Christian E Lenning

Född:1781-05-21 – Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanlands län
Död:1854-08-06 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län

Industriidkare, Klädesfabrikör


Band 22 (1977-1979), sida 559.

Meriter

1 Lenning, Christian Erik, f 21 maj 1781 i Nyköping, d 6 aug 1854 i Norrköping. Föräldrar: rådmannen Johan Gustaf L o Anna Elisabeth Eberstein. Praktik o studier vid textilföretag i Tyskland 05—07, färgare i Norrköping 09, förvärvade verkstäder o privilegier för klädestillverkn vid Drag 18 okt 11 o 14 okt 15, klädesfabrikör där 11—nov 51. —Iqml 16.

G 23 nov 10 i Norrköping m Johanna Christina Ffeitmiiller, f 28 maj 92 där, d 5 dec 72 där, dtr till fabrikören Conrad Philip H o Brita Christina Jederholm.

Biografi

Familjen L:s textilrörelse inleddes av Christian L:s far, som var rådman o klädesfabrikant i Nyköping. Släktskap med flera bemärkta familjer i Norrköping torde ha motiverat L:s tidiga flyttning dit. 1805— 07 var han i lära hos en färgare o tygfabrikant i Hückeswagen o vid andra tyska företag. Efter etablering som färgare förvärvade han det traditionsrika men i seklets början nedgångna Drag — klädesvalken o överskäreriet 11, klädesmanufakturrätten m m 15. Under L:s ledning utvecklades Drag till en av de främsta klädesindustrierna i staden. Anläggningen hade 1850 25 vävstolar, 132 arbetare o ett tillverkningsvärde på över 189 000 rdr bko. Att tidvis ingen mästare redovisas tyder på L:s egna insatser för expansionen.

L:s almanacksanteckningar vittnar om hans övriga intressen. Främst noteras intensivt sällskapsliv inom textilmetropolens överskikt. 35 tillkom vid Drag en ansenlig disponentbostad, flyttad från Torestads gods i Uppland. Långa tider vistades emellertid L på Abborreberg vid Bråviken, som ärvts efter Christian Eberstein (bd 12), halvbror till L:s mor, o som genom L:s byggenskap o planering gjorde skäl för benämningen "lustställe". Han intresserade sig också för fiske, trädgård o lantbruk. På senare år blev L mentalt otillräknelig o ställdes under förmyndare; fabrikationen sjönk brant o L:s ekonomi rubbades. Drag ombildades 53 till bolag under sonen Johns ledning.

Författare

Tom SöderbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s almanacksanteckmar 1843—44, 1846—48, 1850 Norrköpings stadsbibi.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: W Carlgren, Drags yllefabrik 1642—1942 (1942); A Nisbeth, Luststället Abborreberg (1965); E Ringborg, Bidr till Norrköpingsindustriens historia, 2 (Till Norrköpingskrönikan, 6, 1923); T Söderberg, Norrköpings ekonomiska o sociala hist (Norrköpings hist, 4, 1968).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Christian E Lenning, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11229, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tom Söderberg), hämtad 2021-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11229
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Christian E Lenning, urn:sbl:11229, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tom Söderberg), hämtad 2021-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se