Clara Lachmann

Född:1864-04-10 – Danmark (i Köpenhamn)
Död:1920-08-10 – Snårestads församling, Skåne län

Donator


Band 22 (1977-1979), sida 23.

Meriter

2 Lachmann, Clara, f 10 april 1864 i Khvn, d 10 aug 1920 på Charlottenlund, Snårestad, Malm. Föräldrar: gravören Michael Meyer o Fromme Eichel. Donator.

G 6 maj 91 i Khvn, Mosaiske, m L 1.

Biografi

Från hemstaden Khvn kom L 1891 till Ystad genom sitt äktenskap med L 1. Efter ett decennium flyttade makarna till Charlottenlund. Slottet restaurerades, nyinreddes o pryddes med en stor samling nordisk 1800-talskonst. Vid dekoreringen anlitades bl a den kände danske konstnären J F Willumsen.

L var enkel o flärdfri, fint bildad o hade konstnärliga, särskilt musikaliska intressen. Hon ägnade sig mycket åt kammarmusiken, spelade själv violoncell o medverkade flera gånger vid offentliga konserter i Ystad. Jämte apotekaren o konsertsångaren Salomon Smith (jfr art A Körling) tillhörde hon de mest engagerade deltagarna i det rika musiklivet i Ystad, som blivit ett skånskt musikcentrum, gästat av utländska tonkonstnärer. Kulmen på den "smithska eran" var musikfesterna 09 o 10 med bland andra Wilhelm Stenhammar, Tor Aulin o Franz Neruda, vilka glansfulla evenemang omnämndes i hela sv pressen. Neruda kom ofta till staden i sällskap med det khvnska musiklivets främste. För att samordna kammarmusikutövningen grundade Smith o L 10 Sydsv konsertfören (från 20 Sydsv kammarmusikfören, från 28 Salomon Smiths kammarmusikförening) o donerade båda till föreningen så avsevärda belopp att verksamheten ansågs tryggad för all framtid. Föreningen, som fick stor kulturell betydelse, gav konserter av hög klass, där både yrkesmusiker o amatörer medverkade, o hade till verksamhetsområde Malmö, Lund o Ystad. — På Charlottenlund samlade L gärna kring sig framstående musiker från hela Skandinavien. Bland andra var l:e hovkapellmästare Conrad Nordqvist hennes gäst under sin sista tid (d april 20).

L fullföljde makens donationer till Ystads gråbrödraklosters restaurering o inredning. Själv utövade hon i det tysta en omfattande välgörenhet. Hon skänkte också stora belopp bl a till Ystads h a lärovis nybyggnad, invigd 5 mars 14. Barnkrubban i staden uppfördes helt på hennes bekostnad. Genom testamente 26 mars 20 förordnade L, att av en del av hennes kvarlåtenskap skulle bildas "Clara Lachmanns fond för befrämjande af den skandinaviska samkänslan" under styrelse i Gbg av fem ledamöter: två svenska, två danska o en norsk. Ur fonden om 1, 75 milj kr skall årligen av räntemedlen lämnas bidrag till forskning, stipendier, resor m m i enlighet med syftet. Bl a understöds föreningarna Norden, o från 31 lämnades bidrag åt det kulturhistoriska serieverket Nordisk kultur.

Författare

Rune KjellanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: G Karström, Några ord om musiklivet i Ystad (Skåne, årsbok 1927); NF, bd 37 (1925); SMoK; G Swensson, Ystads hist, 3 (1954); [S] Sv[ensson], Nordisk kultur (art i Sv uppslagsbok 1952); T Wennergren, C L (ibid 1950); M Östberg, Något om musiklivet i Malmö (Skåne, årsbok 1927). — Litt om Gharlottenlund se L 1; nekr:er i Södra Skåne 11 aug 1920 o Sv D 14 aue 1920.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Clara Lachmann, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10817, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2021-06-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10817
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Clara Lachmann, urn:sbl:10817, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2021-06-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se