K O Harald Johnsson

Född:1886-07-22 – Östra Broby församling, Kristianstads län
Död:1936-04-30 – Oscars församling, Stockholms län

Författare, Översättare, Folklivsskildrare


Band 20 (1973-1975), sida 352.

Meriter

2 Johnsson, Karl Olof Harald, kusin till H 1, f 22 juli 1886 i Östra Broby, Krist, d 30 april 1936 i Sthlm, Osc. Föräldrar: garverifabrikören Olof J o Bengta Andersdtr. Mogenhetsex i Kristianstad vt 04, inskr vid LU ht 04—08, medarb i Lunds dagbl o andra tidn:ar 07—10, litterär rådgivare hos Åhlén & Åkerlunds förlag o Nord förlaget 10—13, hos ab Dahlbergs förlag 13—19, anställd i Skandinavisk filmcentral 19—20, led av Sveriges författarfören:s styr 26—32. — Förf, översättare.

G 18 okt 13 i Sthlm, Hedv El, m förf Karin Johansson, f 6 aug 84 i Ljungby, Hall, d 19 jan 68 i Sthlm, Matt, dtr till lantbrukaren Claes Enok J o Albertina Charlotta Jacobsdtr.

Biografi

Harald J framträdde 1906 som författare i den lundensiska vårkalendern Nya dagar, och sitt bidrag där utgav han s å separat som sin debutbok, en samling vers och fragment under titeln Dagrar. Särskilt dess stämningsdikter röjer inflytande från skånediktarna Ola Hansson, Vilhelm Ekelund och Anders Österling. I sina senare diktsamlingar är J även påverkad av nittitalisterna. De rymmer bl a vemodiga naturdikter och bekännelser av stillsam religiositet men också dikter i vilka han med lokalpatriotisk stolthet besjunger Göinges trolska natur liksom dess hjältar i det förgångna, hans egna förfäder snapphanarna: "De stridde, vid Gud, för en helig sak/så sant som en Gud är till." Inte utan skäl har J kallats "Göinge-bygdens diktare" framför andra.

Som prosaförfattare behandlade J i en rad berättelsesamlingar bl a student- och vämpliktsliv men också ensamma människors framtidsgrubbel och dragning mot alkoholism och kriminalitet. Större framgång hade han med samlingen Göingar, där trotsigt knotiga bybor i de nordskånska obygderna invecklas i både tragiska och drastiskt humoristiska konflikter. Till Göingebygden, särskilt dess pulsåder Helgeån, där "makter sjunga ur det fördolda", är även J:s båda största romaner lokaliserade, de på vildmarksmystik vilande Ödemarkslandet och Sven Ådal. De har många gemensamma och tydligen självbiografiska drag, tar båda upp snapphaneblodets släktarv och tragiken i att utan självkännedom slå in på en annan väg än den av ödet utstakade: "omplanterat gammalträd blir rotlöst träd". Själv bekände J en gång i ett brev att "för min del sitta rötterna så djupt, att det skulle vara självförintelse att slita dem loss från hembygdens mylla" (Malwe). Om stormaktstidens snapphanefejder i Göinge handlar de på "hävd och sägen" byggda Stigmansblod och Snapphanarna; i en intressant efterskrift till den senare har J bl a kunnat anknyta till sin egen släkttradition på både fädernet och mödernet.

Under sin tid som litterär rådgivare på Dahlbergs förlag inledde J 1915 med Det svarta strecket en lång rad detektivromaner för förlagets detektivserier, ofta i form av s k 25-öresböcker. De utgavs alla under pseudonymen Robinson Wilkins och har som huvudperson den geniale svensken Fred Hellington, om vilken det i första volymen sägs, att han tagit doktorsgraden på en avhandling om Shakespeare och sedan vid 25 års ålder lämnat Sverige — där han haft ett annat namn — för att i London ingå i Scotland Yards detektivkår. Både namn och levnadsomständigheter för gärna tanken till Frank Heller, som aktualiserats genom sin uppseendeväckande landsflykt ett par år tidigare. Redan i nästa bok, den s å utgivna De tre ormögonen, har hjälten emellertid återvänt till Sverige och öppnat detektivbyrå på Torsgatan i Sthlm, varifrån han i ett 30-tal volymer ger prov på "sin häpnadsväckande analyserings- och kombinationsförmåga".

J:s många detektivromaner var hastverk — han utgav t ex 1916 ej mindre än tio och 1918 sex — men de var populära och fyllde för sin tid ett behov, varom försäljningssiffran en halv miljon exemplar vittnar. De översattes också till flera språk. Fred Hellington blev en känd litterär figur, och detsamma gäller om hans antagonist, den mindre klyftige detektivkonstapeln Carl Alexander Jönsson, även kallad "hemliga Jönsson", en typbeteckning som alltjämt lever kvar.

Även i andra genrer var J en oerhört produktiv författare. Han skrev t ex äventyrs-, kärleks- och herrgårdsromaner av förströelsekaraktär, sagor och pojkberättelser, ofta under olika pseudonymer. Under sina senare år hade han en viss framgång med åtskilliga ungdomsböcker, där han i lättläst form gav en historisk orientering om gamla kulturer och märkliga händelser i främmande världsdelar eller gjorde biografiska snabbteckningar av Ansgar, Birgitta och sv stormän. J hann också med en omfattande verksamhet som översättare.

J:s hustru Karin J studerade historia och egyptologi i Khvn och Paris 1909–10. Hon debuterade som författarinna 1917 med romanen Dora, som behandlar en ung kvinnas möte med studier och kärleken i Paris. Därefter skrev hon dels två böcker som i lätt romantiserad form rekonstruerade historiska händelseförlopp i Skandinavien, dels ungdomsboken Från faraonernas land, en samling berättelser på historisk grund från det gamla Egypten. Under 1930-talet utgav hon flera reseskildringar, rika på intryck och äventyr från särskilt Arabien, Syrien, Palestina, Persien, Egypten och Italien och med bl a hennes uppteckningar av ökenfolkens sånger och legender. Dessutom översatte hon ett stort antal detektivromaner av pseud Stein Riverton.

Författare

Ragnar AmeniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

J:s o Karin J:s arkiv i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: [13 dikter] (Nya dagar. Lundensisk vårkalender, Eslöf (tr Landskrona) 1906, s 37—61). — I jordkojan (Utdrag ur en längre novell) (ibid, s 63—71). — Dagrar. Vers och fragment. Landskrona 1906. 39 s. — Solregn. Dikter. Sthlm 1907. 77 s. — Karrikatyrer och blyertsteckningar. D 1—2. Malmö 1909. 129, 106 s. — Göingar. Historier från nordskånska obygder. Göteborg 1909. 201 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds enkronas böcker, 22.) 2. uppl 1910. — Den gamla byn och andra dikter. Göteborg 1910. 129 s. — Förbrytare och andra berättelser om ensamma lif. Göteborg (tr Helsingborg) 1910. 198 s. — DJuPens sånger. Dikter. Göteborg 1911. 79 s. — Göingelif och annat lif. Göteborg 1911. 177 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds en-kronas böcker, 93.) — Student-lif. Göteborg 1912. 155 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds 25-öres böcker, 36.) — ödemarkslandet. Gestalter och bilder från land och stad. Göteborg 1912. 340 s. — När den röda hanen gal. Berättelser och humoresker. Göteborg 1913. 164 s. — Den blå stjärnan. Roman. Sthlm 1913. 192 s. — Hemligheten på Thorshill. Roman. Sthlm 1914. 255 s. — Gran Schiöldbrand: Dödsskottets eko från Sarajevo till Balkan. En österrikisk aviatikers äventyr till lands och sjöss. Sthlm 1914. 87 s. [Pseud.] (Världskriget. Romantiserade skildringar på historiens grund av krigshändelserna [omsl].) — År och dagar. Dikter. Sthlm 1915. 87 s. — Två kvinnor och en karolin. Roman. Sthlm 1915. 128 s. ([Omsl:] Dahlberg & Co:s romanbibliotek, 90.) — Robin-son Wilkins: Det svarta strecket. Detektivroman. Sthlm 1915. 95 s. [Pseud.] (Ibid, 115.) [Ny uppl] 1920. 192 s. [Ny uppl] 1935. 95 s. ([Romanförlagets 95-öresböcker, n:r 2.) — Dens, De tre ormögonen. Detektivroman. [Omsl:] Fred Hellingtons äventyr i Stockholm. Sthlm 1915. 112 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dahlberg & Co:s romanbibi, 122.) [Ny uppl] 1920. 191 s. [Ny uppl] Göteborg 1944. 96 s. ([Omsl:] Nyckel-böckerna, 145.) — Dens, Den röda grevinnan. Detektivroman. [Omsl:] Fru Hellingtons äventyr i Stockholm. Sthlm 1915. 96 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dahlberg & Co:s romanbibi, 130.) — Dens, Tom Teges pekfinger. Detektivroman. Sthlm 1915. 96 s. [Pseud.] (Ibid, 140.) — Dens, Den vita handen. Detektivroman. Sthlm 1916. 192 s. [Pseud.] (Ibid, 146.) [Ny uppl] 1919. — Dens, Den grå bindeln. Detektivroman. Sthlm 1916. 95 s. [Pseud.] (Ibid, 152.) [Ny uppl:] Grå bindeln. Göteborg 1944. 96 s. ([Omsl:] Nyckel-böckerna, 157.)—Dens, Det sista tolvslaget. Detektivroman. Sthlm 1916. 95 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dahlberg & Co:s romanbibi, 158.) [Ny uppl:] Sista tolvslaget. Detektivroman. Gbg 1944. 96 s. ([Omsl:] Nyckel-böckerna, 148.) — Dens, De ovala ringarna. Detektivroman. Sthlm 1916. 95 s. [Pseud.] (Ibid, 170.) — Dens, Den döda hämnerskan. Detektivroman. Sthlm 1916. 95 s. [Pseud.] (Ibid, 175.) [Ny uppl] Göteborg 1943. 64 s. (Detektivmagasinet, årg 10, 1943, n:r 50.) — Dens, Handen med de sju fingrarna. Detektivroman. Sthlm 1916. 80 s. [Pseud.] (Ibid, 180.) — Dens, Dödsmasken. Detektivroman. Sthlm 1916. 91 s. [Pseud.] (Ibid, 190.) — Dens, Doktor Bertrams två hjärtan. Detektivroman. Sthlm 1916. 80 s. [Pseud.] (Ibid, 197.) — Dens, Den rutiga skuggan. Detektivroman. Sthlm 1916. 94 s. [Pseud.] (Ibid, 205.) [Ny uppl:] Rutiga skuggan. Detektivroman. Göteborg 1940 1916. 247 s. [Pseud.] [Ny uppl] 1918. 222 s. ([Omsl:] Dahlbergs 2:-kronorsböcker, 4.) — Dens, I förbund med döden. Detektivroman. Sthlm 1916. 79 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dahlberg & Co:s romanbibi, 210.) — Dens, Furstinnan med smaragderna. Detektivroman. Sthlm 1917. 93 s. [Pseud.] (Ibid, 218.) — Dens, Kedjan med de tre länkarna. Detektivroman. Sthlm 1917. 95 s. [Pseud.] (Ibid, 228.) — Max Miller: Det döda skeppet. Sthlm 1917. 95 s. [Pseud.] (Ibid, 238.) — Dens, Elfenbenskulan. Äventyrsroman. Sthlm 1917. 94 s. [Pseud.] (Ibid, 245.) — Dens, Abdul Omars hämnd. Äventyrsroman. Sthlm 1917. 96 s. [Pseud.] (Ibid, 254.) — R Wilkins: Max Marcus' kikare. Detektivroman. Sthlm 1917. 96 s. [Pseud.] (Ibid, 278.) — Dens, Fallet Roxen. Detektivroman. Sthlm 1917. 244 s. [Pseud.] [Ny uppl] 1919. ([Omsl:] Dahlbergs 2:-kronorsböcker, 10.) — Stigmansblod. Berättelser ur hävd och sägen. Sthlm 1917. 159 s. — R Wilkins: Dödens maskerad. Detektivroman. Sthlm 1918. 261 s. [Pseud.] [Ny uppl] 1923. 207 s. — Dens, De tre Rubens. Detektivroman. Sthlm 1918. 127 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dahlberg & Co:s romanbibi, [N F,] 3.) — Dens, Nyckeln med silverringen. Detektivroman. Sthlm 1918. 128 s. [Pseud.] (Ibid, 10.) — Dens, Fröken Duvals nejlikor. Detektivroman. Sthlm 1918. 127 s. [Pseud.] (Ibid, 21.) — Dens, Den gröna gnistan. Detektivroman. Sthlm 1918. 96 s. [Pseud.] (Ibid, 30.) — Dens, Knivarnas klubb. Detektivroman. Sthlm 1918. 96 s. [Pseud.] (Ibid, 44.) — Dens, Donald Dolmas diamanter. Sthlm 1919. 206 s. [Pseud.] — Dens, Kaparens guld. Berättelse för pojkar. Sthlm 1919. 142 s. [Pseud.] (B. Wahlströms ungdomsböcker, 33.) — Dens, Dödssignalen. Svenskt original. Sthlm 1919. 160 s. [Pseud.] ([Omsl:] Detektivbiblioteket, 83.) — Dens, Det svarta rummet. Detektivroman. Sthlm 1919. 160 s. [Pseud.] (Ibid, 86.) — Dens, De tolv sigillen. Detektivroman. Sthlm 1920. 222 s. [Pseud.] — Sagan om Sven och prinsessan Snuske-Lisa. Sthlm 1920. Tv-4:o. (22) s. — Jätten Tusenfinger och starke Knös som vann prinsessan. Saga. Sthlm 1921. Tv-4:o. 23 s. — Livsslaven [dikt] (OoB, årg 30, 1921, Sthlm, 4:o, s 384). — Bengt Bernfeldt: Hustru sökes. Roman från våra dagar. Sthlm 1921. 272 s. [Pseud.] — M Miller: Den siste tsaren. Hans liv och lidande. Sthlm 1921. 173 s. [Pseud.] — G Schiöldbrand: Flickorna på Borga. Roman. Sthlm 1921. 158 s. [Pseud.] — R Wilkins: Röda schaktets gåta. Äventyrsberättelse. Sthlm 1921. 47 s. [Pseud.] ([Omsl:] Ungdomsbiblioteket, 91.) — Dens, Äventyret i Carranza. Berättelse för pojkar. Sthlm 1921. 48 s. [Pseud.] (Ibid, 94.) — Dens, Kaleb Keenans kupp. Äventyrsberättelse. Sthlm 1921. 48 s. [Pseud.] (Ibid, 96.) — Dens, Douglas Kingstons vågspel. Sthlm 1921. 47 s. [Pseud.] (Ibid, 98.) — Dens, Ka-parnas konung. Äventyrsberättelse. Sthlm 1922. 46 s. [Pseud.] (Ibid, 121.) — Med farbror Sixten bland Afrikas vildar. Sthlm 1922. 240 s. [Ny uppl] 1929. (Pojkarnas bäs-sta böcker, 6.) — Prins Hjärtebrand och Grådals döttrar (Barnbiblioteket Saga, 91: Den lille puckelryggen. Sagor och berättelser . . ., Sthlm 1922, s 54—86; 2. uppl 1932). — B Bernfeldt: Kvinnan, som han glömde--- Herrgårdsroman. Sthlm 1922. 244 s. [Pseud.] — Dens, En man sökes---En roman om filmfolk och annat folk. Sthlm 1924. 240 s. [Pseud.] — Lille Haralds resa jorden runt jämte andra sagor och berättelser från skilda länder. Sthlm 1924. 173 s. — R Wilkins: Mr Carltons hämnd. Äventyrsroman. Sthlm 1926. 255 s. [Pseud.] (Chelius romanserie, 163.) — Tulpanerna / Sällhet [dikter] (Brage, årg 1, 1926, Örebro, s 23). — Snapphanarna. Berättelse. Sthlm 1927. 224 s. (Ungdomens bibliotek, 7.) 2. uppl 1941. 194 s. — Guldlandets erövring. Inkariket och dess fall. Sthlm 1928. 220 s. (Ibid, 10.) — Vårdträdet. Prolog vid invigningen av Grimmtorps-gården i Broby hembygdspark den 5. aug. 1928 (önnestads elevförbunds årsbok, årg 14, 1928, [Önnestad, tr] Kristianstad, s 5—7; ur Kristianstads läns tidning s å, 6. 8). — Den röda fågeln [dikt] (Brage, 3, 1928, s 103— 109). — Vårdträdet [dikt] (ibid, 4, 1929, s 3—5). — Herr Holger till Häckeberga. En diktcykel (ibid, s 202—211, 5, 1930, s 8— 16, 65—73, 142—146; även sep, Sthlm (tr Örebro) 1930, 67 s). — Den heliga Lucia och andra legender och sägner. Sthlm 1929. 235 s. (Barnbibi Saga, 135; tills med A Wahlenberg mfl.) 2. uppl 1939. — Tempel- tornet. En berättelse från det gamla Babylon. Sthlm 1929. 218 s. (Ungdomens bibi, 12.) — Sancta Lucia. Mirakelspel (ibid, 13: Ungdomsteatern. Dramatik för unga, Sthlm 1930, s 5—30). — B Bernfeldt: John Fältman avslöjar tågtjuven. En detektivhistoria för ungdom efter tysk idé. Sthlm 1930. 191 s. [Pseud.] (Pojkarnas bästa böcker, 7.) — Nordens apostel. Ansgars liv och verk. Sthlm 1930. 192 s. (Barnbibi Saga, 140.) 2. uppl 1939. — Australiens hemlighet. Skildring från femte världsdelens kolonisering. Sthlm 1931. 181 s. (Ibid, 145.) 2. uppl 1946. 175 s. — Nybyggarna vid S:t Lawrencefloden. En berättelse från Kanada. Sthlm 1931. 236 s. (Ungdomens bibi, 15.) —¦ Gåtornas folk. Berättelse om de döda städernas land. Sthlm 1932. 225 s. (Ibid, 18.) — Sven Ådal. Roman. Sthlm (tr Mariestad) 1932. 452 s. — Män och kvinnor av Göinge [dikt] (Göinge hembygdsförenings årsbok, [årg 12,] 1932, Kristianstad, s. 5 f). — Kantat vid invigningen av östra Broby kyrka den 14/8 1932. [Omsl.] Kristianstad 1932. (4) s. — Svenska folksägor och folkvisor berättade för barn av F Berg o H J. Saml 3. Sthlm 1932. 234 s. (Barnbibi Saga, 150.) 2. uppl 1942. 3. uppl 1956. 170 s. — Nordenskiöldarna. Sthlm 1934. IV, 274 s. (Ungdomens bibi, 22.) — Birgitta. Bilder ur det svenska helgonets liv. Sthlm 1935. 222 s. (Ibid, 25.) — Svenska stormän. Biografiska skildringar. Saml 1—2. Sthlm 1935—36. 207. 250 s. (Ibid, 27—28.) — Ulfsäter. Herrgårdsroman. Sthlm 1935. 182 s. — R Wilkins: Falluckans hemlighet. Detektivroman. Göteborg 1936. 111 s. [Pseud.] — Dens, Rovriddarens hemlighet. Detektivroman. Göteborg 1945. 96 s. [Pseud.] ([Omsl:] Nyckel-böckerna, 168.) — Dens, Det stålblå hotet. Detektivroman. Göteborg 1945. 96 s. [Pseud.] (Ibid, 174.) — En stor del av detektivromanerna under pseud Ro-binson Wilkins 1915—19 även översatta till bl a danska, norska, tjeckiska och tyska (de tyska utg ej pseud). 


Redigerat [utgivit): Nya dagar. Lundensisk vårkalender. Eslöf (tr Landskrona) 1906. 147 s. [Anon.] — Barnens julrosor 1919. [Omsl:] Aarg 36. Sthlm (tr Khvn) 1919. 4:o. 47, IV s.

Översatt: [S Elvestad, pseud] S Riverton, Wilson. Detektivroman. Sthlm 1916. 328 s. [Ny uppl] 1918. 231 s. ([Omsl:] Dahlbergs 2:-kronorsböcker, 1.) [Ny uppl] 1938. 150 s. — C E Pearce, Alicias ögon. Detektivroman, övers av R Wilkins. Vol 1/2. Sthlm 1916. 189 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dahlberg & Go:s romanbibi, 187—188.) — F Froest, Gåtan i Grosvenor Gardens. . Detektivroman [omsl:] av F Froest & G Dilnot. övers av R Wilkins. Vol 1/2. Sthlm 1916. 189 s. [Pseud.] (Ibid, 211—212.) — A Groner, De tre börsarna. Detektivroman. Övers av R Wilkins. Sthlm 1917. 96 s. [Pseud.] (Ibid, 220.) — 0 Richter-Frich, Den heliga källan. Äventyrs- roman. Övers av M Miller. Sthlm 1917. 160 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dr John Fjelds äventyr, 6.) [Ny uppl] 1930. 159 s. [Anon.] ([Omsl:] B. W:s detektivmagasin.) — A Lothringer, De röda korsen. Detektivroman, övers av M Miller. Sthlm 1918. 96 s. [Pseud.] ([Omsl:] Dahlberg & Co:s romanbibi, [N F,] 79.) — P G Wodehouse, Vännen Archies missöden. Sthlm 1922. 264 s. — Dens, Dick Underhills fästmö. Sthlm 1923. 296 s. — R Escholier, De soliga bergen. Berättelser om den glade Can-tegrils liv och leverne. Sthlm 1923. 207 s. — E Jepson, En fästmö för mycket. Sthlm 1924. 223 s. — ER Burroughs, Prinsessan av Mars. Sthlm 1924. 191 s. — H C Cameron, Barn och nervositet. En rådgivare för föräldrar och lärare. Sthlm 1925. 220 s. — E R Burroughs, Tarzans hjärta talar. Sthlm 1925. 196 s. ([Omsl:] Tarzan-serien, 7.) — Dens, Tarzan och det gyllene lejonet. Sthlm 1927. 218 s. — J Kattrup, Jako. Historien om en negerprins. Sthlm 1927. 224 s. (Barnbibi Saga, 122; jämte I Stockenstrand, Hos Kirru och Ticonderoga. Nybyggareskildringar från Minnesota.) — A Buchanan, De sju palmerna. [Omsl:] En ökenroman. Sthlm (tr Mariestad) 1928. 288 s. — C E Mulford, Hoppsan Cassidy på tjugonde bommen. Prärieroman. Sthlm (tr Mariestad) 1928. 263 s. [Annan uppl s å.] (Pojkarnas bästa bok, 3.) — Dens, Tjugonde bommen. Cowboys-roman. Sthlm (tr Mariestad) 1928. 247 s. [Annan uppl s å.] (Ibid, 4.) — P Féval & M Lassez, D'Ar-tagnan mot Cyrano de Bergerac. D 1—2. Svensk bearb. Sthlm 1928—29. 276, 267 s. [Annan uppl s å.] (Ibid, 1—2.) — J F Coo-per, Hjortdödaren. Sthlm 1929. 211 s. (Barnbibi Saga, 138.) 2. uppl 1936. 3. uppl 1947. 204 s. — W Ellison, En man har rymt. En engelsk krigsfånges äventyr under flykt från interneringsläger och fängelse i Tyskland. Sthlm 1929. 280 s. [Annan uppl s å = Pojkarnas bästa bok, 5.] — [L Noussimbaum, pseud] E Bey, Deras härlighet var stor. Liv och leverne i landet, som flyter av olja, guld och blod. Sthlm 1930. 291 s. — Dens, Kaukasus tolv hemligheter. Sthlm 1931. 260 s. — JM Frank, Marie Szameitats levnad. Sthlm 1931. 305 s. — E Moe, Lillebror i Indien. Sthlm 1931. 176 s. (Barnbibi Saga, 148.) —FD Pasley, Al Capone. En makt utanför lagen. Sthlm (tr Mariestad) 1931. 274 s, 8 pl. — C T Stoneham, Kaspa, lejonets son. En äventyrshistoria från Afrikas vildmarker. Sthlm (tr Mariestad) 1932. 276 s. — G Clark, Rätten till kärlek. Sthlm 1932. 336 s. — Dens, Kärlekens frihet. Sthlm 1933. 303 s. — J Hilton, Himlens vrede. Sthlm 1933. 284 s. — G Clark, Frank Fullertons kvinna. Roman. Sthlm 1934. 346 s. — F Marryat, Jakob Ärlig. Berättad för Saga. Sthlm 1934. 248 s. (Barnbibi Saga, 157.) 2. uppl 1946. 3., revid uppl 1959. 223 s. — [L Noussimbaum, pseud] E Bey, Nikolaus II. Den siste tsaren. Sthlm 1935. 348 s, 8 pl. 2. uppl så. — L Koch, Vi flyger över isbjör- nens land. Sthlm 1935. 198 s. (Ungdomens bibi, 26.) — F G Hurrell, Gifta herrar. Roman från London och Paris. Sthlm 1936. 228 s. — [S Clemens, pseud] Mark Twain, Huckleberry Finns äventyr. Berättad för Saga. Sthlm 1936. 229 s. (Barnbibi Saga, 166.) 2. uppl 1943. 216 s. 3. uppl 1950. 4., genomsedda uppl 1956. 170 s. 5. uppl 1964. 200 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: J Elgström o Å Runnquist, Sv mordbok (1957); J Hoff, Vid förf H J:s jordfästn... (1936); P Johnsson, H J. Göingebygdens diktare (Göinge hembygdsför-en:s årsbok 1937); W Lengertz, Skåneskildrare o andra (1921); H Malwe, Till minnet (Jul i Göinge 1936). — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K O Harald Johnsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12178, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2020-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12178
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K O Harald Johnsson, urn:sbl:12178, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2020-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se