M Elisabeth Kuylenstierna-Wenster

Född:1869-09-16 – Nacka församling, Stockholms län (i Sicklaö)
Död:1933-02-13 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Författare


Band 21 (1975-1977), sida 720.

Meriter

2 Kuylenstierna-Wenster, Maria Elisabeth, f 16 sept 1869 i Sicklaö, Sth (nu Nacka), d 13 febr 1933 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Claes Leopold Kuylenstierna o Sofia Maria Katarina Nyström. Studier i Frankrike, Tyskland o Danmark, medarb i Illustreradt "Året Om" 86—88, SvD 96—98, Idun 89—32 o S-T 96—13, lärare vid Franska skolan, föreläsare vid Centralbyrån för populära vetenskapliga föreläsningar i Lund 16—32. — Förf.

G 20 mars 05 i Sthlm, Ad Fredr, m advokaten Holger Wenster, f 25 febr 69 i Gbg, Kristine, d 5 maj 22 i Holte, Danmark, son till stadsmäklaren Oscar Leonard W o Oliva Mathilda Gustafsson.

Biografi

Elisabeth K:s omfångsrika författarskap kan schematiskt indelas i familjeromaner o flickböcker, båda i nutidsmiljö, samt historiska romaner — flertalet med en kvinna som huvudperson. I familjeromanen Beroende (1898) dröjer ännu något kvar av 80-talets gråvädersstämning med dess ställningstagande till förmån för människor på livets skuggsida. Här möter också ett tema, som flitigt skulle varieras i hennes följande produktion: den unga kvinnan som drömmer om att få utveckla sin konstnärstalang, vilket gör henne svåranpassad i den konservativa släktkretsen, oftast lokaliserad till en instängd, skvalleraktig småstadsmiljö. Hon längtar ut i världen (Sthlm — Paris — USA) för att under större förhållanden nå fram till personlig frigörelse o andlig mognad. Inspiratören till detta dristiga språng ut mot det lockande äventyret visar sig tyvärr inte sällan vara en man av tvivelaktig moral, varför hjältinnan, sviken av bedrägliga löften om kärlek o karriär, resignerad men i viss mån lättad återvänder till hemstaden o äktenskapets lugna hamn.

Det problem, som dessa kvinnor brottas med o ibland offrar sig för, är att förena en självständig personlighetsutveckling med lycka i kärlek o äktenskap. Kierkegaards tal om "den ensamme", litterärt exemplifierat bl a i Ibsens dramer, o Ellen Keys förkunnelse om "självhävdelse o självoffrande" hos kvinnan torde vara den jordmån, varur K:s verk spirar. Hon hade uppfångat dessa tankar i tiden o gav dem en förenklad tillämpning i underhållningssyfte.

Flickböckerna, som hon nästan tvangs serieproducera under senare delen av sin bana o troligen skrev med sin dotter o dennas jämnåriga kamrater som inspiration o tänkt läsekrets, bygger ofta på motsatsen mellan den gammaldags fostrade familjeflickan o backfischgänget. De lider av en viss löslighet i kompositionen o klichémässig-het i intrigen. Dialogen präglas av en näbbig slangspråksjargong av anglosaxisk typ, modell Berta Ruck.

De brett anlagda historieromanerna kretsar helst kring imposanta kvinnogestalter, företrädesvis ur sv stormaktstid, som var K:s favoritepok. Med Sophie Ottosdotter (07) o Systrarna Leijonhuvud (13) ansåg hon sig ha lyckats bäst. Men även drottning Kristina porträtteras magnifikt i Drottning Moimême (09) o Drottningen utan rike (11). Likväl skymmes personerna lätt bort, o den röda tråden förlorar sig i ett ymnigt kulturhistoriskt stoff. Språket är måttfullt arkaiserande, replikerna rappa o mustiga, o citaten ur det dokumentariska underlaget passas smidigt in i texten. Med viss rätt kan det hävdas, att i historieskildringarna står människoteckningen tillbaka för miljöbeskrivningen; i nutidsberättelserna är förhållandet snarast det motsatta. I några verk låter hon själva skådeplatsen, t ex Gripsholm, Malmöhus, Torup o Ljungby, dominera som medelpunkt i en växlingsrik kavalkad av händelser o människoöden från skilda tider.

K skrev också noveller, bl a i jultidningar, o utgav flera novellsamlingar. I en av de sista med titeln Gammalt folk (29) belyses åldringarnas tysta kamp mot tillvarons brutalitet. Här är det ej de ungas självvalda utan de gamlas påtvingade ensamhet som bildar grundvalen. Äktenskapsproblemen får naturligtvis även här sin rikt beskärda del, men stundom är K tidigt ute med brännande frågor, som när hon 01 förordar dödshjälp vid obotlig sjukdom (I frestelse i Bubblor) eller predikar sig varm för totalpacifism (Hedersgåvan i Årsskott) — vilket hon redan hade gjort 18 i romanen Officerns hustru. K:s mottaglighet för påverkan o litterära experimentlusta visar sig mest i det mindre formatet, men överhuvudtaget får hennes historiska romaner tolkas som en glidning mot 90-talismen med dess nationalromantik. Förebilder hade hon i Heidenstam, Axel Lundegård, Sophie Elkan o Matilda Mailing. Att hon översatte flera av den samtida o nästan jämnåriga danskan Jenny Blicher-Clausens verk tyder på andlig själsfrändskap. Bland hennes omkr 70 översättningar märks även arbeten av andra danska författarinnor som A Baadsgaard, C Eilersgaard o K Michaelis. K framträdde också som föreläsare o recensent.

Trots nedsatt synförmåga alltsedan barndomen fortsatte K oförtrutet sitt författarskap dag ut o dag in, ända tills hennes livsvilja bröts, när dottern o enda barnet som nybliven läkare rycktes bort.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Till förmån för de sjuka i Täby sockens fattighus. Sthlm 1892. (4) s. [Undert.] —¦ Indiansommar. Berättelse . . . Sthlm 1895. 34 s. [Ur SvD s å.] — Lilla finskan. Sthlm 1895. 209 s. — Beroende. Berättelse. Sthlm 1898. 248 s. [Ny uppl] 1908. 158 s. (Fröléens bokskatt, nr 24.) [Ny uppl:] Beroende. Roman. Sthlm 1921. 159 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker, 5.) Övers Dresden & Leipzig (tr Leipzig) 1902, 212 s. — I tiders tider. Sagor för stora och små. Sthlm 1899. 88 s. — Doris Smith. Berättelse. Sthlm 1900. 164 s. (Nya följetongen, 1900, n:o 17/20.) [Ny uppl] 1909. 138 s. (Fröléens bokskatt, 35.) [Ny uppl] 1917. 189 s. — Bubblor. Skisser. Sthlm 1901. 166 s. — Ut mot vidderna. En ung kvinnas historia. Originalroman af Sten Wide. Sthlm 1901. 387 s. [Pseud; ur S-T s å.j — Lifvets lyckodrömmar. Originalroman ... af Sten Wide. Sthlm 1902. 205 s. [Pseud; d:o.]

— Slottet med torn och tinnar. Originalroman ... af Sten Wide. Sthlm 1902. 282 s. [Pseud; d:o.] [Ny uppl:] ... tinnar. Historisk roman. Sthlm 1917. 233 s, 3 portr. [Ej pseud.] — Gungfly. En kärleksroman. Sthlm 1903.186 s. [Ny uppl] 1907. 133 s. (Fröléens bokskatt, 2.) •—• Ädelt vildt. En äktenskapsroman. Original. Sthlm 1903. 346 s. [Ur S-T s å.] [Ny uppl:] Ädelt vildt. En familjehistoria. Sthlm 1907. 303 s. [Ny uppl:] Ädelt vilt. Familjehistoria från adertonhundratalet. Roman. Sthlm 1921. 286 s. — Skal och kärna. Fri bearbetning från tyskan ... af Sten Wide. Sthlm 1903. 176 s. [Pseud; ur S-T s å.] — Fulingens lefnadssaga. Bearbetning från tyskan .. . af E. K. Sthlm 1904. 290 s. [Sign; ur S-T s å.] — Fru Harriets historia. En lifsepi-sod. Roman ... af Sten Wide. Sthlm 1904. 427 s. [Pseud; ur S-T s å.] [Ny uppl] Gbg 1912. 226 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker, 111.) [Ny uppl:] Harriet. Roman. Vol 1/2. Sthlm 1915. 256 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öres-böcker [: 113].)

— Lifvets röster. Sthlm 1904. 206 s. (Iduns romanbibliotek, 34.) [Ny uppl] Sthlm 1905. 233 s. [Ny uppl:] Livets röster. Roman. Vol 1/2. Sthlm 1916. 192 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öres-böcker [:49].) •—¦ I elfte timmen. Roman. Sthlm 1904. 160 s. [Ny uppl] 1907. 138 s. (Fröléens bokskatt, 11.) [Ny uppl] 1918. 190 s. — Den stora lyckan. Roman ... af Sten Wide. Sthlm 1905. 418 s. [Pseud; ur S-T s å.] [Ny uppl] Gbg 1912. 230 s. [Ej pseud.] (Åhlén & Åkerlunds enkronas-böcker, 129.) 2. uppl ,1913. — Cecilia Wasa. Historisk roman. Sthlm; 1907. 447 s. [Ur SvD s å.] [Ny uppl] 1910. 320 s. — Hägringar. Nutidsroman ... af Sten Vide. Sthlm 1907. 392 s. [Pseud; ur S-T s å.] — Sophie Ottosdotter. Berättelsen om ett kvinnoöde. Sthlm 1907. 269 s. ([Omsl:] C. E. Fritzes enkroneböcker, 5.) 2. uppl 1910. 222 s. Övers Khvn 1909, 160 s. — Strömdrag. Prisbelönt roman. Gbg 1908. 143 s. [Jämte Lilla finskan, jfr ovan.] 2. uppl s å. ([Omsl:] Svenska folkets favoritböcker.) 3. uppl 1909. 153 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker [:10].) 4. uppl 1910. [Ny uppl] 1915. 188 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböc-ker [: 132].) •— Farbror Rolfs son. Nutidsberättelse. Sthlm 1908. 238 s. [Ur S-T så.] [Ny uppl:] . . . son. Stockholmsskildringar från 1900-talets första decennium. Sthlm 1919. 256 s. — Drottning Moi-méme. Historisk silhuett. Sthlm 1909. 267 s. (Iduns romanbibi, 48.) [Ny uppl] 1910. 275 s. — Borgmästarinnan. Sthlm 1909. 212 s. [Ny uppl:] Borgmästarinnan. Roman. Vol 1/2. Sthlm 1916. 190 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker [:65].) •— I stället för kärlek. Skizzer. Sthlm 1910. 225 s. [Utdrag:] I stället för kärlek och andra berättelser. Sthlm 1916. 94 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker [:53].) — Drömmen om lycka. Roman. Sthlm 1910. 137 s. (Fröléens bokskatt, 48.) — Gunvor. En ung kvinnas roman. Gbg 1910. 233 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker, 41.) 2.-—4. uppl så. [Ny uppl] Sthlm 1915. 224 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker [:120].) —¦ Prolog vid Carl IX:s folkbiblioteks aftonunderhållning den 18 mars 1910. Mariestad [1910]. (4) s. — Ellen Gude. Nutidsroman. Gbg 1911. 260 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker, 73.) 2.—3. uppl så. [Ny uppl] Sthlm 1915. 255 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker [: 105].) — Gretchen. En ung kvinnas historia. Originalroman. Gbg 1911. 244 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker, 100.) 2. uppl så. [Ny uppl] 1916. 239 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker.) Övers Praha 1919, 295 s. —¦ Maktens tinne. Historisk roman. Sthlm 1911. 247 s. — Drottningen utan rike. Historiska bilder från Kristinas av Sverige senaste år. Sthlm 1911. 285 s. •— Till invigningsfesten af Franska skolans nya lokaler. Döbelnsgatan 9—7 den 14 oktober 1911. Sthlm 1911. 4:o. (3) s. [Undert] — Ödesrunor. Roman. Sthim 1912. 214 s. (Iduns romanbibi, 56.) [Ny uppl] Gbg 1913. 207 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker, 134.) 2. uppl s å. [Ny uppl] Sthlm 1920. 255 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 3-kro-norsböcker [:42].) — Bragdernas kung. Historisk berättelse. Sthlm 1912. 257 s, 1 portr. ¦— Kristina Gyllenstierna. Historisk berättelse. Sthlm 1912. 214 s, 1 portr. — Ändtligen vunnen. Svenskt original. Gbg 1912. 140 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker . . . [:5].) — I kvinnohänder. Gbg 1912. 158 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker . . . 23.) —¦ Sten Ärras kärlek. Roman. Gbg 1912. 157 s. (Ibid, 52.) — Systrarna Leijon-huvud. Berättelse ur historiens familjekrönika. Sthlm 1913. 231 s. — Röda hjärtan och grå. Gbg (tr Sthlm) 1913. 252 s. — Gertrud. Gbg (tr Sthlm) 1913. 158 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker.) — Vinddrivna. Gbg (tr Sthlm) 1913. 158 s. (Ibid.) — Vännen i huset. Göteborgsroman. Sthlm & Gbg (tr Sthlm) 1914. 158 s. (Ibid.) — Konungabarn. Carl XII och hans systrar. Sthlm

1914. 224 s, 2 pl. — Tärningen kastad. Kriminalroman . . . Sthlm 1914. 150 s. [Ur S-T s å.] — Per Granes semester. Roman. Sthlm & Gbg (tr Sthlm) 1914. 192 s. — Nattresan. Sthlm & Gbg (tr Sthlm) 1914. 157 s. [Åhlén & Åkerlunds en-kronas-böcker, 181.] — Solskensbarnet. Sthlm 1915. 160 s. (Ibid, 191.) — Den glada prinsessan. Lovisa Ulrikas dotter. Historisk skildring från 1700-talet. Sthlm 1915. 243 s, 5 pl. — Livslockelser. Roman. Bearbetning. Sthlm 1915. 160 s. — När katten är borta . . . En feriehistoria om fyra flickor och några till. Sthlm 1915. 159 s. [Ny uppl] 1917. 159 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 95-öres ungdomsböcker, 1.) [Ny uppl] Norrköping (tr Sthlm) 1941. 158 s. ([Omsl:] Sörlins ungdomsböcker.) Övers Khvn & Kristiania (tr Khvn) 1919, 128 s. — Det gamla hemmet. Stockholmsroman. Sthlm

1915. 254 s. [Ny uppl:] . . . hemmet. Roman. Sthlm 1919. 255 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 2: 25-öresböcker [: 21].) —¦ Liten Inger och andra berättelser. Sthlm 1916. 95 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker [: 22].) — Den första kärleken och andra berättelser. Sthlm 1916. 95 s. (Ibid, 29.) — Elisas ungdomsvän och andra berättelser. Sthlm 1916. 94 s. (Ibid, 41.) — Ödets hugskott och andra berättelser. Sthlm 1916. 95 s. (Ibid, 59.) — Fjortonåringen. En skolflicks-historia. Sthlm 1916. 190 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds ungdomsböcker.) 2.—3. uppl så. [Ny uppl] Norrköping (tr Sthlm) 1941. 152 s. ([Omsl:] Sörlins ungdomsböcker.) —• Makt. Roman. Sthlm 1916. 190 s. Övers Stuttgart 1923, 142 s [Engelhoms Romanbibliothek, Reihe 37, Bd 12]. — I hovets salar. Skildring från hovlivet i Sverige 1792—1818. Sthlm

1916. 272 s, 5 pl. — Krokvägar. Roman. Sthlm 1916. 224 s. — Barbro Bertings ung-flicksår. En bok för 15—17-åringar. Sthlm

1917. 175 s. [Ny uppl] Norrköping (tr Sthlm) 1941. 152 s. ([Omsl:] Sörlins ungdomsböcker.) Övers: Da Britta var 17 Aar, Khvn 1919, 192 s (Pios Ungpige Beger). — Försommar. Ungflicksbok om Barbro Berting och hennes kamrater. Sthlm 1918. 166 s. [Ny uppl] Norrköping (tr Sthlm) 1941. 151 s. ([Omsl:] Sörlins ungdomsböcker.) —Hjördis. En bok om lyckodrömmar. Sthlm 1918. 256 s.

— Officerns hustru. Roman. Sthlm 1918. 223 s. 2. uppl så. — Ritstiftet och solfjädern. En hovkrönika från 1600-talet. Sthlm 1918. 218 s, 1 portr. — Det brinnande hjärtat. Hedvig Charlotta Nordenflychts livsöde. Sthlm 1919. 178 s, 5 portr. —¦ Det gamla slottets sagor. Historiska skildringar från Malmöhus. Lund

1919. 281 s. [Ny uppl] 1937. 202 s. — I ungdomens år. Berättelser ur släktkrönikor om och för unga flickor. Sthlm 1919. 191 s. — Ungdomen på Hällesund. Gamla bekanta och nya. Berättelse för unga flickor. Lund 1919. 190 s. (C. W. K. Gleerups ungdomsböcker, 35.) 2. uppl Sthlm 1930. 3. uppl 1931. 192 s. 3.[!] uppl 1934. 189 s. 5. uppl 1935. 157 s.

— De nio kamraterna. En skolflickshistoria. Lund 1920. 185 s. (Ibid, 37.) 2. uppl Sthlm 1930. 192 s. 3., 5.-6. uppl 1931, 1935, 1938. [4. uppl ej tr.] —¦ Fågelungen. Berättelse för unga flickor. Lund 1920. 190 s. (Ibid, 39.) 2. uppl Sthlm 1930. 191 s. 3. uppl 1931. 192 s. 5. [4.] uppl 1942. 159 s. — Olov den unges saga. Fragment ur Nordens historia. Lund

1920. 152 s. 2. uppl 1925. (Ibid, 60.) — Sylvia. (Forts, av Fågelungen.) Berättelse för unga flickor. Lund 1921. 179 s. (Ibid, 42.) 2. uppl Sthlm 1930. 190 s. 3. uppl 1931. 192 s. 3. [!] uppl 1934. 184 s. 4. uppl 1942. 159 s.

— Två människor. Berättelse. Sthlm 1921. 219 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds presentböcker.) — Mor Bab. Episoder från ett hem. Berättelse för unga flickor. Sthlm 1922. 160 s.

— Skuggornas borg. Gripsholm 1381—1720. Lund 1923. 276 s, 1 pl. — Liten blir väl stor. En berättelse för unga flickor. Sthlm 1923. 175 s. — Dagen föds och dör. Bilder från Gripsholm 1755—1809. Lund 1924. 264 s. 2.—3. uppl så. — Monika Backfisch. Berättelse för unga flickor. Sthlm 1924. 156 s. •—¦ För länge sedan. Roman. Sthlm 1925. 310 s. (Iduns romanbibi, 78.) [Ny uppl] 1927. 303 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds bundna böcker.) — Äkta makar. Historiska noveller. Lund 1925. 307 s. — Studentklassen. Ung-flicksroman. Sthlm 1925. 162 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds ungdomsböcker.) —¦ Där ståndar en borg. Romantiserad skildring efter sagor, sägner och krönikor. Lund 1926. 350 s.

— Monika och Doris. En berättelse för flickor. Sthlm 1926. 163 s. [Åhlén & Åkerlunds ungdomsböcker.] — Anna Grip. Roman. Sthlm 1926. 276 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds bundna böcker.) — Vördig prosten och hans hus. En gammal släktkrönika. Sthlm 1927. 239 s. (Iduns romanbibi, 82.) — Sex friska viljor. Berättelse för unga flickor. Sthlm 1927. 171 s. [Ny uppl] Norrköping (tr Sthlm) 1941. 155 s. ([Omsl:] Sörlins ungdomsböcker.) — Den oövervinnerliga kärleken. Händelser berättade efter en skånsk familjekrö- nika. D 1/2. Lund 1928. 510 s. — Det stora beslutet. Flickroman. Sthlm 1928. 163 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds ungdomsböcker.) — Gammalt folk. Noveller. Sthlm 1929. 200 s. — Magnus Stenbocks hustru. Historisk skildring. Lund 1930. 303 s. — Ekon ur de skånska herrehusen. Berättelser. Lund 1931. 258 s. — Ebba Brahes son. Roman. Från Sveriges storhetstid. Lund (tr Malmö) 1932. 371 s. — Årsskott. En skissbok om små människoöden. Lund (tr Malmö) 1933. 178 s. — Flickan i tornrummet. Berättelse för unga flickor. Sthlm 1933. 241 s. — Bidrag i Idun 1889—1932, Sthlm, fol, Svea, årg 59—61, 1903—1905, Sthlm, samt i dagspressen.

Redigerat: Flickboken. Flickornas julkalender, 1918—1919, Sthlm, 96, 96 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: [A Branting,] art i Idun 1904, nr 8 (sign René); Hemma hos förf E K-W, Lunds Dagbl 13 mars 1929 (sign G A); rec:er i bl a Biblioteksbladet 1916—35, FT 1898, s 483f, 1905, s 96—98, o 1906, s 284f, o i OoB 1903, s 618f, o 1906, s 62; Sv förfdex 1900—1940 (1942); E Th[eorin], E K-W 50 år (Idun 1919, nr 37); E v Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750—1950 (1965). — Nekner i Idun 1933, s 284, i Lunds Dagbl o SvD 14 febr 1933.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
M Elisabeth Kuylenstierna-Wenster, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11889, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2023-03-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11889
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
M Elisabeth Kuylenstierna-Wenster, urn:sbl:11889, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2023-03-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se