Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
74 träffar, sida:  1 2 
Blomberg, Carl Johan, Språkforskare, Tidningsman, Skolman (1838 – 1890)

Blomberg, Carl Johan, f. 29 maj 1838 i Ljusdals församling, d 15 mars 1890 i Härnösand. Föräldrar: postmästaren Carl Ludvig Blomberg och Mathilda Caspolin. Student i Uppsala 23 maj 1855; fil. kand. 15 sept. 1863; disp. 27 sept. 1865; fil. doktor 31 maj 1866; företog en studieresa till Frankrike, Tyskland och England 1869−70. Vik. kollega vid h. elementarläroverket i Hudiksvall ht. 1860; vik....

Borg, Fredrik Teodor, Tidningsman, Riksdagsman (1824 – 1895)

Borg, Fredrik Teodor, f. 18 sept. 1824 i Landskrona, d 23 okt. 1895 i Hälsingborg. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Borg och Anna Margareta Svensson. Elev vid Landskrona läroverk 1833−40; student i Lund 16 juni 1841 men måste av ekonomiska skäl avbryta universitetsstudierna för konditioner; överflyttade utan att ha avlagt examen år 1847 till Stockholm, där han s. å. blev korrespondent för ...

Burman, Agathon W, Tidningsman, Kommunalman (1847 – 1918)

5. Agathon Wilhelm Burman, f. 11 dec. 1847 i Rödöns församling, d. 19 maj 1918 i Östersund. Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren Erik Kristiansson Burman och Charlotta Karolina Backman. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1856; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1868; student i Uppsala 9 sept. 1869. E. o. kammarskrivare vid tullverket 29 sept. 1868 och i Stockholms packhu...

Eklund, Ludvig August, Gymnasielärare, Tidningsman, Riksdagsman (1839 – 1898)

Eklund, Ludvig August, f. 13 jan. 1839 i Norrköping d. 17 juli 1898 i Ronneby. Föräldrar: handlanden och fabrikören Johan Fredrik Eklund och Marie Hamlin. Elev i Norrköpings allm läroverk och i dess privata Nya elementarskola; student vid Uppsal univ. 22 maj 1857; fil. kand. där 20 maj 1866; fil. doktor där 31 ma s. å.; e. o. lärare vid Norrköpings h. allm. läroverk ht. 1866; adjunk där 30 o...

Ekman, Carl Gustaf, Statsminister, Finansminister, Försvarsminister, Tidningsman, Politiker (1872 – 1945)

Ekman, Carl Gustaf, f. 6 (ej 5) okt. 1872 i Munktorps sn (Västm.), d. 15 juni 1945 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren, grundläggaren och soldaten Carl Erik Ekman-Kraft och Josefina Fredrika Säfström. Genomgick enskild skola i hemtrakten; arbete som dräng; lärling som grundläggare i Köping 1887; studier vid handelsskola där 1891; chef för Västmanland-Närkes distrikt av Templar...

Engberg, J Arthur, Landshövding, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1888 – 1944)

Engberg, Jonas Arthur, f. 1 jan. 1888 i Hassela sn (Gävleb.), d. 27 mars 1944 i Härnösand. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jonsson Engberg och Brita Kristina Danielsdotter. Elev vid. Hudiksvalls högre allm. läroverk; mogenhetsex. där 23 maj 1908; student vid Uppsala univ. ht. s. å.; fil. kand. där 31 jan. 1913; studier vid univ. i Jena och Strassburg 1914; sekreterare i 1911 års nykterhetsko...

Engström, Jöns (John) Mårtensson, Fackföreningsordförande, Tidningsman (1849 – 1889)

Engström, Jöns (John) Mårtensson, f. 29 april 1849 i Järrestads sn (Krist.), d. 21 juni 1889 i Stockholm (Johannes). Föräldrar: lantbrukaren Mårten Jeppsson och Bolla Engström. Åtnjöt tre månaders primitiv skolundervisning; anställd som vallpojke och dräng i hemtrakten; tunnbindarlärling och gesäll i Simrishamn 1865–70; anställd som tunnbindare i Stockholm, Norrköping, Malmö, Hälsingborg och...

Fich, Alfred H E, Tidningsman (1827 – 1893)

Fich, Alfred Harald Emil, f 24 jan 1827 i Simmerbolle på Langeland, Danmark, d. 31 jan 1893 i Sthlm (Jak). Föräldrar: läraren Johan Carl Gottfred F o Sophie Schmidt. Student vid Köpenhamns univ 1845, affärsverksamhet i skilda länder, red för Dansk Rigstidende i Köpenhamn 1865, anställd vid Continental Telegraphen Co i Berlin 1866, grundade i Sthlm Sv telegrambyrån, vilken började verksamhete...

Forsstrand, Carl W, Skriftställare, Zoolog, Forskningsresande, Tidningsman (1854 – 1928)

Forsstrand, Carl Wilhelm, f 3 juli 1854 i Sthlm (Hovf), d 2 dec 1928 i Stocksund (enl Nacka dödbok). Föräldrar: sekr hos ståthållarämb på Sthlms slott, hovintendenten Johan Fredric F o Sophie Christina Amalia Malmberg. Mogenhetsex vid Sthlms lyceum 24 maj 1873, inskr vid Uppsala univ 9 sept s å, eo amanuens vid dess zoologiska institution 1880–82, fil kand i Uppsala 14 sept 1881, eo amanuens...

Hansson, Sigfrid, Generaldirektör, Tidningsman, Politiker (1884 – 1939)

1 Hansson, Sigfrid, f 12 juni 1884 i Vellinge (Malm), d 25 mars 1939 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: muraren Carl H o Kersti Persdtr. Elev vid tekn yrkesskolan i Malmö 98—02, murarelärling 98—02, muraregesäll 02—05, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, ordf där 05—07, medarb i Ny Tid sept 05—aug 08, i Soc-Demokraten aug 08—nov 16, anställd vid Sv telegrambyrån dec 16—maj 18, vid Nord p...

Hansson, Per Albin, Statsminister, Försvarsminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1946)

2 Hansson, Per Albin, bror till H 1, f 28 okt 1885 i Fosie (Malm), d 6 okt 1946 i Sthlm (Bromma). Springpojke i kooperativa affären Pan i Malmö 97—99, handelsbiträde där 00—04, anställd på tidn Arbetets exp 04, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, förtroendeman där och red för förb:s tidskr Fram 05—09, led av soc:-dem partistyr 08, medarb i Soc-Demokraten 1 jan 10—1 maj 15...

Hedlund, Henrik, Tidningsman, Riksdagsman (1851 – 1932)

2 Hedlund, Henrik, brorson till H 1, f 18 april 1851 i Ekerö (Sth), d 20 dec 1932 i Gbg (Gamlestaden). Föräldrar: godsägaren Carl Anders H o Carolina Rung. Mogenhetsex i Sthlm, inskr vid UU 30 maj 70, medarb i GHT från 73, ordf i styr för Gbgs arbetarefören 89—17, led av AK 91—93 o 00—05 (ordf i tillf utsk ang emigrationsfrågan 04 o ang invaliditets- o ålderdomspensionering 05), an...

Hellberg, K Mauritz B, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1859 – 1947)

Hellberg, Karl Mauritz Bernhard, f 14 okt 1859 i Långserud (Värml), d 30 juli 1947 i Karlstad. Föräldrar: kommissionslantmätaren Mauritz Niklas Leonard H o Kristina Augusta Margareta Nauclér. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 79, inskr vid UU ht 80, ordf i fören Verdandi läsåret 86—87, FK 30 jan 88, medarb i Karlstads-Tidn okt 88— nov 90, red där 12 nov 90—mars 39, stadsfullm i Karlstad 99—30...

Hellberg, J Frithiof, Tidningsman (1855 – 1906)

Hellberg, Johan Frithiof, f 5 aug 1855 i Danmark (Upps), d 3 dec 1906 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: folkskollär Johan H o Catharina Augusta Persdtr. Mogenhetsex i Uppsala 76, inskr vid UU ht 77, red o utg av Sörmländingen dec 82—juni 84, medarb i Tiden 84—85, i Sthlms Dagbl 85, i Vårt Land 85—86, red o utg av Svea 86—87, av Idun från dec 87, verkst dir för Iduns tryckeriab från 93, kassadir...

Hellberg, J Carl, Ämbetsman, Tidningsman (1815 – 1877)

Hellberg, Johan Carl, f 16 nov 1815 i Gbg (Domk), d 5 okt 1877 i Sthlm (Jak o Joh). Föräldrar: lektorn Johan H o Laura Almqvist. Inskr vid UU ht 36, kameralex juni 39, eo kanslist i generaltullstyr 10 juli 39 o i ecklesiastikexp 17 okt 39, kanslist i hovexp 30 nov 43, red o utgivare av Sv biet okt 40—dec 44, av Morgonen dec 44—dec 45, utgivare av Post- o inrikes tidn:ar 47— april 56, prot:se...

Hemberg, O Oscar, Filmproducent, Manusförfattare, Tidningsman (1881 – 1944)

Hemberg, Olof Oscar, f 26 juli 1881 i Östraby (Malm), d 14 maj 1944 i Sthlm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren Anders Olsson o Anna Håkansdtr. Elev vid Lunds folkskolesem 98, medarb o red:sekr i Malmötidn 01—05, red:sekr i DN 05—16, dir i Sv biografteatern 16—19, chef för Sv filmindustris inköpsavd 20—21, för dess sthlmsteatrar 22 —26, dir för Filmab Isepa 26—27, produktionsledare för De...

Henricsson, J Aron, Agitator, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1859 – 1941)

Henricsson, Johan Aron, f 15 febr 1859 i Istorp (Älvsb), d 16 mars 1941 i Augerum (Blek). Föräldrar: folkskollär Henrik Jonasson o Anna Maria Bryngelsson. Rallare 79—81, anst vid Svea livgarde 81—86, rörarb o grovarb i Härnösand 88 o Sundsvall 90, anst vid Sundsvalls stads arb:kommun 95—97, ordf där 97—05, agitator o ledare för arbetarnas motåtgärder under lockouten i Sundsvall 99, red för N...

Herslow, Carl C P, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagsman (1836 – 1933)

1 Herslow, Carl Christian Petter, f 3 april 1836 i Karlskrona, d 18 sept 1933 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: kh Niclas Göran H o Anna Christina Liljeborg. Inskr vid LU 15 dec 53, disp pro gradu 24 maj 59, mag 1 juni 59, förest för Gbgs lyceum 62—66, lektor i levande språk vid Malmö h a l 66—74, red för Sydsv Dagbl 70—72, för Sydsv Dagbl Snällposten 72—07, led av AK 77—86 o 88—93 (...

Hjörne, Harry E, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1893 – 1969)

Hjörne, Harry Edvin, f 26 april 1893 i Waukegan, Ill, USA, d 16 febr 1969 i Gbg, Kristine. Föräldrar: stålverksarbetaren Carl Peter Bengtsson o Mathilda Persson. Toffelmakeriarb i Hässleholm 06—12, medarb i tidn Norra Skåne 12—18 (red:sekr 15—18), i Göteborgs-Posten från 18 (red:sekr 19, pol medarb o andre red 20, chefred o ansv utg från 26), red o ansv utg av Frisinnad Ungdom 20—25, ordf o ...

Hülphers, E Walter, Författare, Tidningsman (1871 – 1957)

2 Hülphers, Ernst Walter, f 29 juli 1871 i Styrnäs, Vnl, d 7 maj 1957 i Hagfors. Föräldrar: kamrer Walter Sebastian H o Charlotta Bergöö. Mogenhetsex i Härnösand vt 90, inskr vid UU ht 90, vid Sthlms högsk ht 94, medarb bl a i Västernorrlands alleh 96—98, i Nyaste Kristianstadsbladet 98—99, i Vårt Land 00—02, i Värmlands dagbl 03—04 o i Västernorrlands alleh 15— 17. — Förf.

G 23 okt ...

Hägge, Bengt A, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1857 – 1936)

Hägge, Bengt August, f 27 juli 1857 i Lofta, Kalm, d 21 mars 1936 i Halmstad. Föräldrar: hemmansägaren Erik Magnus Bengtsson o Katarina Charlotta Jacobsdtr. Mogenhetsex i Linköping vt 78, inskr vid LU ht 78, red:sekr vid Östgöta correspondenten maj 81, red o utg av Östgöta correspondenten o av Östergötlands veckoblad (från 1891 med tillägget Östgöta-posten) 9 juli 86— 10 juni 98, ägare, red ...

Härje, K Albert, Tidningsman (1859 – 1937)

Härje, Karl Albert, f 31 aug 1859 i Tarsled, Herrljunga, Älvsb, d 1 maj 1937 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren o handl Anders Petter Andreasson o Christina Carlsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg vt 76, inskr vid LU ht 76, FK 30 maj 81, vik lektor vid h a l i Lund 83—85, red:sekr vid Sydsv dagbl snällposten (SDS) 85—07, huvudred o utg 07—23, belgisk konsul i Malmö 10—20, stads...

Höglund, C Zeth K, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1884 – 1956)

Höglund, Carl Zeth Konstantin, f 29 april 1884 i Gårda, Göt (nu Gbg, Örgryte), d 13 aug 1956 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: läderhandl Carl Johan H o Anna Margareta Fyhr. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg vt 02, inskr vid Gbgs högsk ht 02, led av Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) 02—17, åter från 26 (av partistyr 08—11, av VU 28—44), av soc:dem ungdomsförb 04 (av centralstyr 07—...

Johansson, Adolf F, Författare, Tidningsman (1889 – 1934)

1 Johansson, Adolf Fredrik, f 14 sept 1889 i Oskarshamn, d 14 jan 1934 där. Föräldrar: sakföraren Adolf Fredrik J o Albertina Cronberg. Studentex vid h a l i Kalmar 9 juni 11, medarb i Oskarshamns-Tidn 11— 15, red:sekr där 15—22, chefred 22—32. — Förf.

G 7 okt 18 i Oskarshamn m Emmy Matilda Karlsson, f 23 maj 91 där, dtr till arbetaren Johan August K o Emma Charlotta Karlsdtr.

Johansson, J Axel, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1868 – 1948)

Johansson, Johan Axel, f 31 aug 1868 i Sthlm, Klara, d 31 juli 1948 i Uppsala. Föräldrar: riddarhusvaktmästaren Anders J o Amalia Mathilda Sjölander. Elev vid Klara allm lärov, vid h latinlärov på Norrmalm 80, mogenhetsex där vt 86, inskr vid UU 6 sept 86, teol-fil ex 27 maj 90, medarb i DN 99, i Upsala Nya Tidn (UNT) dec 00, medred där 02, huvudred o ansv utg där från juni 03, led av styr f...

Johansson, K Gustav, Tidningsman, Politiker (1895 – 1971)

Johansson, Karl Gustav, f 13 mars 1895 i Ransberg, Skar, d 9 april 1971 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Alfred J o Hilda Fredriksdtr. Livsmedelsarbetare 10— 21, medarb i Folkets dagblad Politiken (FDP) 21, studier vid Brunnsviks folkhögsk 21—22, led av Sveriges kommunistiska ungdomsförb:s centralstyr 21—28, tf red för Stormklockan 22, red där 23—27, led av kommunistiska partiets centra...

Jonsson, P Conrad (Conke), Landshövding, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1886 – 1964)

Jonsson, Per Conrad (Conke), f 19 dec 1886 i Eskilstuna, d 16 maj 1964 där. Föräldrar: snickaren Anders Peter J o Catharina (Karin) Lundberg. Anställd i H Sandbergs bokhandel, Eskilstuna, 98—05, i Almqvist & Wiksells tryckeri, Uppsala, 05—06, typograf o journalist i tidn Folket, Eskilstuna, 07—10, medarb o red:sekr i Social-De-mokraten, Sthlm, 10—16, andre red i Folket 17, chefred där 18—43,...

Kihlberg, Leif K T, Tidningsman (1895 – 1973)

Kihlberg, Leif Karl Teodor, f 5 febr 1895 i Söderhamn, d 16 jan 1973 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kontraktsprosten TD Robert Teodor K o Olivia (Liva) Margareta Granbom. Studentex vid h a l i Västerås vt 13, inskr vid UU 15 sept 13, FK där 4 april 17, notarie i konstit:utsk 19, FL vid UU 15 dec 20, disp 23 maj 22, FD 31 maj 22, doc i statskunskap 9 juni 22—30 dec 25, allt vid UU, red vid DN:s ...

Kilbom, Karl, Kommunalpolitiker, Partiledare, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1961)

Kilbom, Karl, f 8 maj 1885 på Österby bruk, Film, Upps, d 24 dec 1961 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hovslagaren Carl Johan K o Ebba Mathilda Philper. Femårig folkskola, arbetare vid Österby bruk 97—03, vid Sandvikens jernverk 04, sjöman 04, arbetare vid verkstäder i Gävle, Krylbo o Gbg 05— 08, resetalare för soc:dem ungdomsförb sommaren 08—10, red för Skånska Soc:demokratens h...

Kjellman, Johan (John) A, Författare, Agitator, Tidningsman (1862 – 1925)

Kjellman, Johan (John) August, f 18 jan 1862 i Söderköping, d 14 jan 1925 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: trädgårdsarbetaren o ringaren Nils Johan K o Anna Andersdtr. Korgmakarutbildn i Norrköping, drev korgmakeri i Gbg, ombud för korgmakarna vid skand fackfören:kongressen där 86, red (tills med P Erikson) för Folkets Röst aug 87— 89, ordf i soc:dem fören i Gbg hösten 88— sommare...

Kämpe, J Alfred, Författare, Tidningsman (1877 – 1936)

Kämpe, Johan Alfred, f 21 febr 1877 i Ringarum, Ög, d 11 febr 1936 i Sthlm, Enskede. Föräldrar: dagsverkaren Carl Fredrik Adolfsson o Ulrika Charlotta Andersdtr. Hjälpdagsverkare på Fyllingarum, Ringarum, 90, arbetare bl a vid en guldlistfabrik i Norrköping, elev vid IOGT:s aftonskola där 97–99, journalist i Västernorrlands Alleh 99–00, i Härnösandsposten 00–01, i Sthlms-Bla...

Lager, K Fritjof, Tidningsman, Politiker (1905 – 1973)

Lager, Karl Fritjof, f 1 okt 1905 i Berga, Kron, d 22 febr 1973 i Helsingborg. Föräldrar: lantbrukaren Johan Botolf L o Ida Augusta Andersson. Typograf 21—26, studier vid Brunnsviks folkhögskola 26—28, bitr sekr i Sveriges kommunistiska ungdomsförb 28—29, sekr samt led av centralkomm o verkst utsk där 29—31, led av Sveriges kommunistiska partis (SKP) centralkomm (styr) 29— 6...

Larsson, I Viktor K, Tidningsman (1863 – 1908)

Larsson, Ivar Viktor Kasimir, f 5 maj 1863 i Veinge, Hall, d 27 sept 1908 i Halmstad. Föräldrar: läraren Anders L o Ottilia Borlind. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad vt 81, inskr vid UU ht 81—ht 85, privatstudier o resor 85—88, tillf medarb i Hallandsposten 85, fast medarb där mars 89, red där från 1 jan 97 o ansvarig utg 02, led av AK 02.

G 5 okt 96 i Veinge m Anna S...

Lidman, Axel Fredrik, Tidningsman (1859 – 1934)

Lidman, Axel Fredrik, f 22 aug 1859 i Kungs-Husby, Upps, d 23 maj 1934 i Hedemora. Föräldrar: fanjunkare Lars Fredrik L o Mathilda Holmstrand. Elev vid Enköpings lärov 74—75, vid Enköpings tryckeri 75—78, föreståndare för Hedemora Tidn:s o Nya Hedemora tidn:s tryckerier, Hedemora, juli 78, arrenderade tryckeri- o tidn:rörelsen 79 —80, ägde tills med I Flodström tryckeri- o tidn:rörelsen 81—8...

Liljecrona, Carl Wilhelm, Tidningsman (1794 – 1856)

2 Liljecrona, Carl Wilhelm, f 10 nov 1794 på Söderto gård, Lyby, Malm, d 3 okt 1856 i Oskarshamn. Föräldrar: fänriken Carl Georg Lilliecrona o Johanna Carolina Dahlman. Inskr vid LU 10 okt 05, jurex där 10 juni 09, kansliex 10, eo kanslist i krigsexp 4 okt 11, kopist där 13 jan 15, auditör vid Skånska karabinjärreg 11 juli 15—7 mars 20, handsekr hos fältmarskalken JC Toll 15—17, lärare vid h...

Lindberg, Elof H, Kommunalpolitiker, Landshövding, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1891 – 1957)

Lindberg, Elof Herman, f 16 juli 1891 i Nederkalix, Nb, d 10 nov 1957 i Umeå. Föräldrar: sadelmakaren Herman Peter L o Anna Katarina Grape. Skrivbiträde på domarkansli, revirexp o lantmäterikontor 07 — 11, lokalred i Kalix för Norrskensflamman 12, red:sekr för Norrskensflamman 1 juni 13—1 maj 18, red för Västerbottens folkblad, Umeå, 1 maj 18-43, led av AK 22-43 (led av tredje tillf utsk 24,...

Lindblad, Anders C, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1866 – 1937)

Lindblad, Anders Christensson, f 10 jan 1866 i Borgeby, Malm, d 16 sept 1937 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: arbetaren Christen Andersson o Boel Truedsdtr. Skomakare i Khvn 86-89, i Tyskland 89-92, medarb i Ny tid 92-98, chefred där mars 98-16, ordf i Sv skoarbetareförb 93 — 99, ordf vid Kooperativa förb:s första kongress 99, led av förb:s styr 99-00, av AK 08-11 (led av tillf utsk 09), av FK 12 ...

Linderot, Sven H L, Partiledare, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1889 – 1956)

Linderot, Sven Harald Larsson, f 8 okt 1889 i Skedevi, Ög, d 7 april 1956 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: stataren Karl August Larsson o Emma Kristina Linderot. Glasblåsare i Reijmyre o Nynäshamn 00—12, led av styr för Soc:dem partidistr i Sthlm 07—12, ombud vid LO:s kongress 09, vid KF:s kongress 12, symaskinsagent 12-14, medlem av Sverges soc:dem ungdomsförb:s (SSU) verkst utsk 14, agitator...

Lindskog, Claes, Klassisk filolog, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1870 – 1954)

2 Lindskog, Claes, bror till L 1, f 15 juni 1870 i Gbg, Karl Johan, d 21 april 1954 i Malmö, Slottsstaden. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 88, inskr vid LU 29 aug 88, FK 15 sept 90, eo amanuens vid univ:bibl 30 okt 91-15 okt 94, FL 6 april 95, disp 18 maj 95, doc i latinska språket o litteraturen 18 juni 95, FD 31 maj 97, studentkårens v ordf 97, dess ordf 98, allt vid LU,...

Lindström, K A Rickard, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1894 – 1950)

Lindström, Karl Alfred Rickard, f 1 sept 1894 i Hosjö, Kopp, d 16 juli 1950 i Sthlm, Nik. Föräldrar: brädgårdsförmannen Carl Edvard L o Laura Sofia Karlsson. Brädgårdsarbetare 06—18, sekr i Korsnäs soc:dem ungdomsklubb 10, i Korsnäs arbetarkommun 13, ordf där 17, ordf i Dalarnas soc:dem ungdomsdistr 14, platsred i Mora för Dala-demokraten 18-19, medarb i Folket 19-20, bitr partisekr i SAP 20...

Ljunggren, Elof, Tidningsman, Politiker, Nykterhetsman (1869 – 1953)

1 Ljunggren, Elof, f 5 okt 1869 i S Ljunga, Kron, d 8 jan 1953 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: hemmansägaren Sven Nilsson o Ingrid Greta Johannisdtr. Studentex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 92, inskr vid UU ht 92–ht 03, teol fil ex där 14 sept 94, v ordf i Studenternas helnykterhetssällsk i Uppsala vt 95, ordf där ht 95–ht 97, ordf i Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförb (SSUH)...

Ljunglund, Leonard (Leon) C W, Tidningsman (1867 – 1946)

Ljunglund, Leonard (Leon) Christian Winfrid, f 3 nov 1867 i Kläckeberga, Kalm, d 28 juli 1946 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Nicolaus L o Christina Svensdtr. Mogenhetsex vid Kalmar h a l vt 85, inskr vid LU ht 85, red för Skånska dagbladet nov 88–aug 91, medarb i Skånska aftonbladet okt 91–nov 93, i SvD nov 93–april 97, red för Hvad nytt från Sthlm aug 97–01 (från 99 Illustreradt Hvad...

Lundgren, K Hjalmar, Författare, Tidningsman (1867 – 1934)

1 Lundgren, Karl Hjalmar, f 28 okt 1867 i Haparanda, d 18 aug 1934 i Sthlm, Osc. Föräldrar: telegrafkommissarien Jöns L o Ida Maria Wretholm. Elev vid Malmö h a l 77–85, mogenhetsex där vt 85, inskr vid LU ht 85–ht 86, medarb i SDS 28 okt 86–1 juli 96, vid Sv telegrambyråns malmöfilial mars 92–juli 96, medarb i Smålands Alleh 1 juli 96–1 okt 97, i DN 1 okt 97–1 sept 99 o 09–10, i SvD 1 sept–...

Lundström, N Birger, Partifunktionär, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1904 – 1979)

Lundström, Nils Birger, f 22 febr 1904 i Skellefteå landsförs, d 30 april 1979 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hemmansägaren Nils L o Eva Greta Holmquist. Realex, medarb i olika tidn:ar o tidskr:er 20–22, medarb i Norra Västerbotten 22, i Västerbottens-Kuriren 24, red:sekr där 27–36, led av styr för Sveriges frisinnade ungdomsförb 28–34 o folkpartiets ungdomsförb 34–40, för Västerbottens läns he...

Lövgren, Oscar W, Landshövding, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1888 – 1952)

Lövgren, Oscar Wilhelm, f 30 aug 1888 i Nederkalix, Nb, d 21 dec 1952 i Luleå. Föräldrar: skomakaren Johannes L o Maria Rydberg. Arbetare vid Nyborgs sågverk, Nb, 96–02, vid Karlsborgs sågverk, Nederkalix, 03–06, sjöman 06–12, sågverks- o massaindustriarbetare vid Karlsborgs sågverk o Kalix sulfatfabrik 13–15 o 18, ordf i Nyborgs arbetarekommun 15–23, ombudsman för Livförsäkn:anst Folket 16–...

Malmström, Edgar T, Tidningsman (1895 – 1949)

Malmström, Edgar Teodor, f 25 juni 1895 i Sthlm, Maria, d 22 maj 1949 där, Bromma. Föräldrar: plåtslagarmästaren Leonard Teodor M o Klara Elisabet Nyberg. Springpojke i Jarl Falks bokhandel, Sthlm, aug 08

Meijer-Granqvist, Paul, Författare, Tidningsman (1867 – 1940)

Meijer-Granqvist, Paul, f 30 aug 1867 i Rackeby, Skar, d 9 mars 1940 i Östhammar (enl db för Jak, Sthlm). Föräldrar: kontraktsprosten Johannes Granqvist o Syster Ida Bernhardina Meijer. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg juni 86, inskr vid UU ht 86–vt 87, vid LU vt 89, red.sekr i Smålands Alleh 91, red för Korrespondenten Landskrona Tidn juni 92–sept 93, medred för Södertelge Tidn juli–nov 9...

Montan, Carl O, Jurist, Tidningsman (1853 – 1914)

2 Montan, Carl Otto, bror till M 1, f 24 juni 1853 i Sthlm, Svea livg, d 16 jan 1914 där, Kungsh (kbf i Husby, Kopp). Inskr vid UU 2 okt 71, jur fil ex 13 nov 72, elev vid Siljansfors bruk 73–74, vid Ljusne järnverk 74, medarb i Sthlms dagbl 77–95, elev vid L'école des sciences politiques, Paris, 78–80, sekr i Juridiska fören i Uppsala 80–81, förste kurator för Västmanlands-Dala nat...

Munck af Rosenschöld, Nils R, Skriftställare, Tidningsman, Riksdagsman (1815 – 1894)

4 Munck af Rosenschöld, Nils Rudolf, brorson till M 2, f 9 jan 1815 i Lund, d 6juli 1894 i Sthlm, Nik. Föräldrar: prof David M o Hedvig Juliana Bruzelius. Inskr vid LU 3 okt 31, deltog i riksdagarna 40–41, 44–45, 47–48 o 53–54 (t o m dec 53), FK vid LU 1 juni 50, disp pro gradu 12 juni 50, mag där 22 juni 50, red för Fäderneslandet 8 mars 52–7 maj 56, led av styr för Sthlms arbetarefören 55–...

Mäler, Karl M, Tidningsman, Politiker (1893 – 1963)

Mäler, Karl Markus, f 7 mars 1893 i Ådalsliden, Vnl, d 17 mars 1963 i Sthlm, Skarpnäck. Föräldrar: arrendatorn o skogsarbetaren Markus M o Anna Maria Westman. Sporadisk skolgång i folkskola 03—07, skogsarbetare 08—16, kurs vid Hola folkhögsk, Torsåker, Vnl, 12—13, ordf i Skogsbergs soc:dem ungdomsklubb 11 — 16, i logen Laboremus 13 — 15, medarb i Nya Norrland, Sollefteå, 16-20 o 21, ordf i S...

74 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se