Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
116 träffar, sida:  1 2 3 
Afzelius, Fredrik Georg, Filosof, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1812 – 1896)

6. Fredrik Georg Afzelius, f. 7 dec. 1812 i Film, d 19 mars 1896. Föräldrar: läkaren vid Dannemora gruvor Karl Johan Afzelius och Johanna Kristina Öberg. Genomgick Uppsala katedralskola 1821–29; inskriven som student i Uppsala 12 juni 1829; disp. 30 maj 1835 (Aristophanis comcedia, quæ Aχαρηζ inscribitur, p. I, pres. K. A. Hagberg); fil....

Afzelius, J F Ivar, Kommunalpolitiker, Talman, Domare, Riksdagsman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan....

Almquist, Gustaf Fridolf, Kommunalpolitiker, Jurist, Generaldirektör, Riksdagsman (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea...

Almström, A F Robert, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1834 – 1911)

Almström, Adolf Fredrik Robert, f. 19 aug. 1834 i Åmål, d 17 sept. 1911 å Rörstrand. Föräldrar: apotekaren Per Olof Almström och Sofia Charlotta Gjörcke. Anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1850; idkade tillika specialstudier å professor K. G. Mosanders laboratorium; företog utrikes studieresor; förste verkmäst...

Anderson, Fredrik, Kommunalpolitiker, Astronom, Skolman (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 186...

Andersson, Hans, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1848 – 1919)

Andersson, Hans, i Västra Nöbbelöv, sedermera i Skivarp, f. 24 aug. 1848 i Snårestad. Föräldrar: hemmansägaren Anders Hansson och Gertrud Persdotter. Lantbrukare i Snårestad 1869, i Västra Nöbbelöv 1874 och i Rosenhill, Skivarp 14 mars 1908; v. ordförande i kommunalnämnden i Snårestad; ledamot av riksdagens andra kammar...

Andersson, Ola, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1837 – 1919)

Andersson, Ola, i Nordanå, sedan Burlöv och Malmö, f. 2 nov. 1837 i Nordanå, Görslövs socken. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jönsson och Karna Olsdotter. Inlöste fädernehemmanet i Nordanå av syskonen 1860 samt erhöll köp å hustruns andel i Burlöv 1876; kommunalstämmans ordförande dec. 1862; le...

Andersson, Peter, Kommunalpolitiker, Lantbrukare, Riksdagsman (1838 – 1894)

Andersson, Peter, i Högkil, f. 30 jan. 1838 i Håbols församling, d. 1 juni 1894. Föräldrar: hemmansägaren Anders Petersson i Högkil och Kajsa Magnusson. Hemmansägare; kommunalordförande; landstingsman; ledamot av riksdagens andra kammare för Tössbo och Vedbo domsaga av, Älvsborgs län 1882–84 samt 1888–94 och var d&...

Arhusiander, Magnus, Kommunalpolitiker, Grosshandlare, Riksdagsman (1829 – 1908)

Magnus Arhusiander, f. 17 jan. 1829 i Säter, d 19 maj 1908 i Sundsvall. Föräldrar: kyrkoherden i Säter Karl Arhusiander och Andrietta Maria Schåltz. Åtnjöt undervisning i hemmet; genomgick tredje och fjärde klasserna i Falu skola. Bokhållare vid Forsse bruk 1845 samt vid Bollsta bruk s. å.; bokhållare 1851 och längre fram inspe...

Bagge, Gösta Adolfsson, Nationalekonom, Kommunalpolitiker (1882 – 1951)

Gösta Adolfsson Bagge, f. 27 maj 1882 i Stockholm. Föräldrar: bankokommissarien Adolf Olof Fredrik Bagge och Sigrid Agnes Schuberth. Lärjunge vid Stockholms högre latinläroverk å Norrmalm ht. 1892; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1900; student i Uppsala 17 juli s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; studerade vid The Johns Hopkins universi...

Bengtsson, Jöns, Kommunalpolitiker, Landstingspolitiker, Lantbrukare, Riksdagsman (1837 – 1919)

Bengtsson, Jöns, f. 16 maj 1837 i Gullåkra, Brågarps socken, d 8 aug. 1919 därstädes. Föräldrar: hemmansägaren Bengt Mårtensson i Gullåkra och Mätta Andersdotter. Hemmansägare å Gullåkra n: o 1 maj 1858; ordförande i Brågarps sockens kommunalstämma och kommunalnämnd 1865—1908; landstingsman...

Björling, Carl Georg E, Kommunalpolitiker, Jurist, Akademisk lärare (1870 – 1934)

4. Carl Georg Emanuel Björling, den föregåendes son, f. 16 sept. 1870 i Halmstad. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund vt. 1880–ht. 1883; åtnjöt enskild undervisning; avlade mogenhetsexamen vid Kristianstads h. allmänna läroverk 28 maj 1887; student vid Lunds universitet 16 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 maj 1888; jur. utr. kan...

Blomberg, K Hugo, Kommunalpolitiker, Jurist, Riksdagsman (1850 – 1909)

Blomberg, Knut Hugo, f. 9 febr. 1850 i Hamrånge, d 27 okt. 1909 i Uppsala. Föräldrar: bruksförvaltaren Anders Vilhelm Blomberg och Gustava Dorotea Barchæus. Elev vid Sundsvalls l. elementarläroverk och vid Hudiksvalls h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 19 maj 1869; student i Uppsala 30 sept. s. å.; fil. ka...

Broomé, Gustaf, Kommunalpolitiker, Jurist (1824 – 1894)

2. Gustaf Broomé, den föregåendes son i hans första gifte, f. 20 okt. 1824 i Västra Sallerup, d. 26 apr. 1894 i Lund. Student i Lund 1 okt. 1840; disp. 8 dec. 1841 (Bedse historia ecclesiastica, critice examinata, p. V; pres. A. Crohholm); fil. kand. 17 juni 1846; disp. 18 juni s. å. (Bidrag till historien om personlighetsprincipets utveckling ho...

Bülow, C A Waldemar, Kommunalpolitiker, Publicist, Naturskyddsföreträdare (1864 – 1934)

2. Christian Albin Waldemar Bülow, den föregåendes son, f. 14 jan. 1864 i Lund. Elev vid Lunds privata elementarskola ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886 och deltog en tid flitigt i det akademiska föreningslivet. Inträdde i. redaktionen för Folkets tidning 1886; redaktör fr&arin...

Börtzell, J E Algernon, Grafiker, Kommunalpolitiker, Översättare (1840 – 1918)

2. Johan Erik Algernon Börtzell, den föregåendes sonson, f. 21 sept. 1840 i Västra Tunhems församling, d. 26 jan. 1918 i Saltsjöbaden. Föräldrar: kaptenen Johan Adolf Börtzell och Vilhelmina Emerentia Cneiff. Student vid Uppsala universitet 10 sept. 1857; elev vid teknologiska institutet 5 sept. 1857—1 juni 1860. Biträda...

Cederström, Carl G, Läkare, Kommunalpolitiker, Fiskeribiolog (1830 – 1900)

10. Carl Gustaf Cederström, son till C. 6, den föregåendes syssling, f. 16 sept. 1830 på Bråte i Segerstads socken, d 5 juli 1900 därstädes. Elev i Uppsala lyceum; preliminarist vid Uppsala universitet 22 maj 1846; student därstädes 16 okt. 1846; disp. 19 mars 1851 (Om dana-arf, 1; pres. K. A. Juel); fil. kand. 31 mars 1851;...

Centerwall, Anders Fredrik, Kommunalpolitiker, Artilleriofficer (1845 – 1907)

2. Anders Fredrik Centerwall, den föregåendes syssling, f. 17 mars 1845 i Malmö, d 18 aug. 1907 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen och auditören Olof Jonas Centerwall och Karolina Oskaria Felicia Gullander. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 2 apr. 1861; avlade officersexamen 9 dec. 1864; underlöjtnant vid Göta artilleriregement...

Dahm, Oscar Elis Leonard, Kommunalpolitiker, Läroboksförfattare, Skolman, Riksdagsman (1812 – 1883)

Dahm, Oscar Elis Leonard, f. 11 okt. 1812 i Resby komministergård, Arby församling, d. 18 dec. 1883 i Kalmar. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Arby och Hagby Mattias Dahm och Elisabet Charlotta Dahlerus. Elev i Kalmar skola 9 febr. 1825 och i dess gymnasium ht. 1826; student i Uppsala 14 okt. 1829; disp. 15 juni 1831 (In Titum Livium Patavinum speci-...

Ekman, Gustaf Henric, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1774 – 1847)

5. Gustaf Henric Ekman, den föregåendes bror, f. 24 (ej 23) nov. 1774 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 15 jan. 1847 där (ibid.). Elev i Christiansfeld (Sönderjylland) 1782; student vid Lunds univ. 26 mars 1791; jur. ex. där 25 maj s. å.; medlem av Handelssocieteten i Göteborg 1801; burskap som handlande där 17 dec. 1802; grosshandla...

Ekman, Johan (Janne) Jacob, Affärsman, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1815 – 1908)

10. Johan (Janne) Jacob Ekman, bror till föreg., f. 25 okt. 1815 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 14 jan. 1908 där (ibid.). Elev vid Göteborgs handelsinstituet 1829–31; utex. från Ghalmersska slöjdskolan 1832; anställd vid Ekman & Co:s kontor 1831–37; burskap som grosshandlare i Göteborg 1837; bolagsman i Ekman & Co. s...

Eriksson, Carl Johan Bertil, Kommunalpolitiker (1890 – 1948)

Eriksson, Carl Johan Bertil, f. 19 juni 1890 i Stockholm (Jak.), d. 23 april 1948 där (Högalid). Föräldrar: biljardägaren Claes Johan Eriksson och Brita Öhman. Kemigraf 1906–17; livsmedelsinspektör för Stockholms stads livsmedelsnämnd 1917–19; ombudsman i handelsarbetarförbundets Stockholmsavdelnings samorganisation 1919&ndas...

Ersson, Bälter Sven, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Donator, Riksdagsman (1825 – 1900)

Ersson, Bälter Sven, f. 18 nov. 1825 i Östnor, Mora sn (Kopp.), d. 20 juni 1900 på Mora sjukstuga. Föräldrar: hemmansägaren Balter Eric Ersson och Hinders Kerstin Andersdotter. Sockenskrivare 1853–62; kommunalnämndens ordförande 1863–96; led. av landstinget i Kopparbergs län 1863–81, 1885–90; led. av bondestånde...

Fock, Alfred H E, Fysiker, Kommunalpolitiker, Ämbetsman, Riksdagsman (1818 – 1901)

2 Fock, Alfred Henrik Edvard, f 9 okt 1818 på Näs, Bjurbäcks sn (Skarab), d 19 febr 1901 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kanslisten frih Adolf Fredrik F o Anna Carolina de Frese. Officersex i Jönköping 29 april 1836, underlöjtn vid Kronobergs reg 17 nov 1837, löjtn vid nämnda reg 26 mars 1845, kompanioff vid Krigsakademin å Karlberg...

Forslund, J Albert, Kommunalpolitiker, Socialminister, Kommunikationsminister, Fackföreningsman (1881 – 1954)

Forslund, Johannes Albert, f 11 april 1881 i Ovansjö (Gävl), d 4 maj 1954 i Sthlm (Spånga). Föräldrar: valsverksarbetaren Olof Ersson F o Anna Maria Wikström. Anställd vid Kungsgårdens ab:s såg i Ovansjö 1892, bromsare vid Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg 3 febr 1899–30 sept 1916, ordf i Sv Järnvä...

Fredholm, Karl A, Kommunalpolitiker, Geolog, Skolman (1840 – 1910)

Fredholm, Karl August, f 8 maj 1840 i Frösve (Skar), d 20 febr 1910 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: häradsdomaren Lars Larsson o Lena Eriksdtr (se släktart). Elev vid Skara h allm lärov 1855–62, studentex i Uppsala 6 sept 1862, inskr vid Uppsala univ 8 sept s å, fil kand där 7 nov 1868, disp 21 maj 1869, fil dr där 31 maj s &ar...

Fåhræus, Fredrik I, Präst, Kommunalpolitiker, Skolman (1862 – 1936)

3 Fåhraeus, Fredrik Immanuel, sonson till F 2, f 4 febr 1862 i Sthlm (Klara), d 28 nov 1936 i Västerås. Föräldrar: fil dr Fredrik Edvard F o Carolina Mathilda Nytzell. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 19 maj 1880, inskr vid Uppsala univ 13 sept s å, fil kand 26 maj 1882, fil lic 30 jan 1885, disp 20 febr 1886, fil dr 31 maj s å, lektor i latin...

Gröné, Otto H, Kommunalpolitiker, Medicinhistoriker, Läkare (obstetriker) (1872 – 1960)

Grönc, Otto Henrik, f 4 dec 1872 i Grönby (Malm), d 2 dec 1960 i Malmö. Föräldrar: lantbrukaren Ola Nilsson o Karna Mårtensdtr. Mogenhetsex vid Lunds h a l 24 maj 93, inskr vid LU ht 93, med fil ex 15 sept 94, MK 26 febr 98, ML 29 maj 01, amanuens o underläk i Lund o Malmö 96—06, läk vid barnbördsavd vid Malmö allm sjukhus 1 febr ...

Hammarberg, Peter, Affärsman, Kommunalpolitiker (1814 – 1888)

Hammarberg, Peter, f 4 jan 1814 i Gbg (Domk), d 20 juni 1888 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Johan (Jan) Jacob H o Charlotta Lamberg. Elev vid Gbgs handelsinst 20 april 26—19 juni 30, anställd hos grosshandl Sven Renström 31—42, burskap som grosshandl i Gbg 1 april 42, deläg i firma Swen Renström (från 51 Sw Renström & Co) ...

Hansén, David, Kommunalpolitiker, Ämbetsman, Handelsminister, Riksdagspolitiker (1880 – 1957)

Hansén, David, f 6 (enl fb 17) okt 1880 i Häggan, Skogså, Överluleå (Nb), d 20 maj 1957 i Nederluleå. Föräldrar: småbrukaren o skomakaren Hans Petter Olofsson o Kristina Katarina (Stina Kajsa) Hansdtr. Handelsbiträde i Gammelstad 98—09, grosshandl 10—37, revisor i Riksbankens avd: kontor i Luleå 11—17, ...

Hedlund, Sven A, Kommunalpolitiker, Publicist, Riksdagsman (1821 – 1900)

1 Hedlund, Sven Adolf, f 24 febr 1821 i Färentuna (Sth), d 16 sept 1900 i Gbg (Domk). Föräldrar: lantbrukaren Carl Adolf H o Regina Björner. Inskr vid UU 4 okt 39, FK 12 mars 45, eo tjänsteman i ED samt eo amanuens vid KB 47, medarb i Dagligt Al-leh 47—49, red för Örebro tidn 49—51, sekr i Allm reformbestyr 49—53, medarb i Aftonbladet...

Henricsson, J Aron, Agitator, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1859 – 1941)

Henricsson, Johan Aron, f 15 febr 1859 i Istorp (Älvsb), d 16 mars 1941 i Augerum (Blek). Föräldrar: folkskollär Henrik Jonasson o Anna Maria Bryngelsson. Rallare 79—81, anst vid Svea livgarde 81—86, rör-arb o grovarb i Härnösand 88 o Sundsvall 90, anst vid Sundsvalls stads arb:kommun 95—97, ordf där 97—05, agitator o ledar...

Herlitz, Karl G, Kommunalpolitiker, Försäkringsman (1853 – 1935)

1 Herlitz, Karl Georg, f 22 okt 1853 i Visby, d 28 jan 1935 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kh Carl Fole Theofil H o Catharina Elisabeth Carolina Cramér. Mogenhetsex vid h a l i Visby 10 juni 71, inskr vid UU ht 71, FK vt 73, jur utr kand ht 79, eo notarie i Svea hovrätt 22 okt 79, v häradsh 3 okt 81, advokat i Visby 81—84, i Sthlm 85—97, sekr i sjöl...

Herslow, Carl C P, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagsman (1836 – 1933)

1 Herslow, Carl Christian Petter, f 3 april 1836 i Karlskrona, d 18 sept 1933 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: kh Niclas Göran H o Anna Christina Liljeborg. Inskr vid LU 15 dec 53, disp pro gradu 24 maj 59, mag 1 juni 59, förest för Gbgs lyceum 62—66, lektor i levande språk vid Malmö h a l 66—74, red för Sydsv Dagbl 70—72, f...

Hjörne, Harry E, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1893 – 1969)

Hjörne, Harry Edvin, f 26 april 1893 i Waukegan, Ill, USA, d 16 febr 1969 i Gbg, Kristine. Föräldrar: stålverksarbetaren Carl Feter Bengtsson o Mathilda Persson. Toffelmakeriarb i Hässleholm 06—12, medarb i tidn Norra Skåne 12—18 (red:sekr 15—18), i Göteborgs-Posten från 18 (red:sekr 19, pol medarb o andre red 20, chefred o ansv ut...

Holten, von, Johan David, Lantbrukare, Kommunalpolitiker (1814 – 1906)

2 von Holten, Johan David, son till H 1 i hans andra g, f 24 sept 1814 i Gbg, Kristine, d 15 nov 1906 där, Domk. Inskr vid UU 15 okt 32, kansliex 5 juni 35, hovrättsex 1 dec 36, ägare till landeriet Marieholm 39—89, tillsyningsman i 6:e fattigvårdsdistr 57—77, led av allm folkskolestyr 58—91 (v ordf 67 —71, ordf 72—91), av Gbgs o Bohus läns hushålln:s...

Hägge, Bengt A, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1857 – 1936)

Hägge, Bengt August, f 27 juli 1857 i Lofta, Kalm, d 21 mars 1936 i Halmstad. Föräldrar: hemmansägaren Erik Magnus Bengtsson o Katarina Charlotta Jacobsdtr. Mogenhetsex i Linköping vt 78, inskr vid LU ht 78, red:sekr vid Östgöta correspondenten maj 81, red o utg av Östgöta correspondenten o av Östergötlands veckoblad (från 1891 med...

Höglund, Otto Magnus, Affärsman, Kommunalpolitiker (1846 – 1933)

Höglund, Otto Magnus, f 23 sept 1846 i Sthlm, Nik, d 7 febr 1933 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Nils Magnus H o Fredrika Wilhelmina Lindroth. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 64, inskr vid UU ht 64, FK 30 maj 70, disp 21 maj 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, grosshandl i järn- o stålvarufirman N M Höglunds söner & co 79—13, led av handels- o sjöfartsnämnden 86—16 (ordf dä...

Höglund, C Zeth K, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1884 – 1956)

Höglund, Carl Zeth Konstantin, f 29 april 1884 i Gårda, Göt (nu Gbg, Örgryte), d 13 aug 1956 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: läderhandl Carl Johan H o Anna Margareta Fyhr. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg vt 02, inskr vid Gbgs högsk ht 02, led av Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) 02—17, åter från 26 (av partist...

Jansson, Carl P, Kommunalpolitiker, Riksdagspolitiker (1858 – 1942)

Jansson, Carl Petter, f 29 juni 1858 i Färnebo, Värml, d 3 febr 1942 i Filipstad. Föräldrar : hemmansäg Jan Daniel Pettersson o Brita Maja Eriksdtr Pil. Banvakt vid Bergslagernas järnvägar 80—07, drev eget lantbruk i Edsbäcken, Färnebo, Värml, 87—30, led av AK för Färnebo härad 00—08, för Östers...

Jeansson, Johan J, Affärsman, Kommunalpolitiker (1831 – 1896)

1 Jeansson, Johan Julius, f 19 april 1831 i Karlskrona, d 1 dec 1896 i Kalmar. Föräldrar: kvarn- o åkeriägaren Gustaf Adolf Jansson o Christina Maria Wahlgren. Biträde hos handl Th W Jeansson, Kalmar, 50— 56, innehavare av grosshandelsfirman Joh Jeansson, Kalmar, 5 maj 56—96, led av hamnstyr där 60—94 (ordf i direktionen 86 —94), led av stadsfullm 64—96, ordf i fattigvårdsstyr o i hande...

Johansson, J Axel, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1868 – 1948)

Johansson, Johan Axel, f 31 aug 1868 i Sthlm, Klara, d 31 juli 1948 i Uppsala. Föräldrar: riddarhusvaktmästaren Anders J o Amalia Mathilda Sjölander. Elev vid Klara allm lärov, vid h latinlärov på Norrmalm 80, mogenhetsex där vt 86, inskr vid UU 6 sept 86, teol-fil ex 27 maj 90, medarb i DN 99, i Upsala Nya Tidn (UNT) dec 00, medred där 02, ...

Johansson, Johan-Olov, Författare, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman (1874 – 1955)

Johansson, Johan-Olov, f 12 aug 1874 i Skutskär, Älvkarleby, Upps, d 11 maj 1955 i Sthlm, Brännkyrka. Föräldrar: bruksarbetaren Olof Petter J o Maria Mathilda Olsén. Smedlärling vid Horndals järnbruk 88—96, smed där 01—05, valsmästare 05—08, ombudsman i Järn- och metallarbetareförb 08—13 (sekr 13&mdash...

Johansson-Visborg, Anna S, Kommunalpolitiker, Donator, Fastighetsägare, Fackföreningsordförande (1876 – 1953)

Johansson-Visborg, Anna Sofia, f 10 nov 1876 i Beateberg, Skar, d 7 aug 1953 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: jordbrukaren Johan Larsson o Sofia Johansdtr. Hembiträde o servitris i Falköping o Gbg 93—97, bryggeriarbeterska i Sthlm 97—04, ordf i Sv bryggeriindustriarbetareförb:s avd 15 04—53 (led av förb:s styr 06—36), kontorist hos Livf&o...

Järte, Otto E F, Kommunalpolitiker, Journalist, Ämbetsman, Riksdagspolitiker (1881 – 1961)

Järte, Otto Edvard Fridolf, f 10 okt 1881 i St Malm, Söd, d 3 maj 1961 i Sthlm, Jak. Föräldrar: lokföraren Fridolf Hjertquist o Sofia Ljungberg. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm vt 00, inskr vid UU ht 00, FK där 14 dec 03, medarb i Soc-Dem 03— 15, studier vid StH 04—05, vid univ i München 05—06, vid univ o handelshögs...

Karlsson, O Gottfrid, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1882 – 1953)

Karlsson, Oscar Gottfrid, f 6 febr 1882 i S:t Per, ög, d 29 juni 1953 i Vadstena. Föräldrar: snickaren Johan K o Maria Karlsson. Gälbgjutare o metallarb 96—00, lokeldare 00—18, ordf i Sv järnvägsmannaförb:s avd 193 06—43, led av styr i Vadstena arbetarekommun 07 o 10—32, led av Vadstena stadsfullm 11—19, lokförare 18&...

Karlsson, Hans G B, Kommunalpolitiker, Socialpolitiker, Försäkringsman (1909 – 1963)

Karlsson, Hans Gustav Bernhard, f 16 maj 1909 i Sthlm, Matt, d 13 nov 1963 där, Enskede. Föräldrar: kusken Oskar Bernhard K o Maria Eriksson. Realex i Sthlm 26, kontorsanställd hos bilfirman ab A Wiklund där 26—38, hos Konsumtionsfören Sthlm 38— 49, led av Sthlms stadsfullm 38—42 o från 47, led av lärlings- o yrkesskolstyr 39&md...

Kilbom, Karl, Kommunalpolitiker, Partiledare, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1961)

Kilbom, Karl, f 8 maj 1885 på Österby bruk, Film, Upps, d 24 dec 1961 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hovslagaren Carl Johan K o Ebba Mathilda Philper. Femårig folkskola, arbetare vid Österby bruk 97-—03, vid Sandvikens jernverk 04, sjöman 04, arbetare vid verkstäder i Gävle, Krylbo o Gbg 05— 08, resetalare för soc:dem ungdomsfö...

Klingspor, Carl G A, Kommunalpolitiker, Godsägare, Riksdagspolitiker (1847 – 1911)

4 Klingspor, Carl Gustaf Adolph, bror till K 3, f 18 nov 1847 på Skörtinge, Skärkind, Ög, d 1 febr 1911 i Ulricehamn. Kadett vid krigsakad på Karlberg 3 april 65, utex 16 maj 68, underlöjtn vid Göta art:reg 20 maj 68, löjtn 6 sept 75, ordf i Medelplana kommunalstämma från 80, kapten 4 maj 83, i reserven 13 nov 85, led av styr för Kinn...

Kobb, S August, Affärsman, Kommunalpolitiker (1819 – 1901)

1 Kobb, Samuel August, f 5 aug 1819 i Gbg, Kristine, d 17 dec 1901 där, Domk. Föräldrar: handlanden Martin Samuel K o Amalia Sofia Kihlman. Handelsbetjänt i faderns firma, Gbg, 37, burskap som handl där 18 april 45, deläg i firma M S Kobbs söner, Gbg (filial i Sthlm) 48—01, led av drätselkommissionen 54—64, godeman för hantverkares mästarestycken 55—63, led av stadsfullm 63-—82, led av gatu-...

116 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se