Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
226 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Adelborg, E Ottilia, Författare, Målare (1855 – 1936)

4. Eva Ottilia Adelborg, de föregåendes syster, f. 6 dec. 1855 i Karlskrona. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1875–77; elev vid konstakademins läroverk ht. 1878–84; har företagit studieresor till Holland 1898, Italien 1901 och Holland och Belgien 1905.

Ahlgrensson, August Fredrik (Fritz), Dekorationsmålare (1838 – 1902)

Ahlgrensson, August Fredrik (Fritz), f. 31 jan. 1838 i Stockholm, d 26 okt. 1902 å Danvikens ålderdomshem. Föräldrar: kryddkramhandlaren, sedermera stadsmäklaren Fredrik Vilhelm Ahlgrensson och Gustava Adolfina Thorsman. Studerade hos professor Fredrik Westin och dekorationsmålaren Emil Roberg; utbildade sig ytterligare genom utländska studieresor, framf...

Albertus pictor, Kyrkomålare (senast ca 1450 – kort efter 1508)

Albertus pictor, även kallad Albrekt målare eller pärlstickare, f. senast omkring 1450, d kort efter 1508. Ingick 1473, då han benämnes pärlstickare, äktenskap med Johan målares änka. Ägde enligt Stockholms stadsböcker (1481, 1482, 1501–08) hus vid Norreport (Stadssmedjegatan) och erlade (1501–08) drygare skatt än n&a...

Amund, Kyrkomålare (– tidigast 1494)

Amund, konstnär, känd genom den 1494 signerade dekoreringen av Råda träkyrkas långhus (Värmland). Redan 1323 hade koret i samma kyrka målats av en utmärkt anonym representant för det fransk-gotiska dåtida inflytandet i Sverige. A:s verk står långtifrån på samma höjd. Hans figurer äro klumpigt tecknade, ha...

Anders Larsson (Anders målare), Målare (1510omkr – 1586)

Anders Larsson, vanligen kallad Anders målare eller mäster Anders, f. omkr. 1510 i Nyköping, d 1586 på Kronobergs slott vid Växjö. Föräldrar: borgaren i Nyköping Lars Andersson och Brita Eriksdotter Soop till Blekhem i Törns- falls socken.

Anderson, Anders Gustaf, Miniatyrmålare (1780 – 1833)

Anderson, Anders Gustaf, f. 19 apr. 1780 i Växjö, d 30 mars 1833 i Stockholm. Son till garvaren Anders Andersson i Växjö. Miniatyrmålare.

Gift 22 nov. 1822 med Johanna Ulrika Thelin.

Andersson, Nils, Målare (1817 – 1865)

Andersson, Nils, f. 18 dec. 1817 i Kättilstad, d 19 juni 1865 i Vaxholm. Föräldrar: frälsebonden. Anders Jonsson och Maja Jonsdotter. Kom i lära hos lantmålaren Bäckström i Kättilstad och arbetade sedan själv i yrket; fönsterjalusimålare vid Gusums mässingsfabrik 1835–40; elev vid konstakademins läroverk 1840&ndash...

Andrén, A Victor (Vicke), Tecknare, Dekorationsmålare (1856 – 1930)

Andrén, Anders Victor, f. 7 dec. 1856 i Uddevalla. Föräldrar: bagaren Karl A. Andrén och Anna Sofia Ung. Målarlärling 1877; elev vid konstakademins läroverk 1878–82, där han företrädesvis studerade teckning men även skulptur; modellerade samtidigt på Fritjof Kjellbergs ateljé; utförde 1881 som prisämne s...

Arborelius, Olof P U, Landskapsmålare, Genremålare (1842 – 1915)

2. Olof Per Ulrik Arborelius, den föregåendes son, f. 4 nov. 1842 i Orsa, d 2 juni 1915 i Stockholm. Elev vid konstakademins principskola okt.–dec. 1860 samt vid dess läroverk 1861–68, då han belönades med den K. medaljen; företog som akademins resestipendiat studieresor till Düsseldorf, München, Paris och Rom 1869–72, sam...

Arenius, Olof, Porträttmålare (1700 – 1766)

Arenius, Olof, f. 16 dec. 1700 I Bro församling i Uppland, d maj 1766 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Bro och Lossa Erik Arenius och Anna Brodin. Student i Uppsala 28. febr. 1715; idkade där teologiska studier men lämnade snart universitetet; lärjunge av porträttmålaren David von Krafft i Stockholm. Utövade från mitten av 17...

Arosenius, Ivar A H, Målare (1878 – 1909)

4. Ivar Axel Henrik Arosenius, f. 8 okt. 1878 i Göteborg, d. 1 jan. 1909 av blödarsjuka. Föräldrar: kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Henrik Alfred Arosenius och Sigrid Elisabet Rydén. Genomgick sex klasser i Göteborgs h. realläroverk; började sina konstnärliga studier på slöjdföreningens skola i Göteborg 18...

Arsenius, C Georg, Djurmålare (1855 – 1908)

2. Carl Georg Arsenius, den föregåendes son, f. 8 juli 1855 i Almby, d 14 sept. 1908 i Vineuil, Frankrike. Student i Örebro 24 maj 1875; elev vid konstakademins läroverk i Stockholm ht. 1875–ht. 1881; studerade från 1882 i Paris för J. P. Laurens; från 1886 bosatt i Chantilly.

Gift 1902 i Paris med Angèle Mercier.

Arsenius, John G, Kavalleriofficer, Akademistallmästare, Djurmålare (1818 – 1903)

1. John Georg Arsenius, f. 4 febr. 1818 på Klemmestorp i Sandhems församling, d 30 maj 1903 i Uppsala. Föräldrar: häradshövdingen lagman Bengt Samuel Arsenius och Antoinette Kristina Silfversparre. Genomgick Skara h. allmänna läroverk; student i Uppsala 3 mars 1837; passerade graderna vid livregementets husarkår 7 mars–16 juni s. å.;...

Bauer, John A, Målare, Tecknare (1882 – 1918)

Bauer, John Albert, f. 4 juni 1882 i Jönköping, d 20 nov. 1918 vid ångfartyget Per Brahes förlisning på Vättern, Föräldrar: handlanden Josef Bauer och Emma Charlotta Wadell. Elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk ht. 1892–vt. 1898 och vid konstakademin 29 aug. 1900–vt. 1905; företog en studieresa till Italien 19...

Beck, David, Porträttmålare (1621 – 1656)

Beck, David, f. 25 mars 1621 i Delft, d 20 dec. 1656 i Haag, var en känd holländsk porträttmålare, som efter studier i sin hemstad, där porträttmåleriet blomstrade i den Miereveldska skolan, inträdde i A. van Dyck's ateljé i London och alltså räknas bland dennes holländska lärjungar. Han understöddes av Karl I, vars s...

Behn, von, Andreas, Miniatyrmålare (1650 – 1730)

Behn, Andreas von, var enligt Gœlgel bördig från Kristianopel och född 1650 men kallas av andra Norrman, »Norvagus», en uppgift, som Kr. Eichhorn, efter att först (utan angivande av källan) ha följt Gœlgel, i senare arbeten godtagit. Elev av D. K. Ehrenstrahl. Antogs enligt egen uppgift till kabinettskonterfejare hos ...

Belanger, Louis, Landskapsmålare (1756 – 1816)

Belanger, Louis, f. 25 aug. 1756 i Paris, d. 16 mars 1816 i Stockholm. Utbildade sig i Paris till utsiktsmålare under inflytande av bl. a. de Machy och Louis Moreau d. ä., vilken senare troligen varit hans lärare; begav sig efter resor i södra Frankrike, Schweiz och Italien samt några års verksamhet i Paris omkr. 1790 till London, där han stannade i &ari...

Bennet, Carl Stephan, Målare, Kavalleriofficer (1800 – 1878)
2. Carl Stephan Bennet, f. 26 maj 1800 i Lyngby, d 27 mars 1878 i Stockholm. Föräldrar: hovmarskalken Karl Fredrik Bennet och Fredrika Magdalena Thott. Kadett 1 juni 1817; utexaminerad från krigsakademien 22 sept. 1818; fänrik vid Svea livgarde 13 okt. s. å.; löjtnant 15 febr. 1825; kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina jan. 1828; erhöll avsked från löjtnantsbeställningen på stat med till...
Berg, J Albert S, Landskapsmålare, Marinmålare (1832 – 1916)

2. Joseph Albert Soult Berg, den föregåendes son, f. 19 sept. 1832 i Stockholm, d 20 jan. 1916 därstädes. Elev vid l'Epée'ska institutet för dövstumma i Paris 1841 samt vid Manilla 21 sept. s. å.—11 juli 1848; elev vid Konstakademien 1851—53; medföljde som kadett linjeskeppet Karl XIII under  eskaderns expedition i &...

Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Bergh, Johan Edward, Landskapsmålare (1828 – 1880)

1. Johan Edward Bergh, f. 29 mars 1828 i Stockholm, d 23 sept. 1880 därstädes. Föräldrar: kommissionären Severin Bergh och Emma Forsström. Student i Uppsala 3 mars 1846; studerade där först naturvetenskap, sedan juridik och erhöll tillika undervisning i målning av J. Way; avlade hovrättsexamen 1 juni 1849. Auskultant i Svea hovrätt 1 okt. 1849; e. o. kanslist i justitierevisionen; auskultant...

Bergh, S Richard, Målare, Porträttmålare (1858 – 1919)

3. Sven Richard Bergh, son till B. 1, f. 28 dec. 1858 i Stockholm, d. 29 jan. 1919 å Saltsjö-Storängen. Elev vid Beskowska skolan ht. 1868—vt. 1876; elev av E. Perséus 1877; studerade vid Konstakademien 28 aug. 1878—21 maj 1881; fullföljde sina studier i Paris. Utställde för första gången i Paris å Salongen 1883; bo...

Bergström, Alfred M, Landskapsmålare (1869 – 1930)
1. Alfred Mauritz Bergström, f. 15 jan. 1869 i Stockholm. Föräldrar: gravören Jan Alfred Bergström och Hedvig Nilsson. Biträdde från sitt trettonde år sin fader som gravör och fortsatte därmed under hela sin studietid i Stockholm; elev vid Konstakademien 1 sept. 1887—30 maj 1891; erhöll sistnämnda år K. medaljen; företog en studieresa till Frankrike med akademiens mindre stipendium 1894—95. E....
Berndes, Anton Ulric, Lantmätare, Gravör, Miniatyrmålare (1757 – 1844)

2. Anton Ulric Berndes, den föregåendes broder, f. 15 juni 1757 å Ramshäll i Alunda socken, d 11 apr. 1844 i Stockholm. Lantmäterielev vid Klosterorlunda i Östergötland 1772; avlade examen vid lantmäterikontoret 30 maj 1775; företog en studieresa till England 1794. Ämnesven vid lantmäteristaten 30 maj 1775; auskultant 24 sept...

Bertil målare, Målare, Skulptör (– levde på 1400)

Bertil målare var verksam i Stockholm på 1470- och 1480-talen, troligen både som målare och bildsnidare. I stadens tänkeböcker möter han ofta såsom edgärdsman och torde även ha drivit köpenskap, åtminstone med järn. Emellertid är det möjligt, att hans tidigare verksamhet varit förlagd annorstädes. &Aum...

Billing, Lars Theodor (Tore), Landskapsmålare (1817 – 1892)
2. Lars Theodor (Tore) Billing, f. 14 okt. 1817 å Lundsgården i Kallna församling, d 30 dec. 1892 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, hovkamreraren Kristoffer Billing och Anna Fredrika Schmidt. Student i Lund 9 dec. 1831 och påbörjade där studier för avläggande av kameralexamen; bedrev konststudier under ledning av landskapsmålaren Calmeyer samt vid konstakademien, där han läsåret 1839—40 »fi...
Birger, Hugo, Målare (1854 – 1887)

Birger, Hugo (egentligen Hugo Birger Pettersson), f. 12 jan. 1854 i Stockholm, d 17 juni 1887 i Hälsingborg. Föräldrar: e. o. kontorsskrivaren i Stockholms: stads kammarkontor, litografen Sven August Pettersson och Eugenia Rundqvist. Inskrevs i Konstakademiens principskola 7 apr. 1867; elev i lägre antikskolan 22 okt. 1870; vann K. medaljen 1877; begav sig till Paris s. å.; reste till Spanie...

Blommér, Nils Jakob Olsson, Målare (1816 – 1853)

Blommér, Nils Jakob Olsson, f. 12 juni 1816 å Blommeröd i Öveds socken, d 1 febr. 1853 i Rom. Föräldrar: läraren vid Öveds lancasterskola Anders Olsson och Elna Jakobsdotter. Lärling hos hantverksmålare i Kristianstad och Ystad; stod i »förbund» med målarmästaren Sven Bremberg i Lund; gick i »kompani&raqu...

Bobeck (f. Kylberg), Regina S, Målare (1843 – 1913)

Bobeck, Regina Sofia, f. Kylberg, f. 5 apr. 1843 på Såtenäs i Tuns socken, d 17 nov. 1913 i Tuns prästgård. Föräldrar: kaptenen ock godsägaren Lars Vilhelm Kylberg och Maria Elisabet Dorotea Ahlberg. Studerade målning i Stockholm för P. D. Holm 1874—75 och 1877—78; företog åtskilliga utrikes studieresor, bl. a. till...

Boberg (f. Scholander), Anna K, Målare (1864 – 1935)

2. Anna Katarina Boberg, f. Scholander, den föregåendes hustru, f. 3 dec. 1864 i Stockholm. Föräldrar: professor Fredrik Vilhelm Scholander och Katarina Sofia Nyström.

Gift 25 apr. 1888 med arkitekten Gustav Ferdinand Boberg (se föreg.).

Boit, Charles, Emaljmålare (1662 – 1727)

Boit, Charles, dp 10 aug 1662 i Stockholm (Ty.), d 6 febr. 1727 i Paris, son till köpmannen Charles Boit. Åtnjöt troligen undervisning av emaljmålaren Pierre Signac, med vilken hans fader stod i förbindelse. Verkade som emaljmålare utomlands, huvudsakligen i ...

Bolander, Lars, Dekorationsmålare, Djurmålare, Blomstermålare (1731 – 1795)

Bolander, Lars, f. 1731 i Småland, d 23 febr. 1795 i Stockholm. Djur-, blomster- och dekorationsmålare. Agré FrKA 1773; LFrKA 1780; erhöll samtidigt titel av K. hovmålare.

Gift 30 nov. 1769 med Beata Hellberg, f. 8 jan. 1747, d 13 jan. 1803, dotter till lektorn Axel Hellberg i Västerås och omgift med kyrkoherden Olof Eneroth i Gävle.

Bolinder, Johan (Erik), Miniatyrmålare (1768 – 1808)

Bolinder, Johan (Erik), f. 4 nov. 1768 i Söderhamn, d 24 mars 1808 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Johan Bolinder och Sara Norelius. Student i Uppsala sept. 1783; elev av L. Sparrgren; studerade från okt. 1783 vid Konstakademien, där han ämnade utbilda sig till historiemålare; erhöll andra medaljen 1785 för figurteckning samt 1789, 1790 och ...

Borg, Axel Leonard, Genremålare, Djurmålare (1847 – 1916)

Borg, Axel Leonard, f. 20 aug. 1847 i Ystad, d 24 maj 1916 i Örebro. Föräldrar: apotekaren Anders Borg och Hilma Karolina Palmira Palm. Elev vid h. elementarläroverket i Örebro ht. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1868; student i Uppsala 9 okt. s. å.; elev vid lägre antikskolan i Konstakademien 18 mars 1871—vt. 1875; f&oum...

Bossi, G Domenico, Miniatyrmålare (1767 – 1853)

Bossi, Giovanni Domenico, f. 1767 i Triest, d 7 nov, 1853 i München. Erhöll konstnärlig utbildning i Venedig. Ägnade sig åt miniatyrmåleriet och omtalas, då han utställde i Berlin 1789, såsom »herrn Bossi aus Venedig»; förde under den följande tiden ett kringflackande liv och vistades 1794—96 i Hamburg samt befann s...

Brandelius, Bengt Johan Gustaf, Genremålare, Djurmålare (1833 – 1884)

Brandelius, Bengt Johan Gustaf, f. 22 okt. 1833 i Fredsbergs prästgård, d 24 nov. 1884 i Skövde. Föräldrar: prosten, fil. magistern Johan Kristian Brandelius och Maria Renberg. Elev vid Konstakademiens principskola 4 okt. 1848, vid dess lägre antikskola 1 okt. 1850 och vid dess högre antikskola 1852; tillika elev vid Stockholms lyceum från vt. 1851; ...

Brander, C Fredrich, Porträttmålare (1705 – 1779)

1. Carl Fredrich Brander, f. omkr. 1705, d 22 juni 1779 i Stockholm. Föräldrar: lanträntmästaren i Falun, häradshövdingen i Österdalarna Fredrik Bränder och Margareta Nilsdotter Holmberg. K. hovkonterfejare.

Gift med Charlotta Margareta Sebell, f. 1714, dotter till fältauditören Anders Sebell.

Brate (f. Ekbom), Fanny I M, Målare (1861 – 1940)

Brate, Fanny Ingeborg Mathilda, f. Ekbom, den föregåendes hustru, f. 26 febr. 1861 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren hos konung Oskar II Johan Frans Gustav Oskar Ekbom och Henriette Alexandrine Dahlgren. Elev vid Klara Strömbergs flickskola 1868—77; åtnjöt undervisning i ritning vid slöjdskolan vintern 1877—78; elev d&aum...

Breda, von, Lukas, Målare, Fabrikör (1676 – 1752)

1. Lukas von Breda d. ä., f. 18 apr. 1676 i Stockholm, d. 9 apr. 1752 därstädes. Föräldrar: köpmannen Pieter van Breda och Alice Hidding. Erhöll utbildning i målarkonsten hos Martin Meytens d. ä., troligen från 1690-talets förra hälft; reste 1704 över Tyskland och Nederländerna till Frankrike och vistades däref...

Breda, von, Carl Fredric, Porträttmålare (1759 – 1818)

3. Carl Fredric von Breda, den föregåendes son, f. 16 aug. 1759 i Stockholm, d. 1 dec. 1818 därstädes. Elev vid Konstakademien. Verkade som porträttmålare i London sommaren 1787— hösten 1796 och därefter i Stockholm; svensk hovmålare;. professor i teckning vid Konstakademien 26 nov. 1796 (K. fullmakt 20 dec. s. å.); e...

Brenner, Elias, Fornforskare, Kopparstickare, Numismatiker, Emaljmålare, Miniatyrmålare (1647 – 1717)

2. Elias Brenner, son till B. 1, f. 18 apr. 1647 i Stor-Kyro, d. 16 jan. 1717 i Stockholm. Erhöll undervisning i Nykarlehy ;skola 1654—58 och i Björneborgs skola 1658—62; student i Uppsala 10 dec. 1663. Ritare vid antikvitetskollegiet 18 juni 1668 samt tillika kopparstickare därstädes; verkade som miniatyrmålare i Stockholm från 1674...

Brusell, Johan Gottlob, Dekorationsmålare (1756 – 1829)

Brusell, Johan Gottlob, f. 25 dec. 1756 i Stockholm, d. 27 nov. 1829 därstädes. Föräldrar: sadelmakaremäståren Gottlob Diedriksson Brusell och Maria Kristina Gik. Dekorationsmålare vid K. teatern 1781; företog en studieresa till Frankrike och Italien 1783—84; förste dekorationsmålare 1787—omkring 1808; erhöll K. hovmå...

Burmeister, Gabriel H, Målare, Grafiker, Keramiker (1886 – 1946)

Burmeister, Gabriel Henric, f. 9 juli 1886 i Karlshamn. Föräldrar: trävaruexportören Henrik Bernhard Burmeister och Elin Cecilia Hedberg. Elev vid nya elementarläroverket i Stockholm ht. 1899—vt. 1904 och vid tekniska skolans aftonskola och målardagskola ht. 1904—vt. 1906; erhöll stipendium i dekorationsmålning 1906—07; studerade un...

Börje, Gustav Gideon, Målare (1891 – 1965)

Börje, Gustav Gideon, f. 21 febr. 1891 i Stockholm. Föräldrar: grundläggaren. Andreas Pettersson och Johanna Pettersson. Elev vid Katarina folkskola jan. 1897—juni 1905 och vid tekniska skolans afton- och söndagsskola i Stockholm läsåret 1906 —07; idkade självstudier; genomgick en kurs vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut 30 jan.—30 maj 1914. Innehade under åren 1907—-20 anställning bl. a. ...

Börjeson, Gunnar, Målare (1877 – 1945)

2. Gunnar Börjeson, den föregåendes son, f. 4 aug. 1877 på Nielstrups gård, Lolland. Elev vid f. d. Beskowska skolan lit. 1884; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1897; studerade i K. Althins målarskola okt. 1897 —maj 1898; elev vid Konstakademien 30 aug. 1898—vt. 1903; erhöll K. medaljen 28 maj 1903; har företagit studieresor till Paris 1904 och...

Callmander, C Reinhold C, Teckningslärare, Konsthögskolegrundare, Dekorationsmålare (1840 – 1922)

1. Carl Reinhold Constantin Callmander, f. 25 dec. 1840 i Örebro, d. 1 nov. 1922 i Bollebygds församling. Föräldrar: kollegan i Örebro, sedermera kyrkoherden i Stigtomta och Nykyrka församling Karl Jakob Callmander och Sofia Amalia Matilda Schmidt. Elev vid Karolinska läroverket i Örebro från ht. 1849 och vid tekniska elementarskolan dä...

Camphuysen, Govert Dircksz, Landskapsmålare, Genremålare, Djurmålare (1623/24 – 1672)

Camphuysen, Govert Dircksz., f. 1623 eller 1624, d. 1672 (begraven i Nieuwe kerk i Amsterdam 4 juli). Föräldrar: predikanten Dirck Rafelsz. Camphuysen och Anna van iUendorp. Omtalas 11 sept. 1643 i staden Amsterdams handlingar som porträttmålare; råkade senare antagligen på obestånd, då inventarium över hans ägodelar upprättade...

Cardon, M K (Kerstin), Teckningslärare, Porträttmålare (1843 – 1924)

3. Mathilda Kristina (Kerstin) C a r d o n, brorsdotter till C. 2, dotter till C. 1, f. 17 aug. 1843 i Stockholm, d. 5 jan. 1924 därstädes. Elev vid Konstakademien 26 aug. 1864—vt. 1871; studerade under olika resor i Paris, München, London, Wien, Nederländerna och Italien. Meddelade undervisning i olika Stockholmsskolor och var bl. a. e. o. ...

Carlson, John F, Landskapsmålare (1875 – 1945)

Carlson, John Fabian, f. 4 maj 1875 å Västantorp, Kolsebro, Ukna socken. Föräldrar: skräddaren Karl Vilhelm Teodor Carlson och Klara Fridorp. Följde föräldrarna vid deras utvandring till Amerika 1886; åtnjöt undervisning i public schools; utbildade sig till målare under studier för olika amerikanska mästare, bland dem Vincen...

Carlson (f. Bredberg), W (Mina), Målare (1857 – 1943)

2. Wilhelmina (Mina) Carlson, f. Bredberg, den föregåendes broders sonhustru, f. 2 sept. 1857 i Stockholm. Föräldrar: statsrådet, sedermera presidenten i kammarrätten Henrik Vilhelm Bredberg och Josefina Lovisa Smerling. Elev vid Normalskolan för flickor och därpå i Eggertz' privatskola, båda i Stockholm; studerade målarkonsten för Kers...

226 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se