Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
23 träffar, sida:  1 
Amija, David, Köpman, Rådman (1652 – 1706)

David Amija, f. 1652, d 1706 (begravd 11 mars). Föräldrar: borgaren och klädesfabrikören Johan Amija och Antoinette Hartz. Köpman; korrespondent-kommissarie i kommerskollegiet 25 febr. 1674; bisittare i köp- och handelsgillet vid dettas reorganisation genom magistraten 1681; vald till riksdagsman 1682 men undanbad sig detta uppdrag; rådman i Göteborg ...

Aulævill, Peter, Rådman, Talman, Riksdagsman (1677 – 1757)

Aulævill, Peter, f. 28 sept. 1677 i Stockholm, d 14 dec. 1757. Föräldrar: handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill och Anna Henriksdotter Karckman. Student i Uppsala 19 nov. 1687; disp. 16 dec. 1699 (Adumbratio quzedam juris naturalis et civilis eorumque qualiscunque collatio, pres. C. Lundius); auskultant i Svea hovrätt 9 febr. 1701; stadsaktuarie i Stoc...

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis, Rådman, Läroboksförfattare (– 1648)

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis (Eggert Matsson), f. i Stockholm, d 1648 (begraven 29 okt. i Storkyrkan). Fadern var guldsmeden Mats Eriksson, vilken ägde hus vid Stortorget i Stockholm; släktnamnet, som bars även av en broder Johannes, är härlett av faderns yrke. A. är sannolikt den Egidius Matthiæ, som 1599 vid Uppsala universitet studerade ...

Beurling, Pehr Johan, Botanist, Rådman (1800 – 1866)

Beurling, Pehr Johan, f. 3 dec. 1800 i Stockholm, d 4 dec. 1866. Föräldrar: hovurmakaren Per Henrik Beurling och Kristina Maria Strömmenberg. Student i Uppsala 17 juni 1813; disp. 13 dec. 1817 (Flora Runsteniensis, p. IV; pres. K. P. Thunberg); fil. kand. 21 dec. 1820; disp. 2 maj 1821 (Disquisitiones arithmeticæ, p. IV; pres. J. Svanberg); fil. magister 14 juni s. &arin...

Böker, Laurentius Svenonis, Rådman, Fornforskare (– 1696)

Böker, Laurentius Svenonis, f. i Göteborg, d. 19 mars 1696 därstädes. Studerade och konditionerade under 12 års tid och blev därunder student i Greifswald 2 aug. 1666; disp. 8 mars 1668 (Dissertatio historico-politico-juridica de magistratu politico; pres. Konr. Friedelieb), varvid han av hemstaden tillerkändes en gratifikation å 100 dir smt; st...

Cederbourg, Eric, Rådman, Topografisk författare (– 1758)

Eric Cederbourg, f. i Göteborg, d. under förra halvåret 1758 (ej 17591). Son till handelsmannen Anders Germundson. Elev vid Göteborgs katedralskola och gymnasium; inskrevs med namnet Cederberg vid Uppsala universitet 28 aug. 1699 och med namnet Cederborg i Göteborgs nations matrikel 24 nov. 1699; studerade lagfarenhet till 1705. Sökte som studenten E. Cede...

Ekman, Håkan (Pedersson), Psalmdiktare, Rådman (troligen på 1650-talet – 1719)

Håkan (Pedersson) Ekman (skrev sig Eekman), tydl. f. på 1650-talet, d. 5 dec. 1719 i Göteborg. Fader: rusthållaren och gårdsfogden Peder Håkansson i Ekered, Dalstorps sn (Älvsb.). Gymnasist i Göteborg 1668; student vid Lunds univ. 22 sept. s. å.; rådman i Göteborg 13 juli 1685–18 sept. 1719; riksdagsman i borgarst&...

Foenander, Theodor, Rådman, Riksdagsman (1800 – 1854)

Foenander, Theodor, f 16 jan 1800 i Kalmar, d 26 juli 1854 i Karlshamn. Föräldrar: grosshandlaren Theodor F o Anna Barbara Fornander. Inskr vid Uppsala univ 19 okt 1813, anställd på handelskontor i Kalmar 1814, begav sig 1815 till Amsterdam, varifrån han återkom till Kalmar 1818, inskr vid Lunds univ 10 febr 1820, 1:e bokhållare hos firman Winberg ...

Halling, Carl Christian, Borgmästare, Rådman, Riksdagsman (1790 – 1851)

Halling, Carl Christian, f 8 sept 1790 i Malmö (S:t Petri), d 7 nov 1851 där (ibid). Föräldrar: tullöverinspektoren Pehr H o Anna Margaretha Bissmark. Inskr vid LU 17 febr 02, examen theologicum ht 03, extra biträde vid Malmöhus läns landskansli 05, landskanslist, tjänstg hos häradskrivaren i Ö o V Göinge, tf landssekr 10 o 11,...

Henschen, Lars Vilhelm, Rådman, Domare, Riksdagsman (1805 – 1885)

1 Henschen, Lars Vilhelm, f 1 juni 1805 i Karlskrona, d 27 jan 1885 i Uppsala. Föräldrar: prosten Wilhelm Peter H o Anna Catharina Abelin. Inskr vid LU 7 okt 20, hovrättsex 21 juni 24, domare i Ångermanlands norra domsaga 29—31, häradsh:s namn 27 sept 34, rådman o magistratssekr i Uppsala 12 aug 35, riksdagsman för Uppsala i borgarståndet...

Jon Jönsson, Fogde, Rådman, Riksråd (– 1519)

Jon Jönsson, d 1519 mellan 28 mars o 5 nov. Fader: möjl bonden Jöns i Gladö, Huddinge, Sth (Gillingstam 1949). En av Sthlms båda kämnärer 1483, rådman där 83—94, en av stadens båda rättsfogdar 84, en av dess fyra skottherrar 85, en av dess båda inköpare s å, föreståndare för S: t Örjans...

Kewenter, Matthias, Rådman, Källarmästare, Riksdagsman (1735 – 1805)

Kewenter, Matthias, f 22 juli 1735 i Karlshamn, d 24 maj 1805 i Uppsala. Föräldrar: handl Hans Christopher Keventer o Catharina Berg. Inskr vid LU 23 jan 50, mag där 23 juni 57, inskr vid UU 27 sept 59, doc i kemi vid UU 24 febr 63, burskap i Uppsala 2 nov 65, källarmästare 66, ordf för Uppsala stads äldste 18 nov 72—5 maj 73, 30 dec 73&mdas...

Kierman, Gustaf, Köpman, Borgmästare, Rådman, Riksdagsman (1702 – 1766)

Kierman, Gustaf, f 23 febr 1702 i Askersund, d 15 nov 1766 på Marstrands fästning. Föräldrar: handlanden o rådmannen Anders Svensson K o Elisabeth Sundberg. Borgare i Sthlm 28 mars 28, fullm i generaltullarrendesoc 35, led av borgarståndet vid riksdagarna 38—62 (led av bankodeputationen 38—47, av SU 38—62, av defensionsdeputationen o dess sj...

Kåhre, Truls, Rådman (1600 – 1672)

Kåhre, Truls, f 1600 i Kåremo, Ryssby, Kalm, d 16 juli 1672 i Sthlm, begr 18 aug 1672 i Storkyrkan där. Föräldrar: bonden Håkan Börjesson o Kerstin Trulsdtr. Inskr vid UU 15 febr 26, disputerade där två gånger 33, informator för Matthias Soops söner 36, utlandsresa 41—dec 45, rådman i Sthlm 47 (ed 8 maj), preses vid...

Lyberg, Ernst E, Advokat, Rådman, Partiledare, Finansminister, Riksdagspolitiker (1874 – 1952)

Lyberg, Ernst Emil, f 28 febr 1874 i Visby, d 15 aug 1952 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: hamnkaptenen Johan Emil L och Emelie Christina Johanna Kahlström. Mogenhetsex vid Visby h a l vt 92, inskr vid UU ht 92-ht 95, hovrättsex där 31 jan 96, advokat i Falun 96–06, rådman där 06–26, led av Kopparbergs läns landsting 10, ordf där 18–...

Mitander, Nils, Rådman, Bruksidkare, Handelsman, Kronolänsman (1767 – 1841)

Mitander, Nils, f 8 febr 1767 i Filipstad, d 15 mars 1841 i Bjurtjärn, Or (enl bouppt; db saknas). Föräldrar: handl o rådmannen Jonas M o Anna Elisabeth Lekberg. Lärling vid brukskontoren på Hennickehammar i Färnebo, Åras i S Råda o bruket i Älvsbacka, alla i Värml, 83

Muncktell, Fredric, Fabrikör, Rådman, Riksdagsman (1710 – 1763)

1 Muncktell, Fredric, f 11 mars 1710 i Falun, Kristine, d 1 aug 1763 i Sthlm, Klara. Föräldrar: direktören Johan M o Margareta Fredricsdtr. Inskr vid UU 9 febr 20, auskultant vid bergs- o gruvrätterna i Falun 28, eo notarie i gruvrätten 29, i bergsrätten 31, auskultant i bergskoll 16 febr 32, eo kammarskrivare där maj 32, tf notarie vid gruvrätten i St...

Mützell, J Petter, Affärsman, Skeppsredare, Rådman, Skeppsbyggmästare (1763 – 1831)

Miitzell, Johan Petter, fl 6 mars 1763 i Asarum, Blek, d 29 juli 1831 i Sundsvall. Föräldrar: v landssekr Petter M o Ulrica Ström. Bokhållare hos handelsmännen F Nordsten i Karlskrona o C C Fabricius i Karlshamn, anställd hos firma Steurenberg & Casanova i Genua, Italien, 86—87, hos handl N Breman i Sundsvall 88, burskap som handl där 2 jan 90, erhöll tills med bruksäg I Norberg privileg...

Nils Nilsson, Borgmästare, Rådman, Riksdagsman (– 1664)

Nils Nilsson, begr 22 maj 1664 i Sthlm (Nikolai LIal:29), trol i Jak. Rådman i Sthlm 19 april 43, installerad 6 maj 43, borgmästare i Sthlm 10 aug 48 (kansliets utg diarium) – dec 51, antagen på rådstugan 1 sept 48, deltog i riksdagarna 49 o 50 samt i utskottsmötet 51 (talman 49–51), assessor i Svea hovrätt från 2 juli 55.

G 1) 7 jan ...

Norstedt, Per Adolf, Köpman, Rådman, Boktryckare (1763 – 1840)

1 Norstedt, Per Adolf, f 28 jan 1763 i Örebro (Örebro AI.:11, u 416), d 20 sept 1840 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Lars N o Sara Elisabeth v Aken. Köpman i Örebro, rådman där 7 febr 91–april 94, led av borgarståndet vid riksdagen 92, erhöll ensamrätt till salubrygd i Örebro 95 o drev bryggeri...

Peter Ålänning, Köpman, Rådman (– 1404/1407)

Peter Ålänning, d mellan 1 juni 1404 o 10 maj 1407, trol i Sthlm. Far: Finvid (? Kettilsson). Rådman i Sthlm åtminstone 9 juni 1375–1 juni 1404. G senast 1386 m Cristin Petersdtr (en bjälke), d mellan 1 sept 1401 (möjl efter 15 okt 1401 eller 3 juni 1403) o 1 juni 1404, syster till häradshövdingen i Åkers hd, Söd, Rembold Petersson (en bjälke) o halvsyster till Hemming Suneson o Ulf Suneson ...

Pettersson, Daniel, Borgmästare, Rådman (1720 – 1802)

Pettersson, Daniel, f 17 juli 1720 i Gbg (fdb saknas), d 17 maj 1802 där, Domk. Föräldrar: postdirektören Christian P o Anna Elisabeth Lander. Inskr vid LU 23 sept 38, auskultant vid kämnärs- o rådhusrätterna i Gbg 40, sekr för stadens fullm vid riksdagen 40–41, auskultant i Svea hovrätt 23 maj 41, eo notarie vid rådhusrätte...

Reimers, Anders, Affärsman, Rådman (1727 – 1816)

Reimers, Anders, f 1 jan 1727 i Norrköping, S:t Olai, d 5 sept 1816 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o faktorn Petter R o Brita Wallman. Burskap i Sthlm 16 mars 53, led av Borgerskapets 48 äldste 64–68, av de 50 äldste 73–76, av de äldstes deputerade över stadens räkenskaper 65, av bemedl:kommissionen 66–76, av dir över Sabbat...

23 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se