Lagerbring, LagerBring, släktBand 22 (1977-1979), sida 74.

Biografi

Lagerbring (LagerBring), släkt, härstammande från kh Ebbe Bring (1670—1737) i Brönnestad, Krist (bd 6; L 1:s där accepterade uppgift om dennes norska härstamning förefaller osannolik, då den uppgivne stamfaderns ovanliga förnamn Enert ej kunnat beläggas i DN; formuleringen i L 1:s genealogi tyder på att det blott är fråga om kombination med Sverres sagas uppgift om en Helge Bring i Norge på 1100-talet). Ebbe Brings son prof Sven Bring, vars hustru var dtr till generalauditören Jacob Lagercreutz, adlades 1769 med namnet L men skrev sig LagerBring (L 1). Hans ende till vuxen ålder levande son, statsrådet Carl L (L 2), blev friherre 1813 o greve 1818 men dog barnlös.

L 1:s äldre bror kh Olof Bring (1702— 47) i Brönnestad var far till sekreteraren Pehr Bring (1732—99), som adlades av tyske kejsaren med namnet von Bring 1764 o blev sv adelsman 1772 med namnet L samt fick krigsråds avsked 1773. Denne, som också skrev sig LagerBring, sammanbragte under resor på kontinenten en för sin tid rätt betydande tavelsamling (jfr bd 6, s 144), bestående av inemot 400 målningar av italienska, tyska o nederländska mästare. Den förvärvades genom köp av D H Hildebrand (bd 19, s 35) på Ericsberg i Stora Malm, Söd, där den fortfarande förvaras. Han var far till sedermera generallöjtnanten Gustaf Olof L (L 3), som 1815 blev friherre enligt RF § 37. Dennes son Carl Gustaf L (1817-83) på Bredsjö i Järlåsa, Upps, som blev överste i armén 1872, var far till landshövding Gustaf Otto Robert L (L 4). Bror till den sistnämnde var kammarrättsrådet Edvard Valdemar L (1864—1930). Släkten utdog på svärdssidan med en son till L 4 men fortlever ännu på spinnsidan med Edvard Valdemar L:s dtr, som är änka efter kanslirådet Adolf Carl Filip von Krusenstierna (bd 21, s 627).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, RA; X 240: Sven LagerBrings genealogi för sin släkt, UUB.

K F v Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte für das deutsche Reich . . ., 1 (1967), s 129; J Kleberg, Kammarrevisionen-kammarrätten 1695—1940 (1940); Sven L, Skrifter o bref (1907), s 13—19; SthlmsPosten 1791, nr 247; S Strömbom, Porträttsaml:en i Ericsbergs fideikommiss (1917); B Söderberg, Södermanland, 1 (Slott o herresäten i Sverige, 1968), s 116 f; E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 1 (2 uppl, 1930), s. 117. — E Bollerup, Sven Bring (Lagerbring) före professorstiden (PHT 1967).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lagerbring, LagerBring, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10848, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10848
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lagerbring, LagerBring, släkt, urn:sbl:10848, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se