivarie, Kanslist (– troligen 1603)

Lælius, Lars Jönsson (Laurentius Johannis), d trol 1603 i Polen. Son till köpmannen o rådmannen i Sthlm (Lille) Jöns Andersson. Inskr vid univ i Greifswald 5 aug 70, i Wittenberg 28 nov 72, i Leipzig sommaren 73 o i Jena sommaren 77, prof vid UU 80, möjligen även 81, lektor eller prof med naturvetenskaplig undervisn vid högskolan på Riddarholmen omkr 82, rektor för stadsskolan i Sthlm 2...

Lallerstedt, S Gustaf, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Kanslist (1816 – 1864)

1 Lallerstedt, Sven Gustaf, f 16 maj 1816 på Norrö, Heda, Ög, d 4 febr 1864 i Sthlm (enl db för Vadstena o Ekerö, Sth). Föräldrar: krigskommissarien o godsägaren Erik Gustaf L o Ulrika Johanna Hertzman. Inskr vid UU 15 okt 33, jur fil ex 36, hov- rättsex 37, kanslist i kammarkoll 39, notarie där 41, avsked 53, sekr o ombudsman i Allm brandförsäknverket för byggnader å landet 42—56, atta...

Nordenskiöld, Carl Fredrik, Riksdagsledamot, Kanslist, Mystiker, Politisk skriftställare (1756 – 1828)

3 Nordenskiöld, Carl Fredrik, bror till N 1 o N 2, f 30 mars 1756 i Sibbo, Nyland, d 28 febr 1828 i Rostock, S:ta Maria. Inskr vid Åbo akad 15 okt 70, auskultant vid Svea hovrätt 28 nov 72, eo notarie där 8 april 73, eo kanslist i justitierevisionen 26 april 73, i RA 6 sept 73, kopis...

Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander), Historiker, Kanslist (– levde troligen ännu 1609)

Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander), levde trol ännu 1609 i Danzig (tyska RR 1609, f 74). Fader: fogden o häradsh Sverker Simonsson. Inskr vid univ i Greifswald 30 okt 68, i Rostock mars 70, skrivare i k kansliet 75, sekr där senast 84, vistades i Polen från hösten 98.

G 2 febr 1595 i Sthlm m Kerstin Matsdtr, dtr till borgmästaren Mats Persson Skulte o Margareta Ambrosiusdtr.

Olthoff, von, Christian E, Kunglig kanslist, Kammarherre, Teaterledare (1697 – 1759)

von Olthoff, Christian Ehrenfried, före adl Charisius, f 14 mars, dp 16 mars 1697 i Stralsund, S:t Nikolai, d 2 jan, begr 5 jan 1759 där, ibid. Föräldrar: borgmästaren o lantrådet Christian Ehrenfried Charisius o Juliana Catharina Cock. Adl 4 maj 07, inträdde i sv militärtjänst 18, kopist i kansliets utrikesexp 8 juli 19, kanslist dä...

Regnér, Gustaf, Författare, Översättare, Litteraturkritiker, Kanslist (1748 – 1819)

1 Regnér, Gustaf, f 11 okt 1748 i Fivelstad, Ög, d 22 mars 1819 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Gustaf R o Ebba Catharina Kylander. Skolgång i Vadstena 58, i Linköping 60, inskr vid UU 16 okt 67, informator i Östergötland, Uppsala o Sthlm 68–77, auskultant i Svea hovrätt 72, amanuens 72, e o notarie 72, allt i Svea hovrätt, e o kanslist i Kanslikoll 23 aug 74, kopist vid utrikesexp 1...

Roos, A Wilhelm, Riksdagsledamot, Kanslist, Postdirektör (1824 – 1895)

1 Roos, Adolf Wilhelm, f 21 juni 1824 i Kristinestad, Finland, d 19 jan 1895 i Sthlm, Finska. Föräldrar: vice pastorn Johan Henrik R o Maria Lovisa Wenman. Elev vid Åbo gymnasium 42–45, inskr vid UU 10 okt 45, studentex där 14 juni 48, sv medborgare 12 juni 49, kansliex vid UU 12 dec 51, e o kanslist i Finansdep:s exp 22 dec 51, i Kammarkoll 20 febr 52, tf kanslist där periodvis 8 juli 53–1 ...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se