C Marshall Lagerquist

Född:1907-05-15 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Pittsburgh, Pennsylvania)
Död:1977-09-12 – Lidingö församling, Stockholms län

Museiman


Band 22 (1977-1979), sida 167.

Meriter

Lagerquist, Carl Marshall, f 15 maj 1907 i Pittsburgh, Penn, USA, d 12 sept 1977 i Lidingö. Föräldrar: civiling Carl August Elfing L o Jenny Lovisa Svallin. Studentex vid h a l i Jönköping vt 26, inskr vid StH ht 26, FK där 11 mars 31, assistent vid NordM 31, amanuens där 1 okt 37, FL vid StH 25 maj 39, tf förest för undervisn:avd vid NordM 41—43, andre intendent där 1 jan 45, eo intendent 1 juli 45, förest för museiavd vid Sthlms stadsmus 46, intendent vid NordM 1 jan 48, disp vid StH 7 maj 49, FD där 30 maj 49, ordf i styr för Fören för sv hemslöjd 57—63, förste intendent vid NordM 1 jan 58—31 maj 73, förest för Skansens kulturhist avd 61—63, led av Post-musei nämnd från 61, av styr för Samf S:t Erik 62—71, v ordf i styr för Sv hemslöjdsföreningarnas riksförb 64—69, förest för NordM:s kulturhist undersökn:ar 65—73, ordf i styr för Hemslöjdsförb för Sverige 67—75, i styr för Lidingö hembygdsfören 68—73, tf styresman o led av NordM:s nämnd jan 72—31 maj 73.

G 15 okt 32 i Sthlm, Engelbr, m Maj Sigrid Lindstedt, f 3 maj 07 i Jönköping, dtr till köpman Simeon L o Agnes Cecilia Johansson.

Biografi

Efter att några år ha deltagit i arkeologiska o kulturhistoriska fältundersökningar blev L amanuens vid Nordiska museet 1937 o kom sedan att tillhöra denna institution till sin pensionering 73 med undantag för ett förordnande 46 som föreståndare för Sthlms stadsmuseums museiavdelning.

L visade stort intresse för museitekniska frågor o var en utpräglad estetisk finsmakare. Dessa egenskaper kom väl till pass, då han efter Nordiska museets övertagande av Julita gård 44 som dess representant på platsen fick ansvaret för huvudbyggnadens o museets iordningställande, som till största delen är hans verk. Dessutom ålåg det närmast honom att bevaka de kulturhistoriska intressena, då normerna för gårdens vidare skötsel skulle utformas. Uppgiften var inte lätt då kraven på tidsenliga ekonomibyggnader o bättre o modernare bostäder, i första hand för arbetarna, måste tillgodoses samtidigt som det gällde att för framtiden bevara den till stor del mycket ålderdomliga o kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. L visade sig vara en lika god organisatör som målmedveten o orädd förhandlare o resultatet av hans o andra ansvarigas goda vilja o förmåga att finna lösningar på problemen blev det nuvarande Julita.

Parallellt med sitt arbete på Julita deltog L i Nordiska museets allmänna verksamhet. Redan tidigare hade han varit föreståndare för undervisningsavdelningen, nu kom han mer o mer allteftersom tiden led o verksamheten vid Julita kom in i lugnare banor att deltaga i utställnings- o forskningsarbetet vid Nordiska museet o efter museets omorganisation 65 blev han föreståndare för dess kulturhistoriska undersökningar. Under senare år togs L:s gedigna kunskaper som museiman o rika erfarenhet som kulturminnesvårdare i anspråk av olika institutioner o föreningar.

I sin egen forskning ägnade sig L främst åt 1700-talet. Han blev en framstående kännare av sv möbeltillverkning under detta århundrade samtidigt som han bedrev banbrytande forskningar rörande import o export av möbler. Resultaten publicerades i ett flertal skrifter. Huvudarbetet är doktorsavhandlingen 49, Rokokomöbler, signerade av ebenister och schatullmakare i Stockholm. Vid sin bortgång hade L i det närmaste färdigställt manuskriptet till ett utförligt arbete om vår främste möbelsnickare på 1700-talet Georg Haupt.

Författare

Brynolf HellnerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: S J P Lamm, M L:s tryckta arbeten (Rig, årg 61, 1978, Sthlm, 4:o, s 17—24).-

Källor och litteratur

Källor o litt: G Berg, M L (Rig 1978), s 15 f; SMoK; Väd 1977. — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Marshall Lagerquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10926, Svenskt biografiskt lexikon (art av Brynolf Hellner), hämtad 2021-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10926
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Marshall Lagerquist, urn:sbl:10926, Svenskt biografiskt lexikon (art av Brynolf Hellner), hämtad 2021-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se