Hans H Malmberg

Född:1927-09-20 – Solna församling, Stockholms län
Död:1977-09-01 – Vällingby församling, Stockholms län

Pressfotograf


Band 24 (1982-1984), sida 742.

Meriter

Malmberg, Hans Henry, f 20 sept 1927 i Solna, d 1 sept 1977 i Sthlm, Vällingby. Föräldrar: verkmästaren Linus Eugen M o Zewi Eleonora Andersson. Studerade fotografi vid Sthlms lärlings- o yrkesskola 41–43, assistent hos Pressfoto Per Meyerhöffer 43–46, drev tills med Sven Gillsäter bildbyrån Pressfoto-bildnytt 47–48, frilansfotograf från 49, medverkat bl a i Se 49–58, i Vi från 58, medl av Tio fotografer från 58.

G 1) 13 dec 1950 (enl pä för Enskede, Sthlm; –1971) m Margrét Guðmundsdöttir, f 17 mars 1928 i Reykjavik, Island, dtr till kapten Guðmundur Þorlákur Guðmundsson o Margrét Jonsdóttir; 2) 16 febr 1972 i Spånga, Sth, m Ingrid Agneta Mälargård, f 27 febr 1945 i Ljusnarsberg, Ör, dtr till polismästaren Emric Carlsson o Dagny Emanuelsson.

Biografi

Efter en kortare grundutbildning i fotografi utvecklade sig Hans M till en av våra främsta professionella bildjournalister och trickbilds-och reklamfotografer. Den enda fortsatta utbildning som stod till buds i hans ungdomsår var att lära av yrkeskolleger och i det dagliga egna arbetet. Han ingick i gruppen Unga fotografer, som framträdde med utställningar i Sverige och utlandet 1949–51. Gruppen ställde ett friare, modernt bildspråk mot den traditionsbundna fotokonst, som vid den tiden dominerade sv fotografi. Den stod i opposition mot en förhärskande bildsyn som präglades av inflytelser från måleriet och sekelskiftesfotografins verklighetsflykt och naturromantik. Debatten kring utställningen blev synnerligen livlig. M var, som flera andra unga fotografer vid denna tid, influerad av de stora internationella bildtidningarnas fotoreportage – Life, Picture Post, Paris Match.

Efter krigsårens isolering tillhörde M den grupp sv fotografer som reste ut och försökte skildra en värld som höll på att byggas upp efter en kaotisk tid. Det var i Se, formad av Carl Adam Nycop, som han först slog igenom som en bildjournalist av betydelse, bland rutinerade kolleger som Lennart Nilsson, Paul Melander och Eric Collin. Under 1940- och 50-talen publicerade han ett stort antal uppmärksammade bildreportage i Se och andra sv bildtidningar, både om stora nyhetsevenemang i världen och vardagliga skeenden i Sverige. Han rapporterade från USA, Korea, Suez, Egypten, Iran, Kuba och olika länder i Europa, senare även från Afrika och Sydostasien. Under 60-talet arbetade han ofta för tidningen Vi och med att utveckla en komplicerad trickbildsteknik för stillbildstagningar till SF-filmen Nils Holgerssons underbara resa. Materialet utkom även i bokform. Vid denna tid ägnade han också stort intresse åt organisationen och uppbyggnaden av fotografkollektivet Tio fotografers verksamhet.

Den verklighet som M ofta brutalt ställdes inför under tidningsuppdragen bidrog till att forma hans samhällssyn och politiska medvetenhet. Han sökte ständigt att utveckla och finslipa ett bildspråk som gjorde det möjligt att med kameran ge en personlig tolkning av denna verklighet. Han fångade gärna skenbart betydelselösa ögonblick i vardagslivet, bilder som konnoterar isolering och kontaktlöshet. Men han var ingen kylig, oengagerad betraktare. Hans bilder av soldater bakom stridslinjen eller av utstötta och nödlidande i storstadens ogästvänliga miljöer är präglade av värme och en klart markerad solidaritet. Bättre än de flesta politiskt engagerade fotografer under 1960- och 70-talen förmådde M uttrycka budskapet i ett stramt formspråk. Det uppstår i många av hans bilder ett dramatiskt spänningsförhållande mellan det sociala engagemanget och bildernas välbalanserade komposition och sobra gråskala. Med den retrospektiva utställningen på Fotografiska museet 1975 framträdde M för första gången i ett större sammanhang som en av de mest särpräglade bildskaparna i den samtida sv fotografin. Han visade här många opublicerade finstämda observationer som gjorts under, eller vid sidan om, de olika tidningsuppdragen. Denna bildsvit av mångtydig karaktär blev hans enda egna stora redovisning av sitt livsverk som fotograf.

Författare

Rune HassnerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Arkivalier efter M hos Agneta Mälargård-M, Vällingby. M:s bildarkiv förvaras hos Tiofoto Ab, Sthlm. Urval av M:s fotografier i Fotografiska mus, Sthlm, Valokuvamuseon, Hfors, Norsk fotohist foren, Oslo, Bibliotheque Nationale, Paris, Library of Congress, Washington DC, o Gernsheim Collection, Castagnola, Schweiz.

Tryckta arbeten

Fotografier i bl a: J Oliv, Fädernas kyrka, En bok om arv o arbete i Sveriges tretton stift, 1950, 147 s; Vi fotografera barn, 1950, (73) s (tills med S-D Betländer m fl); Närmare Dig!, lyrik ur den sv psalmboken, I urval av B Setterlind, 1951, 78 s; Helgi P. Briem, Island, 1951, 128 s, övers: Iceland [1954]; S Rydberg, Dalälven — industrifloden, 1957, 127 s; S Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa, berättad i bild ... Texten red av T o K Aurell, 1962, (96) s, [ny uppl] 1969, [ny utg] 1982, övers: Niels Holgersens vidunderlige rejse, Khvn 1962, Nils Holgersson, Seine schönsten Abenteuer, Miinchen 1962, [nya uppl] 1969, 1971, 1974, The wonderful adventures of Nils, 1967, [ny uppl] New York 1969; G Linde, I eviga skogen, [1966,] även finsk deluppl Hfors, (48) s, övers: Den evige skov, [Khvn] 1966, I evighetsskogen, [Oslo 1966,] I kimetsässä, Hfors [1966], The enchanted forest, Manchester [1968], In het toverbos, Antwerpen [1968], El bosque maravilloso [1968]; Hans Malmberg, Bilder 1946-1975, Fotografiska museet, Stockholm [omsl, utställningskatalog], Malmö 1975, tv-8:o, (40) s; vidare i t ex Foto 1949, nr 9, 1950:12, 1952:3, Vi 1959:1, 1968:15 o 24, Nordisk tidskrift för fotografi 1959:3, Industria, Vecko-journalen, Frihet, utg av Sveriges socialde-mokr ungdomsförbund, Folket i bild; vanl Sthlm, 4:o; även i publikationer från Astra o Kooperativa förbundet.

Källor och litteratur

Källor o litt: T Alm, Prat i bil med H M (Nord tidskr för fotografi 1959, nr 3); K Bergengren, H M, en riktig fotograf (AB 14 juni 1975); dens, H M – bildreportern, Fotojournalistikens stora tid före televisionen (Bildtidn 1980, nr 3-4); U Bergstrand, Fotograferade barn (SDS 12 dec 1968); R Hassner, H M (Dictionnaire des photographes, Paris 1982); dens, H M, Swedish photojournalist (The frozen image, New York 1982); H M:s metod för trickbild på färgdia skapade unik apparatur (Fotonyheterna 1962, sept); H M, världsfotograf som skildrar förorterna med ömhet (Expressen 17 juli 1975); L Westman, Fotografen som fick en blomma av onkel Ho (Bildtidn 1980, nr 3–4); L Wigh, HM (Contemporary photographers, London 1982).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans H Malmberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10200, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Hassner), hämtad 2023-02-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10200
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans H Malmberg, urn:sbl:10200, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Hassner), hämtad 2023-02-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se