Lönnroth, släktBand 24 (1982-1984), sida 561.

Biografi

Lönnroth (Lönroth), släkt, härstammande från trädgårdsmästaren Anders Månsson (d 1696, 48 år gammal) i Örebro, som kort efter sin död nämnes med släktnamnet Lönnrot. Han var far till bruksförvaltaren Sven L (d mellan 1729 o 1733) vid Hasselfors bruk i Skagershult, Ör, som var svärson till brukspatronen Jacob Robsahm på Bofors i Karlskoga. Han efterträddes som bruksförvaltare av sin son Emanuel L (d 1755, 49 år gammal), som var ingift i adelssläkten von Braunjohan. En annan son (Edsbergs häradsrätts arkiv) var Anders L (d 1780, 67 år gammal), som blev bergsfogde i Kronobergs län 1749 och rådman i Karlshamn 1762.

Sven L:s bror jägmästaren Magnus Lönrot (d 1741, 62 år gammal) i Stora Ulvgryt, Täby, Ör, var i sitt tredje äktenskap – med en dotter till brukspatronen Daniel Robsahm på Villingsberg i Knista (nu Hidinge), Ör, en bror till Sven L:s svärfar – far till borgmästaren i Askersund Carl Magnus Lönnrot (1720–71). Den sistnämnde var riksdagsman 1755–56, 1760–62 och 1765–66 (mössa). I äktenskap med en syster till riksrådet greve Eric von Stockenström var han far till Eric Magnus Lönnrot (1754–96), som blev assessor vid Svea hovrätt 1788 och ledamot av HD 1794. Han uppges ha varit aktad och älskad av allmänheten, och hans vota präglas av försynt vederhäftighet och den samvetsgrannaste prövning. L ägde säteriet Bisslinge i Ed, Sth. Från 1795 var han mestadels sjukledig på grund av långvarig frossartad feber och hypokondri (Wedberg). L begick självmord genom att hoppa ut genom fönstret. Son till honom var hovrättsrådet i Svea hovrätt Otto Ludvig Lönnrot (1794-1859).

Dennes brorson prosten Carl August Lönroth (1831–1901) i Tyresö, Sth, var far till Elisabet Ebba Sofia Lönroth (1871–1948). Elisabet Lönroth avlade småskolelärarinneexamen 1888 och var 1896–1909 lärarinna vid Strängnäs elementarläroverk för flickor. Hon skrev ett flertal böcker och skrifter med religiöst innehåll, bl a Bibliska gestalter, 1–2 (2 upphör 1911–12 o 1915–19) och romanen Arne Bindt eller Gud, ödet och jag själv, 1–2 (1926). Bror till henne var kontraktsprosten Carl Ulrik Lars Lönroth (1866–1941) i Örebro. Carl Lönroth publicerade bl a Nya blad till Strängnäs stifts herdaminne, [1–]2 (1910–17), Ur böckernas bok och kyrkans historia, 1–2 (tills med Hjalmar Lindén; 2 uppl:or 1922; 3:e uppl av del 1 1934) och Ur väckelserörelsernas historia i Närke under adertonhundratalet (1936) samt var tillsammans med Wilhelm Zetterstedt redaktör för Från gamla prästhem i Södermanland och Närke (Minnen från gamla sv prästhem, 7, 1931). Söner till honom var kh Lars Olof Gunnar Lönroth (1904–74) i Burs, Gotl, och överläkaren vid Nyköpings lasaretts röntgenavdelning Knut Georg Henrik Lönnroth (1914–69).

Farbror till Carl och Elisabet Lönroth var Knut Johan L (1826–85). Knut L blev magister i Uppsala på avhandlingen Observationes criticae plantas Suecicas illustrantes (1854) och publicerade Vexternas metamorphoser (1859). Han var docent i botanik i Uppsala 1859–60, lektor i naturvetenskap vid Kalmar högre allm läroverk från 1859 (tilltr 1860) till sin död och folkskoleinspektör där 1869–76. Bland L:s skrifter från senare år kan nämnas Berättelse om en botanisk resa i östra Småland och på Gotland (Öfversigt af VA:s förhandl:ar, 39:17, 1882). Hans botaniska samlingar köptes 1887 av Uppsala botaniska museum med undantag för släktet Hieracium, som kom till riksmuseets botaniska avdelning. L:s sonson prof emeritus i historia vid GU Erik L (f 1910) är i sitt första äktenskap – med en syster till Olof Lagercrantz (bd 22, s 88) – far till prof i litteraturvetenskap vid GU Lars L (f 1935), docenten i nationalekonomi där Johan L (f 1937) och docenten i bakteriologi där Ivar L (f 1940).

Utan genealogiskt samband med denna släkt var den som djurmålare bekante majoren Arvid Fredrik L (1823–80), vars far, major Arvid L (1767–1858) i Gbg, var bondson från Gränna. Till en tredje släkt hörde den kände finländske prof Elias Lönnrot (1802–84), vars farfar, den nyländske skräddaren Matts Lönnrot, var son till en soldat Erik Losteen och tog namnet efter den nära hans hem flytande bäcken Vaahteroja (finl vaahtera betyder lönn).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Örnberg, 6 (1890). Anders Månsson Lönnrot: Stadsarkivarie Anne-Marie Fallströms brev 21 juni 1983, SBL. Sven L: A-M Fallströms brev; O Nycander, Katarina Danielsdotter Robsahm (PHT 1914). Emanuel L: Biographica, Justitierev:s utslagshandl i besvärs- o ansökningsmål 17 febr 1742, nr 37, RA; Edsbergs häradsrätts arkiv F II a:l, ULA; K F Karlson, Blad ur Örebro skolas hist, 2 (1872), s 46; Lagerholm, a a. Anders L: Arkivarie Allan Olssons brev 16 aug o 9 sept 1983, SBL; Karlshamns stads arkiv F II a:65 (L:s konkursakt), LLA; Bergskoll; Lagerholm, a a; H Rosengren, Karlshamns hist, 2 (1928). Magnus Lönrot: O Nycander, Släkten Nycander (1909); dens, a a 1914; dens, Släkten Norrasus-Hanson-Hasselgren [1917); Samzelius. Carl Magnus Lönnrot: Landsh:s i Og skr till K M:t, vol 18: 25 april o 15 aug 1752, Andra avräkningskontorets rese- o trak-tamentsräkn:ar, akt nr 286, RA; S E Bring, Sv boklex 1700-1829, Rättegångshandhar (1958); dens, d:o, Riksdagshandhar (1961); P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 1760—66 (1953); L Dalgren, Karlstads stads hist, 2 (1939); E Kle-berg, Borgarståndets inre organisation intill 1809 (1929), s 126; Millqvist; Nycander, a a:n 1914 o 1917; Örnberg, 7 (1891), s 410. Eric Magnus Lönnrot: M 1109 (uppgift om hans sjukdom), RA; An-jou; S Högberg, Matr över ledamöter av PS (1961); A Kinberg, Par Bricole från dess uppkomst intill slutet af år 1808 (1903); B G Söderberg, Uppland, 1 (Slott o herresäten i Sverige, 1967), s 76; B Wed-berg, Konungens HD 1789-1809 (1922), s 58 f, 68, 442— 46. Otto Ludvig Lönnrot: Anjou. Carl August Lönroth: J W Hedberg, I minnets lund (Prot o handhar vid prästmötet i Strängnäs den 30 juni samt 1 o 2 juli 1903, 1903), s 70-73; Carl U L Lönroth, Carl August Lönroth (Till hembygden, 5, 1908); dens, En prästgårdsidyll i Tyresö mot slutet av 1800-talet (Minnen från gamla sv prästhem, 7, 1931); H Th Ohlsson, Biogr rnatr öfver sv kyrkans prästerskap 1901 (1902); Strängnäs hm. Elisabet Ebba Sofia Lönroth: Elisabet Lönroth t (SvD 31 mars 1948); W Hedberg o L Arosenius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924); SFL 1900-40 (1942); J Svedelius, Elisabeth Lönroth (Idun 1911). Carl Ulrik Lars Lönroth: K Bäckgren, Kontraktsprosten Carl Lönroth (Till hembygden, 38, 1941); Carl Lönroth t (SvD 14jan 1941); H Th Ohlsson, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); SMoK; Strängnäs hm. Lars Olof Gunnar Lönroth: Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1970 (1971); Gunnar Lönroth (SvD 19 dec 1974). Knut Georg Henrik Lönroth: Henrik Lönroth (SvD 2 april 1969); Sv läkare (1959). Knut Johan I.SG Dahl, Läroverks-matr för år 1885 (1886); Krok; SMoK. Arvid Fredrik L: SKL. Arvid L: K Göta artillerireg, 2 (1962); SjSmål; P G Vistrand. Smålands nation i Uppsala, 1 (1894), s 407. Elias Lönnrots ursprung: J af Forselles, Inledn (Elias Lönnrots sv skrifter, 2, SSLF 99, 1911).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lönnroth, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10077, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10077
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lönnroth, släkt, urn:sbl:10077, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se