Jutta

Död:1284

Priorinna


Band 20 (1973-1975), sida 490.

Meriter

 

Biografi

Jutta, f omkr 1246, d 1284. Föräldrar: konung Erik "plogpenning" av Danmark o Jutta av Sachsen. Nunna i S:ta Agnes kloster i Roskilde 66, priorinna där 67—omkr 70.

J:s far hade dödats 1250 på anstiftan av sin bror Abel, vilken efterträdde honom som konung. Inom kort övergick den danska kronan till en tredje broder och dennes son. J och hennes syster Agnes blev nunnor i S:ta Agnes kloster i Roskilde men utträdde ur klostret omkr 1270 och återtog sina dit donerade arvegods, vilket väckte stort uppseende och föranledde påvliga aktioner. Deras arvingars tvist med klostret om godsen fortsatte efter deras död ända till 1328 och gav upphov till en mängd brev, av vilka flera innehåller uppgifter för deras biografi.

I sv historia har J blivit känd genom Erikskrönikans skildring av hennes besök hos systern Sofia, som var gift med konung Valdemar av Sverige. Enligt denna blev hon konungen "så kär, att han kom henne alltför när". Denna uppgift är ej känd från samtida källor. Sena annalnotiser, att Valdemar blivit avsatt p g a sin förbindelse med J, torde sakna källvärde. Ett påvebrev 1279 vittnar emellertid om att en tidigare påve någon gång mellan 1271 och 1276 beordrat biskoparna i Linköping och Skara att tillse, att J återvände till klostret, vilket synes innebära, att hon någon tid vistats i Sverige.

Den danske 1500-talshistorikern Arild Huitfeldt hänför J:s besök i Sverige till 1273 och uppger, att Valdemar på grund av sitt äktenskapsbrott måste vallfärda till Jerusalem 1274. Enligt honom skall Valdemar och J ha fått en dotter vid namn Sofia.

J har litterärt behandlats av C J L Almqvist i Hermitaget, av Zacharias Topelius i Ljungars saga, av August Strindberg i Bjälbo-jarlen o av Verner von Heidenstam i Folkungaträdet samt i dikten J kommer till folkungarna ( i Nya dikter).

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: I Andersson, Heidenstam o historien (Sv litt:tidskr 1940), s 148; Annales danici medii aevi (1920); Dipl danicum, 2: 1—4, 7, 9—10, 3: 1 (1938—58); K Erslev, J (DBL 12, 1937); A Huitfeld, Danmarckis rigis Kronicke, 1 (1652), s 275; B Losman, J-episoden o Valdemar Birgerssons avsättning (HT 1967) o där anf litt; J Rosén, Striden mellan Birger Magnusson o hans bröder (1939); dens, Konung Valdemar Birgerssons färd till påven 1274—75 (KA 1941); P F Suhm, Historie af Danmark, 10 (1809); S Söderlind, Konkurrensen melian Birgerssönerna 1266—80 (HT 1959).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jutta, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12265, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12265
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jutta, urn:sbl:12265, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se