Ebba Månsdotter (Lilliehöök)

Född:1529-01-13 – Magra församling, Älvsborgs län (på Upplo)
Död:1609-09-29 – Angereds församling, Västra Götalands län (på Lärjeholm)

Godsägare


Band 23 (1980-1981), sida 105.

Meriter

3 Ebba Månsdotter, dtr till L 1, f 13 jan 1529 på Upplo, Magra, Älvsb, d 29 sept 1609 på Lärjeholm, Angered, Älvsb. Upphöjdes i grevligt stånd 10 juli 69 o erhöll donadon på Raseborgs slott som grevskap 25 dec 69, dessutom Ingå sn, Totar i Lojo sn o Ekenäs gård o stad 25 juni 71, allt i Finland.

G 7 okt 1548 på Sthlms slott m riksrådet frih Sten Eriksson (Leijonhufvud; bd 22, s 476), f 15 aug 1518 (HH 20, s 158), d 5 okt 1568 i Sthlm, son till riksrådet Erik Abrahamsson (Leijonhufvud; bd 22, s 474) o Ebba Eriksdtr (Vasa).

Biografi

E o hennes moder, som gift om sig med riksrådet Kristofer Andersson (bd 21), följde 1543 denne i landsflykt till Tyskland. Deras gods o förläningar togs i beslag o gick delvis till Sten Eriksson. När E 1548 återbördades till hemlandet, väntade ett fördelaktigt gifte just med herr Sten, drottningens bror. Som en av rikets främsta fruar residerade hon först i Småland, där maken var ståthållare, o efter hans död på skilda gårdar i Västergötland, främst Lärjeholm o Gräfsnäs. Friherrinna från 1561 blev hon efter herr Stens död vid statsvälvningen grevinna med Raseborg som grevskap. Driftig o effektiv var hon förvisso i sin godsförvaltning men också hård och processlysten, avskydd av allmogen o misstrodd av Karl IX; han förvägrade henne att närvara vid sin kröning. Ett skällbrev 1587 (tr VFT 2, s 104) till fogden på det leijonhufvudska godset Gräfsnäs, Holger Andersson, vittnar om hennes hänsynslösa temperament. Av hennes elva barn stod äldste sonen Axel (bd 22, s 479) henne närmast. Sonen Moritz' (bd 22, s 484) brevväxling med modern visar bitter söndring inom familjen. — Litteraturuppgiften att E själv skulle ha kallat sig "gref Ebba" har ej kunnat beläggas i källmaterialet.

Författare

Ivan SvaleniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till o från E, bl a 16 från sonen Moritz o 19 till honom i Lewenhauptska släktarkivet, Sjöholmsarkivet. Brev från E o processhandhar i Leijonhufvudska saml, vol 1 (E 4587) o i Erics- bergsarkivet, RA. Brev till Moritz i De la Gardieska arkivet, LUB (jämför tr arb nedan).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Riks-rådet Sten Ericsson Lei-jonhufvuds frus, grefvinnan Ebba Lilljehöks inlaga för rätta, om sitt lidande vid arftägt efter sin moder, 1581 (Uplysningar i svenska historien [utg av S Loenbom], d 4, Sthlm 1771, s 74-86). - Öppet bref af grefvinnan Ebba, mot sin son Mauritz Lejonhufvud (DGA, d 5, Lund 1834, s 26-40).

Källor och litteratur

Källor o litt: RR; HKR; Strödda hist handl:ar; L 13:s levnadsteckn över "grev Ebba" (1943; maskinskr), L:ska släktfören:s arkiv; allt i RA.

J E Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1960); dens, Ätten L (SoH 1962); E Fries, Teckn:ar ur sv adelns familjelif i gamla tider, 1 (3 uppl, 1910); Frälseg 1: 1, 3: 1-2,4:1-3;HH20(1905); HSH 21 (1836); Lags o doms; Lokalf 1-4 (1917-23); SRA 2 (1899); STb 1569-1604 (1941-59); Ö Tigerstedt, Det ekar under valven (1949); Äldre handhar ang Vestergötland (VFT 2:2-3, 1903), nr 38, 40, 43, 44.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ebba Månsdotter (Lilliehöök), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10331, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10331
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ebba Månsdotter (Lilliehöök), urn:sbl:10331, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se