William Karlson, Foto A Tykesson, Kulturens porträttarkiv

William Karlson

Född:1895-12-26 – Augerums församling, Blekinge län
Död:1959-08-25 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Kulturhistoriker, Antikvarie


Band 20 (1973-1975), sida 746.

Meriter

Karlson, William, f 26 dec 1895 i Augerum, Blek, d 25 aug 1959 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Anders Peter K o Hanna Bengtsson. Studentex vid privata elementarskolan i Lund vt 15, inskr vid LU 24 okt 16, FK 31 maj 18, FL 15 sept 23, disp 19 nov 28, FD 30 maj 29, eo amanuens vid LUB 20 aug 21 o amanuens där 15 sept 23—31 aug 26, eo amanuens vid Kulturhist mus 9 sept 21, förste amanuens 15 sept 25, antikvarie från 38. G 31 okt 31 (—42) i Lomma, Malm, m grev FK Ebba Harrieth Katarina Christina Piper, f 9 mars 01 i Gudmundtorp, Malm, d 12 maj 72 i Sthlm, Osc, dtr till greve Erik Carl P o Catherine Augusta Pritchard Morgan samt omg m skådespelaren Folke Uebel-Walder.

Biografi

K:s första större vetenskapliga arbete var doktorsavhandlingen Studier i Sveriges medeltida möbelkonst. Den behåller sitt värde som materialsamling men bär spår av att ha tillkommit under tidsnöd (inför lärarens, Ewert Wrangels, förestående avgång). Ungefär samtidigt började han publicera smärre bidrag till hantverkets historia under nyare tid.

K var då sedan åtskilliga år anställd vid Kulturhistoriska museet i Lund, o det var här han under nästan fyra decennier gjorde sin största insats. Han hade framför allt hand om samlingarna till belysning av de högre ståndens kultur. Uppgiften att bestämma, beskriva o datera de talrika nyförvärven tvingade honom till omfattande studier i litteraturen, i andra museer o i enskilda samlingar. Han blev tidigt en pålitlig kännare på flera hithörande områden o erhöll som flitigt anlitad sakkunnig o rådgivare en mindre vanlig överblick över föremålsbeståndet även i privat ägo o i antikvitetshandeln.

En del av sin kunskap framlade han i talrika uppsatser i facktidskrifter o i dagspressen. Ett flertal av dessa samlades sedermera i fyra essaysamlingar (t ex i Kungligt, adligt, lärt och lekt, 41). Några värdefulla undersökningar om hantverksföretag o yrkesmän i Lund utkom som särskilda skrifter (Borgs i Lund 1739–1939, 39, o Bokband o bokbindare i Lund s å). Man lägger hos K märke till en strävan att studera föremålen i sin naturliga miljö, o detta ledde honom till att publicera fylligt kommenterade beskrivningar av ett par sv herremanshem från 1600- och 1700-tal (t ex Ebba Brahes hem, 43, Ståt och vardag i stormaktstidens herremanshem, 45). Han intresserade sig även för de kyrkliga minnesmärkena.

Personligen var K tillbakadragen men älskvärd och hjälpsam. Han ägnade både i tjänsten o under sin fritid all sin lust åt studiet av forskningsområden han gjort till sina.

Författare

 Gösta BergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se [S T Kjellberg,] William Karlsons tryckta skrifter 1920—1945, Lund 1945, 31 s. — Jakob De la Gardies klädkammarinventarium av år 1645 (VFT, d 5, 1940—1956, Lidköping, 4:o, [h 4/5, 1947—48,] s 24—47). — Viderups hospital i Gårdstånga (Skånes hembygdsförbunds årsbok 1946, Lund, s 21—42). — En lundensisk målarverkstad sekeljubilerar. [Omsl:] O. E. Olsson 1847 23/1 1947. 69 s, 3 pl. — Blekingska nationens historia 1697—1947 (Blekingska nationen 1697—1947, Lund 1947, s 13—96). — Snickaren och bildsnidaren Nils Wulf i Malmö (Malmö fornminnesförenings årsskrift, årg 16, 1948, Malmö, s 46—52).— Johannes Andreæ och några bildsniderier från skånska kyrkor (Skånes hembygdsförb årsbok 1948, s 39—48). — Ett bidrag till kännedomen om stormaktstidens begravningskonst (Rig, årg 32, 1949, Sthlm, 4:o, s 71—77). — Carl Fredrik Falléns resa i Blekinge 1825 (Blekingeboken, årg 27, 1949, Karlskrona, s 51—110). — Överste Gustaf Kruus’ begravning i Björklinge 1692 (Uppland. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening, [omsl:] UFÅ 1949, Upps, s 64—84). — Stadsvakt och poliskår i Lund. Lund 1950. 4:o. 204 s. (Föreningen Det gamla Lund. Årsskrift, årg 30/31, 1948/49.) — Lundensiskt silversmide. Lund 1952. 4:o. 166 s, 60 pl-bl. — Agneta Wredes tillbygge vid S:ta Klara kyrka i Stockholm (Fornv, årg 48, 1953, Sthlm, s 19—29). — Platser och människor. Lund 1954. 158 s. — Wrams-Gunnarstorp. Hos godsägare och fru Rudolf Tornérhjelm (Svenska hem, årg 42, 1954, Sthlm, 4:o, s 131—135). — Svenstorp (ibid, 43, 1955, 218—221). — Något om Bengt Nordenbergs hem och barndom (Värld och vetande, årg 5, 1955, Sthlm, s 114—116). —Från Lund och Lundagård. Lund 1956. 154 s. — Brodda (Sv hem, 46, 1958, s 121—125). Bidrag i Byahornet, årg 1/9, 1942—1950, Malmö, 4:o, Kulturen, 1946—1954, 1956—1958, Lund 1947—59, samt i Skåneland, årg 2—6, 1946—1950, [Hälsingborg, tr] Malmö, 4:o.

Redigerat: G von Burman, Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herrgårdar uti Skåne avritade 1680 och från trycket 1756 . . . utg av A Fischer. Med K F Lindströms år 1856 tryckta beskrivande text, granskad och framförd till nuvarande tid av W K. Malmö 1957. 14, 16 s, 26 pl. — Guldsmedernas skrå av år 1501. Faksimiltryck . . . efter originalhandskrift i Kungl biblioteket; Med texttolkning av W K, granskad och kompletterad av . . . K. G. Ljunggren, jämte Historisk kommentar av . . . S T. Kjellberg. Malmö 1959. 142 s.

Källor och litteratur

Inbjudn till fil drsprom . . .[Lund] 30 maj 1929 (1929); S T Kjellberg, W K (Kulturen 1959); LUM läsåret 1924—1925 (1925).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
William Karlson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12383, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Berg), hämtad 2023-02-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12383
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
William Karlson, urn:sbl:12383, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Berg), hämtad 2023-02-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se