Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Beskow, Gustaf Emanuel, Präst, Skolgrundare (1834 – 1899)

2. Gustaf Emanuel Beskow, f. 25 febr. 1834 i Storkyrkoförsamlingen, d 11 apr. 1899 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen Fritz Beskow och Augusta Vilhelmina Moll. Elev vid Stockholms gymnasium 1848–50; kadett vid krigsskolan 9 sept. 1850–20 jan. 1851; student i Uppsala 17 sept. 1852; studerade först medicin; avlade dimissionsexamen 30 jan. 1857 och praktisk teol. examen 30 maj s. å.; präst...

Brandt, Johan Niclas, Läkare, Skolgrundare (1760 – 1822)

Brandt, Johan Niclas, f. 15 okt. 1760 i Ystad, d 23 juli 1822 å Djurgården, Stockholm. Föräldrar: tullskrivaren och bryggaren Johan Brandt och Elisabet Bjure. Student i Lund 13 febr. 1779; disp. 11 maj 1780 (Specimen historico-literarium in specimine lexici eruditorum Scanensium, P. XII; pres. G. Sommelius); studerade medicin först i Lund och därefter i Stockholm under assessor G. Lund; med....

Brummer, H Eugenie, Lärare, Skolgrundare (1846 – 1919)

Brummer, Hedvig Eugenie, f. 14 okt. 1846 i Stockholm, d. 15 nov. 1919 därstädes. Upptogs 1848 som fosterdotter av fru Maria Cecilia von Brummer (till 1850 gift med musikläraren Erik Broström) i Stockholm. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick pedagogisk kurs i Klara  mönsterskola under K. J. Meijer-herg och Ebba Gregersson våren 1865; elev vid Stockholms folkskoleseminarium 3 okt. s. å.; av...

Brändström, Peter, Donator, Köpman, Skolgrundare (1735 – 1809)

1. Peter Brändström, tidigare Mogren, f. 6 okt. 1735 i Gävle, d. 22 aug. 1809 därstädes. Föräldrar: jaktbåtsmannen vid stora sjötullen i Gävle Simon Mogren och Margareta Nordlinder. Erhöll undervisning i Gävle trivialskola. Handelsbetjänt 1751; erhöll burskap som grosshandlare i spannmål 27 nov. 1762; vald till en av stadens 24 äldste; baggaredirektör 21 maj 1774—1806; direktör för kronobrän...

Detthow, Alma, Folkskollärare, Skolgrundare (1855 – 1937)

Detthow, Alma Fredrika Mathilda, f. 25 nov. 1855 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 14 juli 1937 i Eger, dåv. Tjeckoslovakien. Genomgick flickskola; vikarierande lärarinna i Kungsholmens folkskola, Stockholm, vt. 1872 och i Adolf Fredriks folkskola där 1872—73; avgångsex. från folkskoleseminariet i Stockholm 24 maj 1876; lärarinna vid Maria folkskola, Stockholm, 1876—79; föreståndarinna för småsko...

Dillner, Göran, Tidskriftsredaktör, Matematiker, Skolgrundare (1832 – 1906)

Dillner, Göran, f. 26 april 1832 i Västnår, Ovikens sn (Jämtl.), f 28 mars 1906 å Sofielund, Gustavsbergs sn (Sth.). Föräldrar: hemmansägaren Anders Olofsson och Anna Jönsdotter; kallade sig Dillner på grund av skyldskap genom modern med den från gården Dillne stammande släkten av samma namn (se ovan). Intogs i Östersunds läroverk 17 jan. 1848; avgångsex. 12 jan. 1854; student i Up...

Fryxell, U Cecilia, Skolgrundare (1806 – 1883)

2 Fryxell, Ulrica Cecilia, syssling till F 1, f 14 aug 1806 på Kantenberg, Vassända-Naglum (Älvsb), d 6 maj 1883 i Kalmar. Föräldrar: kronolänsmannen Gustaf F o Catharina Maria (Cajsa Maja) Liljegren. Pedagog. – Ogift.

Hall, Mathilda E, Lärare, Skolgrundare (1833 – 1894)

3 Hall, Mathilda Elisabeth, f 29 april 1833 i Gbg (Domk), d 3 juni 1894 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Olof H o Martina Elisabeth Berg. Studier vid Brödrasoc:s skola i Gbg o vid en flickpension i Holland, lärarinneex vid univ i Utrecht 54, grundade o ledde Realskolan för flickor (senare M H:s skola) i Gbg från maj 57. — Ogift.

Hermod, Hans S, Entreprenör, Skolgrundare (1860 – 1920)

Hermod, Hans Svensson, f 18 aug 1860 i Burlöv (Malm), d 1 nov 1920 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: lantbrukaren Sven Hermodsson o Anna Nilsdtr. Studier utomlands, privatlär i Lund 86—89, grundade Malmö språkskola 89, Malmö språk- o handelsinst 95, Hermods korrespondensinst 98, utg av tidskr Korrespondens från 01.

G 30 okt 97 i Malmö (S:t Petri) m Anna Maria Sandberg, f 4 nov 64 där (C...

Levgren, Anders Georg, Affärsman, Mecenat, Skolgrundare (1788 – 1857)

2 Levgren, Anders Georg, son till L 1, f 13 sept 1788 i Gbg, Domk, d 6 maj 1857 där, ibid. Burskap som handl i Gbg 25 jan 11, deläg i firma Lars Levgren & son 11—25 o från 44, ensam ägare 25—44, skattmästare i bibelsällsk i Gbg från 17, led av styr för handelssocieteten 18—24 o ordf där 24—26, led av dir för Gbgs sparbank från 20, av borgerskapets äldste 22—34, förest för Börsen 24—26, grund...

Lindmark, S Johanna (Hanna), Skolgrundare, Entreprenör (1860 – 1941)

Lindmark, Sara Johanna (Hanna), f 24 nov 1860 i Arnäs, Vnl, d 15 nov 1941 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bonden Nils Olsson o Cajsa Brita Persdtr. Studier vid Vita bergens bibelkvinnohem i Sthlm, hushållsplatser på flera orter, förest för en till KFUM knuten matservering i Östersund 02, grundade o drev sk Margareta hushållsskolor i flera städer från 05, led av styr för Sv mongolmissionen från 16. ...

Olivet, Hertha M, Teckningslärare, Skolgrundare (1904 – 1987)

Olivet, Hertha Marie, f 18 mars 1904 i Rothehütte/Harz, Tyskland, d 15 mars 1987 i Sthlm (enl db för Lidingö). Föräldrar: bergsrådet George Louis Theodor Constantin O o Bertha Maginot. Ex från Städtisches Lyzeum i Hannoversch Münden, Tyskland, 23 mars 21, utbildn till lär i teckn o konstslöjd vid Staatliche Kunstgewerbeschule i Kassel 21–26, studier för prof J Itten i Prag 26–28 o i M Dunger...

Poppius, Set, Journalist, Skolgrundare (1885 – 1972)

2 Poppius, Set, sonsons son till P 1, f 11 okt 1885 i Sthlm, Klara, d 10 dec 1972 där, Kungsh. Föräldrar: tullfiskalen Erik Gabriel P o Jenny Cecilia Hazelius. Studentex vid Högre latinlärov å Norrmalm, Sthlm, vt 05, inskr vid UU 15 sept 05–ht 12, medarb i DN 10–15, i NDA 15–17 o 19–28, i Sundsvalls-Posten 18, korrespondent vid Allm valmansförb:s pressbyrå jan–juni 18, redaktionssek...

Schubert (-van den Bergen), Lia, Dansare, Skolgrundare (1926 – 1999)

Schubert(-van den Bergen), Lia, f 28 juni 1926 i Wien, d 16 dec 1999 i Hudene, Västra Götaland. Föräldrar: köpmannen Desider S o Josefine Adolfine Fein. Elev vid Conservatoire de la musique et danse, Paris, till 42, dansös o danspedagog vid Stadsteatern, Malmö, 50–53, vid Chinavarietén, Sthlm, 53, vid Oscarsteatern där 53–54, danspedagog vid Kursverksamheten vid StH 55, grundare o konstnärli...

Stenkula, H Maria, Lärare, Skolgrundare (1842 – 1932)
Stenkula, Helena Maria, f 22 juli 1842 i Helsingborg, d 8 febr 1932 i Örkelljunga, Skåne. Föräldrar: fältläkaren MD Zacharias Fredrik Agathon S o Hedvig Margareta Maria Borg. Elev vid Statens normalskola för flickor, Sthlm, 10 sept 66-1 juni 67, inskr vid K sem för bildande af lärarinnor (från 78 Högre lärarinnesem) 67, ex där 2 juni 70, grundade tills med Elin Lunner-quist Maria Stenkulas sko...
Storckenfeldt, Hedvig Amalia Aurora (Aurore), Skolgrundare (1816 – 1900)

1 Storckenfeldt, Hedvig Amalia Aurora (Aurore), f 26 dec 1816 i Varnum, Älvsb, d 21 juli 1900 i Jönköping, Östra. Föräldrar: kaptenen Johan Adam S o Magdalena Christina Uggla. Grundade Jönköpings h skola för kvinnl ungdom (Storckenfeldtska skolan), Jönköping, 47, föreståndarinna o lär där till 91, ledare för söndagsskolan i Jönköping 52–70, medstiftare av Jönköpings traktats...

Sunnerdahl, Magna Charlotta Katarina, Donator, Skolgrundare (1863 – 1935)

Sunnerdahl, Magna Charlotta Katarina, f 26 maj 1863 i Sthlm, Klara, d 9 aug 1935 i Helsingör, Danmark (enl db för Sthlm, Osc). Föräldrar: grosshandlaren Anders Petter Emil S o Hedda Ulrika Francke. Elev vid Åhlinska skolan, Sthlm, deltog i bildandet av Stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet (från 44 Sunnerdahls praktiska ungdomsskolor på landet, från 71 Stiftelsen Sunnerdahls hand...

Svensson, Elin Maria, Teaterlärare, Skolgrundare (1860 – 1947)

2 Svensson, Elin Maria, dotter till S 1, f 5 okt 1860 i Sthlm, Hedv El, d 18 nov 1947 där, Enskede. Elev vid Wallinska skolan i Sthlm ht 76–vt 77, vid Nya teatern där hösten 77–79, engagerad vid William Åbjörnssons sällskap 79–80, vid Stora teatern i Gbg 9 okt 80–15 febr 81, grundade Elin Svenssons teaterskola 00. – Ogift.

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se