Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
Agrelius (Agrell), Nicolaus Petri, Borgmästare, Läroboksförfattare, Tulltjänsteman (– 1681)

1. Nicolaus Petri Agrelius (skrev sig senare Agrell), född i Småland, obekant när, d. 1681, före apr. Inskrevs under namnet Agrelius vid Uppsala universitet 28 juli 1646; erhöll 20 dec. 1654 K. privilegium att utgiva en lärobok i räknekonsten. Var någon tid lärare; tullnär i Varberg 26 apr. 1658; tillika borgmästare därstädes...

Alander, Pehr Gustaf, Läroboksförfattare, Skolman, Kommunalman (1807 – 1874)

Alander, Pehr Gustaf, f. 29 jan. 1807 i Ving (Valle härad), d 1 juli 1874 på Särö. Föräldrar: kyrkoherden Peter Alander och Sara Maria Hellstenius. Student i Lund 9 okt. 1826, i Uppsala 1827; disp. 12 maj 1830 (De idea sacerdotii spiritualis in ecclesia primsevi, pres. A. E. Knös); fil. kand. 12 dec. 1832; disp. 18 maj 1833 (De poesi sacra latina medii sev...

Aminson, Henrik, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1814 – 1885)

Aminson, Henrik, f. 30 mars 1814 i Örebro, d 29 juni 1885 i Strängnäs. Student i Uppsala 18 mars 1834; disp. 3 juni 1837 (De imminutis in Svecia per nobilitatem opibus coronæ regiæque potestatis ab a. 1560 ad 1680, p. I, pres. Andr. Lagergren); fil. kand. 5 maj 1841; disp. 11 juni 1842; fil. doktor 14 juni s. å. Lärare vid Hillska skolan å Barn&aum...

Andersson, Roloff, Präst, Läroboksförfattare (1744 – 1828)

Andersson (till 1778 Schrewelius), Roloff, f. 11 apr. 1744 i Östra Skrevlinge i Husie socken); d 8 (ej 28) apr. 1828. Föräldrar: bonden Anders Knutsson och Bengta Larsdotter, sedermera omgift med Anders Mattsson, bondeståndets talman 1778, efter vilken A. antog namnet Andersson. Åtnjöt skolundervisning i Malmö; student i Lund 23 jan. 1761 (inskrevs i sk&a...

Aulin, Lars Axel Alfred, Gymnasielärare, Läroboksförfattare, Tidningsutgivare (1826 – 1869)

1. Lars Axel Alfred Aulin, f. 10 juni 1826 i Fasterna församling, d 16 sept. 1869 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Anders Olof Aulin och Emma Altén. Student vid Uppsala universitet 15 okt. 1844; disp. 12 juni 1850; fil. kand. 29 mars 1851; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; vik. lektor vid Gävle gymnasium 16 okt. 1852; docent...

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis, Rådman, Läroboksförfattare (– 1648)

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis (Eggert Matsson), f. i Stockholm, d 1648 (begraven 29 okt. i Storkyrkan). Fadern var guldsmeden Mats Eriksson, vilken ägde hus vid Stortorget i Stockholm; släktnamnet, som bars även av en broder Johannes, är härlett av faderns yrke. A. är sannolikt den Egidius Matthiæ, som 1599 vid Uppsala universitet studerade ...

Berg, B Alfred, Läroboksförfattare (1838 – 1900)

Berg, Bernhard Alfred, f. 21 nov. 1838 i Falun, d 9 febr. 1900 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Mikael Berg och Ulla Spilhammar. Elev vid Falu h. lärdomsskola 1847— vt. 1854; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 27 apr. 1866; disp. maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; företog med stipendieunderstöd en studieresa till Danmark, Preussen, Österrike och: Schweiz juni—aug. 1873. Extra lära...

Berg, J Fridtjuv, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister, Skolman, Riksdagspolitiker (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrev...

Brodén, Johan Ivar, Gymnasielärare, Journalist, Läroboksförfattare (1820 – 1877)

Brodén, Johan Ivar, f. 2 juli 1820 i Fellingsbro, d. 3 maj 1877 i Örebro. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten. Johan Brodén och Johanna Susanna Tulin. Student i Uppsala vt. 1839; disp. 24 apr. 1844 (De systemate civitatum septentrionalis Europ

Bråkenhielm, Per Reinhold, Präst, Lärare, Läroboksförfattare (1796 – 1878)

1. Per Reinhold Bråkenhielm, f. 10 okt. 1796 å Bökön, Pjätteryds socken, d. 8 maj 1878 i Tvååker. Föräldrar: kyrkoherden Per Bråkenhielm och Ulrika Maria Stuart. Elev vid Växjö trivialskola och gymnasium; student i Uppsala 6 okt. 1815; disp. 31 maj 1817 (Fidelium e triplici 

Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, Präst, Läroboksförfattare, Skolman (1595 – 1653)

Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, f. 1595 på Varberga i Längbro socken, d. 20 apr. 1653 genom drunkning i Mälaren utanför Strängnäs. Elev vid Örebro skola 1602 samt vid Västerås' skola; studerade därpå i Uppsala; prästvigd i Strängnäs 1623; conrector scholæ därstädes 1624; lektor i retorik oc...

Bäckman, Jonas, Läroboksförfattare, Skolman (1832 – 1906)

Bäckman, Jonas, f. 11 mars 1832 i Rönö församling, d. 16 maj 1906 i Härnösand. Föräldrar: kronobåtsmannen Olof Bäckman och Lena Larsdotter. Elev vid folkskollärarseminariet i Linköping 24 aug. 1851; avlade avgångsexamen 5 juni 1853; student i Uppsala 19 sept. 1861; företog med statsunderstöd en resa i pedagogis...

Calwagen, Ernst Gottfried, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1829 – 1906)

Calwagen, Ernst Gottfried, f. 7 mars 1829 i Härnösand, d. 8 nov. 1906 i Uppsala. Föräldrar: v. pastorn i Härnösand, sedermera kyrkoherden i Neder-Luleå pastorat, kontraksprosten Per Calwagen och Kristina Margareta Norrbom. Inskriven vid Uppsala universitet 12 okt. 1847; avlade studentexamen därstädes 3 dec. 1847; disp. 15 okt. 1853 (Om undervisning i modersmålet; pres. T. F. Grafström);...

Dahm, Oscar Elis Leonard, Kommunalpolitiker, Läroboksförfattare, Skolman, Riksdagsman (1812 – 1883)

Dahm, Oscar Elis Leonard, f. 11 okt. 1812 i Resby komministergård, Arby församling, d. 18 dec. 1883 i Kalmar. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Arby och Hagby Mattias Dahm och Elisabet Charlotta Dahlerus. Elev i Kalmar skola 9 febr. 1825 och i dess gymnasium ht. 1826; student i Uppsala 14 okt. 1829; disp. 15 juni 1831 (In Titum Livium Patavinum speci-...

Dalström, Johan Jakob, Folkskollärare, Läroboksförfattare (1850 – 1923)

Dalström, Johan Jakob, f. 28 jan. 1850 i Färgelanda församling, d. 7 nov. 1923 i Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jansson och Kajsa Olsdotter. Elev vid folkskoleseminariet i Göteborg ht. 1868; avlade folkskolärarexamen därstädes 5 juni 1871; avlade klockare- och organistexamen i Skara 20 juni 1874; företog en studieresa ti...

Edström, August Enzio, Språklärare, Läroboksförfattare (1854 – 1926)

Edström, August Enzio, f. 22 dec. 1854 i Sundsvall, d. 31 dec. 1926 i Sollefteå. Föräldrar: konsuln, bankdirektören Olof August Edström och Eva Maria Rothman. Genomgick Sundsvalls femklassiga läroverk och gymnasieklasserna av Upsala privatläroverk; mogenhetsex. vid Upsala privata elementarläroverk 29 maj 1874; student vid Uppsala univ. 4 sept. 18...

Ekelund, Jacob, Präst, Läroboksförfattare (1790 – 1840)

Ekelund, Jacob, f. 17 dec. 1790 i Valla sn på Tjörn (Göt. o. B.), d. 6 dec. 1840 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: komministern Johan Ekelund och Anna Maria Blixt. Student vid Lunds univ. 30 sept. 1811; disp. pro ex. april 1812; filol. ex. 14 juni 1813; filos. ex. 23 april 1814; disp. pro gradu 18 juni s. å.; fil. magister (ultimus) där 22 juni s. &arin...

Eklund, Eric, Pedagog, Läroboksförfattare (1713 omkring – 1766)

Eklund, Eric, f. omkr. 1713 troligen i Eskilstuna, d. 7 okt. 1766 i Strängnäs. Fadern var antagligen borgare i Eskilstuna. Genomgick trivialskolan i Strängnäs; studier vid Strängnäs gymnasium 1729—36; student vid Uppsala univ. 26 jan. 1736, antecknad som närvarande senast ht. 1752; lektor i logik och fysik vid Strängnäs gymnasium jan. (f&oum...

Ekmark, Johan Olof, Lärare, Läroboksförfattare (1841 – 1896)

Ekmark, Johan Olof, f. 10 febr. 1841 i Örebro, d. 18 maj 1896 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: lanträntmästaren Olof Ekmark och Maria Elisabeth Vesterberg. Student vid Uppsala univ. 25 maj 1858; fil. kand. där 5 maj 1869; disp. pro gradu 29 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; vik. kollega och e. lärare vid Katarina lägre elementarlä...

Enblom, Henrik Victor, Läroboksförfattare, Skolman (1819 – 1876)

2. Henrik Victor Enblom, bror till E. 1, f. 8 maj 1819 i Stockholm (Jak.), d. 24 maj 1876 där (ibid.). Inskriven vid Uppsala univ. 13 okt. 1837 (studentex. 8 juni 1838); flerårig utlandsvistelse; vik. lektor i matematik vid Atheneum i Gävle 1846; adjunkt i främmande levande språk vid Västerås gymnasium 3 mars 1848; lektor i sistnämnda &aum...

Eriksson, Joel Vilhelm, Läroboksförfattare, Hydrograf (1883 – 1930)

Eriksson, Joel Vilhelm, f. 16 nov. 1883 i Enköping, d. 2 juli 1930 i Noret, Järna sn (Kopp.). Föräldrar: folkskolläraren Erik Wilhelm Eriksson och Sofia Albertina Skoglind. Elev vid Enköpings realskola 1893–99, vid Västerås högre allm. läroverk från ht. 1899, mogenhetsex. där 11 juni 1903; student vid Uppsala univ. 14 s...

Falk, Erik Valdemar, Historiker, Lärare, Läroboksförfattare (1873 – 1944)

4. Erik Valdemar Falk, den föregåendes bror, f. 18 febr. 1873 i Norra Råda sn (Värml.), d. 6 okt. 1944 i Stockholm (Bromma). Mogenhetsexamen i Karlstad 27 maj 1890; student 14 sept. 1891; fil. kand. 28 jan. 1893; fil. lic. 30 maj 1899; disp. pro gradu 30 sept. 1911; fil. dr 31 maj 1912, allt vid Uppsala univ.; provår vid Norra realläroverket i Stock...

Filén, Simon Joachim, Präst, Läroboksförfattare (1794 – 1858)

Filén, Simon Joachim, f 10 sept 1794 i Hakarps sn (Jönk), d. 12 febr 1858 i Jönköping (Kristina). Föräldrar: kyrkoh Jonas Filén o Petronella Beata Ståhl. Inskr vid Uppsala univ 9 okt 1812, teol ex 23 nov s å, disp pro exercitio 1816, fil kand 31 maj 1820, disp pro gradu s å, prästv 8 okt s å, promov fil mag 14 juni 1821...

Gumælius, Otto J, Publicist, Läroboksförfattare (1791 – 1876)

2 Gumælius, Otto Joel, bror till G 1, f 16 okt 1791 på Taxinge, Lid (Söd), d 27 okt 1876 i Örebro. Inskr vid UU 20 okt 12, v kollega vid Karol lärov i Örebro 9 febr 20, FK vid UU 15 nov 20, ord kollega vid gymn i Strängnäs 22 dec 20 (tilltr 1 maj 22), disp pro gradu 21 april 21, mag vid UU 14 juni 21, v konrektor i Strängnäs 7 febr 24, konrektor o v r...

Hjorth, J Hjalmar, Lärare, Läroboksförfattare (1852 – 1949)

1 Hjorth, Johan Hjalmar, f 10 nov 1852 i Östhammar, d 26 sept 1949 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Christoffer H o Carin Carolina Didrikson. Mogenhetsex i Uppsala 28 maj 74, inskr vid UU ht 74, FK där 28 maj 81, FL där 29 maj 85, lär vid Sthlms borgarskola 87—91, vid Beskowska skolan i Sthlm 87—03, adjunkt i modersmålet, tyska o engelska vid Kungsholmens allm lärov 12 nov 02—19. Lärobok...

Lundahl, Nils, Folkskollärare, Läroboksförfattare (1858 – 1940)

Lundahl, Nils, f 23 maj 1858 i Kverrestad, Krist, d 16 juni 1940 i Växjö (enl db för Domk, Lund). Föräldrar: skomakaren Jöns Nilsson o Bengta Jeppsdtr. Inskr vid folkskollärarsem i Lund 1 sept 75, utex där 3 juni 78, vik folkskollärare ht 78, ord febr 80–11, tillsyningsman över arbetsplatser med minderåriga arbetare 31 maj 83, f&o...

May, Alfred, Språklärare, Läroboksförfattare (1804 – 1878)

May, Alfred, f 13 nov 1804 i London (dp 10 dec där, Holborn, St Andrew), d 6 okt 1878 i Sthlm, Klara. Föräldrar: Gold Mounter Richard M o Judith Gough. Lärare i engelska vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm ht 31–vt 46, tidvis även teckn:lärare där, bedrev ensk undervisn i engelska i Sthlm från 36, lärare i engelska vid M:lle ...

Moberg, Peter, Språkforskare, Läroboksförfattare (1747 – 1824)

Moberg, Peter, f 25 sept 1747 i Karlskrona, d 19 jan 1824 i Solna. Föräldrar: dagsverksskrivaren Olaus M o Catharina Bokelund. Skolgång i Karlskrona, inskr vid LU 29 juni 63, hjälplär vid Lunds trivialskola 64, bitr lär vid kadettskolan i Karlskrona 70, eo docens där 70, inskr vid univ i Greifswald 29 aug 71, disp okt 71, mag där 71, lektor i engelska o geografi vid kadettskolan i Karlskrona...

Müller, Johan Peter (Joseph), Kommunalpolitiker, Läroboksförfattare, Lärare (1843 – 1936)

Müller, Johan Peter (Joseph), f 16 sept 1843 i Sthlm, d 1 april 1936 där, Maria. Föräldrar: grosshandlaren Johan Peter M o Sofia Wilhelmina Lundegren. Studentex (bachelier és lettres) i Paris 65, lär i franska vid Sjökrigsskolan i Sthlm 14 sept 67, lektor där 26 sept 79—26 juni 08, disp vid univ i Leipzig 8 aug 71, Dr phil där 1 okt 71, bi...

Nordlund, Karl, Läroboksförfattare, Skolman (1871 – 1935)

1 Nordlund, Karl, f 16 febr 1871 i Gävle, d 27 maj 1935 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: lektorn Karl Peter N o Sigrid Charlotta Gyllander. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 7 juni 89, inskr vid UU 17 sept 90, FK där 25 maj 92, eo amanuens vid UUB jan 93–jan 94, FL vid UU 31 jan 98, lärarförordnanden vid Södermalms h a l 99–04, disp vid UU 28 maj 00...

Olson, P Hjalmar, Matematiker, Läroboksförfattare, Skolman (1884 – 1963)

Olson, Per Hjalmar, f 29 nov 1884 i Gävle, d 20 aug 1963 i Djursholm. Föräldrar: sjökaptenen o livförsäkr:agenten Anders O o Elin Helena Maria Fröling. Mogenhetsex vid Gävle h a l 21 maj 04, inskr vid UU ht 04, FK där 14 dec 07, extra lär vid h a l i Falun ht 08–vt 09, extra lär o vik adjunkt vid H reallärov å Norrmalm i...

Pederby, N Henry, Förläggare, Läroboksförfattare, Radiotjänsteman (1903 – 1984)

Pederby (tidigare Pettersson), Nils Henry, f 15 nov 1903 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1984 i Djursholm. Moder: Maria Lovisa Pettersson. Folkskollär:ex i Linköping 24, folkskollär i Misterhult, Kalm, 25 — 39, led av Jordbrukareungdomens förb:s (JUFj riksstudienämnd 34, tf överlär i Lofta, Kalm, 39, ord överlär 40 — 43, led av kommunalfull...

Sjöstedt, Carl-Erik, Filosof, Matematiker, Läroboksförfattare (1900 – 1979)

Sjöstedt, Carl-Erik, f 31 juli 1900 i Eskilstuna, d 8 febr 1979 i Uppsala, Domk. Föräldrar: verkmästaren Carl August S o Matilda Aström. Studentex vid Eskilstuna kommunala gymnasium 14 maj 19, inskr vid UU 29 aug 19, FK15 dec 21, FM där 29 maj 22, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn vt 24–vt 31, FL vid UU 2 april 27, disp 30 nov 29, FD 31 maj...

Stephens, George, Språkforskare, Fornforskare, Läroboksförfattare (1813 – 1895)

Stephens, George, f 13 dec 1813 i Liverpool, England, d 9 aug 1895 i Khvn, Frederiksberg. Föräldrar: metodistpastorn John S o Rebecca Eliza Rayner. Studerade språk o fornkunskap vid University College, London, språklärare, läromedelsförf o fornforskare i Sthlm 34-51, medstiftare av Sv fornskriftsällsk 43, tf lektor i engelska språket o litt:en ...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se