Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
22 träffar, sida:  1 
Agner, Eric Nilsson, Matematiker, Lantmätare (1642omkr – 1727)

Agner, Eric Nilsson, f. i Angsta, Arnäs socken, omkr. 1642, d 1727. Bondson. E. o. lantmätare 1680; fick kammarkollegiets fullmakt på ord. lantmätarbeställningen i Södermanlands län 20 juli 1683; erhöll avsked 1720; bodde sedan på Bönsta gård IV2 mil från Nyköping.

Gift med Dorotea Sofia Njure, d 1716.

Allvin, Jonas, Lantmätare, Topografisk författare (1777 – 1866)

Allvin, Jonas, f. 5 dec. 1777 i Västra Tollstads socken, d 12 apr. 1866. Föräldrar: ledvaktaren vid Ombergs djurgård Johannes Allvin och Annika Andersdotter Tollsten. A. måste tidigt sörja för egen bärgning och var omväxlande musiker, lektor och landskontorist, innan han ägnade sig åt lantmäteriyrket; lantmäterielev 1804; av...

Bergstrand, Per Emanuel (Manne), Skriftställare, Konstsamlare, Lantmätare (1834 – 1890)

2. Per Emanuel (Manne) Bergstrand, den föregåendes brorson, f. 7 okt. 1834 i Västerås, d 2 apr. 1890 i Stockholm. Föräldrar: garvaren Karl Fredrik Bergstrand och Johanna Kristina Söderberg. Lantmäterielev 31 okt. 1849; avlade lantmäteriexamen 1853, Lantmäteriauskultant 15 juni s. å.; biträdde vid lantmäteriarbeten ...

Berndes, Anton Ulric, Lantmätare, Gravör, Miniatyrmålare (1757 – 1844)

2. Anton Ulric Berndes, den föregåendes broder, f. 15 juni 1757 å Ramshäll i Alunda socken, d 11 apr. 1844 i Stockholm. Lantmäterielev vid Klosterorlunda i Östergötland 1772; avlade examen vid lantmäterikontoret 30 maj 1775; företog en studieresa till England 1794. Ämnesven vid lantmäteristaten 30 maj 1775; auskultant 24 sept...

Björkman, Lars Welamsson, Fortifikationsofficer, Lantmätare, Stadsingenjör (– 1668)

Björkman, Lars Welamsson, f. på 1610-talet, d 1668. Synes varit son till kyrkoherden i Ljusdal Welam (Wilhelm) Björkman. Student i Uppsala 4 mars 1632. Konduktör vid den 1642 självständig blivna fortifikationsstaten 1643; erhöll i uppdrag att utöva uppsikt över »gaturegleringen och reformationen» i Nyköping 26 juni 1646; stadsing...

Brandberg, Johan, Lantmätare (1718 – 1786)

2. Johan Brandberg, den föregåendes kusins son, f. 16 nov. 1718 på Farna bruk i Gunnilbo socken, d 27 juni 1786 i Västerås. Föräldrar: bruksbokhållaren på Farna Bengt Brandberg och Anna Kôersner. Student i Uppsala 4 okt. 1731; avlade lantmäteriexamen 1741. Biträde hos ingenjör M. Ekström i Kopparbergs län 1742 samt hos ingenjör O. Ehrenström vid Danne...

Brandskiöld, Måns Arvidsson, Lantmätare, Slottshauptman (– senast 1673)

Brandskiöld, Måns Arvidsson, f. på 1600-talets första årtionde, d före juli 1673. Fader: Arvid Månsson. Lantrevisor (= revisionslantmätare) i Ingermanland 1639 och tillika i Kexholms län 1642; adlad 8 febr. 1649; gick i krigstjänst 1655; ryttmästare vid krigsutbrottet mot Ryssland 1656; generalkvartermästare 1657; tjänstgjo...

Burman, Johan Jacob, Arméofficer, Lantmätare (1771 – 1824)

3. Johan Jacob Burman, f. 30 mars 1771 i Pernå, d. 29 apr. 1824 på Haga i Arbrå. Föräldrar: löjtnanten Jonas Vilhelm Burman och Maria Ulrika Bartheels. Elev i Borgå skoja jan.–juni 1785. Lantmäteribiträde vid finska lantmäterikommissionen 1787; anställd hos magasinskommissarien i Kymmenegård 1788; volontär vid finska...

Dahlman, Carl Edvard, Geograf, Lantmätare (1828 – 1900)

1. Carl Edvard Dahlman, f. 3 nov. 1828 på Ärlingsrud i Köla socken, f 21 okt. 1900 i Stockholm. Föräldrar: bruksförvaltaren och flottningschefen vid Klarälven Nils Dahlman och Kristina Brynteson. Elev vid Karlstads h. lärdomsskola ht. 1840 (inskriven

10 febr. 1841)—ht. 1841 och vid lantmäteristaten 23 maj 1845; studerade kartografi i Tyskland, Frankrike och England 1866 (erhöll statsa...

Dahlstierna, Gunno, Poet, Matematiker, Lantmätare (1661 – 1709)

Dahlstierna, Gunno, före adlandet Eurelius, f. 7 sept. 1661 i Ör, Karlstads stift, d. före 19 juli 1709 i Pommern. Föräldrar: kyrkoherden i Ör, kontraktsprosten Andreas Thorstani Eurelius och hans hustru i första giftet (Maria?) Margareta Blut(t)hera. Elev vid Karlstads gymnasium; student i Uppsala 8 sept. 1677; studerade navigationskonsten under resor på Östersjön; student i Leipzig 16...

Ehrenström, Olof, Lantmätare (1713 – 1750)

Olof Ehrenström, f. enligt uppgift 1713, d. 29 aug. 1750 i Vasa. Föräldrar: rådmannen Anders Larsson och Anna Trotzig. Student vid Uppsala univ. 22 febr. 1721; e. o. lantmätare vid Lant-mäterikontoret 1736; Bergskollegii lantmätare 17 nov. 1739; tillika auskultant i kollegiet 7 dec. s. å.; tillika direktör vid finska lantmäterikom...

Ekstrand, Karl Viktor Konrad, Lantmätare (1854 – 1918)

Karl Viktor Konrad Ekstrand, f. 12 nov. 1854 i Mariefred, d. 28 nov. 1918 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: kyrkoherden Per Fredrik Emanuel E. och Johanna Matilda Hellström. Mogenhetsex. i Örebro 5 juni 1873; elev vid Teknologiska institutet 1874–77, avgångsex. från väg- och vattenbyggnadsavdeln. där; lantmäterielev 1877–80; lantm&au...

Elzvik, Eric, Bruksidkare, Lantmätare (1795 – 1862)

Elzvik, Eric, f. 20 aug. 1795 i Sörbo i Vika sn (Kopp.), d. 6 juni 1862 i Kaveltorp, Ljusnarsbergs sn (Kopp.). Föräldrar: hemmansägaren och bergsmannen Johan Andersson Elzvik och Brita Görsdotter. Gick i skola i Falun och Västerås; lantmätarex. 29 mars 1823; vice kommissionslantmätare 15 maj s. å.; anställd vid storskiftet i Dalarna 18...

Faggot, Jacob, Lantmätare, Ämbetsman (1699 – 1777)

Jacob Faggot, f. 13 mars 1699 på Holvasbo, Vendels sn (Upps.), d. 28 febr. 1777 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: befallningsmannen Jacob Faggot och Helena Wendler. Student vid Uppsala univ. 12 sept. 1713; auskultant i Bergskollegium 10 (ej 4) dec. 1724; e. o. lantmätare 1726; respass till riksens bergverk 22 mars 1727; inspektor vid Lovers alunbruk, Hagby sn...

Falkman, Ludvig Berckhan, Lantmätare, Generaldirektör (1808 – 1891)

5. Ludvig Berckhan Falkman, son av F. 3, f. 22 maj 1808 i Malmö (Caroli), d. 3 jan. 1891 i Stockholm (Hedv. El.). Skolundervisning i Malmö 1819–25; student vid Lunds univ. 4 okt. 1825; lantmäterielev 9 juli 1827; lantmäteriex. 18 maj 1829; lantmäteriauskultant s. d.; ex. vid Skogsinstitutet 29 juli s. å.; tf. vikarie för kommissionslantm&au...

Felterus, Kettil Classon, Lantmätare (1600-talet – 1600)

Felterus, Kettil Classon, f. i början av 1600-talet, begr. 13 april 1690 i Göteborg. Fader: se nedan. Tydl. student i Uppsala sept. 1634; lantmätare 1642, i Västmanland (tillträdde trol. ej) 20 maj 1643; lantmätare i Skaraborgs och Älvsborgs län 1647, i Bohuslän 24 maj 1658; tillika lantmätare i Halland 1658(–84?); avgick som lantmä...

Gripenhielm, Karl, Författare, Kartograf, Lantmätare (1655 – 1694)

3 Gripenhielm, Karl, helbror till G 2, f omkr 1655, d 12 sept 1694 i Sthlm (Jak). Inskr vid UU 13 febr 75, dir för lantmäteriet 25 okt 83. — Ogift.

Malmberg, O Harald, Lantmätare, Generaldirektör (1883 – 1971)

Malmberg, Oscar Harald, f 4 juni 1883 i Malmö, S:t Petri, d 24 jan 1971 i Sthlm, Osc. Föräldrar: sparbanksvaktmästaren Nils Persson M o Anna Charlotta Jönsson. Mogenhetsex vid h a l i Malmö 1 juni 01, lantmäterielev 13 aug 01, lantmäteriex 3 juni 04, medhjälpare hos lantmätare i Kalmar län 04–08, extra biträde i lantmäter...

Modéèr, Adolph, Ekonom, Naturaliesamlare, Lantmätare (1739 – 1799)

Modéèr Adolph, f 15, dp 18 april 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 16 juli 1799 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: regementsskrivaren, advokaten Laurent Adolf M o Anna Beata Ekengren. Inskr vid LU 4 okt 5455 o vt 58, deltog i lantmäteriförrättn:ar i Blekinge somrarna 57 o 58, i Kalmar län...

Myrbeck, Karl David, Geodet, Lantmätare (1887 – 1971)

Myrbeck, Karl David, f 15 juli 1887 i Uppsala, Domk, d 10 april 1971 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: manufakturhandl Carl Pettersson o Augusta Bergman. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 26 maj 06, inskr vid UU ht 06, lantmäterielev 4 juli 10, FK vid UU 14 dec 12, lantmäteriex 5 juni 15, lantmäteri-auskultant 5 juni 15, vik lantmätare i Sthlms län jan 18—dec 20, kulturteknisk ex 23 april 18, ass...

Nordencreutz, Jacob, Lantmätare, Ämbetsman (1671 – 1747)

I Nordencreutz, Jacob, före adl Hagman, f 12 dec 1671 i Nyland (Orig:geneal), d 1 mars (Marks v Würtenberg), själaringn 4 mars 1747 i Jak, Sthlm. Studier i matematik o lantmäteri i Narva från 86, bitr lantmätare i Ingermanland 90, lantmätarex i Sthlm 5 nov 95, biträdde stadsingenjören i Sthlm J Cortman, lantmätare vid lantmäte...

Runeberg, Ephraim Otto, Nationalekonom, Fortifikationsofficer, Lantmätare (1722 – 1770)

Runeberg, Ephraim Otto, f 29 juli 1722 i Lovö, Sth, d 20 jan 1770 i Vasa. Föräldrar: prosten Lars Runnebergh o Agneta Elisabeth Maistrin. Inskr vid UU 2 mars 33, teol ex där 10 dec 42, informator hos överintendenten Louis De Geer (bd 10, s 453) juni 44, erhöll testimonium academicum...

22 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se