Læstadius, släktBand 22 (1977-1979), sida 25.

Biografi

Laestadius (Lestadius), släkt, enligt uppgift härstammande från bonden Nils Olsson (d tidigast 1629) i Lästa, Ytterlännäs, Vnl. Den utan källhänvisning förekommande uppgiften (Bylund; Ruong), att dennes hustru skulle ha varit lapska, har ej kunnat verifieras. Han skall ha varit far till kh Johannes Lestadius (d 1697, 83 år gammal) i Arjeplog, Nb. En av dennes döttrar var mor till Pehr Fjellström d ä (bd 16). Från två av sönerna härstammar släkterna Laestander, o en gren av den äldre av dessa kallar sig Boström (bd 5). Johannes Lestadius efterträddes som kh av sin son Johannes Lestadius (1664—1730), som 1718 (tilltr 1719) blev kh i den angränsande, sedermera upphörda bruksförsamlingen Silbojokk. Dennes sinnesrubbade son Eric L (1712—83), tidigare handelsbetjänt i Sthlm, blev känd genom att han 1747 satte eld på Silbojokks kyrka, som aldrig återuppbyggdes. Hans bror Johan L (1700—55) efterträdde fadern o var den siste kh i Silbojokk. Då församlingen 1734 blev annex till Arjeplog, blev han 1735 kh där. L översatte Luthers lilla katekes till lapska o deltog i granskningen av den ovannämnde Fjellströms — kusin även på mödernet — översättning av Nya testamentet till lapska samt i redigeringen av dennes lapska psalmbok, till vilken han bidrog med elva psalmer. I äktenskap med en medlem av den ursprungligen lapska släkten Gra(a)n (bd 17, s 192) var han far till klockaren i Nederluleå Olof L (1736—94), skolmästaren i Luleå Johan L (1740—95) o komminister Daniel L (1753—1809) i Nederluleå. Deras bror bergsfogden vid Nasafjäll i Arjeplog Carl Lestadius (1746—1832) var i sitt första gifte far till komminister Carl Eric L (L 1), som var far till kh Johan L (1815—95) i Jokkmokk, Nb, i sin tur far till kh Carl Fredrik L (1848—1927) i Stensele, Vb. I Carl Lestadius andra gifte — med en kvinna av delvis lapskt ursprung — föddes två söner, kh:arna Lars Levi L (L 2) o Petrus L (L 3). Sonson till den förre o dtrson till den senare var adjunkten vid Umeå folkskoleseminarium fil lic Karl Ferdinand L (1866—1916). Ferdinand L var en av de drivande krafterna i folkbildningsföreningen Minerva i Umeå, ordf i styrelsen för Vb:s fornminnesförening från 1906 o ledamot av Umeå stadsfullmäktige från 1910 samt skrev bl a Krigsminnen från Västerbotten (1915) o en i samband med hans aldrig slutförda ordnings- o förteckningsarbeten i Robertsfors bruks arkiv tillkommen otryckt översiktlig framställning om detta bruks 1700-talshistoria. Son till honom är f d regissören o teaterchefen Lars-Levi L (f 1909, d 1982[1]).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: P Boreman, Hm över släkten L (Från bygd o vildmark, 29— 31, 1942—44); E Bylund, Koloniseringen av Pite lappmark tom år 1867 (1956), särsk släkttavlan mellan s 182 o 183; E Curtelius, Carl Erik L o hans broder Petrus (2 uppl, 1909); M Edquist, Lars Levi Laestadius (1922); A Engel o E Wallquist, Till frågan om hereditär porfyrinurisjukdom (Nord med tidskr, 10, 1935); H Gillingstam, Abraham Carlbergs härstamn (SoH 1975); Härnösands hm; Petrus L, Fortsättn af journalen öfver missions-resor i Lappmarken innefattande åren 1828—32 (1833), s 231 ff, 237, 243, 378; E Modin o E N Söderberg, M Öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595—1889 (1889); N Rodén, Herrnhutismen i Norrland (KA 1938), s 201; I Ruong, Hist återblick rör samerna (Samerna i Sverige. Statens off ut-redn:ar 1975:100, 1975), s 398, 400, 404; H Tigerström, Petrus Laestadius (Norrbotten 1955); E Wallquist, Nybyggare, bergsmän o präster (ibid 1964—65); dens, "De kränka o de uslingar" (1968); Örnberg, 12 (1898). Nils Olsson: Ångermanlands handl 1629:9, f 67v, RA. Johannes Lestadius d ä: Vb:s verif 1682, f 546, RA; G Utterström, Tillnamn i den karolinska tidens Sthlm (1976), s 9 f. Johannes Lestadius dy: Arjeplogs kyrkoarkiv LI: 1, HLA. Johan L (1700—55): E Nordberg, Arjeplogs lappskola (ASU 89—90, 1955). Johan L (1740—95): A Nordberg, En gammal Norrbottensbygd. Ant:ar till Luleå sockens hist, 1—2 (1928); B Steckzén, Luleå stads hist (1921), 1, s 135. Daniel L: Nordberg, a a; Rodén, a a, s 182. Carl Lestadius: P Bore-man, Lars Levi L (dens o G Dahlbäck, Lars Levi L o hans gärning, 1965); J Bromé, Na-safjäll (1923); O Franzén, Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius (1973); F Hultblad, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken (1968), s 237; Petrus L, Journal för första året av hans tjänstgöring såsom missionär i Lappmarken, 1 (3 uppl, 1928), s 79—89; V Lindholm, Som örnar över vidderna (1937), s 35 f; A Nordberg, Petrus L (1974); H Petrini, Köpmansräken-skaper för Piteå lappmark (Norrbotten 1970), s 229—34; A Sandewall, Lars Levi L o Sor-sele-läseriet (KÅ 1950), s 145. Carl Fredrik L: H Th Ohlsson, Biogr M öfver sv kyrkans prästerskap 1914 (1914); dens, d:o. Suppl 1914—34 (1934). Ferdinand L: B Boethius, Robertsfors bruks hist (1921), s VII; G Ce-derblad, Ferdinand L. En norrländsk kultur-främjare (Tidskr för det sv folkbildningsarbetet, 5, 1916); E Kölgren o G G Tengström, Läroverks- o seminarie- M 1914—15 (1915); S I Olofsson, Umeå stads hist 1888—1972 (1972).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2015-09-17

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Læstadius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10820, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10820
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Læstadius, släkt, urn:sbl:10820, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se