Kamp, släktBand 20 (1973-1975), sida 606.

Biografi

Kamp, släkt, härstammande från rådmannen o skeppsredaren Olof Nilsson K (d trol 1699) i Strömstad, som var far till skeppsredarna Christen K (d 1709) o Ivar K (d 1722), båda i Strömstad. Släkten är möjligen befryndad med en släkt K i Kristiania, inom vilken namnen Niels o Carsten förekommer under 1600-talet. Ivar K blev borgmästare i Strömstad 1712 o lotsuppsyningsman 1720 samt var rdgm 1719. Hans son Lars K (f 1772, 72 år gammal) var postmästare i Strömstad 1717—20, blev 1719 jaktlöjtnant, 1731 tullkontrollör i Strömstad, 1734 tullförvaltare i Marstrand o senare i Nyköping samt var 1741—45 tullförvaltare i Varberg o 1765—66 rdgm. Han var också skeppsredare o intressent i sillfisket med hus i Uddevalla samt affärsförbindelser med Malmö, Gbg o Lübeck. I äktenskap med en syster till gbgsgrosshandlaren Peter Bagge (bd 2, s 573) var han farfar till kontraktsprosten teol dr Samuel K (1781— 1848) i Slöinge, Hall. Denne var en nitisk prästman, som särskilt vinnlade sig om konfirmationsundervisningen o spridandet av andaktsböcker samt polemiserade mot swe-denborgarna. Han var nära vän till Henric Schartau o Carl Fredrik af Wingård. Efter Wingårds utnämning till ärkebiskop kom han i tredje förslagsrummet vid biskopsvalet efter denne i Gbg 1839. K:s brev i KB från bl a dessa båda vänner har flitigt utnyttjats av forskningen. I LUB finns hans betyg, fullmakter o predikningar m m.

Lars K:s bror rådmannen i Strömstad Olof K (d 1748, 45 år gammal) var far till handlanden o gästgivaren Christen K (f 1732; levde 1764) i Strömstad, som var en av stadens äldste 1759—62 men senare rymde undan gäld o aldrig mer avhördes. Hans änka gifte om sig med prosten Carl Magnus Ekman (bd 13, s 59) i Strömstad, o hans son var prosten Olof Adolph K (1759—1829) i Bro, Göt. Namnet K antogs 1851 av dennes svärson apotekaren Carl Fredrik Andersson K (1810—59) i Uddevalla, som var far till borgmästaren i Eksjö Carl Adolf K (1845—96).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: N Algård, Johan Henrik Thomander (1924); Anrep, 3, s 458; L B Bagge, Genealog öfversikt öfver de ofrälse Baggesläkterna i Sverige (1906); G Bergström, Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland o Blekinge samt på Gotland 1658—1765 (1958); d:o, suppl (1962); BorgRP 1 (1945); P-E Brolin, Hattar' o mössor i borgarståndet 1760—66 (1953); S H Finne-Grenn, Christiania magistrats-embedsmenn og deres inn-byrdes förbindelser på 1600-tallet (Norsk slekthist tidsskr 5, 1936), s 38; dens. Bidrag til oplysning om Arneberg-slekten av Solor og Colbjornsen (ibid 8, 1942), s 107; Gbgs hm; Grape; A Green, Spegeln av en djärv natur. En bok om Henric Schartau (1963); N Juel, Vestby-släkten Juel (Norsk slektshist tidsskr 20, 1966), s 153; S Kristiansson, Uddevalla stads hist, 3 (1956); B Lange, Chris-toffer Isak Heurlin som politiker (1948); C S Lindblad, Missionsintresset i Gbgs stift under 1800-talet (Sv missionstidskr 1933), s 47 f; J Lundskog, Prosten K o hans tid (En julbok till förs:arna i Gbgs stift, 20, 1946); Millqvist, K Nyström, Samuel K (Julhälsningar till försiarna från präster i Gbgs stift, 41, 1951); C Sjöström, Gbgs nation i Lund 1669—1906 (1907), särsk s 220; B Sundkler, Sv missions-sällsk 1835—76 (1937); Sveriges apotekar-hist, 2 (1918—23); A S[öder]b[o]m, Antekningar rör hus, tomter ok husägare i Strömstad, 3 (1900); dens, Ur Strömstads hist (1902), s. 40 ff, 48, 343; L Österlin, Thomanders kyrkogärning (1960).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kamp, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12340, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12340
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kamp, släkt, urn:sbl:12340, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se