Pehr Johnsson

Född:1873-04-15 – Emmislövs församling, Kristianstads län
Död:1963-05-20 – Östra Broby församling, Kristianstads län

Författare, Etnolog


Band 20 (1973-1975), sida 346.

Meriter

Johnsson, Pehr, f 15 april 1873 i Emmislöv, Krist, d 20 maj 1963 i Östra Broby, Krist. Föräldrar: lantbrukaren John Pehrsson o Agda Nilsdtr. Sekr i Skånes blåbandsförb (Skånes förenade blåbandsförb från 19) 95—40, jordbrukare i Emmislöv 02—11, bosatt i Broby från 11, led av Sveriges blå-bandsfören:ars centralstyr 08—34, studieledare där 10—45, studieledare i Jordbrukareungdomens förb 19—23, ordf i Göinge hembygdsfören 20—59, förest för Broby hembygdsmus 23—59, riksantikvarieämbetets ombud o upptecknare åt NordM o Folkminnesarkivet i Lund. Förf, folklivsforskare. — KorrespLVHAA 31.

G 12 juni 03 i Östra Broby m Anna Maria Pettersson, f 1 mars 1877 i Gumlösa, Krist, d 12 april 68 i Östra Broby, dtr till smedsmästaren Per Wilhelm P o Sofia Westerdahl.

Biografi

J:s skriftställarskap var grundat på intryck och minnen från hembygden och dess historia. Hans första dikter växte fram under arbetet på fädernegården, och på dess marker gjorde han sina första fynd av fornminnen. Sambandet mellan nuet och det förgångna framstod därigenom för honom som en självklarhet. På egen hand skaffade han sig med tiden en omfattande bildning särskilt på det kulturhistoriska området. Han började tidigt bedriva hembygdsforskning och skriva tidningsartiklar. 1911 lämnade han fädernegården, som han brukat sedan 1902 och bosatte sig i Broby. Därefter ägnade han sig åt författarskap jämsides med en omfattande och vidsträckt föreläsningsverksamhet. Han var också starkt engagerad inom nykterhetsrörelsen.

I sitt författarskap bygger J mest på andras forskningsresultat, men han utnyttjar också otryckt material i arkiv och bibliotek till att glimtvis belysa historiska sammanhang. Hans topografiska och arkeologiska kunskaper kommer särskilt till sin rätt i hans många ortsbeskrivningar, mestadels från Skåne; de utförliga personuppgifterna ger liv och dimension åt hans porträtt av herrskap och tjänstefolk, och för tidsfärgen svarar det rikliga kulturhistoriska stoffet. Typiskt är också det folkloristiska inslaget med sagor och sägner och med allsköns skrock om naturväsen och spöken.

Tyngdpunkten i J:s produktion, omfattande omkr 200 större och mindre skrifter, utgöres av de brett upplagda översiktsverken om den sv bondeklassen, dess villkor och sociala relationer. Närmast hans hjärta stod livet igenom göingebygden och snapphanarna, som han själv räknade släktskap med. Till skådeplatsen för 1600-talets gränsstrider återkom han gärna i olika sammanhang.

Som väl så viktigt som sitt författarskap betraktade J själv grundandet av Broby hembygdsmuseum efter mönster av Kulturen i Lund. I sexton byggnader från olika trakter och tider samlade han omkr 5 000 skilda föremål: husgeråd, möbler, redskap, klädesplagg m m från hemprovinsen.

Förutom sina många böcker, uppsatser och tidningsartiklar hann J med en betydande samlargärning: hans privata boksamling och klipparkiv med tonvikt på kulturhistoria, folkloristik, topografi och arkeologi tillhörde landets största. Personligen var J ödmjuk och anspråkslös på en grundval av gammaldags fromhet.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

J:s manuskr-, brev- o tidn:klippsaml i LUB. Folkloristiska o kulturhist uppteckn:ar av J i NordM, an teckn :ar om fornminnen i Skåne o Sunnerbo hd, om ord o talesätt från Göinge mm i VHAA o en saml folkminnes-upptecknrar i Folklivsarkivet, Lund. Brev från J bl a i KB (till Alfred Lindberg).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kulturbilder samt sagor och sägner från östra Göinge upptecknade. Hessleholm 1904. 113 s. — Skånes blåbands-förbund. En tioårs-historik. Kristianstad 1906. 37 s, 3 pl. — Denna våren skall bli min ---[dikt] (Nya dagar. Lundensisk vårkalender, Eslöf (tr Landskrona) 1906, s 73 f).

— Livets strängaspel och andra berättelser samt skisser. Köping (tr Örebro) 1907. 87 s. ([Omsl:] Biblioteket Ljungblomman, n:o 18.)

— Paul Enertsen. Den siste danske prästen i Skåne. Landskrona 1908. 75 s. — Jordfrågan. Ett ord till småbrukarna. [Rubr.] Sthlm 1908. 8 s. (Frisinnade landsföreningens med- delanden. N:r 61 (5. 1908).) — [Uppg om kyrkorna i Ö Göinge, V Göinge, Gärda o Albo härader] (Sverige, geografisk, topografisk, statistisk beskrifning . . ., d 1, Sthlm (tr Upps) 19[05—]08, s 541—622 passim). — Emitslöf [sign] (Svenska bygder, sockenskildringar utg af A. Vernborg, bd 2. (Arg. 1906 —1908.), Sthlm 19[06—]09, s 132—141).

— Knislinge (ibid, s 226—233). — Bro-by/Kviinge/Gryt/Glimåkra (ibid, s 241—267). — Solbergafolket. En släkthistoria. Örebro 1909. 114 s. — Under kampdagar. Vers och prosa. Örebro 1909. 97 s.

— Västgötarnes uppror år 1529. Några historiska anteckningar . . . Borås 1909. 76 s. [Omsl.] — Olof Tyste. En berättelse från Vasa-tiden. Örebro 1909. 43 s. — Skånska prinsessan. Några anteckningar om Sofia Elisabeth Ridderschantz till Araslöf. Kristianstad 1909. 30 s. — Bidrag till snapphanerö-relsen i Halland 1676—79. [Rubr.] Falkenberg 1909. 4:o. 3 s. — Snapphanefejden. Brev och anteckningar. Örebro 1910. 248 s.

— Vid hemmets härd. Berättelser . . . Köping (tr Sthlm) 1910. 171 s. (Anon; tills med Betty Janson m f 1.) — Jöns från Björksta. En berättelse från Vasa-tiden. Örebro 1910. 48 s. — Från gamla dagars Göinge. Kulturbilder. Hessleholm 1911. 159 s. — Sveriges blåbandsförenings historia. Utg med anl av föreningens tjugofem-åriga tillvaro. Örebro 1911. 136 s. — Immeln, sagornas sjö. Sägner och berättelser från nordöstra Skåne. Sölvesborg 1911. 132 s. — Ur Blekinge kyrko- böcker. Karlshamn 1911. 48 s. — Arvid i Öshult. Sägen från tiden för kristendomens införande. Örebro 1911. 34 s. — Vid Sveriges blåbandsförenings tjugofemårsjubileum 17 juli 1911. Sthlm u å. (4) s. [Undert.] — Soldater. Göteborg 1912. 178 s. — Ur Wil-lands härads sagoskatt. Sölvesborg 1912. 165 s. — Vardagsliv och hälgdagsstämning. Prosa och vers. Borlänge 1913. 119 s. — Sägner från nordöstra Skåne. Sthlm 1913. 90 s. (Svenska landsmål ock svenskt folkliv. [Serie] B. 9 = h 122.) — Svenska händelser och bedrifter skildrade för ung och gammal. Ulricehamn 1915. 450 s. — Fordomtima. Kulturbilder från gamla tider. Örebro 1915. 293 s. — Småländska folksägner upptecknade. Eksjö 1915 (omsl tr 1916). 164 s. — Ur Wästergötlands sagoskatt. Mariestad 1915.

120 s. — Kulturbilder från Blekinge. Karlshamn 1915. 57 s. — Småländska kulturbilder från 16- och 1700-talet. Wexiö 1916. 222 s. — Svensk jordbruks och bondekultur i äldre tider. Eksjö 1916. 205 s. — Från det forna Villand. Historiska och kulturhistoriska anteckningar . . . Sölvesborg 1916. 189 s. — Örebro län för hundra år sedan. Örebro 1916. 179 s. — När julljusen brinna. Sthlm 1916.

121 s. — Bönder. Berättelser från nordskånska bygder. Malmö 1917. 180 s. — Herr Paul i Glimåkra. Romantiserad skildring från snapp-hanetiden. [Växjö] 1917. 172 s. — Gudstro och svenska märkesmän. Uttalanden om Guds ord och kristendomen af framstående svenska män och kvinnor. Samlade. Jönköping 1917. 125 s. — Råd och anvisningar i studiearbetet inom Sveriges blåbandsförening. Örebro 1917. 32 s. — Studieplaner. Örebro 1917. 8 s. — Vägvisare till Guds rike. Korta biografier. Sthlm 1918. 204 s. — Boken om Broby. Trelleborg 1919. 149 s. — Östanå trämassefabrik och pappersbruk. En historik. Trelleborg 1919. 16 s. [Ur föreg.] — Våra husdjur i kulturhistoria, folktro och folksägen. Eksjö 1919. 204 s. [Nya uppl] 1931. 118 s. 1932. 111 s. [Gratisbilaga till Värna-mo-bladet resp Lantmanna-posten.] — När Per Wieselgren och Pehr Nyman predikade nykterhet i Glimåkra (Den svenska nykterhetsrörelsens hundraårsminne . . ., Sthlm 1919, s 29 f). — Ur Närkesbygdens krönika. Örebro 1919 (omsl tr 1920). 223 s. — Sägner från snapphanefejden. [Omsl:] Snapphanar. Sägner från en orolig tid. Falkenberg 1919 (omsl tr 1920). 4:o. 32 s. — Allmogeliv i Göinge. Kulturbilder från början och mitten av 1800-talet. Trelleborg 1920. 207 s. — Anteckningar om Knislinge socken i Kristianstad län. Trelleborg 1920. 142 s. — Bland brinnande skogar och skövlade hem i Göinge. Några skildringar från den stora Loushults-branden av P. J-n. [Omsl:] Loushultsbran-den. Några skildringar . . . Ousby 1921. 88 s. [Sign.] — Sägner och folktro från Blekinge. Karlshamn 1921. 88 s. — Blåbandsverksam-heten i Skåne. En tjugofemårs-historik. Tranås 1921. 30 s. — Christopher Olsson Angel-dorff. En märklig göingepräst under 1800- talet. [Rubr.] Trelleborg 1921. 8 s. — Sägner och folktro från Göinge och Villands härader. Karlshamn 1922. 139 s. — Hemmet och hembygden. Vad vi skola älska och vårda. Eksjö 1922. 4:o. 62 s. — Ur Göinge kyrkoböcker. [Rubr.] Kristianstad 1922. 44 s. — Sveriges blåbandsförening 1883—1923. [Omsl:] Blåbandsrörelsens 40-årsminne 1883 —1923. Festskrift. Örebro 1923. 191 s. — Ousby. En sockenbeskrivning. [Förtit:] Boken om Ousby. Ousby 1923. 175 s, 8 pl. — Från Helgeådalen. Nya allmogeberättelser. Malmö

1923. 159 s. — Mölleröd. En gammal Göinge-borg. [Rubr.] Tranås 1923. 16 s. — Ur Kantat vid Sveriges blåbandsförenings 25-års-jubileum. Sundsvall 1923. (1) s. [Sign.] (Sveriges blåbandsförenings skriftserie, n:o 7.) — En naturpredikan (Hågkomster och livsintryck . . ., Saml 4, Uppsala 1923, s 201— 204). — Ovesholm. Ur gårdshistorien och släktarkivet. [Förtit:] Boken om Ovesholm. Ousby (delvis tr Jönköping) 1924. 146 s, 11 pl. — Wärend. Skrift med anledning av blå-bandskonferensen i Växjö. Sundsvall (tr Örebro) 1924. 15 s. (Sv blåbandsfören skriftserie, 12.) — Då Gotland blev svenskt. Visby

1924. 32 s. [Ur Gotlänningen s å.] — Ske-inge. Ett nordskånskt herresäte. Tranås 1924. 15 s. — Areslöf. Ur en Göingegårds historia. Kristianstad 1925. 24 s. — Skogen i kulturhistoria och tradition. Eksjö 1926. 90 s. ¦— Malmö och omnejd. Skrift, utg med anl- av Sveriges blåbandsförenings 41 :a årskonferens i Malmö år 1926. Örebro 1926. 19 s. — Hemma. Skånevers och annat. Hvetlanda 1927. 125 s. — Sandby kungsgård. En historik (Från Önnestadsskolornas bygd. Uppsatser tillägnade rektor Yngve Melander . . ., Kristianstad 1927, s 65—91). — Vi står du drömmande---Ur diktsamlingen "Hemma" (Sv blåbandsfören skriftserie, 22, Sundsvall 1928, 4:o, s [1]). — Östra Göinge härads sparbank 1854—1929. Kristianstad 1929. 4:o. 63 s. — Kristianstads läns hushållningssällskaps historia. Lund 1930. 4:o. 232 s, 1 pl-bl. (Skrifter utg av de skånska hushållningssällskapen med anledning av deras hundraårsjubileum 1914 under red av E Som-marin, 12.) — Byatofter och sockenfolk. Ur en skånesockens [Emitslöv] krönika. Malmö 1930. 157 s. — Genom Sveriges trädgård. Några ord om Blekingebygden i allmänhet och Karlskronatrakten i synnerhet. Örebro 1930. 27 s. — Hemma hos---en närkessamlare. Lasarettsyssloman Karl Larsson . . . Örebro 1930. 4 s. [Undert: Traveller; ur Nerikes-tidn s å.] — Vanas. Göingebygdens största herresäte. Malmö [1930]. 16 s. (Sca-nia-biblioteket, 3.) — Hembygdsföreningarnas arbetsuppgifter. Malmö 1931. 22 s. (Ibid, 12.) — Svenskt bondeliv genom tiderna. [Omsl:] En historisk utredning angående jordbruket och dess binäringar. Eksjö 1931 (omsl tr 1932). 4:o. 271 s. — Raoul Hamilton. En skånsk märkesman och politiker. Osby (tr Hässleholm) 1931. 126 s, 8 pl. — Anteckningar om personnamn ock personer i Östra Göinge härad (Skåne) (Sv landsmål o sv folkliv, [SerieJB. 44 = h 194: Personnamn i vardagslag . . . utg av J. A. Lundell, Sthlm [1931], s 40—66). — Ur Vinslövs och Näv-linge krönikeböcker. Efter folkskollärare B. Ohlssons anteckningar.. Kristianstad 1932. 107 s. —- Björkö och Birka. Där kristendomens vagga stått. Örebro 1933. 11 s. — Allmogehygien i äldre tider. Eksjö 1936. 4:o. 44 s. — Några anteckningar till Södra Ljunga sockens historia. [Omsl:] Ur en smålandssockens krönikebok. Örebro 1936. 38 s. — Gården och byn. Några drag ur dess utvecklingshistoria. Eksjö 1938. 71 s. — Glimåkra gamla kyrka (Göingeminnen 1938 . . . utg av Erik Månsson . . ., Kristianstad (tr Hässleholm) 1938, s 3—9). — Göinge häraders ömsesidiga brandförsäkringsförening 1842—1942. Minnesskrift. Hässleholm 1942. 4:o. 153 s, 2 pl-bl. — Vägar och vägmärken i Östra Göinge. En översikt. Kristianstad 1944. 87 s.

— Blomsterkungen i Norden. Drag ur Linnés liv och verksamhet. Sthlm (tr Jönköping)

1945. 111 s. [Bragd och hjältedåd, 59.] [Nya tr s å.] — Minnesskrift. Rya och Örby trösk-förening 1904—1944. 40 år. Enligt uppdrag utarb. Hälsingborg 1945. 4:o. 31 s. — Col-lectio Lengertziana Scania. Bibliotek och arkiv. Malmö 1945. 7 s, 2 pl-bl. — Visor från Örkened. Kristianstad 1946. 13 s. — Byastäm-mor och åldermansgillen. Kristianstad 1946. 16 s. — Mot överflöd och flärd. Sockenstämmorna i mellersta Skåne uttala sig. Hörby

1946. Fol. (1) s. [Undert.] — Fornminnena i Göingebygden. En översikt, östra Göinge (Östra Göinge härads hembygdsbok, för skolbruk red av Erik Månsson, h 1, Glimåkra (tr Lund) 1947, s 34—40). — östra Göinge domsaga. Broby som tingsplats. Kristianstad 1949. 124 s. — Tillvaratag minuterna! (Mitt långa liv har lärt mig . . . red av N Ekberg o I Oljelund, Sthlm 1949, 4:o, s 138—140). — Göteborgs förste boktryckare. Några anteckningar om Amund Nilsson Grefwe ([J Stegmann,] Doct. Josuae Steugmanni . . . christelige ny-åhrsgåfwors apoteek . . . 1650, [faksimilutg] Göteborg 1950, s 19—30). — Tandvärk och huru den botades. Kristianstad 1951. 12 s.

— När det var tjugu krogar på sex mils väg. Landsvägsromantik från Göinge. [Omsl.] Kristianstad 1951. 7 s. — Broby förhistoria och historia (Broby. Minnesskrift med anledning av kommunsammanslagningen den 1 januari 1952, Kristianstad 1953, s 7—72). — Snapp-hanesägner från Göinge. Kristianstad 1953. 14 s. — Av Broby gästgivaregårds 400 års historia. [Omsl:] Broby gästgivaregård 1555, 1855, 1955. [Ny uppl] Örebro 1960. (16) s. [Ny tr] 1965. [1. uppl Oslo 1955.] — Emmis-lövs kyrka. Kristianstad 1956. 12 s. (Tills med K-E Braunstein.) — Smålandsprästen som omskapade en hel församling [G E Bexell] (Så var det då, Jönköping 1956, s 63—70). — Talrika bidrag, många i särtryck, i bl a: Svenska landsmål ock svenskt folklif 1904, 1906, 1909, 1916, 1960, Sthlm, Mimer, sv tidskr för studium af alkoholfrågan och nykterhetssträvandena, 1910—11, 1914—16, 1918—19, Sthlm, Ungdomsarbete, föreläsnings- och studiebibliotek utg av Sveriges blåbandsförenings studieförbund, 1912—24 (utg 1922—24 tills med K V Rönning), Tranås, Tiden 1913, Sthlm, Vintersol, illustr kalender 1914, Sthlm 1913, STFÅ 1913—14, Sthlm, Folkminnen och folktankar, populär-vet tidskr, 1914, Lund, Ansgarius, ill missionskalender, l9l5, (Sv missionsförbundets årsbok) 1958, Sthlm, Jämtlands läns formin-nesförenings tidskrift, bd 6, Östersund 1916— 17, Fataburen 1916, 1919—20, Sthlm 1917— 22, önnestads elevförbunds årsbok 1916—35, 1937—38, Önnestad, Studentföreningen Ver-dandis tidningsartiklar, n:o 341—342, 347— 348, Upps 1917—1918, fol, Läsning för svenska folket 1917, 1919—20, Sthlm, Svensk farmaceutisk tidskrift 1917—20, Sthlm, Jämten, Föreningen Jämtslöjds årsbok 1917, 1919, (Heimbygdas tidskrift 2: Jämten) 1924, 1927, 1939, Östersund, Svenska jägareförbundets tidskrift 1918, Sthlm, Hertha 1918, 1924, Sthlm, Rig 1918, Sthlm 1919, 4:o, Hela världen 1919, Sthlm, (Östra) Göinge hembygdsförenings årsbok 1921, 1923—60 (utg från 1931), Trelleborg, Gammalt och nytt från Dalarne(a). Sammanfört ur Falu-kuriren, 1921/22—1940/43, Falun 1923—44, Ariel

1922, 1925—26, 1929—30, Sthlm, Svensk turisttidning 1922—24, 1927, Sthlm, 4:o, Vår bygd, utg av Hallands hembygdsförbund,

1923, Kungsbacka, Blekinge-bygder (Blekingeboken). Årsbok utg av Blekinge hembygdsförbund, 1923—29, Landskrona, Lunds stifts julbok 1923, 1932, 1935, 1947, 1951, Lund, Julefrid, Nationaltemplarordens jultidning,

1924, Sthlm, Svenska kennelklubbens tidskrift 1924, Sthlm, Heimbygdas tidskrift 1: Fornvårdaren 1925, Östersund, Brage, tidskr för folkbildningsarbete och hembygdssträvanden (Organ för SBF:s ungdomsorganisationer), utg av Sveriges blåbandsförening genom P J o E Ljunggren, 1926—39, Örebro, Skåne, årsbok 1927, 1931, Malmö, Landskommunernas tidskrift 1928, Sthlm, Hem i Sverige 1929, Sthlm, Värnamo hembygdsförenings årsskrift 1929, 1939, Värnamo, Tidskrift för föreläsningsverksamheten 1929—31, 1934— 35, 1937—46, 1949, Eksjö, Sveriges natur

1931, 1935—36, Gbg, forts: Bygd och natur 1942, 1946, 1950, Sthlm, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1930—31, Lund

1932, Svensk bageritidskrift 1932—33, Sthlm, Nordisk boktryckarekonst 1932—34, 1940, 1942, 1944—48, 1951, Sthlm, Kristendomen och vår tid 1933, Lund, Svenska vägför-eningens tidskrift 1933—35, 1945, Sthlm, Julfrid 1934—35, Jönköping, 4:o, Tidskrift i fortifikation 1934, 1938, 1946—47, 1949—50, Sthlm, Svenska stadsförbundets tidskrift 1934, 1945, 1951, Sthlm, 4:o, Landstormsmannen 1937, Sthlm, Gärds härads hembygdsförenings årsbok 1938, 1943, 1955, 1958, Malmö, Skånes hembygdsförbunds årsbok 1938, 1941 —43, 1945—46, 1952, 1955, Lund, Allsvensk samling 1939, Gbg, 4:o, Tidning för Sveriges läroverk 1939, Sthlm, 4:o, HT 1940, Sthlm, Jul i Göinge, Göinge häraders årsskrift, 1940,

1943, 1947—48, Hässleholm, 4:o, Hembygden, jultidn för ung och gammal, 1943, Eksjö, 4:o, Skånegillet i Stockholm, årsskr 1943, Sthlm, Handlingar angående Villands härad 4—6:1, Kristianstad 1943, 1945, 1947, Kristianstad(s)julen 1943, 1945, 1952, Kristianstad, 4:o, S:t Ragnhilds gilles årsbok 1944, Söderköping, Sveriges polis- och fjärdings-mannatidning 1944—45, Järna, 4:o, Skola och samhälle 1944, 1948, Sthlm, Blad för bergshandteringens vänner, bd 26—28, Upps

1944, 1946, 1947—49, Skåneland, skånsk hembygdstidning, 1945, 1948, Hälsingborg, 4:o, Byahornet, skånsk revy, 1945, 1947—49, 1952, Malmö, 4:o, Täljebygden, Östra Södermanlands kulturhistoriska förenings årsskrift,

1946, 1952, Södertälje, Ute och hemma 1947, Sthlm, Hundare och skeppslag 1947/48, Norrtälje 1948, Smålandsryttaren, utg av Föreningen Smålands husarer, 1954, Eksjö, 4:o, Hemslöjden 1954—57, Sthlm, Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 1955, Sthlm, Svensk fiskeritidskrift 1957, 1961, Lund, Sydkustfiskaren 1957—61, Karlshamn, 4:o, Hygienisk revy 1960—62, Lund, samt i dagspressen, bl a i GHT.

Utgivit: [N Thenstedt,] Anmärkningar rörande hushållningen i Stora Tuna församling år 1792. Borlänge 1914. 63 s. — H M von Seulenberg, I rysk fångenskap. En svensk karolins äventyr... meddelat. Malmö [1918]. 60 s. — J G Sandahl, Oeconomisk berättelse om Askers socken i Närke. Örebro 1922. 58 s. — E. Bergsten, Ur Hardemo sockens historia. En beskrivning... från år 1848. Örebro 1927. 20 s. — J Stael v Holstein, Herrgårdsliv i Skåne för hundra år sedan. . . . dagböcker. Malmö 1933. 4:o. 292 s. [Föret.]

Redigerat: Skånes blåbandsförbunds årsbok

1906—1907. Kristianstad 1908. 16 s____1908

—1909. [Hessleholm 1910.] 16 s. — Studiehandbok utg av Sveriges blåbandsförenings studiekommitté genom J. Christianstad (tr Örebro) 1910. 43 s. [Ny uppl:] Sveriges blåbandsförenings studiehandbok. Råd och anvisningar. Örebro (tr Sundsvall) 1932. 40 s. [Ny uppl:] Studiehandbok utg av Sveriges blåbandsförenings studieförbund. Örebro

1947. 44 s. — J. U. F:s studiehandbok. Bollnäs (tr Uddevalla) 1922. 46 s. — Blåbands-rörelsen i Sverige 1883—1933. Minnesskrift red. [Sundsvall, tr] Örebro 1933. 252 s, 2 portr. (Tills med Helm. Ericson.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Art:ar i Kristianstadsbladet 14 april o 3 sept 1923, 15 april 1933, 14 april 1943, 13 april 1953, 11 april 1963 o 25 o 27 maj 1963; J Ingelow o I Nilsson, Sv folkförf, 1 (1929); W Lengertz, Skåneskildrare och andra (1921); dens, Samlare i Skåne (1936); S Svensson, P J o folklivsarkivet i Lund (Göinge hembygdsfören:s årsb 1947); 80 år med blåbandsrörelsen (1963).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Johnsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12180, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2021-01-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12180
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Johnsson, urn:sbl:12180, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2021-01-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se