Ulla Lidman-Frostenson, Foto Pressens bild

Ulla E C Lidman-Frostenson

Född:1910-11-20 – Oscars församling, Stockholms län
Död:1962-07-10 – Lovö församling, Stockholms län

Författare, Lärare, Missionär


Band 22 (1977-1979), sida 724.

Meriter

2 Lidman-Frostenson, Ulla Ebba Catharina, dtr till L 1 i hans första g, f 20 nov 1910 i Sthlm, Osc, d 10 juli 1962 i Lovö, Sth. Normalskolekompetens från Ateneum för flickor i Sthlm 28, elev vid Bar-Locks handelsinst 28—29, kontorist hos Bonniers bokförlag 29—32, missionär o lärare i Kina o Mongoliet 32—36 o 38—40, led av AK från 57. — Förf.

G 26 okt 41 i Hammarby, Sth, m slottspredikanten kh Anders Frostenson, f 23 april 06 i Loshult, Krist, son till lantbrukaren John F o Alma Sofia Ekström samt 70 omg m specdär Sigrid Löfberg-Hansel.

Biografi

Ulla L:s första litterära framträdande inför offentligheten ägde rum på tillskyndan av fadern. Han gav nämligen 1935 ut hennes brev från resan till missionsfälten i Fjärran Östern, dit hon medföljt som lärarinna åt missionärers barn. I förmågan att med pregnanta formuleringar spontant förmedla reaktioner o reflektioner inför de mångskiftande upplevelserna är fadersarvet omisskännligt, men hennes stil har ändå en personlig accent. Hennes brev från Kina o Mongoliet samlades i ytterligare två böcker. Samtidigt som hon ger en livfull reseskildring med många pittoreska inslag är det fråga om engagerade uppbyggelseskrifter, som ofta breddas till nyanserade essäistiska betraktelser över missionärernas o deras barns villkor. Den känslomässiga kluvenheten mellan längtan till hemvana förhållanden o kallelsetroheten mot uppdraget i den främmande miljön betonas klart som ett ofrånkomligt dilemma. Framställningen står det talade ordet nära, o som talare skulle L efter återkomsten till Sverige flitigt framträda o gärna avlyssnas i predikningar o föredrag, varvid hon i åtbörder o val av åskådliga bilder ur liv o läsning också liknade fadern.

Rent skönlitterärt producerade L sig först vid mogen ålder o då i lätt självbiografisk form. Mor och dotter (52) ger i betagande snabbskisser mot prästgårdsbakgrund med den äldre dottern som centralfigur psykologiskt skarpögda iakttagelser av en liten flickas brådmogna funderingar inför de vuxnas beteenden. Den postumt utgivna Tidigt kallad (63) skildrar episoder ur ett ungdomsliv, där tvekampen stod het mellan två vitt skilda världar: faderns sedestränga väckelse-fromhet o moderns tolerantare inställning. För den uppväxande flickan gäller det att hålla båda i balans o om möjligt bevara medborgarskap i dem bägge. Pendeln svänger snabbt mellan frihetskrävande självhävdelse o troshängiven, syndamedveten underkastelse under gudomlig ledning. Interiörerna från pingstväckelsens inre kretsar målas i ljusare färgskala än motsvarande skildringar hos andra medlemmar av familjen L. Berättelserna i Fågeln (64) blandar tidlös naiv, dubbelbottnad symbolisk sagostämning med välberäknad satirisk samtidsskildring i det mindre formatet.

Erfarenheterna från ungdomsårens resor visade sig fruktbärande för L:s livssyn o politiska engagemang. Hon valdes 57 in i AK o kvarstod som riksdagsman (h) till 62. Det var en hjärtesak för henne att i riksdagen ställa upp till förmån för de vanlottade i samhället o söka förbättra deras sociala o ekonomiska villkor, att slå vakt om de kristna livsvärdena i skola o samhälle o ivra för ungdomens moraliska fostran.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Strödda brev från L i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Min dotter far till Kina. Ulla Lidmans brev från Kina och Mongoliet. Sammanställda o utg av S Lidman. Sthlm 1935. 215 s. 2.-4. uppl så. 5. uppl 1936. 6. uppl 1937. — Ett ryggstöd av guld. Utg av Husmodern. Sthlm 1937. 195 s. (Husmoderns bibliotek.) — På oxkärra i Mongoliet. Brev och dagboksblad. Sthlm 1942. 192 s. — Välsignad av Gud. Tre radiomorgonböner. Sthlm 1944. 14 s. — Du vårdar mina öden. Sthlm 1948. 120 s. 2. uppl 1949. — Varför måste vi lida? / Basunen som kallar till kamp / Herden och exploatören / Utlämnad / Att bedraga sig själv (På väg, Sthlm 1950, s 37 —46). — Mor och dotter. Sthlm 1952. 72 s. — Att komma till besinning (Medan dagen brinner, Sthlm (tr Falköping) 1953, s 49— 51). — "Farmor" (All världens berättare, årg 9, 1953, Sthlm, s 737—739). — Kärrfruns dotter. Novell (Vi, årg 43, 1956, Sthlm, 4:o, nr 17, s 28 f). — Tidigt kallad. Sthlm 1963. 224 s. 2. uppl så. — Fågeln. Sthlm 1964. 84 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: E Birke, Ulla L-F död (SvD 11 juli 1962); sign Herna, Gud har ständigt vårdat mina Öden (SvD 19 nov 1960) j Sv förfdex 1941—1950 (1953); d:o 1951—1955 (1959); d:o 1961—1965 (1968); Z Åberg, Levande kristendom (Samtid o framtid 1948; rec av L:s Du vårdar mina öden). — Nekr över L i DN 11 juli 1962.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ulla E C Lidman-Frostenson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11351, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2023-02-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11351
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ulla E C Lidman-Frostenson, urn:sbl:11351, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2023-02-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se