K Gustaf O E Lindqvist

Född:1872-04-24 – Klara församling, Stockholms län
Död:1946-12-07 – Eksjö stadsförsamling (Mariefreds församling, Södermanlands län)

Författare, Borgmästare


Band 23 (1980-1981), sida 550.

Meriter

Lindqvist, Karl Gustaf Oskar Eugen, f 24 april 1872 i Sthlm, Klara, d 7 dec 1946 i Eksjö (enl db (ör Mariefred). Föräldrar: löjtnanten Svante Johan L o Anna Ottilia Gertrud Eleonora Anneldh. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 20 maj 92, inskr vid UU 4 okt 92, preliminärex där 30 maj 93, ex till rättegångsverken där 31 jan 02, eo notarie i Svea hovrätt 10 febr 02, biträde i Medelpads östra domsaga febr 02 —aug 04, tf borgmästare i Mariefred 15 sept 05, borgmästare där från 6 juli 06 (sjuktjänstl från 39), tryckfrihetsombud där 06—40, ordf i Sparbanken där 07 — 13, led av Södermanlands läns landsting 08 — 09, ordf i Mariefreds pensionsnämnd 13 — 33, krigsdomare vid Södermanlands reg o Södermanlands pansarreg 21—40, ordf i byggn: nämnden i Mariefred 25 — 40, i sjukhusdir där 31-38. Förf. - Stip av SA 01, SA:s v Beskowska resestip 05.

G 16 febr 1910 (-27) i Sthlm, Klara, m Signe Margareta Nylund, f 20 dec 1885 där, ibid, d 7 juli 1966 i Gbg, Johanneberg, dtr till vagnfabrikören Lars Viktor N o Selma Amanda Charlotta Engström, samt omg med försäkringsdir Robert Heliodor Stiberg.

Biografi

Under signaturen Mari Mihi — bildad av bokstäver ur namnet på hans ungdomskärlek Irma Ingeborg Mathilda von Hallwyl — gjorde sig Gustaf L känd som en underhållande o produktiv författare av reseskildringar, romaner o noveller. Redan då han under pseudonymen Montmorency 18 år gammal debuterade i tidskriften Idun, kom hans intresse för historia o personhistoria till synes. Hans egentliga debut skedde 1898 med elegant skrivna skisser i samlingen Dagsländor, som följdes av ytterligare två samlingar med samma titel 1900 o 1904. I synnerhet den första, som gav uttryck åt L:s breda gemytlighet o romantiska ådra, hans kärlek till hembygden o traditionen, hälsades som ett stort löfte av kritikerna. Hans minnen från långvariga studier vid UU, Studentens lyckliga dar, utkom 1906 o upplevde fem upplagor. De reseberättelser som förekom i L:s första böcker skulle följas av skildringar av resor till bla England, Spanien o Marocko. Tack vare stipendier 1901 o 1905 fick L möjlighet att under längre tider vistas utomlands, bla i Spanien, där han i Madrid gjorde stor lycka med ett framträdande inför spanska akademin. Senare skulle han också utsträcka sina resor till andra länder, bl a till Montenegro o Ryssland, som han skildrade i I landet bakom molnen och andra reseskildringar (1911) o i Vägen till Kreml och andra vägar (1942). L blev med tiden mycket språkkunnig.

L:s historiska författarskap visar i en ofta vemodigt romantisk o stämningsfylld stil förtrogenhet med medeltidssägnerna o deras kröniketon. Bla i Junkern utan land (1907) o i De gamle herrarne (1917) skildrar han den gamla herrgårdskulturens förfall. Här kontrasterar forna tiders konservatism o gamla traditioner med det sociala uppvaknandets verkningar. De gamla herrarna, dvs godsägarna, måste sälja sina gårdar o tjäna den framväxande industrins syften. Trots sin kärlek till herrgårdsmiljön med dess nedärvda kultur accepterade L likväl med öppet sinne de sociala omvärderingar som följde med en ny tid. Hans borgmästarsyssla i Mariefred o hans historiska intresse ledde naturligt nog till en bok om Gripsholm, som fick titeln Ödenas röda slott (1923).

L:s flitiga författarskap inbragte honom betydande inkomster. Hans framgång torde i hög grad berott på hans förmåga att i en rapp, välskriven o medryckande stil behandla de mest skiftande ämnen. Det finns en fond av humor o rikedom på iakttagelser i hans berättarkonst. Hans originella infall o kvicka konversation är ofta omvittnade. Mycket av vad han skrev var innehållsmässigt skäligen tunt, även om han ofta gav träffsäkra, om än inte psykologiskt djuplodande, skildringar av sina tecknade gestalter. Gripande är några porträtt av ensamma o udda människor, som inte passar in i det nya samhällsmönstret. I hans ofta skissartade men på samma gång graciösa o observanta reseberättelser framträder en svaghet för ordnar, titlar o magnifika miljöer o en lust att briljera med sina förnäma bekantskaper med furstar, sultaner o framstående militärer. Den spanske kungen Alfonso XIII intresserade sig för hans resplaner o Nikita av Montenegro berättade för honom om sitt land. Detta speciella personintresse tog sig bl a uttryck i ett enträget samlande av autografer av ryktbara personer runt om i världen, t ex Carmen Sylva, drottning av Rumänien, drottning Nathalia av Serbien, Nellie Melba, Gladstone, Zacharias Topelius o Albert Edelfelt, o av adliga sigill, av vilka många senare skulle bli mycket värdefulla.

"Riktigt populär var han väl aldrig i Mariefred, ehuru Mariefred i viss mån blev populärt genom honom", säger Bertil Malmberg, som var Mariefred-bo under 1930-talet. Under en lång följd av år som borgmästare i den lilla staden isolerade sig L mer än han framträdde. Han skydde inte sällan officiella framträdanden o undvek praktiska problem o åtaganden för att i stället fly in i sin fantasivärld, idogt sysselsatt med sitt populära författarskap.

Författare

Sven Erik TäckmarkSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ms av L till art:ar i Idun i NordM. Arkivalier rör L hos aktuaric A Löfgren, Nacka. Beträffande L:s autografsaml sc Broomé, s 462 f. - Brev från L i KB (bl a till C D afWirsén) o i SSA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dagsländor. Saml [11-2. 1898— 1900. [Pseud.] 1. Sthlm (tr Norrköping) 1898. 248 s. 2. Sthlm 1900. 229 s. - Tvennc skaldehcm (Det flydda decenniet, minnesskrift ... [utg av L, se nedan], Sthlm 1899, s 77-87). - Nya dagsländor. Sthlm 1904. 232 s. — Signys första säsong. En hufvudstadsroman. Sthlm 1905. 248 s. (Iduns romanbibliotek, 39.) [Ny uppl:l Signy. Roman ur Stockholms sällskapslif. Gbg 1911.' 224 s. [Pseud.1 ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds cn-kronasböcker, 85.)

— Studentens lyckliga dar [omsl: dagar]. Minnen från nittiotalets Uppsala. Sthlm 1906. 259 s. [Pseud.] 2.-3. uppl så. 4. uppl 1907. 5. uppl 1911. 187 s. (1-kronas-böcker från Albert Bonniers förlag [omsl].) — Stigmannens bok. Sthlm 1906. 273 s. [Pseud; innehåller även Hjärtan och hjältar.] [Ny uppl] Gbg (tr Sthlm) 1913. 159 s. [Utan d:o.] -Junkern utan land och andra berättelser. Sthlm 1907. 243 s. [Pseud.] - Hjärtan och hjältar. Berättelser. Sthlm 1907. 228 s. [Pseud.] (De bästa böckerna [omsl].) [Ny tr] 1909. [Senare uppl jfr ovan.]

— Sultaner, helgon och röfvarc. Sthlm 1910. 213 s, 6 pl, 2 portr. [Pseud.1 — I landet bakom molnen och andra reseskildringar. Sthlm 1911. 263 s, 6 pl-bl. [Pseud.1 — Bara en hundracka samt andra berättelser. Sthlm 1912. 128 s. [Pseud.l ([Omsl: Albert Bonniers 25örcsböcker, 24.) — Mariefred (Nordisk familjebok, Ny ... uppl, bd 17, Sthlm 1912, sp 955-957; sign G. Lqt). - Mariefred / Trosa (Sveriges städer nu och fordom, skildringar i ord och bilder ... utg av A Roosval, [bd 2, h 3.j Södermanlands läns städer, Sthlm 1915, 4:o, s 66— 80). — De gamle hcrrarne. Svensk originalroman för Hvar 8 dag. Gbg 1915. 159 s. [H8D, årg 17, 1915-16, Sthlm, 4:o, Bilaga.l [Ny uppl:] ... en herrgårdsroman. Sthlm 1917. 377 s. [Pseud.] [Flera uppl så.j — Från Donau till Save. Sthlm 1916. 84 s, 1 pl. [Pseud.] ([Omsl:] Från kriget, 4.) - En bok utan namn och andra berättelser. Sthlm 1918. 254 s. [Pseud.] — Världens vildaste vågspel och andra berättelser. Sthlm 1919. 166 s. [Pseud.] — Kring prillan och lagern. Studenthistorier. Sthlm 1920. 230 s. (Pseud; tills med [A A H Essen, pseud] Anders Eje o W Swahn.) — Herrgårdshistorier och herrgårdsfolk. Sthlm 1921. 232 s. [Pseud.] - Hum-perdumpers företal (Studcntkalendcrn 1922 [förtit]. [G Serner, pseud] Frank Heller, Mari Mihi, A Möller mfl, Vårvindar friska, Sthlm 1922, s 191-207). - Ödenas röda slott. Sthlm 1923. 245 s. -Vägen till Kreml och andra vägar. Sthlm 1942. 288 s. [Pseud.] — Bidrag, vanligen pseud, i bla: Idun, 1890-1907, 1909, 1911-14, 1916, 1923, Sthlm, fol (även pseud Montmorency m fl); Svenska autografsällskapets tidskrift, d 2, [nr 7,] Sthlm 1894 (undert); Ny illustrerad tidning, 1896 (undert), 1899, Sthlm, fol; Strix, 1897-98,' 1901-04, 1909, 1916, 1920, Sthlm, 4:o (delvis anon anekdoter); STFÅ 1898, 1900-01, Sthlm; Varia, ill månadsskrift, 1898-99, 1902, 1907, Sthlm (även anon medd); Kamraten, ill tidn för Sveriges ungdom, 1899—

1902, Sthlm, 4:o; Finsk tidskrift, 1898, 1900-01,

1903, 1905, 1907-11, 1914-16, 1918, 1930, 1933, Hfors; Hvar 8 dag, 1899/1900-1906/07, 1910/11-1913/14, Sthlm o Gbg, 4:o; För svenska hem, ill familjetidskr, 1900—01, Sthlm, 4:o (även pseud Collector o -St-St-); Der Bazar, erste Damen- und Modcnzeitung, 1900—01, Berlin; Die Zukunft, 1900/01, Berlin; Illustrerad svensk tidskrift, 1900/ 01, Sthlm; Nordan, ill tidskr, 1901, Sthlm; Nornan, sv kalender för 1904(-1907), Sthlm 1903-06; Friska vindar, jultidn, utg af Kvinnoförb for Sveriges sjöförsvar, 1901-02, 1904, 1906-07, Sthlm, fol; Finnländische Rundschau, Viertcljahrschrift fur das geistige, soziale und politische Lebcn Finnlands, 1902, Leipzig; Juldagar, 1903-04, Upps; Svea, folk-kalender för 1905, 1908, Sthlm 1904, 1907; Hemmets noveller, 1907, Sthlm, 4:o; Förgät mig ej!, 1907, 1909-13, Sthlm, 4:o, julnr; Kurre (provnr: Nya skämttidningen), 1907—11, Sthlm, 4:o; Bonniers månadshäften, 1907-1 1, 1913-15, Sthlm; Bjällerklang, 1908, Sthlm, fol; OoB, 1909, 1915; Svenska julboken, 1910, Sthlm; Pass, tidskr för polismän, 1910, Gbg, 4:o; Vecko-journalcn,

1911, 1913-14, 1917-18, 1920-21, 1923, Gbg o Sthlm, fol o 4:o; Jul, utg av Konstnärsklubbcn,

1912, Sthlm, fol; Puck, 1912-13, Sthlm, 4:o; Allt för alla, 1912, 1914, Gbg, o 1919, Sthlm, 4:o; Vår flotta, organ för "Sveriges flotta", fören för sjövärn o sjöfart, 1913, Sthlm, 4:o; Julhälsning, 1913, 1920, Sthlm, fol; Biografen, organ (or kinematografisk konst, teknik o filmrörelsc, 1913—14, Sthlm, 4:o; Scouten, tidskr (or Sveriges scoutforb, 1913—14, Sthlm, 4:o; Julkvällen, utg av Publicistklubben,

1913, 1919, 1928, 1934, Sthlm, fol; Hela världen, 1918-19, Sthlm; Kasper 1919, Sthlm, 4:o; Julhelgen, 1926, Sthlm, fol; Bonniers veckotidning, 1929, Sthlm, 4:o; Lucifer, jultidn utg av Finlands sv pub-licistförb, 1929, Hfors, fol; Julpost, 1933, Sthlm, 4:o; Dopparedagen, utg till förmån för Sv järnvägsmännens vilohemsfören, 1935, 1937, Sthlm, fol; vidare i: Nyköpings stads och läns tidning 1890; Post- och inrikes tidningar 1896, 1904-05, Sthlm; Fyris 1896—97, Upps; Norrbottens-kuriren 1898, Luleå; Hernösands-posten 1898—1900; Stockholms dagblad 1898-1901, 1904-06, 1910, 1916, 1918-19; Aftonbladet 1898-99, 1904-06, 1911-16, 1919, Sthlm; Hufvudstadsbladet 1899, Hfors; Vårt land 1899, 1905-08, Sthlm; GHT 1900; Katrineholms tidning 1900, Eskilstuna; Borås-posten 1900; Väncrsborgsposten 1900; Illustrcradt Hvad nytt 1900—01; Helsingborgs-posten Skåne-Halland 1900-02, 1905; Göteborgs aftonblad 1900-05; Stockholms-tidningen 1900, 1913-14, 1916, 1921, 1923; Nya Dagligt allehanda 1900, 1921, 1936, Sthlm; Örebro dagblad 1901, 1905, 1907; Norrköpings tidningar 1901, 1905; Nya Wermlands-tid-ningen 1901—02, 1905, Karlstad; Sundsvallspostcn 1901, 1904-07, 1914;Jemtlands tidning 1904, Östersund; Gotlänningen, Visby, Smålandsposten, Vexjö, Östersunds-posten o Umebladet 1905, resebrev; Skånska aftonbladet 1905—07, Malmö; (tidningen) Upsala J907; Södermanlands nyheter 1907, Nyköping; Östgöta correspondenten, Linköping, Kalmartidningen Barometern, Uplands-pos-ten, Upps, Södra Dalarnes tidning, Hedemora, o Jyllands folkblad, Aarhus, 1907, resebrev; Svenska folkviljan 1908, Sthlm; SvD 1910, 1912-13, 1915-16, 1919-20; Göteborgs morgonpost 1911, 1924; Mariefreds tidning 1921. Pseud: Mari Mihi. Jfr även: Ett parti ecarté ... Efter Mari Mihis novell Erland Stakes sista spelparti. Dramatiserad ... av E. v. E[ckermannj. Uppförd ... 1912 vid soirée till förmån för pansarbåtsinsamlingen. Sthlm 1924, 40 s.

Utgivit: Det flydda decenniet. Minnesskrift utg med anledning af Fosterländska studentförbundets 1 O-års-tillvaro. Sthlm 1899. 90, 4 s, 2 pl. [Anon.] -Sparbanken i Mariefred 1863 8/8 1913. Sthlm 1913. 4:o. 24 s. — Sörmlandsboken. En skrift om hembygden. Sthlm 1918. 4:o. (8), 654 s, 2 pl, 1 karta. [Anon.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Justitiedep:s konseljaktcr 6 juli 1906, nr 7, RA. Rec:er i Bonniers arkiv, Sthlm.

M v Friesen, art om L (Vårt land 15 dec 1906); O Holmberg, Från C D af Wirscns ålderdom. Utdrag ur några brev till Mari Mihi (SLT 1950); Justitiematr 1941 (1941); A Löfgren, nekr över L (Mariefreds tidn 10 dec 1946); B Malmberg, Ett författarliv (1952); G Michanek, Skaldernas konung, Oscar II, litteraturen o litteratörerna (1980); S Siwertz, Att vara ung (1949), s 196; SMoK; W Swahn, Ur minnenas sekretär (1942); dens, Från Kalmarsund till Stilla havet (1943); dens, Mari Mihi död (S-T 8 dec 1946); A Trolle, De voro ett lysande följe [1] (1944), s 170 fo 174; Väd 1945. -Nekner över L i Eskilstuna Kuriren 9 dec, SvD 8 dec o Södermanlands läns tidn 9 dec 1946. — Upplysningar o notiser meddelade av L:s syster Ingeborg Wallander genom A Löfgren.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Gustaf O E Lindqvist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10637, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2020-04-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10637
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Gustaf O E Lindqvist, urn:sbl:10637, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2020-04-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se