Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
32 träffar, sida:  1 
Arenius, Olof, Porträttmålare (1700 – 1766)

Arenius, Olof, f. 16 dec. 1700 I Bro församling i Uppland, d maj 1766 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Bro och Lossa Erik Arenius och Anna Brodin. Student i Uppsala 28. febr. 1715; idkade där teologiska studier men lämnade snart universitetet; lärjunge av porträttmålaren David von Krafft i Stockholm. Utövade från mitten av 17...

Arents, Cornelius, Porträttmålare (– levde på 1600)

Arents, Cornelius, porträttmålare av nederländsk börd, verksam i Stockholm 1611–36. Arents, Arentson, Arent eller Arnold, som han även kallat sig, antogs redan av Eichhorn vara son till den i Sverige 1585 eller 1586 inflyttade Arent Lambrechts (från Emden), vilken förekommer på Vasaslotten som en flitigt anlitad figur- och dekorationsmål...

Beck, David, Porträttmålare (1621 – 1656)

Beck, David, f. 25 mars 1621 i Delft, d 20 dec. 1656 i Haag, var en känd holländsk porträttmålare, som efter studier i sin hemstad, där porträttmåleriet blomstrade i den Miereveldska skolan, inträdde i A. van Dyck's ateljé i London och alltså räknas bland dennes holländska lärjungar. Han understöddes av Karl I, vars s...

Bergius, Anders, Porträttmålare (1718 – 1793)

1. Anders Bergius, f. 4 jan. 1718 i Kristinehamn, d 4 juni 1793 i Köpenhamn. Föräldrar: råd- och handelsmannen Johan Bergius och Stina Gravall. Verksam som »manufacturist» och »contrefaiteur» i Göteborg omkring 1748—1767; överflyttade till Köpenhamn 1767 och till Norge i början av 1770-talet; verksam som porträttm&ar...

Binck, Jacob, Kopparstickare, Porträttmålare (– 1569)

Binck (Bink, Pinck, Pincke, Pinckenn), Jacob f. troligen i Köln omkr. år 1500, d i Königsberg år 1569, synes i år huvudsakligen hava varit verksam som kopparstickare men torde redan på 1520-talet hava målat porträtt.

Björck, G Oscar, Porträttmålare (1860 – 1929)

Björck, Gustaf Oscar, f. 15 jan. 1860 i Stockholm. Föräldrar: gulddragaren Klas Gustav Albert Björck och Augusta Ulrika Pihlgren. Åtnjöt skolundervisning i Beskowska och Klara skolor; började vid tretton års ålder teckna i Konstakademiens, läroverks principskola och. erhöll undervisning i målning av E. Perséus från ...

Bourdon, Sébastien, Porträttmålare (1616 – 1671)

Bourdon, Sébastien, f. 1616 i Montpellier, d 1671 i Paris. Son till en medelmåttig glasmålare. Lärling hos målaren Jean Barthélémy i Paris 1623; reste till Bordeaux 1630; flyttade till Toulouse, där han lät inskriva sig som soldat; begav sig därefter till Rom och kom där i beröring med Claude Lorrain; återkom till Par...

Brander, C Fredrich, Porträttmålare (1705 – 1779)

1. Carl Fredrich Brander, f. omkr. 1705, d 22 juni 1779 i Stockholm. Föräldrar: lanträntmästaren i Falun, häradshövdingen i Österdalarna Fredrik Bränder och Margareta Nilsdotter Holmberg. K. hovkonterfejare.

Gift med Charlotta Margareta Sebell, f. 1714, dotter till fältauditören Anders Sebell.

Breda, von, Carl Fredric, Porträttmålare (1759 – 1818)

3. Carl Fredric von Breda, den föregåendes son, f. 16 aug. 1759 i Stockholm, d. 1 dec. 1818 därstädes. Elev vid Konstakademien. Verkade som porträttmålare i London sommaren 1787— hösten 1796 och därefter i Stockholm; svensk hovmålare;. professor i teckning vid Konstakademien 26 nov. 1796 (K. fullmakt 20 dec. s. å.); e...

Cardon, M K (Kerstin), Teckningslärare, Porträttmålare (1843 – 1924)

3. Mathilda Kristina (Kerstin) C a r d o n, brorsdotter till C. 2, dotter till C. 1, f. 17 aug. 1843 i Stockholm, d. 5 jan. 1924 därstädes. Elev vid Konstakademien 26 aug. 1864—vt. 1871; studerade under olika resor i Paris, München, London, Wien, Nederländerna och Italien. Meddelade undervisning i olika Stockholmsskolor och var bl. a. e. o. ...

Cornelius, Johan Heinrich, Tapettryckare, Porträttmålare (1722 omkring – 1798)

Cornelius, Johan. Heinrich, f. omkr. 1722, sannolikt i Tyskland, d 26 jan. 1798 i Stockholm. Målargesäll i hemlandet; inflyttade till Stockholm omkr. 1748; utbildalde sig till porträttmålare under J. H. Scheffels ledning; kallas konterfejare vid broderns, skräddaren Natanael Cornelius', lysning i Katarina församling 22 aug. 1756; erhöll kommerskollegiets ...

Dahl, Michael, Porträttmålare (1659 troligen – 1743)

Dahl, Michael, f. trol. 1659 i Stockholm, d. 20 okt. 1743 i London. Moder: Katarina Dahl, vilken levde som änka 1687 i änkefru Brita Dubbs hus vid Österlånggatan. Porträttmålare, huvudsakligen verksam i England.

Gift 1) 21 okt. 1685 i svenska legationsförsamlingen i Paris med Anna Margareta von der Horst; 2) omkr. 1707 med en engelska.

de Derichs, Sephonias, Porträttmålare (1712 – 1773)

Sophonias de Derichs, f. 28 apr./9 maj 1712 i Stockholm, d. 1. febr. 1773 i S:t Petersburg. Föräldrar: kyrkoherden i holländska församlingen i Stockholm Johannes Diederichs och Elisabet Krüger. Medföljde målaren Martin van Meytens d. y. till Wien 1731; självständigt verksam i Tyskland från omkr. 1761.

Gift med Maria Johanna Magdalena...

Dyrcks, Jonas, Kyrkomålare, Porträttmålare (1730 omkring – 1785)

Dyrcks (Dirks, Dijrks), Jonas (enl. bouppt. Johan Diedrich), f. omkr. 1730, d. 8 dec. 1785 på Ekenäs, Lena sn (Älvsb.). Har antagits vara av tysk börd och var möjligen från Hannover. Var 1763 volontär vid Artillerireg. i Göteborg; undervisade barn i rit- och teckningskonsten s. å.; verksam som målare i Västsverige med Göteborg s...

Eklund, Anders, Porträttmålare (1737 omkring – 1802)

Eklund, Anders, f. omkr. 1737, d. 4 maj 1802 (enl. bouppteckn. 65 år) i Stockholm (Jak.). Porträttmålare i Stockholm.

G. 1) 11 febr. 1762 i Stockholm (Ad. Fr.) m. Märta Charlotta Åkerblad, f. 30 april 1741, d. 8 febr. 1763 i Stockholm, dotter av rådsvaktmästaren Lars Åkerblad och hans hustru; 2) omkr. 1764 m. barnmorskan Margareta...

Ekwall, Emma Amalia, Porträttmålare (1838 – 1925)

1. Emma Amalia Ekwall, f. 18 jan. 1838 å Gransbo i Säby sn (Jönk.), d. 1 febr. 1925 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: kronofogden Nils Fredrik Ekwall och Emelie Bernhardina Carolina Djurström. Elev vid Akademien för de fria konsterna 1865–71; erhöll vid sin avgång 1871 k. medaljen; deltog i akademiens utställningar 1860,...

Elbfas, Jacob Heinrich, Porträttmålare (1600 omkring – 1664)

Jacob Heinrich Elbfas, f. troligen omkring 1600 i Livland, d. i mars 1664 i Stockholm. Målare. Ankom till Sverige, troligen från Strassburg, 1622; avlade borgared i Stockholm 3 april 1626; ålderman i konterfejar- och målarämbetet i Stockholm (åldermansed 18 juni 1628); hovmålare hos drottning Maria Eleonora 1634.

G. m. Regina Henriksdotter.

Fagerlin, Ferdinand Julius, Genremålare, Porträttmålare (1825 – 1907)

Ferdinand Julius Fagerlin, f. 5 febr. 1825 i Stockholm (Nik.), d. 19 mars 1907 i Düsseldorf. Föräldrar: sidenfabrikören Carl Wilhelm Fagerlin och Maria Margareta Gnosspelius. Elev vid Nya elementarläroverket i Stockholm 16 jan. 1837–9 sept. 1840; skeppsbyggerielev 1840; elev vid Teknologiska institutet 31 okt. 1842 t. o. m. vårterminen 1843...

Fjellström, Pehr, Porträttmålare (enl uppg 1719 – 1790)

2 Fjellström, Pehr, f enl uppg 2 aug 1719, d 24 mars 1790 i Sthlm (Nik). Föräldrar: kronobefalln: mannen på Gotland Eric F o Catharina Herråker. Elev hos målaren O Arenius i varje fall från 1740, va...

Forsslund, Jonas, Skulptör, Porträttmålare (1754 – 1809)

Forsslund, Jonas, f 19 nov 1754 i Utanede, Fors (Jämtl), d 9 mars 1809 i Sthlm (Jak). Föräldrar: bonden Jon Jonsson o Margeta Månsdtr. Uppges ha gått i skola i Sundsvall, dräng hos handl K G Lindskog i Uppsala åtminstone från 1772, elev vid K målar- o bildhuggareakad 1776, agreé där 6 juli 1790, tilldelades genom k brev 9 maj...

Krafft, Per, Porträttmålare (1777 – 1863)

2 Krafft, Per, son till K 1, f 11 febr 1777 i Sthlm, Klara, f 11 dec 1863 där, Jak. Elev vid FrKA:s principskola 84, vid modellskolan där 91, inskr vid J L Davids ateljé i Paris 6 okt 96, åter i Sthlm 05, hovmålare 9 nov 05, v prof vid FrKA 30 sept 08, erhöll porträttmålararvode 14 okt 12, ord prof i teckn vid FrKA 5 maj 19—18 april 56. &mda...

Krafft, Per, Porträttmålare (1724 – 1793)

1 Krafft, Per, f 16 jan 1724 i Arboga, d 7 nov 1793 i Sthlm, Klara. Föräldrar: handlanden Erik K o Anna Greta Cupp. Inskr vid UU 5 mars 36, elev hos porträttmålaren J H Scheffel i Sthlm 40—43, hos C G Pilo i Khvn 49—55, studier i Paris 55—62, förste hovmålare hos markgreve Fredrik i Bayreuth 17 april 62, prof vid konstakad där 62—6...

Krafft, von, David, Porträttmålare (1655 – 1724)

von Krafft, David (före adl Krafft), f 1655 i Hamburg, d 20 sept 1724 i Sthlm, Ty. Föräldrar: N N Krafft o hans hustru, f Klöcker (Kloker). Elev hos D Klöcker Ehrenstrahl i Sthlm 75, handledare i målning för drottning Ulrika Eleonora d ä, erhöll resepension för uti studier av drottningen 84, av Karl XI 9 jan 94, återinträdde i Ehr...

Kronstrand, K Bror A, Porträttmålare (1875 – 1950)

Kronstrand, Karl Bror Albert, f 15 mars 1875 i Mariestad, d 1 maj 1950 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lokomotivförmannen Karl Fredrik K o Ida Johanna Pettersson. Elev vid Tekn skolan, Sthlm, 93—95, vid FrKA 95—00, verksam i England 02—10, i Ryssland 10, i USA 10—13, i Nord- o Sydamerika 21—23, bosatt i Mariestad 24—33, i Sthlm från 33, h...

MasOlle, E Helmer, Genremålare, Porträttmålare (1884 – 1969)

MasOlle, Erik Helmer, f 4 sept 1884 i Siljansnäs, Kopp, d 3 aug 1969 i Sthlm, Kat. Föräldrar: handlanden Carl Erik Olsson o Jenny Charlotta Bergendahl. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 0103, vid Althins målarskola 03, vid FrKA ht 03

Meytens, van, Martin, Porträttmålare (1695 – 1770)

2 van Meytens (Mijtens, Mytens), Martin, son till M 1, dp 16 juni 1695 i Sthlm, Ty, d 23 mars 1770 i Wien. Studier för fadern, avreste från Sthlm juni 14, studier i Holland o England 14–16, lärjunge o medarb till Charles Boit i Paris 17, bosatt i Wien 20–22, i Italien 23–29, kammarmålare i Wien 30, bosatt i Sthlm 30–31, åter i Wien...

Mijtens, Martinus (Martin), Porträttmålare (1648 – 1736)

1 Mijtens (Meitens, Meytens, Mytens), Martinus (Martin), dp 1 juni 1648 i Haag, Groote Kerk, Holland, d 1736 (begr omkr 6 aug i Sthlm, Maria). Föräldrar: konstnären Isaac Mytens o Hendrikje Dirksdtr Haabers. Trol elev hos fadern till 62 o hos Jan M o C Netscher i Haag, inskr vid De Pictura där 23 juli 67, flyttade till Sthlm 77, medl av reformerta förs:s äldste ...

Orm, Edvard, Kyrkomålare, Porträttmålare (1670ca – 1735)

Orm, Edvard, f ca 1670, d 4 juni 1735 i Algutsrum, Kalm, enl db 65 år gammal. Burskap som borgare i Jönköping 14 maj 14, i Västervik 22, bosatt på Öland från 25. Porträtt- o kyrkmålare.

G m Elisabeth Berg, f ca 1680, d 4 aug 1761 i Algutsrum, enl db 81 år gammal.

Pasch, Lorentz (Lorenz, Lorens, Lorents), Porträttmålare (1702 – 1766)

1 Pasch, Lorentz (Lorenz, Lorens, Lorents), f i mars 1702 i Sthlm, trol Jak o Joh (fdb saknas), d 27 april 1766 där, Klara. Föräldrar: åldermannen vid målarämbetet Dank-wardt P o Judith Larsdtr. Elev i David v Kraffts (bd 21) ateljé i Sthlm 14, konststudier i London 21 —28, verksam i Sthlm från 28.

G 6 aug 1730 i Sthlm, Jak o Joh, m A...

Pasch, Lorens, Porträttmålare (1733 – 1805)

3 Pasch, Lorens, son till P 1, f 6 juni 1733 i Sthlm (enl egen uppgift, se Strömbom s 16; dock sannolikt identisk med den son till P 1 som döptes 8 juni 1732 i Sthlm, Nik), d 29 april 1805 där, Klara. Inskr vid UU 14 juni 44, konststudier i Khvn 52 —okt 58, i Paris okt 58-64, i Holland o Tyskland 64-66, åter i Sthlm nov 66, prof i teckn vid Målar- o ...

Scheffel, Johan Henric, Porträttmålare (1690 – 1781)

1 Scheffel, Johan Henric, f 9 april 1690 i Wismar (egen uppg i handskrift X 240, UUB, se Roth, s 12 o 161), d 21 (enl db 20) dec 1781 i Västerås. Föräldrar: med dr Martin S o Katarina Keller. Studier i Berlin, Paris o Brabant, kom till Sverige 23, dins namn 29 mars 63. Porträttmålare. - Led av K ritarakad.

G 24 sept 1728 (X 240) trol i Sigtuna (vb sakna...

Schröder, Georg Engelhardt, Porträttmålare (1684 – 1750)

Schröder, Georg Engelhard, f 30 maj, dp 4 juni 1684 i Sthlm, Ty, d 16 maj 1750 där, Klara. Föräldrar: guldsmeden Veit Engelhard S o Lucia Lindemejer. Elev hos hovmålaren David v Krafft (bd 21) i Sthlm ca 00–05, gesäll hos v Krafft 05, utrikes studier i Braunschweig 09, i Venedig 10–15, i Rom o Florens 15–16, i München 17, i Lond...

32 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se