Jäderin, släktBand 20 (1973-1975), sida 495.

Biografi

Jäderin, släkt, härstammande från torparen Anders Andersson (1769—1829), som bodde i Jäder, Söd, på 1790-talet o dog i Kärrbo, Vm. Hans son Erik J (1804—76) blev polisgevaldiger i Sthlm 1838 o poliskommissarie 1855. Han var mycket nitisk o känd för hårda förhörsmetoder. Under marsoroligheterna 1848 fick han sina fönster utslagna då försök gjordes att tränga in i hans bostad. Han var far till redaktören Axel Vilhelm J (J 1), prof Edvard J (J 2) o författarinnan Anna Mathilda Charlotta Branting (bd 6), g m statsminister Hjalmar Branting. Dtr till Edvard J var Maria (Maja) J-Hagfors (1882—1953), g 1902—20 m försäkrtjm Frans Adolf Hagfors. Hon skrev flickböcker, romaner om kvinnoproblem o en bok om sin fars övervintring på Spetsbergen.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Ant:ar om Erik J, Genealog fören :s arkiv, Sthlm.

H Almquist, Marsoroligheterna i Sthlm 1848 (SSEÅ 1942), s 107, 112, 114 f; C Burman, Minnen (1904), s 195; G Forsstrand, Sthlms lyceum (SSEÅ 1917), s 129; Z Höglund, Hjalmar Branting, 1 (1928), s 171; G Magnusson, Socialdemokratien i Sverige, 1 (1920); Maja J-Hagfors död (SvD 6 febr 1953); N Staf, Polisväsendet i Sthlm 1776— 1850 (1950); Sv förfdex 1900—40, 1 (1942); d:o 1941—50 (1953); d:o 1951—55 (1959).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jäderin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12268, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12268
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jäderin, släkt, urn:sbl:12268, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se