Katarina

Född:1535-07-22 – Länghems församling, Älvsborgs län
Död:1621-12-13 – Kolbäcks församling (på Strömsholms slott.) (Hovförsamlingen, Stockholms län)

Drottning


Band 20 (1973-1975), sida 778.

Meriter

Katarina, f 22 juli 1535 på Torpa, Länghem, Älvsb, d 13 dec 1621 på Strömsholm, Vm. Föräldrar: riksrådet Gustav Olsson (Stenbock) o Birgitta Eriksdtr (Leijonhufvud).

G 22 aug 52 i Vadstena med Gustav I, f trol 12 maj 1496, d 29 sept 1560, i hans 3:e gifte.

Biografi

Då drottning Margareta dog aug 1551, lämnade hon efter sig en stor barnskara. Redan under våren 52 hade den 56-årige Gustav I till ny drottning utsett den endast sextonåriga K, dotter till den betydelsefulle ståthållaren i gränslandskapet Västergötland Gustav Olsson (Stenbock). Enligt en dansk släktbok skall hon ha varit trolovad med Gustav Johansson (Tre rosor), senare gift med K:s syster, enligt en korrigering härtill med en son till Gustav I:s svåger greve Johan av Hoya. K var den avlidna drottning Margaretas systerdotter, o enligt kyrklig uppfattning förelåg därför äktenskapshinder. Kungen ansåg emellertid att något direkt uttalat förbud inte förelåg i bibeln o med riksrådets tillstyrkan bakom sig drev han igenom sin tolkning. Bröllopet stod i Vadstena klosterkyrka med biskopen i Linköping som vigselförrättare. Ärkebiskopen hade vägrat att viga men officierade vid K:s kröning två dar senare.

Äktenskapet blev barnlöst. Stilla o värdigt fann sig K tillrätta i sin roll som landets drottning. Efter åtta års äktenskap blev hon änka. I början av 70-talet tänkte hon gifta om sig med hertig Frans av Sachsen-Lauenburg, men projektet strandade på motstånd från dennes äldre broder, gift med hennes styvdotter Sofia. K tycks ha haft goda kontakter med sina styvbarn, o stödd på sitt livgeding Strömsholms län i Västmanland o Åland hjälpte hon dem med stora lån, ej minst Johan III. Vissa komplikationer uppstod dock i förhållandet till Karl (IX) på grund av frågor rörande livgedinget, som från början till största delen låg inom hans furstendöme.

K överlevde sin make i mer än 60 år. Vid gravundersökningen på 1940-talet företedde kvarlevorna "höggradiga åldersförändringar", som troligen i hög grad invalidiserat henne.

Författare

Ivan SvaleniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Rester av K:s arkiv i K arkiv (K 73), RA. Brev från K till bl a systern Cecilia i Skoklos-tersaml, II:FoI, vol 5 (E 8131), Axel Oxenstierna o Karl IX i K arkiv (K 344), allt i RA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: G Carlsson, rec av Vasagraven .. . (HT 1958), s 355 f; H Gillingstam, art Johan av Hoya (SBL 19, 1971—73), s 423; Lokalf, 1, s 34 ff; S Strömbom, Sv k porträtt i SPA:s samkar, 1 (1943), s 46 f; I Svalenius, Gustav Vasa (1963), s 240 f; Vasagraven i Uppsala domkyrka, 1 (1956), s 76—87 o 206—209. — W Christensen, Vibe-ke Podebusks Slaegtebog? (Personalhist Tids-skr 10: 1, 1934), s 2.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Katarina, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12405, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-05-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12405
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Katarina, urn:sbl:12405, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-05-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se