C Olof T Krumlinde

Född:1856-03-31 – Ängelholms församling, Kristianstads län
Död:1945-10-25 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län

Landskapsmålare


Band 21 (1975-1977), sida 611.

Meriter

Krumlinde, Carl Olof Theodor, f 31 mars 1856 i Ängelholm, d 25 okt 1945 i Helsingborg. Föräldrar: förste lantmätaren Hans Jacob K o Hulda Evelina Sofia Hallberg. Elev vid FrKA 76—80, studier i Düsseldorf o Paris 81—82, bosatt i Khvn vintern 82— 83 o 88—99, i Helsingborg från 99.

G 2 febr 92 i Khvn, Holmens kirke, m Hilda Henriette Marie Bjering, f 28 sept 65 där, Helligånds sogn, d 15 okt 42 i Helsingborg, dtr till fabrikören Peter Fritz Thorvald B o Emma Caroline Wilhelmine Jensen.

Biografi

Olof K studerade 1876—80 vid konstakademin, där han var elev till P D Holm o knöt vänskapsband med bl a Carl Skånberg, Johan Ericson o Olof Jernberg. Tillsammans med dessa vänner målade han realistiska landskapsbilder i trakten av Halmstad o framför allt vid Kullen. 81 for han via Düsseldorf till Paris, där han fick en målning antagen på Salongen, o vistades vintern 82—83 i Khvn. Liksom vännerna från akademitiden anslöt han sig till opponentrörelsen 85. Under åren 88—99 var han bosatt i Khvn, där han fann sin maka. Hans måleri nådde under dessa år en höjdpunkt. Sina motiv hämtade han ofta från en utkant av staden, där vid denna tid kalkbrännerier, tegelbruk o andra småindustrier präglade kustbilden. En gråstämd färgskala med inslag av rostbrunt är karakteristisk för dessa arbeten liksom en intimitet i naturskildringen, som avvann dessa torftiga, vardagliga vyer fint behärskade nyanser. I akademitidens arbeten kunde man se en tydlig strävan att gå i den beundrade Gustaf Rydbergs fotspår. De danska målningarna har ännu samma intima närkänsla som dessa, men idyllerna är utbytta mot en fattigare, strävare motivvärld.

Efter återkomsten till Sverige o bosättning i Helsingborg återupptog K kontakten med Kullabygdens lummiga landskap, men blev också fångad av det mera dramatiska mötet mellan klippor o hav. Han var en intresserad seglare o kanske just därigenom en fin marinskildrare. Sedan mitten av 10-talet återvände han varje sommar till Arild, där under dessa år en målargrupp samlades hos "Mor Cilla" med bl a Fritz Kärfve, Justus Lundegård o Gustaf Rydberg. Också Hallands Väderö var ett kärt tillhåll, där han hämtade motiv både från stränderna o den yppiga vegetationen i det inre. 06 gjorde han en studieresa till Schweiz o Italien, där han bl a besökte Capri, men några förändringar i hans sätt att måla förorsakades inte därav. Överhuvudtaget vidhöll han livet igenom konsekvent samma lågmälda, verklighetskära natursyn i sitt måleri, oberoende av konstmodets växlingar. Han föreföll därför mycket otidsenlig under 20- o 30-talen men behöll en trogen beundrarkrets o tillvann sig under sista delen av sitt liv aktning o respekt för ett konsekvent livsverk. Han tillhörde Konstnärsförbundet 86—97 o deltog i Skånes konstförenings utställningar alla år från 14 till 44. Malmö museum ordnade 47 en minnesutställning.

Författare

Gertrud SernerSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: L Hagerf, Åttiotalets O K (Skånes konstfören:s publ, 15, 1949); V Loos, Friluftsmåleriets genombrott i sv konst (SAK 54, 1945); SKL. — Nekr i S-T 26 okt 1945.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Olof T Krumlinde, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11796, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gertrud Serner), hämtad 2020-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11796
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Olof T Krumlinde, urn:sbl:11796, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gertrud Serner), hämtad 2020-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se