Elof Johansson

Född:1866-11-16 – Örkelljunga församling, Kristianstads län
Död:1941-09-24 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län

Fackföreningsman


Band 20 (1973-1975), sida 259.

Meriter

Johansson, Elof, f 16 nov 1866 i Örkel-ljunga, Krist, d 24 sept 1941 i Helsingborg. Föräldrar: åbon Johannes Olsson o Sissela Bengtsdtr. Lantarbetare i Örkelljunga till 90, byggnadsarbetare i Helsingborg 90—92, medl i Helsingborgs arbetsmannafackfören från 90, arbetare vid gummifabriken i Helsingborg 92—02, deltog i bildandet av en avd av Skånska grovarbetareförb där 95, ordf där 96—00, led av styr för Sv grov- o fabriksarbetareförb 95, ordförande där 00—01, ombudsman för förb 02—06, ombudsman för avtals- o förhandlingsfrågor 06—35, medl av LO:s representantskap 17—36.

G 26 maj 90 i Örkelljunga m Celie Carlsson, f 18 sept 68 i Rya, Krist, d 29 jan 30 i Helsingborg, dtr till torparen Carl Nilsson o Beata Persdtr.

Biografi

J var först sysselsatt med jordbruksarbete i hemorten men 1890 flyttade han till Helsingborg, där han först var byggnadsarbetare och 1892 fick anställning på gummifabriken. Han deltog där i bildandet av den första fackföreningen vid företaget. Inom kort blev han föreningens ordf och var rastlöst verksam som propagandist för föreningsbildande även inom andra näringsfång.

Sedan hans egen fackförening vunnit anslutning till det nybildade Sv grov- och fabriksarbetareförbundet valdes han 1900 till organisationens första ordförande. Han uppehöll denna befattning under två år vid sidan om sitt dagliga arbete på gummifabriken. 1902 anställdes han som förbundets avlönade ombudsman med huvudsaklig uppgift att övertyga arbetare inom förbundets verksamhetsområde om nyttan och nödvändigheten av en stark intresseorganisation, som kunde ha möjlighet att till deras gemensamma bästa påverka arbets- och lönevillkoren. Sedan förbundet med en snabbt växande medlemskader mer eller mindre motvilligt av arbetsgivaresidan accepterats såsom part vid samråd och tvister i arbetsmarknadens intressefrågor förordnades J som ombudsman för avtals- och förhandlingsfrågor.

Hans uppdragsgivare och samtida — även på arbetsgivaresddan — var överens om att han var en skicklig och framgångsrik förhandlare, som tycktes veta precis hur långt spelet kunde drivas utan risk för öppen konflikt. Det hände att de berörda arbetarna protesterade och tyckte, att han var undfallande och att ytterligare något kunnat vinnas, om han visat sig mindre kompromissvillig. I sådana skärmytslingar kunde han få höra, att han kanske gjorde klokt om han ägnade sina talanger åt en annan verksamhet. Vid närmare begrundande ändrade de väl oftast mening. I vikande konjunkturer var det nog bättre med en mager förlikning än en oviss konflikt, kunde de missnöjda rapportera från sina interna rådslag.

J stannade på sin betydelsefulla förhandlingsposition i 33 år och hedrades vid sin bortgång som en av fackföreningsrörelsens mera betydande män från de ofta bekymmersamma genombrottsåren. Under åren 1917—1936 representerade han sitt förbund i Landsorganisationens representantskap.

Författare

Ragnar CasparssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Klipp i AA. — T Karlbom, Sv grov- o fabriksarbetarförb :s hist, 1 (1941); Sv folkrörelser, 1 (1936).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elof Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12136, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Casparsson), hämtad 2020-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12136
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elof Johansson, urn:sbl:12136, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Casparsson), hämtad 2020-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se