H A Beatrice Lesslie

Född:1890-08-10 – Örgryte församling, Västra Götalands län
Död:1967-02-25 – Göteborgs Johannebergs församling, Västra Götalands län

Industriledare


Band 22 (1977-1979), sida 583.

Meriter

Lesslie, Hildur Annie Beatrice, f 10 aug 1890 i Örgryte, Göt (nu Gbg), d 25 febr 1967 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: fångvårdstjänsteman Axel Kylander o Hedvig Hansdtr. Flickskola i Gbg, anställd i livsmedelshandel, kassörska i ab Eskilstunaboden, medhjälpare i Konfektionsab Lesslie, VD 36—62 (led av styr 36—65), allt i Gbg, led av styr för Sv konfektionsfabrikantfören 40—58, för Konfektionsindustrifören 52— 61, led av Köpmannafören:arnas ackordscentral, Gbg. — LGAA 37.

G 3 aug 17 i Gbg, Gamlest, m konsul Carl Otto Vilhelm Lesslie, f 20 okt 79 i Abo, Finl, d 8 juni 36 i Gbg, Johanneberg, son till disponent Anders Fredrik Carlsson o Anna Gustava Nyström.

Biografi

Som ung arbetade Beatrice L inom detaljhandeln. 1917 ingick hon äktenskap med konsul Otto L, som 21 sept 10 grundat Kon-fektionsab Lesslie i Gbg. Hon deltog med intresse i makens arbete, medföljde på hans inköpsresor o besökte bl a modevisningarna vid Kurfurstendamm i Berlin. Så småningom åtog hon sig firmans bokföring, o vid makens sjukdom 35 upprätthöll hon verksamheten. Vid hans frånfälle följande år övertog hon helt ledningen som VD. Rörelsen hade då 260 anställda o 1,8 milj kr i årsomsättning.

Under L:s chefskap genomgick företaget en stabil utveckling. 40 ökades aktiekapitalet från 200 000 till 500 000 kr. Angränsande fastighet förvärvades, fabrikationen utvidgades kraftigt o rörelsen var hela tiden belägen på samma adress, Karl Johansgatan 60—62. Hon följde modeutvecklingen särskilt i Paris o höll alltid gedigen kvalitet. Lesslies konfektion med en fjäril i märket vann allt större förtroende. Tillverkningen var specialiserad till damkappor, promenaddräkter o pälsar. I mitten av 50-talet framställdes årligen 70 000 plagg till ett värde av ca 8 milj kr, o antalet anställda var som mest omkr 350. Sedan hårdnade konkurrensen, o L hade liksom branschen i övrigt svårigheter med överkapacitet. Företagets soliditet o hennes frejdiga viljestyrka klarade dock problemen.

"Konsulinnan", som hon alltid titulerades, vann stort personligt anseende som industriledare o kallades att ingå i branschorganisationerna. Sonen, Carl Otto Lesslie, som 44 knutits till företaget, efterträdde henne 62 som VD, men hon kvarstod ännu några år i styrelsen o drog sig helt tillbaka först vid 75 års ålder.

L var även livligt engagerad i hjälparbe-tet för krigsoffer o flyktingar o tog under andra världskriget emot norska flyktingar i sitt hem i Lorensberg.

Författare

Rune KjellanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

2 brev från L till Mia Leche Löfgren i KB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: M Höök, Konfektionens kon-sulinna, kräsen, karsk, klädsinnad (SvD 5 dec 1956); Konfektionsab Lesslie, Gbg (E v Ge- gerfelt, Sv storföretag, 2, 1948); Sv aktiebolag 1961—1962 (1961); Sv industrier. Västergötland, Gbg o Bohuslän (1945); Sv industrikal; The commercial who's who in Scandinavia (1950); Väd 1967; Väv, Götaland (1965). — Nekr:er i DN o SvD 27 febr 1967.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
H A Beatrice Lesslie, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11241, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2024-06-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11241
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
H A Beatrice Lesslie, urn:sbl:11241, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2024-06-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se