Jon Jonsson

Född:1582-04-11 – Vissefjärda församling, Kalmar län
Död:1663 – Arboga stadsförsamling, Västmanlands län (troligen i Arboga)

Borgmästare, Befallningsman, Memoarförfattare


Band 20 (1973-1975), sida 363.

Meriter

Jon Jonsson, f 11 april 1582 i Vissefjärda prästgård, Kalm, d tidigast 1663, trol i Arboga. Föräldrar: kh Jon Jonsson o Catarina Nilsdtr (Halvhjort av Älmtaryd). Skolgång i Kalmar från omkr 89, i Linköping omkr 98—99, i Växjö omkr 99—00, kammardräng hos hertig Karl 01—02, ryttare 02—04, slottsloven på Gripsholm 27 febr 05, faktor över vapenverkstäderna i Arboga, Eskilstuna o Närke 26 okt 05 (fullmakter 22 juni 09 o 28 febr 11), tullnär o faktor i1 Arboga 22 febr 12—24 juni 13, tullnär i Västerås 1 april 14, borgmästare i Arboga 26 april 25—27 april 27, senast 4 juli 31—2 april 34 o 4 maj 43—27 april 46. G 7 juli 05 på Gripsholm m Anna Hansdtr, f 87, d 9 nov 63 i Arboga, dtr till Hans jägemestare o Anna, syster till ståthållaren Erik Hara.

Biografi

J har blivit känd genom sina efterlämnade memoarer fram till 1620, hans sk "vandringsbok" (orig i KB). I denna ger han kortfattade men livfulla och kulturhistoriskt intressanta närbilder av Karl IX från sin tjänstgöring hos denne, framför allt under slaget vid Kirkholm 1605. Datauppgifterna tyder på att skildringen bygger på samtida anteckningar. Av mindre allmänt intresse är dess opublicerade del 1606—20, för vissa år mycket kortfattad, vilken innehåller J:s minnen från hans verksamhet som faktor och tullnär, bl a om hans resor med krigsmateriel till hären under danska kriget. Stundom tangerar han den politiska historien, så t ex i skildringen av Gustav II Adolfs kröningsriksdag 1617. Handskriften innehåller även kronologiska familjeanteckningar av J.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Ur Jon Jonssons vandringsbok. 1582—1620 (HT, årg 18, 1898, Sthlm, s 338—348).

Källor och litteratur

Källor o litt: RR 1609, f 274, jan—april 1611, f 120v, jan—juni 1612, maskinfol 143, Södermanlands handl 1604: 9: räkenskap, f 81—83v, o kvittenser, Lokala tullräkenskaper, vol 526: V o 531, Västerås m f 1 städers renov domböcker, vol 1, f 591, RA; Arboga stads arkiv A I: 3, p 394 o 481, 4, p 46, 398 o 496, TJLA.

BorgRP före frihetst (1933); C-F Corin, Striderna kring borgmästarämbetena i stormaktstiden Arboga (Hembygdsfören Arboga minne. Årsbok 1966), s 15—19; Th Hall-grim, Utdrag ur "Arboga sockens känning" av J B Lohman med kommentarer (SoH 1950); Kalmar hm, 3; J B Lohman, Arboga känning (1737), s 146 f, 202 f; Lokalf; Å Meyerson, Vapenindustrierna i Arboga. . . (1939); Samzelius, s 79.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jon Jonsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12188, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-01-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12188
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jon Jonsson, urn:sbl:12188, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-01-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se