Jan Johansson

Född:1931-09-16 – Söderala församling, Gävleborgs län
Död:1968-11-09 – Fresta församling, Stockholms län

Pianist, Tonsättare, Jazzmusiker


Band 20 (1973-1975), sida 271.

Meriter

Johansson, Jan, f 16 sept 1931 i Söderala, Gävl, d 9 nov 1968 i Fresta, Sth. Föräldrar: distriktschefen Valter August J o småskollär Ingeborg Persson. Pianostudier från 11-årsåldern, spelade med Gunnar Hammarlunds ork, studentex vid Söderhamns lärov vt 51, inskr vid Chalmers tekn högsk sept 51, medv i Alliansorkestern o i studentspex där, spelade med Kenneth Fagerlunds ork, med Gunnar Johnsons kvintett, Gbg, 56—59, med saxofonisten Stan Getz , Khvn, 59—60, med Ronnie Hartleys ork, Gbg, vintern 60—61, med Arne Domnérus ork, Sthlm, 61—68, studerade dirigering o teori för Sigfried Naumann vid Sthlms borgarskola 63, medlem i Radiojazzgruppen (RJG) 67—68. — Ork:journalens Gyllene skiva 60, 61 o 67 (för inspelningarna: Mäster Johansgatan 12, 8 bitar Johansson o komp Mobil med A Domnérus ork), Grammis 69 o 72 (postumt; LP-skivorna Höstspelor o 300 000), Expressens musikpris Spelemannen 69 (postumt).

G 17 maj 57 i Gbg, Örgryte, m Else Gunborg Charlotte Bergström, f 4 april 28 i Skepplanda, Älvsb, dtr till järnvägstjänstemannen Gustaf Adolf B o Anna Elisabeth Willig.

Biografi

Efter en avbruten ingenjörsutbildning vid Chalmers i Gbg, där han bl a medverkade som pianist och musikalisk idégivare till studentspexen Henrik VIII, Gustav Vasa och andra, blev J i mitten av 1950-talet professionell jazzmusiker. Efter en skivdebut 1955 (med Gunnar Björkstens kvintett) engagerades han följande år till basisten Gunnar Johnsons kvintett. Säsongen 1959—60 spelade J med den amerikanske tenor-saxofonisten Stan Getz i Khvn (på klubb Montmartre) och på turnéer. Som medlem i Getz kvartett medverkade J våren 1960 som förste icke-amerikan i den legendariska turnerande konsertorganisationen Jazz at the Philharmonic och uppmärksammades därvid internationellt. S å började han göra inspelningar i eget namn för det lilla grammofonbolaget Megafon, som startats av en grupp chalmerister, bl a Lars-Gunnar Andersson och J, och som därefter svarat för större delen av J:s inspelade musik. Under detta första skede av sin karriär utvecklade J en personlig pianostil kännetecknad av en raljant, "konverserande" improvisationsteknik framförd med obesvärad teknisk elegans. Under 1960-talet fördjupade och förfinade J sin improvisationskonst, vilket är dokumenterat i en rad inspelningar. I dessa finns exempel på ett rikt varierat och uttrycksfullt spelsätt: brusande mångtonighet och energiskt ackordspel kontrasteras mot spröda melodislingor och raffinerad harmonik. Traditionell s k standardrepertoar är ett grundmaterial J ofta använder sig av och stundom lyfter upp till hög konstnärlig nivå, t ex i de oackompanjerade tolkningarna av Willow weep for me (1961) och S:t Louis Blues (1967). Ett ännu mer förutsättningslöst gestaltande präglar inspelningarna av de egna kompositionerna Fortare men ändå inte fortare, Staden mellan broarna, 300 000 km/sek (alla inspelade 1967).

Uttrycksfull enkelhet kännetecknar J:s tolkningar av äldre sv vis- och låtrepertoar som han utnyttjade i större skala i den numera klassiska LP-skivan Jazz på svenska (1963). Därmed introducerade han ett i populärmusikaliska sammanhang dittills föga utnyttjat repertoarskikt. Idén att arbeta med folkmusikaliskt stoff, att variera och improvisera över det givna grundmaterialet visade sig vara, både konstnärligt och ur publiksynpunkt, mycket framgångsrik och vidarefördes i inspelningar med ryskt och ungerskt material (1967 resp 1968) samt i den, vad gäller både repertoar- och besättningstyper brett upplagda Musik genom fyra sekler (3 LP-skivor 1968). Som kompositör och arrangör och som utövande musiker var J utomordentligt mångsidig och anlitades för en rad varierande uppgifter inom radio, TV och film (jfr förteckningen nedan). Han samarbetade med bl a Georg Riedel och Lia Schubert i olika uppsättningar av jazzbaletter (Gbg och Sthlm), tillsammans med Rune Lindström i Den underbara pälsen (Malung) och med olika artister på skiva.

En huvudlinje i J:s produktion består av arrangemang och kompositioner för jazzensembler av varierande besättning. Redan i de tidiga arrangemangen (under 1950-ta-let) för Johnsons och Björkstens orkestrar finns en personligt artikulerad rytmik och okonventionell samklangsuppfattning som antyder grundläggande drag i hans senare produktion för Radiobandet och, framför allt, för Radio jazzgruppen, den ensemble som J tillhörde från dess grundande 1967. Generalens dröm, Generalen kommer hem, Ljus tungt som bly, Fem spelor, Per Anders dröm och andra stycken med stort utrymme för solistiska improvisationer av gruppens medlemmmar (A Domnérus, R Gustafsson m fl och av J själv) visar hur J hämtade inspiration ur olika traditioner (främst jazz-och konsertmusik) och därav gjorde en personlig syntes. I dessa verk pendlar stämningarna mellan det elegiskt fördrömda och det häftigt uppflammande. Av J:s större verk bör särskilt nämnas den ofullbordade sviten Minnen av Sverige samt Musik i Norrköping och Silentium, de sistnämnda för symfoniorkestrar och jazzgrupp.

Både som musiker och kompositör ägde J en sällsynt begåvning och förmåga att skapa nyanserade musikaliska valörer. Däremot fanns i hans musikaliska tänkande inte utrymme för det schematiskt specialiserade eller programmatiskt formulerade: hans musik avspeglar ofta en lekfull underfundighet eller en ironisk distans. Representativa exempel i dessa avseenden är de radioinspelningar från 1964—66 som delvis gavs ut på 2 LP-skivor 1973: J spelar musik på sitt eget vis. Här, liksom i Musik genom fyra sekler, demonstrerar J också sin mångsidiga instrumentala begåvning genom att spela på en rad instrument vid sidan av sitt huvudinstrument pianot. Med sin förutsättningslösa musikuppfattning och genom att visa hur man på ett fruktbart sätt kan tillvarata och förena stilmedel av olika traditioner framstår J som en av de viktigaste vägröjarna för den liberalare musiksyn som bröt igenom i sv musikliv under 1960-talet.

J omkom i en bilolycka i nov 1968. I dec anordnades en konsert till hans minne med ett 40-tal medverkande artister. Behållningen användes för att inrätta en stipendiefond i hans namn.

Författare

Erik KjellbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Kompositioner: Flertalet komp bevarade som ms i Sveriges Radios (SR) bibliotek, andra endast som insp på skiva eller band. Hänvisning görs till skivfört nedan i tillämpliga fall. Skisser, utkast m m hos fru Else Johansson, Täby, ett 15-tal ork-arr (varav 5— 6 orig komp) hos Gunnar Björksten, Sten-hamra, några verk hos Arne Domnérus, Spånga (jfr nedan). I den alfabetiskt ordnade förteckningen är årtalen anmälningsår enl Svenska kompositörer av populärmusiks (Skap) register resp accessionsår vid SR.

A + B (ork:vers SR 1965; insp m kvartett 1972); Astral blues (SR 1966; posthum insp av RJG 1971); Beck's (insp 1960); Blues al fine (SR 1965; insp 1973); Blues for Lange (insp 1958 m G Johnson); Blues i dimma, Blues i oktaver, Blues i sista minuten, Blues i Söderhamn (insp 1971); Blågul (framf i radio 1968); Blå vit (insp m trio 1961); Boogie woogie in Hamburg (f stor ork; 1968); Boogie woogie på Karlaplan (SR 1964); Britts nya biff (ur filmen Barnvagnen; insp 1963); Den korta fristen (insp m RJG 1969); Droppsvit (framf i radio 1967); Du glädjerika sköna (SR 1971; posthum insp av RJG s å); Dåliga nyheter (SR 1967); En röd vals (K Bergström; insp m M Nielsen 1966); En spela (1967); Fanfar (SR 1969; insp m RJG så); Faster Elias krona (ur filmen Barnvagnen; insp 1963); Fem (ork:vers SR 1964; insp m kvintett så); Fem spelor (SR 1966; insp m RJG 1969); Fortare men ändå inte fortare (insp 1972); Fristående övningar 1—11 (insp 1966); Förflyttning med gång och språng (insp 1966); Generalen kommer hem (SR 1968; insp m RJG 1969); Generalens dröm (SR 1967; d:o); Glidningar (insp 1966); Gymnastiksvit (insp 1965); Gävle-Dala kvartens signaturmelodi (1967); Hastig blues för radiobandet (SR 1965); Hej blues (insp m RJG 1969); Helgeandsholmen (f piano o stor ork; 1967); Het sommar (SR 1968; insp m RJG 1969); Hommage å Adolphe Sax (SR 1966; posthum insp av RJG 1971); Hopp 1— 2 (insp 1966); Hålligång the orgel (insp 1963); I valet och kvalet (G Fröding; tills m M Zetterlund; 1968); Improvisation 73 (insp 1973); Innertrio (insp 1962); Intervju med ett piano (insp 1960); Johan Gustafssons vals (insp 196i m R Gustafsson); Jubelvisa över fiffiga Nanette (C Vreeswijk; tr 1966; insp m dens så); Kombination (insp 1966); Kr 26:50 (1962); Kullerbyttor (insp 1963); Lilla grå fågel; Ljus tungt som bly (E Hermodsson; SR 1968; insp m RJG 1970); Medan kolapapperen prasslar (ur filmen Barnvagnen; insp 1963); Minnen av Sverige 1—3 (ofullb svit med Psalm; SR 1968; posthum insp av RJG 1971); Mitt piano (insp 1964); Mobil (SR 1971 vers i arr av G Rosendahl; originalvers insp m A Domnérus 1965); Motionsboogie (insp 1965); Musik i Norrköping (f symf ork o jazzensemble, uruppf 1967; ms hos fru E Johansson); Måndag kväll (SR 1965); Mäster Johansgatan 12 (insp 1960); Något snabbare blues för radiobandet (SR 1965); Per-Anders dröm (SR 1966); Plenum (insp 1964); Premiär (insp 1962); Prisma (insp 1961); Proceedings (SR 1964); Psalm, ingår i Minnen av Sverige (se denna); Q R T (SR 1965); Rebus (insp m trio 1961); Regnvädersblues (SR 1965; insp 1973); Rit (insp 1963); Rotation (d:o); Silentium (f symf ork o jazzensemble, uruppf 1967; ms hos A Domnérus); Six feet blues (1967); Six brothers (SR 1963); Skobonka (insp m trio 1961); Snälltåg (insp 1962); Spridda skurar (insp 1960); Staden mellan broarna (f trio o preparerad bandinsp; insp 1972); Starkare på de brutna ställena (ur filmen Barnvagnen; insp 1963); Straight ahead (1960; tills m E Nordström); Stureplan (3. pris i komp-tävl i Prag 1966); Styv kuling (insp 1960); Stående-sittande-liggande (insp 1965); Stångövningar 1—16 (insp 1966); Svikthopp (insp 1965); Svensk jazzsvit: 1) 2:a kammaren, 2) Dalecarlia, 3) Porjus (SR 1964); Telegram för min värdinna (C Vrees-vvijk; tr 1966; insp m dens s å); Till exempel 1—3 (SR 1966; posthum insp av RJG 1971); Tre rörelser (insp 1963); Tretaktssteg (insp 1966); Trumpeticon (SR 1969; posthum insp av RJG 1971); Ugglor i Stora Mossen (SR 1964); Unison blues (SR 1964); Ur en 1000-fotings dagbok (SR 1966); Vaggvisa (SR 1969; insp m RJG 1970); Van der Rulk (1962); Vedergällningen (SR 1967; insp m RJG 1969); Viktiga händelser (SR 1968); Vänliga hälsningar (SR 1967; insp m RJG 1970); 10:e augusti (SR 1964; insp m A Domnérus så); 3, 2, 1, go (ork-arr SR 1962; insp m trio s å); 300.000 km/sek (f preparerat piano; insp 1972). — Filmmusik: Siska (1962, A Kjellin); Barnvagnen (1963, B Widerberg; skivinsp s å); Lyckodrömmen (1963, H Abrahamson); Pappas dockor — ett komplicerat dockspel. Novellfilm (1965, L Forsberg; sänd i tv 1965 o 1966); Nattlek (1966, M Zetterling); Här kommer Pippi Lång-strump (1968, O Hellbom; end titelmelodin, övr av G Riedel); Beröringen (1969, I Bergman; musiken delvis ur skivinsp Musik genom fyra sekler, 1968). — Balettmusik: En jazz i sex satser (1963, L Schubert; uppf Gbg stadsteater); Jazzbalett 63 (1963, )L Schubert o W Nicks; uppf Idéon, Sthlm; delar av musiken insp 1963); Sista tåget till Gamla stan, In two phrases (1965, L Schubert, ingår i Jazzbalett 65; uppf Sthlm:s stadsteater o turné; insp m A Domnérus 1965; end Mobil av J). —¦ Sångspel mm: Den underbara pälsen (1967, R Lindström; uppf varje sommar i Malung fr 1967; i tv 1970; ms hos A Domnérus); Värmlänningarna (1967, S Key-Åberg; uppf Sthlm:s stadsteater; tills m G Riedel); På pastorsexpeditionen (1967, T Danielsson; kort opera som ingår i programmet Vridscenen; ms SR 1967); — Radioprogram (urval): Tunnelbana. Lyriska monologer (1962, V Nordin; m J:s trio); J spelar musik på sitt eget vis (programserie 1964—65; delvis utg på skiva, se nedan); Musik i allsin dar (programserie hösten 1966; d:o); Divertissement för en styvmorsviol (1967, E Norman); Möte med grammofonen. J berättar och spelar (1968).

Arrangemang och bearbetningar i tryck: Emigrantvisan (De sålde sina hemman), 1963 (beträffande förf se SoH 1968, s 46); I fjol så gick jag med herrarna i hagen, 1966; Lapp-Nils polska, 1966; Skänklåt från Leksand, 1963; Vals från Delsbo, 1966 (B Lindroth); Visa från Utanmyra, 1963 (d:o). Dessutom c:a 90 arr o bearb registrerade vid Skap. Större delen är bearb o arr av trad visor, låtar etc o föreligger i de flesta fall endast på skiva, t ex LP-skivorna Jazz på svenska (1963), Jazz på ryska (1967), Jazz på ungerska (1968), Musik genom fyra sekel (1968), Barnkammarmusik (1965) mfl.

Skivinspelningar: Årtal anger inspelningsår om ej annat specificeras. RJG = Radiojazz-gruppen. Insp under eget namn: 1956: The nearness of you m fl (Metronome EP), m trio; 1959: Younger than springtime mfl (Artist EP), d:o; 1960: Beck's mfl (d:o), d:o; Mäster Johansgatan 12, Styv kuling, Spridda skurar, Intervju med ett piano (Megafon EP), d:o; 1961: Johan Gustafssons vals mfl (d:o "Johansson + Gustafsson"), gitarrduo m R Gustafsson; When the sun comes out mfl (d:o "Tio fingrar"), solo; Prisma mfl (Meg LP "8 bitar Johansson"), m trio; 1962:3, 2, 1, go (d:o "Innertrio"), d:o; 1963: Medan kolapapperen prasslar mfl (Meg EP "Barnvagnen"), d:o; Hålligång the orgel mfl (d:o "Orgeltvist"), J hammondorgel m kvartett; Rit mfl (Meg LP "Rörelser"), ork under ledn av J o G Riedel; Visa från Utanmyra mfl (d:o "Jazz på svenska", även utg på 3 EP 1962—64), duo m G Riedel; 1964: Plenum mfl (d:o "In pleno"), m kvintett; 1965: Gymnastiksvit, Stående-sittande-liggande, S vikthopp (Meg EP "Rädda Sverige"), d:o; Lapp-Nils polska mfl (Dux LP "Ad-ventures in jazz and folklore"), d:o; Skatan sitter på kyrketorn m fl (Meg LP "Barnkammarmusik"), arr av J o B-A Wallin; 1966: Förflyttning med gång och språng mfl (d:o "Dansa med TV"), m kvintett; 1967: Nära hemmet mfl (d:o "Jazz på ryska"), m septett; 1968: Det snöar mfl (d:o "Jazz på ungerska"), kvintett m S Asmussen; Vem kan segla förutan vind m fl (Meg 3 LP "Musik genom fyra sekler"), m kvintett; 1971 (utg; insp 1960—65): Blues i oktaver mfl (Meg LP "På skiva med Jan Johansson"), m olika besättn; 1972 (utg; insp 1967—68): Visa från Järna m fl (d:o "300.000"), m olika besättn; 1973 (utg; insp ur radioprogram 1964—66, jmf ovan): Blues al fine m fl (Meg 2 LP "Jan Johansson spelar musik på sitt eget vis"), m olika besättn. — Övriga insp: 1955: On the Alamo mfl (Metronome EP), m G Björkstens kvintett; 1956: Lover man mfl (Philips EP), m K Fagerlunds kvartett; All of me mfl (Roulette EP), m S Hedenbratt; Maid in Sweden m fl (Met EP), m Gunnar Johnsons kvintett; 1958: Blues for Lange mfl (d:o), d:o; Indian country (Bertelsmann LP), d:o; I succumb to temptations mfl (Debut 2 EP), m O Pettifords trio; I remember you m fl (Life EP "Topmeeting"), m L Black o D Jordan; Where or when mfl (Artist EP), m A Domnérus kvartett; 1960: Funky old blues mfl (d:o), m P Wickmans kvartett; Night and day mfl (Verve 2 LP "Stan Getz at large"), m S Getz kvartett; Nature boy mfl (Verve LP), m S Getz o R Garcia ork; Mont-martre blues mfl (Debut LP), m O Pettifords ork; I get the message mfl (Columbia LP), d:o; 1961: Blowing the blues away m fl (Met LP), m R Gustafssons ork; Du får inga pengar m fl (Meg EP), M Hansen m J:s ork; Din vår är min vår mfl (d:o), L Ekman m J:s ork; Jump for joy m fl (Artist EP), m A Domnérus ork; 1962: But not for me (d:o), d:o; En bra sabla du mfl (Meg EP), S Hedenbratt m J:s trio; Sakta vi går genom stan m fl (Philips LP "Ah Monica!"), m M Zetterlund; När jag vaknar mfl (Philips EP, ljudband ur filmen "Vittnesbörd om henne"), d:o; 1963: I'm alone mfl (HMV EP), m A Domnérus ork; Musical- o operettpaket (Knäppupp LP), H Forsell m J:s ork; Stan är tjusig i kväll mfl (Decca LP "Blå visor"), Carl Anton Axelson m J:s ork; Three dancers mfl (SweDisc LP), m G Riedels ork; Visa från Utanmyra m fl (Philips EP), m M Zetterlund; 1964: Dat dere (Philips SP), d:o; 10:e augusti mfl (RCA LP), m A Domnérus ork; 1965: Mobil mfl (Meg LP), d:o; En röd vals mfl (Karusell LP "En människa"), M Nielsen m J:s ork; Jubelvisa över fiffiga Nanette m fl (Met LP "Grimascher och telegram"), G Vreeswijk o Ann-Louise Hanson m J:s ork; 1966: Penta-costal feeling, Moonlight tango (d:o "Toots"), m T Thielemans; 1969 (utg; insp 1967—68): Fanfar mfl (SR LP "Vårdkasar"), RJG m J; Den korta fristen mfl (d:o "Höstspelor"), d:o; Girigheten mfl (d:o "Riedaiglia"), m G Riedels ork; För sista öret i min ficka mfl (Cupol LP "Blå-gul musik"), m C Rosendahls ork; 1970 (utg; insp 1967—69): Ljus tungt som bly mfl (d:o "Frostrosor"), d:o; 1971 (posthum insp av J:s komp): Astral blues m fl (d:o "Du glädjerika sköna"), RJG. Dessutom medverkar J under pseud "Johan" som pianist och/eller arrangör i insp av Chalmersspexen Anna och de tre musketörerna, Caesarion, Gustav E:son Vasa, Henrik VIII, Katarina, Napoleon samt Starke August (insp 1959—61 på Chalmers EP-skivor).

Källor och litteratur

Källor o litt: Reg:er o förteckn:ar hos Skap, SR o i Drottningholms teatermus (pressklippsaml).

J G Jepsen, Jazz records 1942—62 ff (1963 ff); Sohlman (2 uppl 1974) o där anf litt; Sv populärmusik, ed STIM (1968), suppl (1970). — Muntl meddel av fru Else Johansson (Täby), ing Lars-Gunnar Andersson (Gbg), musikerna Gunnar Björksten (Sten-hamra), Bosse Broberg (Sigtuna), Arne Domnérus (Spånga) o Georg Riedel (Djursholm).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jan Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12147, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Kjellberg), hämtad 2021-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12147
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jan Johansson, urn:sbl:12147, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Kjellberg), hämtad 2021-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se