Hambræus, släkterBand 18 (1969-1971), sida 83.

Biografi

Hambraeus (Hambrée, Hambré), släkter.

1 Bonden Hans Hansson i Hamre, Norrala (Gävl) blev far till gästgivaren Olof Hansson (1678—1729) i Sund, Norrala, vars söner antog namnet H efter hans födelseort.

Sonen Olof H (1722—84) var borgmästare i Söderhamn o 1765—79 riksdagsman. Han efterträddes som borgmästare av sin son Olof H (1761—1841), som var riksdagsman 1786, 1800, 1812, 1815 o 1823.

Olof Hanssons äldste son var prosten Per H (1716—84) i Enånger (Gävl). Dennes äldste son, Olof H (1749—1833), blev konsistorienotarie i Sthlm 1785 o var prästeståndets sekreterare vid riksdagarna 1786 o 1789. Han var kh i Jomala på Åland 1789—1811, blev 1798 kontraktsprost o 1800 teol dr. 1800 o 1809 var han riksdagsman. Han är bekant som författare till en promemoria om bonderesningen mot de ryska ockupationstrupperna på Åland 1808 (ti av R Hausen i SSLF 115, 1914). Senare blev H kh i Umeå 1811 o ånyo kontraktsprost 1819. Han fick 1818 i uppdrag att förrätta visitation i Skellefteå med anledning av nyläsarnas klagomål mot prästerskapet där, varvid han tog parti för sina kolleger (H:s berättelse därom tr av I Grape, Upplysningar rörande det s k läsare-sällskapet, 1821, s 97—110). Hans bror Lars H (1750 ¦—1810) efterträdde fadern som kh i En-ånger 1785, blev teol dr 1800, kontraktsprost 1801, kh i Bollnäs 1803 samt ånyo kontraktsprost 1807. Han var riksdagsman 1789 o 1800, o hans utförliga brev från dessa riksdagar (F 601, UUB) är viktiga för kunskapen om dem. Bröder till Olof H o Lars H var grosshandlaren i Sthlm Michael Hambrée (se nedan), kammarrådet Per H (1758—1839) o grosshandlaren i Sthlm Johan H (1762—1837). Den sistnämnde var en av de främsta inom den herrnhutiska brödraförsamlingen i huvudstaden. Michael Hambrée blev far till målaren, tecknaren o arkitekten Alexander Hambré (1790—• 1818) o Lars H till landssekreteraren i Visby jur dr Lars H (1792—1859). Den senare efterträddes som landssekreterare av sin son Johan H (1829—1902).

Olof Hanssons son länsmannen i Norrala Michael H (1718—88) hade en dtr som i äktenskap med vice komministern i Trönö (Gävl) Sven Nordväger (1753—89) blev mor till Michael H (1785—1824). Han kallade sig så småningom Carl Per Michael Hambré o blev magister i Uppsala 1809 samt fick burskap som grosshandlare i Sthlm 1813. Han utgav anonymt 1812— 15 trettio band av Bibliothéque des auteurs classiques, som bl a omfattar Rousseaus Confessions o fortsattes av annan person (se Hambrés Prospectus 1811 o J Wallins Anmälan 1816).

2 Kyrkvärden Jan Persson (1736—94) i Hammarby, Heliga Trefaldighet (nu Uppsala), blev far till slottsvaktdrängen Petter H (1775—1814) i Uppsala. Dennes sonsons son organisten Axel Edvard H (1859— 1916) i Nora blev far till kontraktsprosten o författaren Axel H (f 1890) i Orsa (Kopp). Son till honom är landstingsmannen civilingenjör Gunnar H (f 1919), Sollentuna (Sth). Axel H:s bror praktiserande läkaren Magnus H (f 1895) i Sthlm är far till överläkaren Lars H (f 1925) i Umeå o till docenten i medicinsk kemi Leif H (f 1936) i Uppsala. En syster till Axel H o Magnus H blev i äktenskap med med dr Jakob Möllerström mor till tonsättaren fil lic Bengt H (f 1928), Näsbypark (Sth).

Utan påvisbart samband med ovanstående släkter var professor Jonas H (se ovan).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: S 161 aa: 5, p 429—35 (genealogi 1804 av kontraktsprosten Lars H:s hand över släkten H), UUB; Johan H:s (t 1902) arkiv i LA, Visby.

M J Ahnqvist, Anders Larsson i Norrlångträsk. Väckelserörelserna i Västerbotten intill år 1876 (1942); BorgRP före frihetst (1933); P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 1760—66 (1953); O Broman, Hälsingesläkter (1953); G Bucht, Härnösands hist, 1 (1935); M Hamnström, Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800 (1896), s 3; B Hildebrand, Matr över ledamöter av VHAA (1954); J Holmgren, Norrlandsläseriet (1948); Härnösands hm, 4 (1926); A Jensen, Söderhamns hist, 1 (1919), s 33, 35, 2 (1920); A Kinberg, Gotländska slägter (1889—97); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Lags o doms; T Linder, Biskop O Wallquists polit verksamhet tom riksdagen 1789 (1960); Millqvist; N H Qvist, Ådalen, 1—2 (1943— 46); N Rodén, Herrnhutismen i Norrland (KÅ 1938), s 195, 198; A Sandewall, Sepa-ratismen i övre Norrland 1820—55 (1952); M G Schybergson, Åländska förhållanden 1808—09 (FHT 1919); SKL; SLH 4:3 (1933), s 498; Sthlms hm; Uppsala hm; G Westin, George Scott, 1 (1929); Wid con-tracts-prosten m m Doct H:i jordfästning (1833); [V Örnberg,] Anteckn:ar om KK, 1 (1874), s 20.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hambræus, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12470, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12470
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hambræus, släkter, urn:sbl:12470, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se