K Bror A Kronstrand

Född:1875-03-15 – Mariestads församling, Skaraborgs län
Död:1950-05-01 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Porträttmålare


Band 21 (1975-1977), sida 596.

Meriter

Kronstrand, Karl Bror Albert, f 15 mars 1875 i Mariestad, d 1 maj 1950 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lokomotivförmannen Karl Fredrik K o Ida Johanna Pettersson. Elev vid Tekn skolan, Sthlm, 93—95, vid FrKA 95—00, verksam i England 02—10, i Ryssland 10, i USA 10—13, i Nord- o Sydamerika 21—23, bosatt i Mariestad 24—33, i Sthlm från 33, hovintendent 28, förste hovintendent 33.

G 1) 30 juni 24 i Sthlm, Hedv El, m Kerstin Elisabeth (Beth) Claus, f 28 aug 80 i Malmö, S:t Petri, d 12 dec. 39 i Sthlm, Engelbr, dtr till MD Claus Andersson C o Ebba Fredrika Sprinchorn; 2) 31 aug 42 i Sthlm, Engelbr, m Sigrid Anna Alfhild Wigelius, f 6 dec 07 i N Solberga, Jönk, dtr till häradsdomare Karl Anders W o Anna Olivia Karlsson, samt omg (56) m Karl Emin Gordon Sjöholm.

Biografi

Bror K genomgick tre klasser vid läroverket i Mariestad, blev därefter elev vid en dekorationsfirma i Sthlm o studerade samtidigt vid Tekniska skolans kvällskurser. Han blev 1895 elev vid FrKA:s läroverk, där han bl a hade G Cederström till lärare o 00 belönades med hertigliga medaljen för historiemålningen Karl XII under överfarten från Stralsund till Skåne. 95—96 besökte han A Tallbergs etsningskurs o utförde då bl a ett självporträtt. Medel till studieresa fick han genom visst understöd av mariestadsbor o 97 genom att rita av besökande på Sthlmsutställningen.

Efter kortare utlandsresor till Paris o Dresden mellan 00 o 02 for K till England, där han en tid besökte Stanhope Forbes målarskola i Cornwall o sedan skaffade sig en egen ateljé. Där målade han motiv ur fiskarbefolkningens liv o fick några porträttbeställningar. Han arbetade även som etsare o utförde 02 bl a bladen Interiör från en smedja o Annalkande storm. Uppmanad av redaktören för skämttidningen The Bystander flyttade K 04 till London o knöts som tecknare till denna o andra engelska tidskrifter. Här blev han snart uppmärksammad som porträttmålare, o sedan han 07 fått teckna ett porträtt av drottning Alexandra blev han porträttmålare på modet. Vid besök i Sverige fick han 09 måla sitt första porträtt av Gustav V.

Till S:t Petersburg for K 10 som Emanuel Nobels gäst o porträtterade där, förutom sin värd, ett flertal ledande personer. Efter en inbjudan att måla presidenten Tafts maka fortsatte han till USA, där han stannade 10 —13. Då presidentskans porträtt (Vita Huset, Washington) blev mycket uppmärksammat, fick K en rad beställningar från olika dollarmillionärer, framför allt på damporträtt. Man uppskattade hans förmåga att träffa en vederhäftig men dock smickrande likhet. Ett besök vid den amerikanska väst- kusten från 12 ledde till ytterligare uppdrag. Under hela första världskriget bodde K omväxlande i Sthlm o Mariestad o målade en rad porträtt. 13 hade han gjort en monumentalmålning i Mariestads läroverk med fyra hinderlöpare, kallad Idrott.

Våren 21 reste K, som alltid välförsedd med rekommendationsbrev, till Argentina, där han fick fullt med beställningar o där han utförde sitt största porträtt, en historiemålning av nationalhjälten José de San Martin 1823, i klassicerande stil (Jockey Club, Buenos Aires). Vid besök i andra amerikanska stater fick han bl a måla fem porträtt av den brasilianske presidenten Pessoa 22 o ett av hans efterträdare Bernandes påföljande år. K återkom 24 till Mariestad o flyttade 33 till Sthlm.

K arbetade mycket snabbt o enligt uppgifter i den amerikanska pressen kunde han fullborda ett porträtt på tre timmar. Hans teknik inbjöd också till snabbmåleri. Sedan han lagt upp en kolteckning på en specialpreparerad duk, målade han med transparenta färger, så att den skickligt gjorda teckningen ofta lyste igenom. Sina modeller träffade han framför allt i de sällskapsordnar o motororganisationer, i vilka han var medlem. Hans kunder utgjordes framför allt av ämbetsmän, företagsledare, diplomater o societet. I några fall skänkte han porträtten till olika institutioner, i andra fick han väl betalt för sina arbeten. Hans produktion var mycket stor, o själv har han 39 uppskattat den till minst 2 000 porträtt.

Författare

Boo von MalmborgSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Hultmark; SKL; S Söderberg, B K, målare o resenär (1939). — Nekr i SvD 3 maj 1950.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Bror A Kronstrand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11785, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2020-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11785
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Bror A Kronstrand, urn:sbl:11785, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2020-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se