Kinberg, släkterBand 21 (1975-1977), sida 147.

Biografi

Kinberg, släkter.

1 Rådmannen i Linköping Lars Andersson (1643–1707) efterträddes som rådman av sin son Johan K (1669–1707), som var far till vice advokatfiskalen i Svea hovrätt Johan Kinborg (1700–42). Johan K:s bror Hans K (1675–1743) blev borgmästare i Vadstena 1718 o i Linköping 1723 samt var rdgm 1719 o 1723–27. Han var far till slottsfogden i Sthlm Jakob Kinborg (1716–1800), som 1772 adlades med namnet Gripenstråle, o till Carl Johan Kinborg (1717–1806), som blev rådman i Linköping 1745 o var borgmästare i Söderköping 1749–64 samt rdgm 1751–56.

2 Frälsebonden Olof Bengtsson (levde 1723) i Sil, Skar, uppges (Örnberg) ha varit far till kronolänsmannen Sven K (d 1747) i Tensmyra, Älvkarleby, Upps. Dennes son Johan Gustaf K (1736–1802) blev efter fyra resor som skeppspräst till Kina kh i Järpås, Skar, 1778 (tilltr 1779) o prost 1785. Hans beskrivning över Järpås 1784 publicerades 1958. Från hans yngste son, garvarmästaren Christian Valentin K (1792–1854) i Trondheim härstammar norska, nordamerikanska o finländska släktgrenar. Dennes äldste bror, kontraktsprosten Johan Henrik K (1782–1853) i Grönby, Malm, var i äktenskap med en syster till prof G J Schlyter morfar till prof Esaias Tegnér d y o universitetsbibliotekarien Elof Tegnér samt far till prof Johan Gustaf Hjalmar K (K 1). Denne var far till Arvid Gustaf Henning K (1860–1928), som blev major vid fortifikationen 1908 o överstelöjtnant i armén 1915 samt var Sthlms stads byggnadschef 1908–22. Henning K var under namnet "Tuppen" känd medlem av SHT. En del av hans arkiv finns i KrA. Hans dotter Märta Stenbeck, född K (f 1895, d 1977[1]), 1915–54 gm generalmajor Nils Stenbeck (1887–1970), var 1945–59 ordf i Riksförbundet Sveriges lottakårer.

En syster till K 1 var i äktenskap med prosten Jacob Petersson (1801–61) i Östra Vemmenhög, Malm, mor till Tycho Hjalmar K (1846–1933). Hjalmar K var 1868–83 bokhandlare i Karlstad, 1883–92 bokförläggare i Sthlm, där han köpt Z Hæggströms (bd 17) förlag, o 1900–17 VD i Beijers bokförlags ab där. Hans äldre bror, regementsveterinären Wilhelm Henrik Jacob K (1845–1922), var far till professor Olof Vilhelm K (K 2), överläkaren vid pensionsstyrelsens fjällkuranstalt i Åre Jakob Georg K (1875–1950) o sv konsuln i Prag dir Willy K (1877–1958). Olof K:s dotter konsertpianisten Camilla K (f 1919, d 1996[2]) var 1942–58 gm violinisten numera prof Sven Karpe (f 1908, d 1999[3]).

3 Bonden Lars Larsson (1688—1728) i Kinner, Lummelunda, Gotl, var far till sjöfaranden Jacob K (1718–97) i Visby. Dennes son köpmannen Lars K (1761–1833) i Visby var far till med dr Laurentius K (1800–28) i Uppsala o till den även som porträttmålare verksamme preussiske konsuln i Visby Jacob Niclas K (1801–92). Den senare var i äktenskap med en syster till tonsättaren Carl J O Laurin far till provinsialläkaren i Kalmar Jakob (Jacques) Frithiof K (1832–1907). Hans bror grosshandlaren Lars Oscar K (1833–1921) i Sthlm var även verksam som akvarellist. En tredje bror, sekr i statskontoret Carl Johan Nikolaus K (1835–1921), var intresserad amatörmusiker, blev LMA 1895 o var led av MA:s styr 1901–15. Han skrev en jubileumsskrift om Mazerska kvartettsällskapet (1899). En fjärde bror, byråchefen i domänstyr Edward Gustaf K (1839–1920), verksam också som tecknare, var rdgm i FK 1905–09. En femte bror var revisorn i kammarrätten August Wilhelm K (1844–1916). August K skrev Slägten Laurin (1886), Gotländska slägter, 1–2 (1889–97), o Par Bricole från dess uppkomst intill slutet af år 1808 (1903).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt:

1 Anjou; A Kugelberg, Gamla linköpingsgårdar [, 1] (1943); dens, Antrar om borgmästare o rådmän i Linköping, II (S Kraft o F Lindberg, Linköpings hist, 2:2, 1946); Millqvist; Oden.

2 K. Slekten i Norge og andre land (H k 2 d), KB.

F Th Billbergh o TA Billbergh, Skånska släkten Billberg (1883; nytr 1930), tab 23— 26; I A Bonnier, Ant:ar om sv bokhandlare, 1—2 (1920—35); L Feuk, Miniatur-bilder af bemärkta prestmän i Lunds stift på 1800-ta-let (1893); NT Frykholm, Sv veterinärmatr (2 uppl, 1927); Generalreg öfver Samf SHT:s ledamöter 1844—1912 (1913); I Högbom, Svenskar i utlandet (1929); Y Larsson, På marsch mot demokratin (1967); Lunds hm 2: 3 (1951); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); Skara hm, 1—2; SKL; SLH 4: 3 (1933); Sohlman; SPG; Sv släktkal 1950 (1949); PH Törngren, Lovisa Maria Hjelms ättkar 1772—1971 (1971); Ur berömda mäns lif, II. Tuppen (1910); Örnberg, 6 (1890), 12 (1898), s 65.

3 N G Bahr, Minne af Laurentius K (1828); C Burman, Post skriptum (1905), s 71, 151, 193, 201, 205, 211; Carl K (STM 3, 1921); K Fredenberg, Edward Gustaf K (Skogsvårdsfören:s tidskr, 18, 1920); C J Hallgren, Gotha släkter, 1 (1926); E Hedin, Mazerska kvartettsällsk 1849—1949 (1949), s 41 f, 53 f, 58; G Hilleström, MA matr 1771—1971 (1971); August K, Slägten Laurin (1886); J Kleberg, Kammarrevisionen—kammarrätten 1695—1940 (1940); dens, Statskontoret 1680—1946 (1948); C Lindhagens memoarer, 2 (1937), s 288, 293 f, 298; V Millqvist, Sv riksdagskal 1909 (1909); E Nyberg, Gotl släktbok (1938); G R Nyblom, En sjuttioårings minnen, 2 (1908), s 118, 228; Samzelius; SKL; SLH 1:4, 2: 1, 3:1, 3, 4:2 (1835—1933); SPG; Örnberg, 6 (1890).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2016-09-01
2. Dödsår tillagt2016-09-01
3. Dödsår tillagt2016-09-01

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kinberg, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11489, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11489
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kinberg, släkter, urn:sbl:11489, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se